Kerkdienst - Het tiende gebod
Zondag 28 november 15:30

Your browser doesn't support html5 video

Lezen: 1 Joh. 3:1-11
Thema: Het tiende gebod (HC 44)
1. Gij zult niet begeren
2. Kunnen we de wet wel houden
3. Waarom wordt de wet nog steeds gepreekt?

In verband met de kosten van uitzending van de kerkdiensten stellen wij een bijdrage hiervoor op prijs. Deze kunt u overmaken op rekeningnummer NL84RABO 0329 8665 40 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Houten. U kunt ook gebruikmaken van de betaallink of QR-code. Bedankt!

Als alternatief en bij problemen kunt u terugkijken via Kerkdienstgemist of YouTube.

EERDERE KERKDIENSTEN

Datum Omschrijving
16 januari 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. H. van der Heiden

Schriftlezing: Johannes 3:22-36
Tekst: Johannes 3:29-30
Thema: Johannes, de vriend, wijst op Jezus, de Bruidegom
1. de prediking
2. de opdracht
3. de vreugde

16 januari 2022
Zondag 09:30
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 1:19-30 en Openbaring 7:9-17
Tekst: Johannes 1:29
Thema: Het Lam van God
1. De aanwijzing van het Offerlam
2. De verzoening door het Offerlam
3. Het zien op het Offerlam

09 januari 2022
Zondag 15:30
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Schriftlezing: Lukas 11: 1-13
Thema: De Heere aanspreken met ‘Vader’
1. wordt ons bevolen
2. impliceert eerbied
3. geeft stil vertrouwen

09 januari 2022
Zondag 09:30
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Genesis 9: 1 – 18
Thema: De regenboog van Gods verbond
1. Een verdorven wereld
2. Een ontfermend God
3. Een teken van hoop

02 januari 2022
Zondag 17:30
Voorganger: ds. B. Labee

Schriftlezing: Lukas 3 : 1 – 9
Tekst: Lukas 3 : 1 – 6
Thema: De hageprediker aan de Jordaan
1. Zijn tijd
2. Zijn thema
3. Zijn taak

02 januari 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Openbaring 3:14-22
Tekst: Openbaring 3:15-20
Thema: De brief van Christus aan Laodicea
1. Het adres
2. De ontmaskerende toon
3. De vriendelijke nodiging

01 januari 2022
Zaterdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Exodus 33:1-17
Tekst: Exodus 33:14-15
Thema: Met God een nieuwe toekomst in
1. Ondanks de zonde van Israël
2. Dank zij de voorbidder
3. Onder Gods veilige leiding

31 december 2021
Vrijdag 15:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: 1 Petrus 4:1-11
Tekst: 1 Petrus 4:7
Thema: Het einde van alle dingen: nuchter zijn en waken!
1. Het komende einde
2. Het wakende bidden

26 december 2021
Zondag 18:30
Voorganger: ds. A.A. Brugge

Schriftlezing: Romeinen 5 : 1 – 11
Tekst: Jesaja 9 : 5
Thema: En men noemt Zijn Naam: Vredevorst
1. De betekenis van de naam Vredevorst
2. De vrucht uit de naam Vredevorst

26 december 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 1 : 1-14
Tekst: 1 Timotheus 3:16a: “en buiten alle twijfel: de verborgenheid van de godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees”.
Thema: Kerstfeest bij Paulus
1. Een krachtige inzet
2. Een hooggestemd lied
3. Een onuitsprekelijk evangelie

25 december 2021
Zaterdag 16:00
Voorganger: Online viering

Dit jaar kan er geen gezamenlijke kerstviering met de verenigingen in de kerk worden gehouden. Maar gelukkig is er door veel vrijwilligers hard gewerkt aan een digitale uitzending. Al wekenlang zijn er diverse opnames gemaakt en dat wordt op 1e Kerstdag in zijn geheel uitgezonden. De uitzending begint om 16.00 uur. Het volledige programma van de kerstviering vindt u hier

Het programma wordt afgesloten met het spelen van het ‘Ere zij God’ door het Eskol Jeugdorkest.

25 december 2021
Zaterdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Lukas 2:1-14
Tekst: Lukas 2: 8
Thema: De herders van Bethlehem
1. De plaats van Jezus’ geboorte
2. De blijdschap door Jezus’ geboorte

Na afloop van de dienst zal het ‘Ere zij God’ met elkaar gezongen worden.

19 december 2021
Zondag 18:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Daniël 9:4-9 en 15-23
Tekst: HC zondag 45
Thema: Het gebedsleven van een Christen
1. Wat is bidden?
2. Hoe moeten we bidden?
3. De verhoring van ons gebed

19 december 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. A.A. Brugge

Schriftlezing: 2 Samuël 23 : 1 – 7
Tekst: 2 Samuël 23 : 4
Thema: Na duisternis komt licht
1. Strijd vanwege duisternis
2. Uitzien naar het licht
3. Verblijven in het licht

12 december 2021
Zondag 15:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Jesaja 9:1-6 en Lukas 1:46-56
Tekst: Jesaja 9:5b
Thema: De geboorte van de Heere Jezus
1. De vervulling van Gods belofte
2. De naamgeving van het kind

12 december 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Genesis 49: 1-18
Tekst: Genesis 49: 18
Thema: Jakobs geloofsverwachting
1. De tijd van deze verwachting
2. De Bron van deze verwachting
3. De inhoud van deze verwachting

05 december 2021
Zondag 17:30
Voorganger: ds. B. Labee

Schriftlezing: Genesis 25 : 19 – 34
Thema: Rebekka, een moeder van Christus.
We horen van haar:
1. afgesneden verwachting
2. afgebeden verwachting
3. bestreden verwachting

05 december 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Jesaja 7 : 1 – 18
Thema: Een ongevraagd adventsteken
1. Te midden van mensen zonder God
2. Aankondigend de mens met GodVragen

28 november 2021
Zondag 15:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: 1 Joh. 3:1-11
Thema: Het tiende gebod (HC 44)
1. Gij zult niet begeren
2. Kunnen we de wet wel houden
3. Waarom wordt de wet nog steeds gepreekt?

28 november 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Jesaja 64
Tekst: Jesaja 64 : 1
Thema: Een gebed om Gods aanwezigheid
1. Waarom dit gebed?
2. Hoe bid je dit gebed?
3. Gods antwoord op dit gebed

21 november 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Romeinen 3:9 t/m 31
Thema: Waarheid en leugen (HC 43)
1. De God van de waarheid
2. Het verleugenen van de waarheid
3. Het belijden van de waarheid

21 november 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Ds W. Harinck

Lezen: Johannes 6:26 t/m 45
Tekst: Johannes 6:44a
Thema: Noodzaak van de goddelijke trekking
1. Zonder die trekking kan niemand tot Jezus komen
2. Door die trekking kan niemand van Jezus wegblijven

14 november 2021
Zondag 16:30
Voorganger: ds. G.J. Baan

Lezen: Lukas 15:1-10
Tekst: Lukas 15:8-10
Thema: De gelijkenis van de penning
1. Een verloren penning (vs. 8a)
2. Een gezochte penning (vs. 8b)
3. Een gevonden penning (vs. 9-10)

14 november 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Psalm 116
Thema: Een liefdeband met de Heere
1. Waarom die band er is
2. Hoe die band blijkt

07 november 2021
Zondag 18:30
Voorganger: ds. A.A. Brugge

Lezen: Jesaja 64
Tekst: Jesaja 64 : 6
Thema: Vallende bladeren in de herfst
1. Een beeld dat tot weemoed stemt
2. Een boodschap die tot ootmoed stemt

07 november 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Psalm 15
Thema: Gij zult niet stelen
1. De weg tot diefstal afgegrendeld (wat God verbiedt)
2. De weg tot geven geopend (wat God gebiedt)

03 november 2021
Woensdag 15:00
Voorganger: ds. H.J. Agteresch

Schriftlezing: Efeze 2:1-10
Tekst: Efeze 2:1-5
Thema: Dankstof in een gevallen wereld
1. De zonde van de mens
2. De macht van de duivel
3. De liefde van de Heere

03 november 2021
Woensdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5:12-28
Tekst: 1 Thessalonicenzen 5:18
Thema: Dankt God in alles
1. De aansporing tot deze dank
2. De omvang van deze dank
3. De reden voor deze dank

31 oktober 2021
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: 2 Petrus 1:1 t/m 15
Tekst: 2 Petrus 1:3
Thema: Herdenken van de Reformatie is een oproep tot vroomheid
1. de bron
2. de kracht
3. de praktijk van de vroomheid

31 oktober 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Psalm 9
Tekst: Psalm 9: 10-11
Thema: Drie feiten die ons aanmoedigen om ons vertrouwen op God te stellen
Drie dingen die ons aanmoedigen vanuit deze tekst:
1. De Almachtige is een Schuilplaats voor de verdrukte
2. Die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen
3. De Heere zal Zijn beloften nooit breken
Leespreek van ds. A.T. Vergunst

30 oktober 2021
Zaterdag 19:30
Voorganger: ds. A.J. Zoutendijk

Zaterdagavond 30 oktober is er een Reformatie Herdenkingsavond. Het is een gezamenlijke bijeenkomst in de Eskol-kek, met onze gemeente, de HHK-Pleinkerk en de PKN-Sionkerk.
De lezing wordt verzorgd door ds. A.J. Zoutendijk, ‘Om de vrijheid van een christen, Luthers pleidooi in een liberale samenleving’.
De avond begint om 19.30 uur.
Hartelijk welkom!

24 oktober 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Lukas 16:19-31
Tekst: Lukas 16:19-31
Thema: De rijke man en de arme Lazarus
1. In hun leven
2. In hun sterven
3. In de vraag om ontferming

24 oktober 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Mattheus 13 : 24 – 35
Tekst: Mattheus 13 : 33
Thema: Het genadewerk van God in de gelijkenis van de zuurdesem
1. Het begin van dit genadewerk
2. De voortgang van dit genadewerk
3. De voleindiging van dit genadewerk

17 oktober 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Spreuken 7
Thema: De betekenis van het zevende gebod (HC 41)
1. De voorbereiding op het huwelijk
2. De heiligheid van het huwelijk
3. De actualiteit van het zevende gebod

17 oktober 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Psalm 37:1-21
Tekst: Psalm 37:5
Thema: Vertrouwen op God in het dagelijks leven
1. Wat David bedoelt
2. Hoe wij soms worden aangevochten
3. God doet wat Hij belooft

10 oktober 2021
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Lezen: Efeze 4:17-32
Thema: De Wet van de Heere in het zesde gebod
1. De zonde tegen dit gebod
2. De diepte in dit gebod
3. Het voldoen aan dit gebod

10 oktober 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Openbaring 21: 1-8 en 22-27
Tekst: Openbaring 21: 27
Thema: De hemel
1. Wat is de hemel voor een plaats?
2. Wie zullen er zeker niet komen?
3. Wie zullen daar juist wél komen?

03 oktober 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Zacharia 4
Tekst: Zacharia 4:6
Thema: Een bemoedigend woord voor de dienst in Gods Koninkrijk
1. De lichtende kandelaar
2. De herbouwde tempel
3. Gezalfde dienstknechten

03 oktober 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Lukas 9: 57- 62
Thema: Hemels onderwijs over het volgen van Jezus
1. een oproep tot voorzichtigheid
2. een waarschuwing voor uitstel
3. een oproep tot onvoorwaardelijk volgen

26 september 2021
Zondag 15:30
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Lezen: Psalm 29
Thema: Glorie aan God
1. Een blik in de hemel (vers 1-2)
2. Een storm op de aarde (vers 3-9)
3. Een regenboog daartussen (vers 10-11)

26 september 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Openbaringen 21
Tekst: Openbaringen 21:5
Thema: Een vooruitzicht vanuit het tranendal
1. op de hemelse troon
2. op het Woord
3. op de herschepping

22 september 2021
Woensdag 19:45
Voorganger: -
16 september 2021
Donderdag 15:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil
12 september 2021
Zondag 19:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Jeremia 31:31-40
Tekst: Jeremia 31:12
Thema: DE RIJKE VERBONDSZEGENINGEN VAN GOD
1. Een berg vol vreugde
2. Een leven vol zegen
3. Een tuin vol water

12 september 2021
Zondag 14:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Jeremia 31:8 – 20
Tekst: Jeremia 31:9
Thema: GOD BRENGT ZIJN VOLK TERUG IN SION
1. Hoe ze wederkeren
2. Door wie ze wederkeren
3. Waarom ze wederkeren

12 september 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Hooglied 1
Tekst: Jeremia 31:3 slot
Thema: DE TREKKENDE VERBONDSLIEFDE VAN GOD

07 september 2021
Dinsdag 19:30
Voorganger: ds. W. Harinck
05 september 2021
Zondag 18:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Jeremia 30:18 – 31:7
Tekst: Jeremia 31:3
Thema: De verbondstrouw van God aan Israël
1. God verschijnt van verre
2. Gods eeuwige liefde
3. Gods trekkende goedertierenheid

05 september 2021
Zondag 15:30
Voorganger: ds. B. Labee

Schriftlezing: Handelingen 13 : 13 – 43
Tekst: Handelingen 13 : 26b
Thema: Het Woord van de zaligheid tot de Joden
1. het liefdeshart van God de Vader
2. de liefdesarbeid van God de Zoon
3. de liefdesuitgang van een verloren/verkoren zondaar

05 september 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 3 : 22 – 36
Tekst: Johannes 3: 29
Thema: De vriend van de Bruidegom
1. Wat de vriend niet is
2. Wat de vriend wel is
3. Wat de blijdschap van de vriend is

01 september 2021
Woensdag 10:00
Voorganger: ds. W. Harinck
29 augustus 2021
Zondag 17:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: 1 Joh. 2: 25-29 en 1 Joh. 3: 1-11
Tekst: 1 Johannes 3: 1 t/m 3
Thema: De christelijke hoop
1. Heeft een fundament
2. Wijst op een schat
3. Maakt schatplichtig

29 augustus 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Psalm 139
Tekst: Psalm 139:5, 14 en 16
Thema: Het nieuwe leven in de moederschoot
1. De aanwezige hand van God
2. De scheppende kracht van God
3. De liefdevolle ogen van God

22 augustus 2021
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Markus 10 : 46 – 52
Thema: Wat is bidden?
1. Bidden is bedelen
2. Bidden is roepen
3. Bidden is blijven roepen
4. Bidden is zuchten

22 augustus 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: 1 Johannes 2: 17-29
Tekst: 1 Johannes 2: 20-25
Thema: De waarheid
1. Kennen
2. Verdedigen
3. Bewaren
4. Vertrouwen

15 augustus 2021
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Job 33:1 t/m 24
Tekst: Job 33:23,24
Thema: Het spreken van Elihu
1. over het lijden van Job
2. over het ingrijpen van God

15 augustus 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Psalm 122
Thema: De zegen van de door God gegeven rust:
1. Op de eerste dag van de week
2. Op alle dagen van de week
3. Daarna

08 augustus 2021
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: 1 Johannes 2: 1-17
Tekst: 1 Johannes 2: 15-17
Thema: De vermaning ‘heb de wereld niet lief’
1. Een opdracht
2. Een waarschuwing
3. Een tegenstelling
4. Een belofte

08 augustus 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Markus 10: 1-16
Tekst: Markus 10: 13-16
Thema: Laat de kinderen tot mij komen

01 augustus 2021
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Schriftlezing: Lukas 15:1-7
Tekst: Lukas 15:3-7

01 augustus 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. J.J. van Eckeveld

Schriftlezing: Genesis 7:1-16
Tekst: Genesis 7:16b: En de HEERE deed achter hem toe.
Thema: De Heere sluit de ark
1. De weg naar de ark
2. De veiligheid in de ark
3. Het oordeel buiten de ark
4. De God boven de ark

25 juli 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Mattheus 26:57-68
Tekst: HC zondag 37
Thema: Het gebruik van de naam van God bij het afleggen van de eed
1. Door Jezus in praktijk gebracht
2. Door de overheid gevraagd
3. In de kerk niet nodig

25 juli 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 6 : 24-40
Tekst: Johannes 6 : 26 en 66
Thema: Jezus en het tijdgeloof van de schare
1. De schare zoekt Jezus
2. De schare zoekt Jezus om de broden
3. De schare verlaat Jezus

18 juli 2021
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: 1 Johannes 4: 1-12; Hand. 2: 41-47
Tekst: 1 Johannes 4: 10-13, 18
Thema: Gods liefde beantwoord door wederliefde
1. Eerste liefde
2. Schuldige liefde
3. Volmaakte liefde
4. Onbezorgde liefde

18 juli 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Filippenzen 3
Tekst: Filippenzen 3:14
Thema: Eén ding doe ik…
1. Vergeten wat achter is
2. Richten op wat voor is
3. Jagen naar de prijs die van boven is

11 juli 2021
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Schriftlezing: Genesis 43:15-34
Tekst: Genesis 43:29,30
Thema: De tweede ontmoeting met Jozef
1. door honger gedreven
2. door Jozef wonderlijk ontvangen
3. door de maaltijd verzadigd

11 juli 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Jakobus 3:1-18
Tekst: HC Zondag 36
Thema: De heiliging van Gods Naam
1. De lastering van Gods Naam wordt verboden
2. Gods toorn over het misbruik van Zijn Naam wordt aangezegd
3. Het eerbiedig gebruik van Gods Naam wordt bevolen

04 juli 2021
Zondag 18:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: 1 Johannes 2:3 – 17;
Tekst: 1 Johannes 2:2-3
Thema: Verzoening en gehoorzaamheid:

04 juli 2021
Zondag 14:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Schriftlezing: Lukas 22:7 t/m 23
Tekst: Lukas 22:15
Thema: Het begeren van Jezus

04 juli 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: 1 Johannes 1:1 – 2:2
Tekst: 1 Johannes 2:1
Thema: De Voorspraak bij de Vader

27 juni 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. R. Kattenberg

Lezen: Openbaring 4
Tekst: Openbaring 4:1
Thema: Bemoediging in een angstige tijd door middel van een open deur
1. Het feit van de open deur
2. Het wonder van de open deur
3. De troost van de open deur

27 juni 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Jeremia 17: 1-18
Tekst: Jeremia 17: 9 en 10: Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het; wie zal het kennen? Ik, de HEERE, doorgrond het hart en proef de nieren, en dat om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen.
Thema: Ons arglistige hart
1. Hoe ons hart arglistig is, meer dan enig ding
2. Hoe de Heere dat arglistige hart doorgrondt
3. Hoe de Heere vergeldt naar wat er in ons hart leeft

23 juni 2021
Woensdag 19:30
Voorganger: Dick en Marja Korpel

Dick en Marja Korpel zijn voor verlof in Nederland. Op woensdag 23 juni houden we samen met hen een gemeenteavond over het zendingswerk in Ecuador.

Gift Wilt u het werk van Dick en Marja en de ZGG in Ecuador steunen? Maak dan een gift over naar NL12 RABO 0329 8172 99 ten name van Geref. Gem. Houten o.v.v. ‘Gift Zendingsavond’.
De opbrengst van deze avond is voor het studieprogramma van Jorge en Dani in Ecuador. Alvast hartelijk dank voor uw gift!

20 juni 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Schriftlezing: Romeinen 8:1-17
Tekst: Romeinen 8:14
Thema: De Heilige Geest als Leidsman
1. De noodzaak van de leiding van de Heilige Geest
2. De manier van de leiding van de Heilige Geest
3. De vrucht van de leiding van de Heilige Geest

13 juni 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Johannes 8:1-11
Tekst: Johannes 8:3-11
1. De valstrik van de farizeeën
2. De reactie van Jezus
3. Het Evangelie voor ons

12 juni 2021
Zaterdag 15:00
Voorganger: IRS

Online IRS-ontmoetingsmiddag met het thema “Levend water”

Het thema van de middag is “Levend water”. Het programma is gevarieerd met ruimte voor meditatie, muziek en diverse (video)bijdragen uit binnen- en buitenland.

Voor meer informatie: https://www.irs.nu/ontmoetingsmiddag

09 juni 2021
Woensdag 19:30
Voorganger: Karin van Meeuwen

Karin van Meeuwen geeft een presentatie over haar werk in Malawi.

Wilt u meer te weten komen over Karin en haar werk? We komen hier graag over vertellen op bijvoorbeeld verenigingsavonden, zangavonden, verkopingen en dergelijke. Neemt u hiervoor gerust contact met ons op via tfc4karin@gmail.com. Via deze weg kunt u zich ook opgeven om de nieuwsbrief te ontvangen Daarnaast is Karin ook te volgen via Facebook: facebook.com/karininmalawi.

Uw gift is van harte welkom op NL60RABO0306894947 tnv Stichting Stéphanos.

Zie ook https://www.stephanos.nl/werkgroepen/tfc-malawi-karin-van-meeuwen

06 juni 2021
Zondag 18:00
Voorganger: ds. H. Brons

Schriftlezing: Romeinen 8:18-27
Tekst: Romeinen 8:26-27
Thema: Paulus’ belijdenis over de Geest
1. Hij helpt in zwakheid
2. Hij zucht met bidders mee
3. Hij weet wat God wil

06 juni 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Daniel 1
Tekst: Daniel 1 : 8
Thema: Satans aanslag op de jeugd van de gemeente
1. Deze aanslag is met duivelse list gesmeed
2. Deze aanslag wordt door goddelijke genade verhinderd

30 mei 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Openbaring 21:1-10
Tekst: Openbaring 21:27
Thema: Het boek des levens
1. Wie staat er niet in?
2. Wie staat er wel in?
3. Staat onze naam erin?

30 mei 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Jesaja 44 : 6 – 22
Thema: Het tweede gebod en de beeldendienst
1. Wat wij niet kunnen en niet mogen
2. Wat God gedaan heeft
3. Een nog wat nadere uitleg

24 mei 2021
Maandag 10:00
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil

1. De gemeenteleden in Rome
2. De eenheid van het lichaam
3. De verscheidenheid van de gaven
4. Gemeente van Christus zijn

23 mei 2021
Zondag 16:00
Voorganger: stud. J. Beens

Schriftlezing: Handelingen 2 : 1-13
Tekst: Handelingen 2 : 1-4a
Thema: De dag van het Pinksterfeest
1. De eendracht op deze dag
2. De tekenen op deze dag
3. De volheid op deze dag

23 mei 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Handelingen 2:14-28
Tekst: Handelingen 2:12-17
Thema: Pinksteren, het heilsfeit dat nog doorgaat
1. Er gebeuren vreemde dingen
2. De mensen reageren verschillend
3. Petrus wijst op de vervulling van Gods belofte

16 mei 2021
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Schriftlezing: Kolossensen 3:1 – 17
Tekst: Kolossensen 3:3
Thema: Het nieuwe leven met Christus
1. Een stervend leven
2. Een verborgen leven

16 mei 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Galaten 3 : 1 – 18
Thema: De wet des Heeren (HC Zondag 34)
1. De rechte dankbaarheid die de wet leert
2. De rechte aanbidding die de wet eist
3. De gruwel van de afgoderij die de wet verbiedt

13 mei 2021
Donderdag 10:00
Voorganger: _ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Handelingen 1:4-14
Tekst: Handelingen 1:10-11
1. Hij is nagestaard door de discipelen
2. Hij is gepredikt door de engelen
3. Hij zal komen op de wolken

10 mei 2021
Maandag 14:00
Voorganger: ds. W. Harinck
09 mei 2021
Zondag 16:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 1
Tekst: 1 Thessalonicenzen 1:10
1. Een uitziende gemeente
2. Een opgestane Zaligmaker
3. Een Redder van Gods toorn

09 mei 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )

Schriftlezing: Romeinen 5
Tekst: Romeinen 5:9
1. Het is een zekerheid voor nu
2. De zekerheid voor straks

02 mei 2021
Zondag 18:00
Voorganger: ds. G. W. S. Mulder

Schriftlezing: Psalm 6
Tekst: Psalm 6: 5,6
1. Een zucht tot God
2. Een zucht om redding
3. Een zucht uit het graf

02 mei 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. J. J. van Eckeveld

Schriftlezing: Jakobus 1:1-18
Tekst: 1 Korinthe 15:7a: “Daarna is Hij gezien van Jakobus.”
1. Wie Jacobus was
2. Hoe Christus hem verscheen

25 april 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Efeze 4:17-32
Tekst: HC zondag 33
Thema: De inhoud van de dagelijkse bekering
1. De oude- en de nieuwe mens
2. Een hartelijke droefheid over de zonde
3. Een hartelijke vreugde in God

25 april 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Romeinen 5: 1-14
Thema: De zekerheid van de zaligheid
Aandachtspunt: Het is een zekerheid voor nu

18 april 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Jakobus 2 : 14 – 26
Tekst: HC Zondag 32
Thema: Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien
1. Moet het echt, goede werken doen?
2. Kan het echt niet, in de zonde blijven leven?

11 april 2021
Zondag 19:00
Voorganger: Ds C. van Ruitenburg

Schriftlezing: Psalm 83
Tekst: Psalm 83:14
1. De naam
2. De les

11 april 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Openbaring 1:9-20
Tekst: Openbaring 1:17-18
Thema: Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos
1. Zijn adembenemende majesteit
2. Zijn onuitsprekelijke vertroosting

11 april 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Lukas 24 : 36-46
Thema van de preek: De verschijning van de Heere Jezus aan de tien discipelen
1. Hun schrik
2. Zijn antwoord

05 april 2021
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Openbaring 1:1-18
Tekst: Openbaring 1:4-5
Thema: Een paasgroet van Johannes:
1. In naam van de drie-enige God
2. In naam van de Eerstgeborene uit de doden

04 april 2021
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Schriftlezing: Lukas 24:13 – 27
Tekst: Lukas 24:25
Thema: De Emmaüsgangers
1. Verslagen harten
2. Missende harten
3. Brandende harten

04 april 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Lukas 24:1-12
Tekst: Lukas 24:8-11
Thema: Paasfeest in Jeruzalem
1. Jezus is opgestaan
2. De vrouwen vertellen het verder
3. De discipelen geloofden het niet

02 april 2021
Vrijdag 19:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Mattheus 27:33-56
Tekst: Hebreeën 5:7-9
Thema: De gehoorzaamheid van de Hogepriester
1. Het offer van Zijn leven
2. Het doel van Zijn sterven

28 maart 2021
Zondag 16:30
Voorganger: ds. G. J. Baan

Schriftlezing: Hebreeën 13
Tekst: HC 31
Thema: Het hemelrijk ontsloten en toegesloten
1. Door het Woord
2. Door de christelijke ban of tucht

28 maart 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. B. Labee

Schriftlezing: Mattheüs 27:33 – 44
Tekst: Mattheüs 27:39-44
Thema: Bespot op Golgotha
1. de bespotters (vs 39, 41, 44)
2. de bespottingen (vs 40, 42, 43)
3. de Bespotte (Hem, Hij)

21 maart 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Hebreeën 8
Tekst: Jeremia 31:33-34
Thema: Het nieuwe verbond
1. De betekenis van dit verbond
2. De beloften van dit verbond

21 maart 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Psalm 22: 1-4 en Mattheüs 27: 33 – 46
Tekst: Mattheüs 27: 45, 46
Thema: Het vierde kruiswoord
1. Waarschuwende woorden
2. Een beminnelijke stilte
3. Opmerkelijke woorden

14 maart 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Johannes 6:41-59
Tekst: HC zondag 29 en 30
Thema: De bedoeling en de viering van het Heilig Avondmaal
1. De verzekering en verzegeling van Gods belofte
2. Het vertrouwen op de vergeving van zonden

14 maart 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Johannes 10:1-16
Tekst: Johannes 10:8-11
Thema: Jezus onschuldig ter dood veroordeeld
1. De belijdenis van Jezus’ onschuld
2. Pilatus’ onrust en Jezus’ rust

10 maart 2021
Woensdag 16:00
Voorganger: Ds W. Harinck

Schriftlezing: Jesaja 26:11-27:1
Tekst: Jesaja 26:20
Thema: Biddag in lockdown
1. Oordeel
2. Behoud
3. Gebed

10 maart 2021
Woensdag 10:01
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Nehemia 2:11-20
Tekst: Nehemia 2:17-20
Thema: De biddende bouwer
1. Hij roept op om te bouwen
2. Er komt tegenstand van de vijand
3. Hij vertrouwt in het geloof op God

10 maart 2021
Woensdag 10:00
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Nehemia 2:11-20
Tekst: Nehemia 2:17-20
1 Hij roept op om te bouwen
2 Er komt tegenstand van de vijand
3 Hij vertrouwt in het geloof op God

07 maart 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. J. J. van Eckeveld

Schriftlezing: Mattheus 26:57-68
Thema: Een zwijgende Borg
1. opdat Hij verzoening zou aanbrengen
2. opdat Hij van genade zou spreken
3. opdat Zijn Kerk Gods lof zou zingen

07 maart 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: 1 Korinthe 11:23-34
Thema: De betekenis van het Heilig Avondmaal (HC28)
1. Het onderwijs over het avondmaal
2. De betekenis van het Heilig Avondmaal
3. De instelling van het Heilig Avondmaal

28 februari 2021
Zondag 18:00
Voorganger: ds. A. A. Brugge

Schriftlezing: Jesaja 52
Thema: De Kruiskoning
1. Zijn optreden
2. Zijn voorkomen
3. Zijn vrucht

28 februari 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Lukas 19:28-44
Thema: Het Evangelie van Jezus’ tranen
1. De aangrijpende oorzaak van Zijn tranen
2. De diepe liefde in Zijn tranen
3. De indringende nodiging in Zijn tranen

21 februari 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Johannes 18:1-16
Tekst: Johannes 18:10-12
Thema: Jezus wordt gevangen genomen
1. Het zwaard van Petrus
2. De drinkbeker van Jezus
3. De les voor ons allen

21 februari 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 13: 21 – 30
Tekst: Johannes 13 : 27 en 30
Thema: De ontmaskering van de verrader
1. De voleinding van het kwaad
2. Overgegeven tot het kwaad
3. Het volbrengen van het kwaad

14 februari 2021
Zondag 16:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Titus 2:11 – 3:7
Thema: Nog meer onderwijs over de Heilige Doop (HC 27):
1. De doop is het bad van de wedergeboorte
2. God geeft ons het teken van Zijn verbond
3. God zegt ons het heil in Christus toe

14 februari 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Markus 10 : 32 – 52
Tekst: Markus 10 : 32 – 34
Thema: De opgang van Christus naar Jeruzalem
1. De weg die Hij gaat
2. De indruk die Hij maakt
3. De lijdensaankondiging die Hij uitspreekt

07 februari 2021
Zondag 16:00
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Hosea 13
Tekst: Hosea 13:13
Thema: Efraïm blijft in de kindergeboorte steken
Aan de orde komen onder andere:
– de letterlijke betekenis
– de geestelijke betekenis
– hindernissen in de wedergeboorte
– aansporing tot geloof
– het aannemen van de Heere Jezus

07 februari 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Markus 14:1-11
Tekst: Markus 14:3-9
Thema: De liefde van Maria tot Christus:
1. Haar liefde in de zalving getoond
2. Haar liefde door de discipelen gehoond
3. Haar liefde door Jezus bekroond

31 januari 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: 1 Johannes 1:1 – 10
Thema: De betekenis van de Heilige Doop (HC Zondag 26)
1. Vermaand en verzekerd
2. Vergeven en vernieuwd
3. Toegezegd en vervuld

24 januari 2021
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Visscher

Schriftlezing: Johannes 4:43-54
Tekst: Johannes 4:53-54
Thema: De heerlijkheid van de Zoon van God
1. De noodzaak van deze heerlijkheid
2. De openbaring van deze heerlijkheid
3. De vrucht van deze heerlijkheid

24 januari 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Galaten 3:19 – 4:7
Tekst: Galaten 4:4-5
Thema: God heeft voor verlossing gezorgd:
1. Wanneer? In de volheid des tijd
2. Hoe? Zijn Zoon gezonden, uit een vrouw, onder de wet
3. Met welk doel? Tot verlossing van de vloek der wet, tot aanneming tot kinderen