Kerkdienst - Een nodiging door de Heere Jezus tot de maaltijd
Zondag 17 september 10:00

Your browser doesn't support html5 video

Lezen: Lukas 14: 1-24
Tekst: Lukas 14:17
Thema: Een nodiging door de Heere Jezus tot de maaltijd
1. Wie Hij nodigt
2. Hoe Hij nodigt

In verband met de kosten van uitzending van de kerkdiensten stellen wij een bijdrage hiervoor op prijs. Deze kunt u overmaken op rekeningnummer NL84RABO 0329 8665 40 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Houten. U kunt ook gebruikmaken van de betaallink of QR-code. Bedankt!

Als alternatief en bij problemen kunt u terugkijken via Kerkdienstgemist of YouTube.

EERDERE KERKDIENSTEN

Datum Omschrijving
24 september 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Lukas 8: 40-56
Tekst: Markus 5: 33
Thema: De nabetrachting op het wonder
1. Een onderzoekende vraag
2. Een hartelijke belijdenis
3. Een rijke verzegeling

24 september 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Matheüs 9: 18-26
Tekst: Markus 5: 28
Thema: Wonderlijke genezing
1. Het aanraken van Jezus
2. Het genezen door Jezus

21 september 2023
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Markus 5: 21-43
Tekst: Markus 5:27
Thema: De bloedvloeiende vrouw
1. Haar komen tot vele medicijnmeesters
2. Haar komen tot de enige Medicijnmeester

17 september 2023
Zondag 16:00
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Lezen: 2 Koningen 4: 1-7
Tekst: 2 Koningen 4: 1-7
Thema: Raad in radeloosheid
1. Een hulpeloze roep
2. Een Goddelijk antwoord
3. Een overvloedige zegen

17 september 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 14: 1-24
Tekst: Lukas 14:17
Thema: Een nodiging door de Heere Jezus tot de maaltijd
1. Wie Hij nodigt
2. Hoe Hij nodigt

10 september 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Romeinen 12: 9-21
Thema: Christus zijn in deze wereld
1. Gezalfd met de Geest van Christus
2. Als profeet Zijn naam belijden
3. Als priester jezelf offeren
4. Als koning tegen de zonde en de duivel strijden

10 september 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Richteren 16: 4-31
Thema: Het laatste van Gods kind en knecht Simson
1. Simsons ondergang
2. Gods overwinning

03 september 2023
Zondag 18:45
Voorganger: ds. B. Labee

Lezen: Psalm 3
Thema: Uit Davids morgenlied
1. Een talrijke vijand
2. Een machtige Bondgenoot
3. Een zekere overwinning

03 september 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Genesis 25: 19-34
Tekst: Genesis 25: 21-23
Thema: Gods plan en onze verantwoordelijkheid
1. Een godvrezende biddende vader
2. Een gelovige verontruste moeder
3. De volvoering van Gods raadsplan

20 augustus 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Handelingen 4: 1-22
Thema: De naam Jezus
1. Als eigennaam
2. Als roepnaam
3. Als erenaam

20 augustus 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Lezen: Hebreeën 2
Tekst: Hebreeën 2:3
Thema: Het grote belang van de zaligheid
1. De noodzaak van de zaligheid
2. De rijkdom van de zaligheid
3. De prediking van de zaligheid

13 augustus 2023
Zondag 19:00
Voorganger: ds. P.J. de Raaf

Lezen: 1 Samuël 16: 13-23
Tekst: 1 Samuël 16: 13-23
Thema: David naar het hof
1. Een vreselijke aanleiding
2. Een dienende opstelling
3. Een teleurstellende verbetering

13 augustus 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Richteren 15:11 – 16:3
Thema: Simson in Gaza
1. Gevallen
2. Gevangen
3. Gezegevierd

06 augustus 2023
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Mattheüs 6: 19-34
Thema: De voorzienigheid van God
1. Wat weten we van Gods voorzienigheid?
2. Wat is het doel van het weten van Gods voorzienigheid?

06 augustus 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Richteren 15: 11-20
Thema: De held wordt een bedelaar

30 juli 2023
Zondag 18:30
Voorganger: ds. J.B. Huisman

Lezen: Jeremia 31: 1-17
Thema: Het Vaderschap van God
1. Hoe het geloof het Vaderschap belijdt
2. Hoe het geloof het Vaderschap vertrouwt

30 juli 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Richteren 15: 1-13
Tekst: Richteren 15: 13 en 14a
Thema: Simson wordt overgeleverd aan de Filistijnen

23 juli 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Handelingen 9:20-31
Thema: De vervolger wordt vervolgd
1. Saulus predikt Christus in Damascus
2. De Joden verwonderen zich
3. Saulus moet vluchten voor zijn leven

23 juli 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Richteren 14
Thema: Simson op bruiloft in Timnath

16 juli 2023
Zondag 15:30
Voorganger: ds. A. Schreuder

Lezen: Romeinen 8 : 18-39
Tekst: Romeinen 8: 22, 23, 26b
Thema: Een drievoudig zuchten
1. Van de schepping
2. Van Gods kinderen
3. Van de Geest

16 juli 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Richteren 13 : 24 – 14 : 6
Thema: Simson wordt groot

09 juli 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Handelingen 9 : 12 – 22
Tekst: Handelingen 9 : 12 – 19
Thema: Saulas van Tarsen in Damascus
1. De strijd van Ananias
2. De doop van Saulus
3. De radicaliteit van Paulus

09 juli 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Handelingen 9 : 1 – 12
Tekst: Handelingen 9 : 10 – 11
Thema: Saulus ontvangt Gods genade
1. Zijn godsdienst zonder Jezus
2. Op de leerschool van het gebed
3. God stuurt een discipel van Jezus

02 juli 2023
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Mattheüs 3 : 1 – 17
Thema: De drie-eenheid van God
1. Een moeilijke vraag
2. Een reddende openbaring
3. Een noodzakelijke kennis

02 juli 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Richteren 13
Thema: Manóach en zijn vrouw
Prekenserie: Simson – preek 1
1. Hun tijd
2. Hun dienen van de Heere
3. Hun ontmoeting met God

25 juni 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Nabetrachting Heilig Avondmaal
Lezen: Ezechiël 34 : 1 – 13
Tekst: Johannes 10 : 27 – 28
Thema: De blijvende zorg van de Herder
1. Zij horen Zijn stem (ochtenddienst)
2. Hij kent ze
3. Zij volgen Hem
4. Hij houdt ze vast

25 juni 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Heilig Avondmaal
Lezen: Johannes 10 : 1 – 16
Tekst: Joh. 10 : 27 – 28
Thema: De blijvende zorg van de Herder
1. Zij horen Zijn stem

De andere 3 punten komen in de middagdienst aan bod:
2. Hij kent ze
3. Zij volgen Hem
4. Hij houdt ze vast

22 juni 2023
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. R.A.M. Visser

Lezen: Romeinen 8 : 1-17
Tekst: Romeinen 8 vers 17
Thema: De rijkdom door de Geest
1. De kinderen
2. De erfgenamen
3. De erfenis

18 juni 2023
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Lezen: Lukas 15 : 25 – 32
Thema: De oudste zoon
1. Een misgunnende zoon (vers 25-28a)
2. Een rechtzinnige zoon (vers 29-30)
3. Een nochtans genodigde zoon (vers 28b/31-32)

18 juni 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 15 : 11 – 24
Tekst: Lukas 15 : 20
Thema: De verloren zoon
1. Zijn terugkeer
2. Zijn ontvangst

04 juni 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Handelingen 10 : 34 – 48
Thema: Doopdienst in Caesarea aan de hand van Handelingen 10: 44 – 48
1. Een Christuspreek in een heidens huis
2. De Heilige Geest valt op allen die het Woord horen
3. De Heilige Doop in de naam van de Heere Jezus

04 juni 2023
Zondag 11:45
Voorganger: -

Thema: Christen-zijn

04 juni 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Dit is de derde en laatste preek in de serie ‘Christen zijn in de praktijk’.
Lezen: 1 Thessalonicenzen 1
Thema: De missionaire gemeente
1. In bekering (vers 6)
2. In leven (vers 7)
3. In verkondiging (vers 8a)
4. In geloof (vers 8b)

02 juni 2023
Vrijdag 20:00
Voorganger: Ds. H van den Belt

Toerustingsavond Gezinskampen 2023
Onderwerp: Job
Thema: Overgave aan een oppermachtige God

29 mei 2023
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: 1 Korinthe 12: 1-20
Tekst: 1 Korinthe 12: 1-3
Thema: De vrucht van Pinksteren
1. De omstandigheden in Korinthe
2. De inhoud van het belijden
3. Onze taak in de gemeente

28 mei 2023
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Handelingen 2: 5-13 en 37-41
Tekst: Handelingen 2:13 en 37
Thema: Twee verschillende reacties op de Pinksterprediking
1. De spot waarin wij zien het werk van satan
2. De verslagenheid waarin wij zien het werk van de Heilige Geest

28 mei 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Handelingen 2: 1-21
Tekst: Handelingen 2:1 en 4
Thema: Het Pinksterfeest in Jeruzalem
1. Het oogstfeest is aangebroken
2. De discipelen worden vervuld met de Geest
3. Door het talenwonder wordt God verheerlijkt

21 mei 2023
Zondag 18:30
Voorganger: ds. A.T. Vergunst

Lezen: Handelingen 1
Tekst: Handelingen 1:5
Thema: Het gebed voor de doop met de Heilige Geest
1. Een beloofde gave voor de predikers
2. Een nodige gave voor Gods kerk
3. Een gezegende gave voor de verloren zielen

21 mei 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Mattheus 5 : 1 – 16
Tekst: Mattheus 5 : 13, 16b
Thema: De uitwerking van het zout
1. Voor jezelf
2. Voor je omgeving.
3. Voor de Heere

20 mei 2023
Zaterdag 19:30
Voorganger: bzgg

Slotconcert dirigentencursus 2023

Tijdens dit concert worden de beide koren gedirigeerd door de cursisten van de dirigentencursus BZGG van het afgelopen jaar. De koren worden begeleidt door orgel en ensemble, en de koorzang wordt afgewisseld door samenzang. Het is de afsluiting van de cursus van het afgelopen jaar.
Aan het einde van het concert krijgen de cursisten hun certificaat uitgereikt door de docent van de dirigentencursus Paul Heijboer.

Voor meer informatie zang@bzgg.nl

De toegang is gratis.
Er wordt een collectie gehouden voor “Deputaatschap Bijzondere
Noden” met als doel ‘hulp Oekraïne’.

Deelnemers:

  • Projectkoor
  • Eskol-koor
  • Christelijk ensemble ”Filomusica’
  • Harm Tillema – orgel
18 mei 2023
Donderdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Psalm 68 : 10-21 en Handelingen 1: 4-11
Thema: De hemelvaart van Christus naar Efeze 4:8
1. Hij is opgevaren in de hoogte
2. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen
3. Hij heeft de mensen gaven gegeven

14 mei 2023
Zondag 16:00
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Lezen: Genesis 5: 18-24, Hebreeën 11: 1-6 en Judas: 14 & 15
Tekst: Genesis 5:24
Thema: Leven als Henoch
1. Wat we van hem weten
2. Hoe hij leeft
3. Wat er met hem gebeurt

14 mei 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Mattheüs 4: 12-25
Thema: De toekomst van Petrus
Tekst: Johannes 21: 19b-22
1. Hij volgt onder het kruis
2. Hij volgt Christus na

07 mei 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. R. Kattenberg

Lezen: Psalm 46 en Mattheüs 28 : 16 – 20
Tekst: Mattheüs 28 : 20
Thema: Slotwoord na Pasen
1. Een woord vol majesteit
2. Een woord vol ontroering
3. Een woord vol bemoediging

07 mei 2023
Zondag 12:00
Voorganger: -

Thema: Overgave

07 mei 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 24: 36 – 49
Tekst: Johannes 21: 18 – 19
Thema: Petrus’ volgen van Jezus
1. Stille getuigen tegen Petrus
2. De levenskracht van Petrus
3. Het kruis in het leven van Petrus

30 april 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: 1 Korinthe 3 : 9 – 15
Tekst: NGB artikel 37
Thema: Uitzicht op de toekomst
1. De wederkomst van Christus
2. De opstanding van ons lichaam
3. Trappen in de heerlijkheid

30 april 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 21: 15 – 25
Thema: De vraag: “Hebt u Christus lief”
1. Het bijzondere gevoelen ten aanzien van Christus
2. Merktekenen van de liefde tot Christus
3. De persoonlijke spits

23 april 2023
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Visscher

Lezen: Romeinen 4 : 13 – 25
Tekst: Zondag 7
Thema: Het ware geloof
1. De noodzaak van het ware geloof
2. De aard van het ware geloof
3. De inhoud van het ware geloof

23 april 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 21 : 15 – 25
Tekst: Johannes 21 : 7 – 13
Thema: De derde openbaring van Jezus
Een paar trefwoorden:
Het is de Heere – verse vis – tot de maaltijd genodigd – Jezus volgen – lijden voor Jezus

16 april 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 21 : 1 – 14
Thema: Jezus aan de oever van het meer
1. Tevergeefs gewerkt
2. Een heerlijke belofte

16 april 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Openbaring 6
Thema: De opening van het eerste zegel
1. Een ruiter
2. Tekenen
3. Overwinning

10 april 2023
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: 1 Korinthe 15:42 – 58
Tekst: 1 Korinthe 15 : 53 – 54
Thema: De overwinning op de dood
1. Het nieuwe kleed bij de opstanding
2. De dood verslonden tot overwinning

09 april 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 24 : 13 – 35
Tekst: Lukas 24 : 34
Thema: De Heere is waarlijk opgestaan
1. Het graf is leeg
2. Jezus leeft echt
3. De opstanding wordt helder beleden

09 april 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 24: 1 – 12
Tekst: Lukas 24 :6a
Thema: De opstanding van de Heere Jezus
1. De tekenen
2. De woorden
3. De getuigen

07 april 2023
Vrijdag 19:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 23 : 39 – 56
Tekst: Lukas 23 : 39 – 43 & 46
Thema: Het evangelie van Goede Vrijdag
1. De schuldbelijdenis van de moordenaar
2. Het gebed van de moordenaar
3. Jezus’ antwoord op het gebed van de moordenaar
4. Jezus’ laatste gebed

02 april 2023
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Thema: Het Lam van God
Tekst:HC Zondag 6: vraag en antwoord 16-19
1. In de Goddelijke profielschets
2. Aangewezen als dé Kandidaat

02 april 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Mattheus 26: 47 – 56
Thema: De nachtelijke overval
1. Het verraad.
2. De tegenaanval.
3. De overgave

26 maart 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Romeinen 13
Tekst: NGB artikel 36
Thema: Het ambt van de overheid
1. De goedheid van God
2. De volmacht van de overheid
3. Onze gehoorzaamheid aan de overheid

26 maart 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Lezen: Lukas 23 : 1-25
Tekst: Lukas 23:2
Thema: Christus door de Joden gedegradeerd tot
1. Een verleider van het volk
2. Een hater van de keizer
3. Een gevaar voor de troon van Rome

22 maart 2023
Woensdag 14:00
Voorganger: ds. J. van Laar
19 maart 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Markus 14 : 17 – 26
Tekst: Mattheüs 26 : 26
Thema: Het eten van het brood (bij bediening HA)
Tekst: Mattheüs 26 : 30
Thema: De lofzang in de nacht (bij Nabetrachting HA)
1. De zangers
2. De zangstof
3. De zangtijd

19 maart 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Mattheüs 26 : 20 – 30
Tekst: Mattheüs 26 : 26
Thema: Het teken van het brood
1. Het breken van het brood
2. Het eten van het brood

18 maart 2023
Zaterdag 19:00
Voorganger: Bijzondere Noden

Zangavond van het Eskol kinderkoor en het kinderkoor van Bodegraven voor Bijzondere Noden.

16 maart 2023
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Jesaja 52: 13 – 53: 12
Tekst: Jesaja 53:5
Thema: De lijdende Knecht des Heeren
1. de reden van dit lijden
2. de diepte van dit lijden
3. de vruchten van dit lijden

12 maart 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 19:1-18
Tekst: Johannes 19:16-18
Thema: Jezus in het midden
1. In het midden van Zijn Lijden
2. In het midden tussen God en mensen
3. In het midden van de zondaren

12 maart 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Lezen: Jesaja 55
Thema: Een verbond met God door de Middelaar
1. De middelen en manieren om een zondaar te overtuigen
2. Bemoediging voor de overtuigde zondaar
3. Hoe de gelovige op een goede manier gebruik kan maken van de Middelaar

08 maart 2023
Woensdag 16:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Openbaringen 22:1 – 21 & NGB 13
Tekst: Openbaringen 22:11
Thema: Waar gaat het heen met deze wereld?!
1. de crisis zelf
2. de crisis in aanvang
3. de crisis in uitkomst

08 maart 2023
Woensdag 10:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Lezen: 2 Koningen 6 : 8-23
Tekst: 2 Koningen 6 : 16-17
Thema: Een gebed om te mogen zien
1. God geeft informatie aan Elisa
2. God opent de ogen van de knecht
3. God verblindt de ogen van de vijanden

05 maart 2023
Zondag 16:00
Voorganger: ds. W. Visscher

Schriftlezing: Galaten 3 : 1 – 18
Thema: De verzoening met God
1. De noodzaak van betaling
2. De onmogelijkheid van betaling
3. De weg van betaling

05 maart 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Mattheus 27 : 11 – 26
Tekst: Mattheus 27 : 22a
Thema: De vraag van Pilatus
1. Het probleem
2. De mogelijkheden
3. De keus

26 februari 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 22 : 7-23
Thema: Het Heilig Avondmaal van onze Heere Jezus Christus
uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 35
• De instelling van het Heilig Avondmaal
• De tekenen van het Heilig Avondmaal
• De verzekerende werking van het Heilig Avondmaal
• De gehoorzaamheid aan Jezus’ bevel
• De verzegeling van de belofte van het evangelie
• De gemeenschap der heiligen

26 februari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Mattheüs 26: 26-35
Tekst: Mattheüs 26: 31-35
Thema: Jezus en Zijn discipelen
1. Ontrouwe discipelen
2. Een getrouwe Jezus
3. Overmoedige discipelen
4. Een ootmoedige Jezus

12 februari 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Filippenzen 3: 8 – 21
Tekst: Filippenzen 3: 20
Thema: Wandelen met God
1. Waar ligt ons staatsburgerschap?
2. Wandelen in geloof

12 februari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Micha 6
Tekst: Micha 6 : 9
Thema: De roede des Heeren
1. De stem van God die roept
2. De roede van God die spreekt

05 februari 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. R. Kattenberg

Lezen: Mattheüs 9: 18 – 38
Tekst: Mattheüs 9: 35 – 38
Thema: De Heere Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde
1. Waar Hij komt
2. Wat Hij doet
3. Hoe Hij is
4. Welke gevolgtrekking Hij maakt

05 februari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: 1 Johannes 4
Tekst: 1 Johannes 4: 7-12
Serie: brieven van de apostel Johannes (deel 8)
Thema: De liefde van God
1. Het gehalte van deze liefde
2. Het initiatief in deze liefde
3. Het bewijs van deze liefde
4. Het gevolg van deze liefde

29 januari 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Titus 2: 11 – 3: 8
Thema: De sacramenten
De volgende aandachtspunten komen aan de orde:
Beeldonderwijs, heenwijzing naar Christus, de besnijdenis, de doop in de plaats van de besnijdenis, de betekenis van de doop voor jou, geen toestemming maar instemming, doop en wedergeboorte.

29 januari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 15
Thema: Gods rijke genade
1. Deze rijke genade wordt niet begrepen door de farizeeërs
2. Deze rijke genade wordt uitgebeeld door de Vader in dit hoofdstuk

22 januari 2023
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Lezen: Lukas 19 : 1 – 10
Tekst: Lukas 19 : 1 – 10
Thema: Zoekend komen
1. Naar Jezus
2. Bij Jezus
3. Voor Jezus
4. Door Jezus

22 januari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Markus 3 : 1 – 12
Tekst: Markus 3 : 5
Thema: Jezus en de man met de verdorde hand
1. Jezus en de sabbat
2. Jezus en de farizeeën
3. Jezus en de zondaar

21 januari 2023
Zaterdag 10:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Begrafenisdienst dhr. Reijersen van Buuren.

Meditatie over Johannes 11 : 25 en 26
Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven;
die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;
En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft,
zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?

15 januari 2023
Zondag 16:00
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Lezen: Jesaja 45
Tekst: Jesaja 45:19:
Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde
Ik heb tot het zaad Jakobs niet gezegd: Zoekt Mij tevergeefs.
Ik ben de HEERE, Die gerechtigheid spreekt, Die rechtmatige dingen verkondigt.
Thema: De sprekende God
1. Hij is duidelijk (in wat Hij zegt)
2. Hij meent wat Hij zegt
3. Hij is betrouwbaar

15 januari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Efeze 4 : 1 – 16
Tekst: Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 30 – 32
Thema: Orde in het kerkelijk leven
1. Leiding in de kerk is nodig
2. Gaven en ambten in de kerk
3. Orde en regel in de kerk

08 januari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 2 : 39-52
Thema van de preek: De twaalfjarige Jezus in de tempel
1. Gehoorzaam aan de wet
2. Gehoorzaam aan Zijn Vader
3. Gehoorzaam aan Zijn ouders

01 januari 2023
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: Markus 4: 30-41
Tekst: Markus 4 vers 41b: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?
Thema: ‘Isrels Wachter sluimert niet’. Het antwoord op de vraag ‘wie is toch Deze?’
1. Op een rustige avond
2. In een onstuimige nacht
3. Na verkregen onderwijs

01 januari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Openbaring 4
Tekst: Openbaring 4 : 1 – 3
Thema: Het hemels troongezicht
1. Een geopende deur naar de troon
2. Een luisterrijke God op de troon
3. De boog van Gods trouw rondom de troon

31 december 2022
Zaterdag 19:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Hebreeën 13
Tekst: Hebreeën 13 : 14
Thema: De pelgrimstocht van het leven van een christen
1. De uittocht uit de oude stad
2. De zoektocht naar de nieuwe stad
3. De intocht in de eeuwige stad

26 december 2022
Maandag 09:45
Voorganger: Kerstfeest met de verenigingen

Maandagmorgen 26 december zal het Kerstfeest met de verenigingen gehouden worden. Het kerstprogramma begint om 09:45 uur met het samen zingen van kerstliederen.

25 december 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Door een storing is de video helaas niet helemaal compleet.

Schriftlezing: Lukas 2 : 8 – 20
Tekst: Lukas 2 : 13 en 14
Thema: Het loflied van de engelen
1. Ere zij God
2. Vrede op aarde
3. In mensen een welbehagen

25 december 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Door een storing is het laatste deel van de video helaas niet helemaal compleet.

Schriftlezing: Lukas 2 : 1 – 14
Tekst: Lukas 2:7
Thema: Het kerstevangelie van Jezus’ geboorte
1. Geboren in Bethlehem
2. In doeken gewonden
3. Als Zaligmaker geschonken

18 december 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Schriftlezing: Johannes 1 : 1 – 18
Tekst: Johannes 1 : 14
Thema: Het vleesgeworden Woord
1. Zijn komst (“En…geworden,”)
2. Zijn woonplaats (“en…gewoond” / “vol…waarheid.”)
3. Zijn heerlijkheid (“(en…Vader),”)

18 december 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Exodus 16 : 1 – 19
Tekst: Exodus 16 : 7a
Thema: Het Brood der heerlijkheid
1. Als een wonder van Gods almacht
2. Als een wonder van Gods liefde

17 december 2022
Zaterdag 19:45
Voorganger: -

Opnieuw organiseren enkele Houtense kerken gezamenlijk een Volkskerstzangavond.
We zingen bekende kerstliederen met elkaar en luisteren naar het Kerstevangelie.

Tijdens de avond is er een muzikale bijdrage m.m.v. kinderkoor, gemengd koor, jongerenorkest en diverse andere instrumentalisten.

Na afloop staat er koffie en warme chocolademelk voor u klaar!

11 december 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Hebreeën 7 : 22 – 28 en 8 : 1 – 6
Tekst: Lukas 1 : 19 – 25
Thema: Een stomme priester en zijn lofzingende vrouw
1. Het ongeloof wordt genadig gestraft
2. Gods belofte wordt heerlijk vervuld
3. De Heere wordt hartgrondig geprezen

11 december 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Exodus 30 : 1 – 10
Tekst: Lukas 1 : 8 – 10
Thema: Zacharias brengt een reukoffer

08 december 2022
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: Psalm 118: 14-29
Teksten: Jesaja 28 : 16 & Psalm 118 : 22 – 23
Thema: Christus als de hoeksteen van Sion
1. beloofd
2. verworpen
3. bewonderd

04 december 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Lukas 1 : 5 – 25
Tekst: Lukas 1: 16 – 17
Thema: Johannes als de wegbereider van Christus
1. Hij treedt op als de heraut van de Koning
2. Hij bewerkt verzoening tussen de generaties
3. Hij zorgt voor een toegerust volk

04 december 2022
Zondag 10:49
Voorganger: Leesdienst

Door een storing is alleen het laatste deel van de video opname van deze dienst beschikbaar. De audio opname is wel helemaal beschikbaar.

Schriftlezing: Mattheüs 1: 18 – 25
Tekst: Mattheüs 1 : 23
Thema: Immanuël
1. De vervulling van Gods belofte
2. De redding van de zondaar
3. De troost van Gods nabijheid

04 december 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Door een storing is alleen de audio-opname van deze dienst beschikbaar.

Schriftlezing: Mattheüs 1: 18 – 25
Tekst: Mattheüs 1 : 23
Thema: Immanuël
1. De vervulling van Gods belofte
2. De redding van de zondaar
3. De troost van Gods nabijheid

27 november 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Doopdienst
Lezen: Jeremia 31: 12 – 19 & Mattheüs 2: 16 – 18
Tekst: Jeremia 31: 15 – 17
Thema: De hoop voor het nageslacht
1. Rachel weent over haar kinderen
2. De rijkdom van het nieuwe verbond
3. Een toekomst vol van hoop

27 november 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Genesis 3 : 1 – 15
Tekst: Genesis 3 : 9
Thema: Gods adventsvraag: Waar zijt Gij?
1. Deze vraag komt tot de schuldige mens
2. Deze vraag komt van de genadige God

20 november 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. J.B. Huisman

Lezen: Romeinen 3: 9 – 31
Thema: De wet als spiegel van de zonde
1. God geeft de spiegel
2. Christus houdt de spiegel voor
3. Wij moeten in de spiegel zien

20 november 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Jozua 2
Thema: Het teken aan het huis van Rachab
1. Haar geloofsdaad
2. Haar geloofsbelijdenis
3. Haar geloofsvertrouwen

13 november 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Visscher

Lezen: 2 Korinthe 5: 11 -21
Thema: De enige troost (Zondag 1)
1. De inhoud van de enige troost
2. Het delen in de enige troost

13 november 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 7:1-10
Thema: De Romeinse hoofdman over honderd
1. Wat iets lijkt, maar wat er niet toe doet
2. Wat niets lijkt, maar wat er zeker wel toe doet

06 november 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Lezen: Johannes 6: 47- 59
Tekst: Johannes 6: 53
Thema: Jezus onderscheid makende prediking
1. Gezaghebbend (“Jezus…ulieden”)
2. Waarschuwend (“Tenzij…uzelven”)
3. Troostend (“dat…drinkt”)

06 november 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Door een storing is alleen de audio-opname van deze dienst beschikbaar.

Lezen: Daniël 6
Tekst: Daniël 6 : 11
Thema: Blijven bidden
1. Als het moeilijk is
2. Gericht op God
3. In vertrouwen dat de Heere helpt

02 november 2022
Woensdag 16:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Openbaringen 14: 1- 20
Tekst: Openbaringen 14: 15
Thema: Tweeërlei oogst
1. De Heere van de oogst
2. De tarweoogst
3. De wijnoogst

02 november 2022
Woensdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Jeremia 8: 4-22
Tekst: Jeremia 8:20
Thema: De aangrijpende klacht van Jeremia
1. De inhoud van deze klacht
2. De redenen voor deze klacht
3. Het misverstand in deze klacht

30 oktober 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Efeze 4: 1-16
Tekst: NGB artikel 27 t/m 29
Thema: De algemene christelijke kerk
1. Wat is de kerk?
2. De kenmerken van de ware kerk
3. Je hebt de kerk nodig

30 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: 2 Koningen 22
Tekst: 2 Koningen 22 : 19
Thema: Restauratie of Reformatie
1. Een vervallen tijd
2. Een verborgen werk
3. Een vergeten wetboek
4. Een vernederd hart

23 oktober 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. A.A. Brugge

Lezen: Deuteronomium 32 : 1 – 14
Tekst: Deuteronomium 32: 10
Thema: Gods liefde tot Israel
1. Die onwaardigen vindt
2. Die Hulpbehoevenden leidt
3. Die onwetenden onderricht
4. Die zwakken bewaart

23 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 17: 1 – 6 en Handelingen 3: 11 – 26
Tekst: Lukas 17:5
Thema voor de preek: Een gebed om vermeerdering van het geloof
1. De aanleiding tot dit gebed
2. De inhoud van dit gebed

16 oktober 2022
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Zefanja 1: 1 – 13
Thema: Zefanja, een man Gods
1. Een uitvoerige stamboom
2. Een gelovige vader
3. Een heilrijk Evangelie

16 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Genesis 1 : 26 – 2 : 15
Tekst: Genesis 1 : 28 en 2 : 15
Thema: De scheppingsopdracht
1. Een opdracht om te regeren in Gods naam;
2. Een opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren;
3. Het falen van de mens

09 oktober 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Schriftlezing: Lukas 15:11-24
Tekst: Lukas 15: 11-24
Thema: De verloren zoon
1. Zijn zonde
2. Zijn ellende
3. Zijn genade

09 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Efeze 1: 13-23
Tekst: Efeze 1:19-23
Thema: Het gebed van Paulus voor de gemeente (2)
1. De grootheid van Gods kracht voor de gelovigen
2. Het koningschap van Christus over heel de wereld
3. Het Hoofd-zijn van Christus over de gemeente als Zijn lichaam

02 oktober 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Lezen: Zacharia 8
Tekst: Zacharia 8:23
Thema: Tien mannen grijpen de slip van een jood
1. Wanneer zij deze slip zullen grijpen
2. Welke mannen deze slip zullen grijpen
3. Waarom zij deze slip zullen grijpen

02 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Efeze 1: 15-23
Tekst: Efeze 1:15-18
Thema: Het gebed van Paulus voor de gemeente
1. Hij dankt voor de bewezen genade
2. Hij bidt om opwas (groei) in de genade

25 september 2022
Zondag 18:45
Voorganger: ds. B. Labee

Schriftlezing: Johannes 6 : 22 – 40
Tekst voor de preek: Johannes 6 : 35b
Thema: Jezus, het Brood des levens
1. De betekenis (Ik ben het Brood des levens)
2. De bestemming (die tot Mij komt/ die in Mij gelooft)
3. De belofte (zal geenzins hongeren/ zal nimmermeer dorsten)

25 september 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 7: 10 – 39
Thema voor de preek: De roepstem van Jezus
1. Wat Hij roept
2. Wat Hij beveelt