Artikelen door eskolkerkadmin

De God van het Verbond

“Zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht” (Psalm 72:5) David is gekomen aan het eind van zijn leven. Veertig jaar heeft hij geregeerd. Hij heeft een veelbewogen leven gehad. Door alle oorlogen, die hij gevoerd heeft, is zijn rijk uitgebreid. Maar als zijn leven nu ten […]

Saulus bidt

‘Want zie, hij bidt’ (Hand. 9:11 slot) Saulus van Tarsen is door de Heere gearresteerd op weg naar Damascus. ‘Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?’ zo sprak Jezus vanuit de hemel. Als een gebroken man heeft Saulus gevraagd: ‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?’ Hij beeft voor Gods hoge majesteit en de Heere […]

Saulus van Tarsen

“Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij” (Hand. 9:4b). “Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?” (Hand. 9:6m) Saulus was een jonge man, een farizeeër, uit Joodse ouders geboren in Klein Azië. Streng opgevoed en al jong onderwezen in de school van de rabbijnen. Hij had gestudeerd aan de voeten van Gamaliël en was goed […]

Het laatste der dagen

‘Het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God …’ (Hand. 2:17a) Wij leven in een heel bijzondere tijd, ‘Het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God, Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees’ (Hand. 2:17a). Deze tijdsaanduiding ‘het laatste der dagen’ komen we op veel plaatsen tegen in de […]

Het kroningsfeest van Christus

  “Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond…” (Hebr. 2:9a) Op Hemelvaartsdag is de Heere Jezus met lichaam en ziel vanaf de Olijfberg opgevaren naar de hemel. Weet u waarom? Om plaats te bereiden voor mensen, die zo veel zonden hebben dat ze niet in de hemel thuis horen. Is er dan zo […]

Voor de doden gedoopt (2)

“Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden?” (1 Korinthe 15:29a) Dopen voor de doden. Wat betekent dat? Sommigen nemen dit letterlijk. Plaatsvervangend je laten dopen voor iemand die al gestorven is. Anderen denken dat het gaat over mensen die op het randje van de […]

Voor de doden gedoopt

“Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden?” (1 Korinthe 15:29) Paulus is bezig om de gemeente van Korinthe tot de orde te roepen. Tot de orde van het koninkrijk. De loochening van de opstanding is een levensbedrei-gende dwaalleer. Daarom zet Paulus het mes er […]

Jezus’ verbazing en angst

En Hij… begon verbaasd en zeer beangst te worden (Mark. 14:33) Als we ergens zien hoe zwaar het lijden voor Christus is geweest, dan is het wel in de hof van Getsémané. Samen met zijn discipelen is Hij deze tuin binnen gegaan. Het eigenlijke lijden komt nu snel dichterbij. Nog enkele uren en Hij wordt […]

Een gebed om de zegen van God

‘Toen gaf ik hun tot antwoord, en zeide tot hen: God van den hemel, Die zal het ons doen gelukken, en wij, Zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen…’ (Nehemia 2: 20a) Nehemia is een bidder. Als hij in Perzië aan het hof bezoek krijgt van zijn broer Hanani uit Jeruzalem en hoort dat de […]

De getrouwe en waarachtige Getuige (2)

‘Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige…’ (Openb. 3:14b) Christus heeft na Zijn hemelvaart deze brief geschreven aan Zijn bruid in Laodicea. Ze zullen deze brief wel met grote betrokkenheid gelezen hebben. De voorganger zal het er wel moeilijk mee gehad hebben. Maar ook in de gemeente zal het de nodige op­schud­ding teweeg […]