Kerkdienst - De Romeinse hoofdman over honderd
Zondag 13 november 10:00

Your browser doesn't support html5 video

Lezen: Lukas 7:1-10
Thema: De Romeinse hoofdman over honderd
1. Wat iets lijkt, maar wat er niet toe doet
2. Wat niets lijkt, maar wat er zeker wel toe doet

In verband met de kosten van uitzending van de kerkdiensten stellen wij een bijdrage hiervoor op prijs. Deze kunt u overmaken op rekeningnummer NL84RABO 0329 8665 40 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Houten. U kunt ook gebruikmaken van de betaallink of QR-code. Bedankt!

Als alternatief en bij problemen kunt u terugkijken via Kerkdienstgemist of YouTube.

EERDERE KERKDIENSTEN

Datum Omschrijving
27 november 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Doopdienst
Lezen: Jeremia 31: 12 – 19 & Mattheüs 2: 16 – 18
Tekst: Jeremia 31: 15 – 17
Thema: De hoop voor het nageslacht
1. Rachel weent over haar kinderen
2. De rijkdom van het nieuwe verbond
3. Een toekomst vol van hoop

27 november 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Genesis 3 : 1 – 15
Tekst: Genesis 3 : 9
Thema: Gods adventsvraag: Waar zijt Gij?
1. Deze vraag komt tot de schuldige mens
2. Deze vraag komt van de genadige God

20 november 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. J.B. Huisman

Lezen: Romeinen 3: 9 – 31
Thema: De wet als spiegel van de zonde
1. God geeft de spiegel
2. Christus houdt de spiegel voor
3. Wij moeten in de spiegel zien

20 november 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Jozua 2
Thema: Het teken aan het huis van Rachab
1. Haar geloofsdaad
2. Haar geloofsbelijdenis
3. Haar geloofsvertrouwen

13 november 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Visscher

Lezen: 2 Korinthe 5: 11 -21
Thema: De enige troost (Zondag 1)
1. De inhoud van de enige troost
2. Het delen in de enige troost

13 november 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 7:1-10
Thema: De Romeinse hoofdman over honderd
1. Wat iets lijkt, maar wat er niet toe doet
2. Wat niets lijkt, maar wat er zeker wel toe doet

06 november 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Lezen: Johannes 6: 47- 59
Tekst: Johannes 6: 53
Thema: Jezus onderscheid makende prediking
1. Gezaghebbend (“Jezus…ulieden”)
2. Waarschuwend (“Tenzij…uzelven”)
3. Troostend (“dat…drinkt”)

06 november 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Door een storing is alleen de audio-opname van deze dienst beschikbaar.

Lezen: Daniël 6
Tekst: Daniël 6 : 11
Thema: Blijven bidden
1. Als het moeilijk is
2. Gericht op God
3. In vertrouwen dat de Heere helpt

02 november 2022
Woensdag 16:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Openbaringen 14: 1- 20
Tekst: Openbaringen 14: 15
Thema: Tweeërlei oogst
1. De Heere van de oogst
2. De tarweoogst
3. De wijnoogst

02 november 2022
Woensdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Jeremia 8: 4-22
Tekst: Jeremia 8:20
Thema: De aangrijpende klacht van Jeremia
1. De inhoud van deze klacht
2. De redenen voor deze klacht
3. Het misverstand in deze klacht

30 oktober 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Efeze 4: 1-16
Tekst: NGB artikel 27 t/m 29
Thema: De algemene christelijke kerk
1. Wat is de kerk?
2. De kenmerken van de ware kerk
3. Je hebt de kerk nodig

30 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: 2 Koningen 22
Tekst: 2 Koningen 22 : 19
Thema: Restauratie of Reformatie
1. Een vervallen tijd
2. Een verborgen werk
3. Een vergeten wetboek
4. Een vernederd hart

23 oktober 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. A.A. Brugge

Lezen: Deuteronomium 32 : 1 – 14
Tekst: Deuteronomium 32: 10
Thema: Gods liefde tot Israel
1. Die onwaardigen vindt
2. Die Hulpbehoevenden leidt
3. Die onwetenden onderricht
4. Die zwakken bewaart

23 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 17: 1 – 6 en Handelingen 3: 11 – 26
Tekst: Lukas 17:5
Thema voor de preek: Een gebed om vermeerdering van het geloof
1. De aanleiding tot dit gebed
2. De inhoud van dit gebed

16 oktober 2022
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Zefanja 1: 1 – 13
Thema: Zefanja, een man Gods
1. Een uitvoerige stamboom
2. Een gelovige vader
3. Een heilrijk Evangelie

16 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Genesis 1 : 26 – 2 : 15
Tekst: Genesis 1 : 28 en 2 : 15
Thema: De scheppingsopdracht
1. Een opdracht om te regeren in Gods naam;
2. Een opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren;
3. Het falen van de mens

09 oktober 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Schriftlezing: Lukas 15:11-24
Tekst: Lukas 15: 11-24
Thema: De verloren zoon
1. Zijn zonde
2. Zijn ellende
3. Zijn genade

09 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Efeze 1: 13-23
Tekst: Efeze 1:19-23
Thema: Het gebed van Paulus voor de gemeente (2)
1. De grootheid van Gods kracht voor de gelovigen
2. Het koningschap van Christus over heel de wereld
3. Het Hoofd-zijn van Christus over de gemeente als Zijn lichaam

02 oktober 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Lezen: Zacharia 8
Tekst: Zacharia 8:23
Thema: Tien mannen grijpen de slip van een jood
1. Wanneer zij deze slip zullen grijpen
2. Welke mannen deze slip zullen grijpen
3. Waarom zij deze slip zullen grijpen

02 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Efeze 1: 15-23
Tekst: Efeze 1:15-18
Thema: Het gebed van Paulus voor de gemeente
1. Hij dankt voor de bewezen genade
2. Hij bidt om opwas (groei) in de genade

25 september 2022
Zondag 18:45
Voorganger: ds. B. Labee

Schriftlezing: Johannes 6 : 22 – 40
Tekst voor de preek: Johannes 6 : 35b
Thema: Jezus, het Brood des levens
1. De betekenis (Ik ben het Brood des levens)
2. De bestemming (die tot Mij komt/ die in Mij gelooft)
3. De belofte (zal geenzins hongeren/ zal nimmermeer dorsten)

25 september 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 7: 10 – 39
Thema voor de preek: De roepstem van Jezus
1. Wat Hij roept
2. Wat Hij beveelt

20 september 2022
Dinsdag 20:12
Voorganger: Drs. J. van Mourik

Op dinsdagavond 20 september wordt een bezinningsavond gehouden. Dit is tevens de startavond voor de Bijbelkringen. Drs. J. van Mourik zal een inleiding houden over het Bijbelboek Galaten. De avond begint om 19.45 uur. Alle gemeenteleden zijn hartelijk welkom!

20 september 2022
Dinsdag 19:40
Voorganger: Drs. J. van Mourik

Op dinsdagavond 20 september wordt een bezinningsavond gehouden. Dit is tevens de startavond voor de Bijbelkringen. Drs. J. van Mourik zal een inleiding houden over het Bijbelboek Galaten. De avond begint om 19.45 uur. Alle gemeenteleden zijn hartelijk welkom!

11 september 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Romeinen 5: 1-11
Tekst: Efeze 1: 11-14
Thema: Lof aan God voor de geestelijke zegeningen
1. De werking van de Heilige Geest
2. Het zegel van de Geest
3. Het onderpand van de Geest

11 september 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Efeze 1:1-14
Tekst: Efeze 1:10
Thema: De komende heerlijkheid
1. De bedeling van de volheid der tijden
2. De toekomstige eenheid in Christus

08 september 2022
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. P.J. de Raaf

Lezen: 1 Korinthe 11: 17-34
Tekst: 1 Korinthe 11: 26-28
Thema: Het gebruik van het Heilig Avondmaal
1. Het doel van het Heilig Avondmaal
2. Het misbruik van het Heilig Avondmaal
3. De weg tot het Heilig Avondmaal

04 september 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Kolossen 1: 9-23
Tekst: Efeze 1: 7b-10
Thema: De stroom van geestelijke zegeningen
1. De overvloed van Gods genade
2. Gods grote geheim
3. De komende heerlijkheid

04 september 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. M.L. Dekker

Lezen: Psalm 143
Tekst: Psalm 143:9b Bij U schuil ik.
Thema: Bidden om een Schuilplaats
1. Een noodzakelijke Schuilplaats
2. Een mogelijke Schuilplaats
3. Een veilige Schuilplaats

28 augustus 2022
Zondag 16:00
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Lezen: Lukas 10: 38 – 42
Thema: Leven als christen, als Maria in een Martha-tijd
Een eenvoudig leven
1. Een druk leven
2. Het beste leven

28 augustus 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Efeze 5: 1 – 21
Tekst: Efeze 6 : 16
Thema: Het schild des geloofs
1. Aangenomen in het geloof
2. Gebruikt in het geloof

21 augustus 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13-25
Tekst: Efeze 1: 5-7a
Thema: Een loflied op Gods genade
1 .Aangenomen tot kinderen
2. Begenadigd in de geliefde
3. Verlost door Jezus’ bloed

21 augustus 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Filippensen 4
Tekst: Filippensen 4 : 11b – 13
Thema: Paulus op Gods leerschool
1. Wat hij leerde
2. Hoe hij leerde
3. Wie hem leerde

14 augustus 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Johannes 14: 1-6 en Johannes 8: 30-47
Tekst: Johannes 14: 6b
Thema: Christus de Waarheid
1. De openbaring van de Waarheid
2. De vijandschap tegen de Waarheid
3. De redding door de Waarheid

14 augustus 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 3: 1-21
Tekst: Johannes 3:16
Thema: De Heere Jezus aan het kruis
1. Een hemels moeten
2. Een hemelse onmetelijkheid
3. Een hemelse belofte

31 juli 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. J.B. Huisman

Schriftlezing: Handelingen 6 en Handelingen 7: 54-60
Tekst: Handelingen 7: 54-60
1. Stefanus getuigt van Jezus (Hoofdstuk 6+7 voorafgaand aan vers 54)
2. Stefanus ziet op Jezus (54-56)
3. Stefanus is bij Jezus (57-60

31 juli 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Efeze 1: 1-14
Tekst: Efeze 1: 3-4
1. Het wezen van de gemeente
2. De oorsprong van de gemeente
3. Het doel van de gemeente

24 juli 2022
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Spreuken 30 : 24-33
Thema: De les van de dieren, speciaal gericht op kinderen
Tekst: Spreuken 30 : 24-28
1. De mieren
2. De konijnen/bergmarmotten
3. De sprinkhanen
4. De spin/gekko

24 juli 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: 2 koningen 6 : 8 – 23
Thema: Die blinden schenkt het lieflijk licht
Tekst: 2 koningen 6 : 8 – 23
1. Gesloten ogen
2. Geopende ogen

17 juli 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: 1 Johannes 1:5 – 1 Johannes 2:6
Tekst: NGB artikel 26
Thema: Jezus is de voorspraak bij de vader
1. Hij is de enige voorbidder
2. Wij moeten geen andere voorspraak zoeken
3. Door Hem mogen wij vrijmoedig tot God gaan

17 juli 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Genesis 21: 8 – 21
Thema: Ismael, zoon van Abraham, kind van het verbond
1. Weg van de plaats van de belofte
2. Gedronken van het water in de woestijn
3. Toch doorgegaan op de eigen weg

10 juli 2022
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: 1 Johannes 4
Tekst: 1 Johannes 4: 1-6
Thema: De geesten beproeven
1. De opdracht
2. De kenmerken

10 juli 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Hebreeën 13:7-25
Tekst: Hebreeën 13:17-18
Thema: De voorgangers van de gemeente
1. De vraag om gehoorzaamheid
2. De vraag om voorbede

26 juni 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: 1 Korinthe 5: 1 t/m 13
Tekst: 1 Korinthe 5: 7,8
Thema van de preek: Wat op het Pascha volgt
1. Een ernstig vermaan
2. Een gewichtig motief
3. Een heerlijk feest

26 juni 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: 1 Korinthe. 5: 1 t/m 7
Tekst: 1 Korinthe 5: 7b
Thema van de preek: Christus is het geslachte Pascha

25 juni 2022
Zaterdag 19:30
Voorganger: Slotconcert dirigentencursus

Tijdens dit concert dirigeren de cursisten om de beurt het cursistenkoor met gastzangers. De koorzang wordt afgewisseld met een instrumentaal intermezzo en samenzang. Aan het einde van dit slotconcert krijgen de cursisten een certificaat. Voor meer informatie: muziek@bzgg.nl

Deze avond wordt er gecollecteerd voor Karin van Meeuwen. Zij werkt voor de Stichting Stephanos in Malawi Talandira Harvest Centre.

24 juni 2022
Vrijdag 20:00
Voorganger: dhr. J. van Dooleweerd

Toerustingsavond Gezinskampen 2022
Handelingen 1-8: Een duizelingwekkende reis

23 juni 2022
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Johannes 10: 22-42
Tekst: Johannes 10: 27a
Thema: De schapen van de Goede Herder
1. Hoe zij de Herder toebehoren
2. Hoe zij de stem van de Herder kennen

19 juni 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G. Clements

Lezen: Hebreeën 11: 1-13
Tekst: Hebreeën 11:5 -Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.
Thema voor de preek: Henochs levenswandel
1. Begin
2. Midden
3. Einde

19 juni 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 4: 1-14
Tekst: Openbaring 22:17b
Thema voor de preek: Een roepstem uit het Woord tot komen en tot zelfbeproeving
Die roepstem is drieërlei:
1. Horen en zeggen
2. Dorsten en komen
3. Willen en nemen

12 juni 2022
Zondag 17:00
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Handelingen 2: 37-47
Tekst: Handelingen 2: 41
Thema: Doopdienst op Pinksteren
1. Ze nemen het woord met vreugde aan
2. De gemeente groeit met 3000 mensen

12 juni 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Handelingen 2:36-47
Tekst: Handelingen 2:42
Thema: Vier vruchten van de Heilige Geest in de gemeente van Jeruzalem
1. Ze volharden in de leer
2. Ze volharden in de gemeenschap
3. Ze volharden in de breking van het brood
4. Ze volharden in de gebeden

06 juni 2022
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Joël 2:21-31
Tekst: Handelingen 2:21
Thema: Het vredesaanbod van de Geest

05 juni 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. R. Kattenberg

Schriftlezing: Handelingen 2:12-24
Tekst: Handelingen 2:16 en 17a
Thema: Pinksterprediking

05 juni 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Handelingen 2:1-21
Tekst: Handelingen 2:19-21
Thema: Wonderen en tekenen in het laatste der dagen
1. Het tijdperk van de Geest
2. Signalen van de eindtijd
3. Het vredesaanbod van de Geest

29 mei 2022
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Schriftlezing: 1 Johannes 3
Tekst: 1 Johannes 3: 19-24
Thema: Een gerustgesteld hart in de weg van
1. Verootmoedigen
2. Aanroepen
3. Gehoorzamen

29 mei 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Johannes15:14-27
Tekst: Johannes 15:26-27
Thema: De komst van de Pinkstergeest
1. De beloofde Trooster
2. De Geest der waarheid
3. Getuigen van Jezus

26 mei 2022
Donderdag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Psalm 24 en Handelingen 1: 4-9
Tekst: Psalm 24: 9-10
Thema van de preek is: De intocht van de Heere Christus
1. Oudtestamentisch getekend
2. Nieuwtestamentisch vervuld
3. Gelovig doorleefd

22 mei 2022
Zondag 17:00
Voorganger: student M.G. van Middendorp

Schriftlezing: 1 Samuel 21:11 t/m 1 Samuel 22:5
Thema: De spelonk van Adullam
1. de komst tot de spelonk
2. de bewoners van de spelonk
3. de uitkomst in de spelonk

Let op: Deze dienst is op verzoek alleen te volgen via de audiostream.

22 mei 2022
Zondag 10:00
Voorganger: student M.G. van Middendorp

Schriftlezing: Openbaring 1
Thema: De verheerlijkte Christus en Johannes op Patmos
1. Christus openbaart Zich aan Johannes
2. Christus vertroost Johannes
3. Christus versterkt Johannes

Let op: Deze dienst is op verzoek alleen te volgen via de audiostream.

19 mei 2022
Donderdag 10:30
Voorganger:

Rouwdienst Ds. Hartevelt

15 mei 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Hebreën 10:1-23
Thema: De ceremoniële wet heeft afgedaan
1. De bedoeling van de wet
2. De vervulling van de wet
3. Het onderwijs van de wet

15 mei 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 11 : 1 – 26
Tekst: Johannes 11 : 25 en 26
Thema: Ik ben de Opstanding en het Leven
1. Het moment van Jezus’ zelfopenbaring
2. De troost in Jezus’ zelfopenbaring

08 mei 2022
Zondag 16:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Johannes 21: 15 – 25
Tekst: Johannes 21:18,19
Thema: De levens en stervensweg van Simon Petrus
1. Door Christus voorzegd
2. Door Christus voorgegaan
3. Met Christus voleindigd

08 mei 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 21: 1 – 14
Thema: De derde openbaring van de Levensvorst aan Zijn discipelen
Ze worden:
1. door de Levensvorst beproefd
2. door de Levensvorst verrast
3. door de Levensvorst verkwikt

01 mei 2022
Zondag 15:30
Voorganger: ds. J. van Rijswijk

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1 t/m 12
Tekst: 1 Petrus 1: 3 en 4
Thema: Petrus’ levende hoop
1. De oorsprong van die hoop
2. De inhoud van die hoop
.
Let op!: Op verzoek is deze dienst alleen te bekijken via Kerkdienstgemist door leden van de Eskol-kerk.

01 mei 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Mattheus 28: 16-20
Tekst: Mattheus: 28: 20
Thema: Geen opdracht zonder belofte
1. Deze belofte is opmerkelijk
2. Deze belofte is wonderlijk
3. Deze belofte is eindig en toch oneindig

24 april 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Schriftlezing: Lucas 24: 13-35
Tekst: Lukas 24 vers 35
En zij vertelden hetgeen op den weg geschied was, en hoe Hij hun bekend was geworden in het breken van het brood
Thema: Twee wandelaars
1. Die treuren
2. Die luisteren
3. Die dwingen
4. Die ontvangen
5. Die dienen

24 april 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Handelingen 20:17-28
Tekst: Handelingen 20:28
Thema: De opdracht van Paulus aan de ouderlingen van de gemeente
1. Ze moeten acht hebben op zichzelf
2. Ze moeten acht hebben op de kudde
3. Ze zijn door de Geest tot opzieners aangesteld

22 april 2022
Vrijdag 10:00
Voorganger: ds W. Harinck

Rouwdienst dhr. J. Pols

18 april 2022
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Johannes 20:19-23 & Openbaring 2:8-11
Tekst: Openbaring 2:10b
Thema: De brief van Christus aan Smyrna
1. De gemeente van Smyrna
2. De levende Christus
3. Getrouw tot de dood

17 april 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Markus 16: 1-8 & Romeinen 6:1-11
Tekst: Romeinen 6:4
Thema: De doop verbindt met de opgestane Christus
1. Begraven door de doop
2. Opgewekt tot heerlijkheid
3. Wandelen in een nieuw leven

17 april 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Mattheüs 28 : 1 – 10
Tekst: Mattheus 28 : 7
“En ziet, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien”
Thema: De opstanding van de Heere Jezus
1. Het voorgaan van de Heere Jezus
2. Het zien van de Heere Jezus

15 april 2022
Vrijdag 19:45
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Markus 15:34-47
Tekst: Markus 15:38
Thema: Goede Vrijdag als Grote Verzoendag
1. Het sterven van Jezus
2. Het gesloten heiligdom
3. Het gescheurde voorhangsel
4. De vrijmoedige toegang

14 april 2022
Donderdag 19:00
Voorganger: -

Deze avond viert groep 5 t/m 8 van de Johannes Bogermanschool samen met ouders en andere belangstellenden Pasen in de Eskolkerk.

Na de viering wordt er gecollecteerd voor ‘Noodhulp Oekraine’.

10 april 2022
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: Efeze 6: 10-24
Thema: Het einde van het volmaakte gebed
1. De laatste bede
2. De laatste pleitgrond
3. Het laatste woord

10 april 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 23: 44-56
Thema: Het kruisevangelie
1. Jezus bidt Zijn laatste gebed in Zijn vernedering
2. Jezus belijdt dat Hij de Zoon van God is
3. Jezus werk draagt vrucht

03 april 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Schriftlezing: Mattheüs 18:21-35
Thema: De bede om vergeving (HC 51)
1. De noodzaak van de vergeving
2. De grond van de vergeving
3. Het verlangen om te vergeven

03 april 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Schriftlezing: Lukas 23:33-49
Tekst: Lukas 23:34a
Thema: De voorbede van Christus aan het kruis
1. De aanspraak van die bede
2. De voorwerpen van die bede
3. De reden van die bede

27 maart 2022
Zondag 15:30
Voorganger: ds. J.B. Huisman

Schriftlezing: Johannes 11:45-54
Tekstgedeelte: Johannes 11:49-52
Thema: Het is nut dat Een Mens sterft voor het volk
1. Kajafas’ raad
2. Gods raad

27 maart 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Efeze 6:1-9
Tekst: Spreuken 22:6
Thema: Leer de jongen de eerste beginselen
1. Dat we onze kinderen moeten onderwijzen
2. Hoe we onze kinderen moeten onderwijzen
3. Wat we onze kinderen moeten onderwijzen
4. Waarom we onze kinderen moeten onderwijzen

20 maart 2022
Zondag 16:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Johannes 19:17-27
Tekst: Johannes 19:25-27
Thema: Gemeenschap der heiligen onder het kruis
1. De liefdessmart
2. De liefdesopdracht
3. De liefdesgeur

20 maart 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Schriftlezing: Johannes 12: 20-36
Tekst: Johannes 12: 24-25
Thema: De les van het tarwegraan
1. Kostbare graankorrels
2. Sterven in de aarde
3. Om vrucht te geven

17 maart 2022
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Zacharia 12:1-10
Tekst: Zacharia 13:1 en 7 slot
Thema: Een grote troost voor een onwaardig volk
1. Een geopende bron
2. Een toegestoken hand

13 maart 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. R. Kattenberg

Schriftlezing: Lukas 22: 30-53
Tekst: Lukas 22: 51b
Thema: Jezus’ laatste genezingswonder
1. Onbesuisdheid van Petrus
2. Borgtocht van Jezus
3. Roepstem aan Malchus

13 maart 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Zacharia 13 en Markus 14:22-31
Tekst: Zacharia 13:7
Thema: Profetie over het lijden en sterven van Christus
1. Het ontwakend zwaard
2. De geslagen herder
3. De toegestoken hand

09 maart 2022
Woensdag 16:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Schriftlezing: Openbaring 6:1 t/m 17
Tekst: Openbaring 6: 1, 2
Thema: De vier ruiters en de vier paarden
1. Witte paard
2. Rode paard
3. Zwarte paard
4. Vale paard
5. Lering en troost voor ons

09 maart 2022
Woensdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Mattheüs 6:19-34
Tekst: Mattheüs 6:31-33
Thema: God en Zijn Koninkrijk op de eerste plaats
1. De vermaning om niet bezorgd te zijn
2. De aansporing om eerst Gods Koninkrijk te zoeken
3. De belofte dat God zal zorgen

06 maart 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Psalm 145:1 t/m 21
Thema: De 4e bede: Geef ons heden (HC 50)
1. gebed om verzorging
2. gebed van erkenning
3. gebed in vertrouwen

06 maart 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Numeri 20
Tekst: Numeri 20:28
Thema: Overlijdensbericht van een hogepriester
1. Met een zwarte rand
2. Met een groene rand
3. Met een blauwe rand

27 februari 2022
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Schriftlezing: Romeinen 8: 14-39
Tekst Romeinen 8: 28
Thema: Ziekte, oorlog, verlies… Meten of écht weten?
1. Op onszelf zien: onwetendheid
2. Door Gods Geest zien: licht
3. Op Golgotha zien: zekerheid
4. Omhoog zien: voorzienigheid

27 februari 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Lukas 9:28-36
Tekst: Lukas 9:30-31
Thema: Met Jezus op de berg
1. De bemoediging voor Jezus
2. De lessen voor de discipelen
3. Het getuigenis van de Vader

20 februari 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Visscher

Schriftlezing: Mattheus 6:1-18
Thema: De derde bede (HC 29)
1. De letter van deze bede
2. Het onderwijs in deze bede
3. Het doel van deze bede

20 februari 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 10 : 1 – 18
Tekst: Johannes 10 : 9
Thema: Christus, de open Deur
1. De heerlijkheid van deze Deur
2. Het behoud achter deze Deur
3. De vrijheid door deze Deur

13 februari 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Lukas 4:16-32
Tekst: Lukas 4:18-19
Thema: De eerste preek van Jezus in Nazareth
1. De vervulling van de Schriften
2. De inhoud van de tekst
3. De vijandschap tegen het Evangelie

13 februari 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Jeremia 31: 1 – 20
Tekst: Jeremia 31: 18 – 20
Thema: De liefhebbende Vader van Efraïm
1. Zijn hand, die uit liefde slaat
2. Zijn oor, dat in liefde luistert
3. Zijn hart, dat van liefde spreekt

06 februari 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. A.A. Brugge

Schriftlezing: Mattheus 5 : 1 – 16
Thema: Uw Koninkrijk kome (HC 48)
1. Onderwerping
2. Bewaring
3. Verwachting

06 februari 2022
Zondag 09:30
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: 1 Koningen 17:8-16
Thema: De profeet Elia bij de weduwe in Zarfath
1. Een nieuwe opdracht
2. Een pijnlijke vraag
3. Een heerlijke belofte
4. Een rijke vervulling

30 januari 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Exodus 34:1-9
Thema: De heiliging van Gods naam (HC 17)
1. De Heere te kennen
2. Hem in Zijn deugden te prijzen
3. Te mogen leven tot Gods eer

30 januari 2022
Zondag 09:30
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Lukas 5: 17-32
Thema: De machtsroep van Koning Jezus
1. Jezus zag
2. Jezus riep
3. Levi volgt

23 januari 2022
Zondag 18:00
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Schrijftlezing: 1 Johannes 3: 1-15
Thema Serie: brieven van de apostel Johannes (deel 4).
Thema: Het grote onderscheid
1. Kind van God of kind van de duivel
2. Duivelse haat of Goddelijke liefde
3. Levend geworden of dood gebleven

23 januari 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Johannes 1:35-52
Tekst: Johannes 1:46-50
Thema: Nathanaël komt to het geloof in Christus
1. Hij hoort over Jezus
2. Hij ontmoet Jezus
3. Hij belijdt Jezus als de Messias

16 januari 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. H. van der Heiden

Schriftlezing: Johannes 3:22-36
Tekst: Johannes 3:29-30
Thema: Johannes, de vriend, wijst op Jezus, de Bruidegom
1. de prediking
2. de opdracht
3. de vreugde

16 januari 2022
Zondag 09:30
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 1:19-30 en Openbaring 7:9-17
Tekst: Johannes 1:29
Thema: Het Lam van God
1. De aanwijzing van het Offerlam
2. De verzoening door het Offerlam
3. Het zien op het Offerlam

09 januari 2022
Zondag 15:30
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Schriftlezing: Lukas 11: 1-13
Thema: De Heere aanspreken met ‘Vader’
1. wordt ons bevolen
2. impliceert eerbied
3. geeft stil vertrouwen

09 januari 2022
Zondag 09:30
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Genesis 9: 1 – 18
Thema: De regenboog van Gods verbond
1. Een verdorven wereld
2. Een ontfermend God
3. Een teken van hoop

02 januari 2022
Zondag 17:30
Voorganger: ds. B. Labee

Schriftlezing: Lukas 3 : 1 – 9
Tekst: Lukas 3 : 1 – 6
Thema: De hageprediker aan de Jordaan
1. Zijn tijd
2. Zijn thema
3. Zijn taak

02 januari 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Openbaring 3:14-22
Tekst: Openbaring 3:15-20
Thema: De brief van Christus aan Laodicea
1. Het adres
2. De ontmaskerende toon
3. De vriendelijke nodiging

01 januari 2022
Zaterdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Exodus 33:1-17
Tekst: Exodus 33:14-15
Thema: Met God een nieuwe toekomst in
1. Ondanks de zonde van Israël
2. Dank zij de voorbidder
3. Onder Gods veilige leiding

31 december 2021
Vrijdag 15:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: 1 Petrus 4:1-11
Tekst: 1 Petrus 4:7
Thema: Het einde van alle dingen: nuchter zijn en waken!
1. Het komende einde
2. Het wakende bidden

26 december 2021
Zondag 18:30
Voorganger: ds. A.A. Brugge

Schriftlezing: Romeinen 5 : 1 – 11
Tekst: Jesaja 9 : 5
Thema: En men noemt Zijn Naam: Vredevorst
1. De betekenis van de naam Vredevorst
2. De vrucht uit de naam Vredevorst

26 december 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 1 : 1-14
Tekst: 1 Timotheus 3:16a: “en buiten alle twijfel: de verborgenheid van de godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees”.
Thema: Kerstfeest bij Paulus
1. Een krachtige inzet
2. Een hooggestemd lied
3. Een onuitsprekelijk evangelie

25 december 2021
Zaterdag 16:00
Voorganger: Kerstfeest met de kinderen

Dit jaar kan er geen gezamenlijke kerstviering met de verenigingen in de kerk worden gehouden. Maar gelukkig is er door veel vrijwilligers hard gewerkt aan een digitale uitzending. Al wekenlang zijn er diverse opnames gemaakt en dat wordt op 1e Kerstdag in zijn geheel uitgezonden. De uitzending begint om 16.00 uur. Het volledige programma van de kerstviering vindt u hier

Het programma wordt afgesloten met het spelen van het ‘Ere zij God’ door het Eskol Jeugdorkest.

25 december 2021
Zaterdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Lukas 2:1-14
Tekst: Lukas 2: 8
Thema: De herders van Bethlehem
1. De plaats van Jezus’ geboorte
2. De blijdschap door Jezus’ geboorte

Na afloop van de dienst zal het ‘Ere zij God’ met elkaar gezongen worden.

19 december 2021
Zondag 18:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Daniël 9:4-9 en 15-23
Tekst: HC zondag 45
Thema: Het gebedsleven van een Christen
1. Wat is bidden?
2. Hoe moeten we bidden?
3. De verhoring van ons gebed

19 december 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. A.A. Brugge

Schriftlezing: 2 Samuël 23 : 1 – 7
Tekst: 2 Samuël 23 : 4
Thema: Na duisternis komt licht
1. Strijd vanwege duisternis
2. Uitzien naar het licht
3. Verblijven in het licht

12 december 2021
Zondag 15:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Jesaja 9:1-6 en Lukas 1:46-56
Tekst: Jesaja 9:5b
Thema: De geboorte van de Heere Jezus
1. De vervulling van Gods belofte
2. De naamgeving van het kind

12 december 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Genesis 49: 1-18
Tekst: Genesis 49: 18
Thema: Jakobs geloofsverwachting
1. De tijd van deze verwachting
2. De Bron van deze verwachting
3. De inhoud van deze verwachting

05 december 2021
Zondag 17:30
Voorganger: ds. B. Labee

Schriftlezing: Genesis 25 : 19 – 34
Thema: Rebekka, een moeder van Christus.
We horen van haar:
1. afgesneden verwachting
2. afgebeden verwachting
3. bestreden verwachting

05 december 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Jesaja 7 : 1 – 18
Thema: Een ongevraagd adventsteken
1. Te midden van mensen zonder God
2. Aankondigend de mens met GodVragen