Artikelen door eskolkerkadmin

De getrouwe en waarachtige Getuige (1)

“Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige…” – Openb. 3:14b We mogen het weer beleven: het jaar onzes Heeren – anno Domini 2015. Dat klinkt nog wel wat onwennig, zo aan het begin van de nieuwe jaarkring. We voelen ons op zo’n moment vaak verlegen en onzeker. We hebben in onze technische wereld veel […]

De Lofzang van Elisabeth

“En vanwaar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt? … En zalig is zij, die geloofd heeft, want de dingen, die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. ” – Luk. 1:43 en 45 Daar staan ze tegenover elkaar, de twee aanstaande moeders. De ene heel jong en de […]

Onveranderlijke verbondstrouw

“Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem vrezen en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen” – Psalm 103:17 Wat is het heerlijk als je echt van iemand op aan kunt. Zo dat hij niet vandaag vóór je is en morgen tégen je. Zo dat iemand je trouw is en […]

Vaderlijke ontferming

“Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden … Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen.” – Psalm 103:4b en 13 Op dankdag komen we samen om de Heere te erkennen voor de oogst, die mocht worden binnen gehaald. De oogst is de kroon, die God geeft […]

De offerande der heidenen

“Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het evangelie van God bedienende, opdat de offerande der heidenen aangenaam worde, geheiligd door de Heilige Geest.” – Rom. 15:16 De apostel Paulus heeft zich altijd erg aangetrokken gevoeld om het evangelie te prediken op die plaatsen waar de naam van Christus nog nooit was […]

Geloof brengt scheiding en verbindt

“… en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth kleefde haar aan.” – Ruth 1:14b Dat er twee wegen zijn, komt op de grens van Moab en Israël duidelijk openbaar. De HEERE heeft Zijn volk bezocht, gevende hen brood (vers 6). Naomi keert terug naar Bethlehem. Bij de grens gekomen wil ze haar beide schoondochters, die […]