Kinderevangelisatie
Voorzitter:
Dhr. I. J. Zwemer,
Heidetuin 56, 3994 PH Houten
(030) 636 57 42

Planning medewerkers:
Mevr. P. Beekman-Visser,
Maaspolder 62, 3991 HT Houten
(030) 636 19 95

Kinderbijbelclub
De kinderbijbelclub is de plek waar kinderen in de basisschoolleeftijd van harte welkom zijn om met elkaar rondom een Bijbels thema bezig te zijn.

Door de kinderen te laten voelen dat ze welkom zijn, een persoonlijk gesprekje aan te knopen, samen iets lekkers te eten en te drinken, een Bijbelverhaal te vertellen en met elkaar te knutselen of een spel te doen, proberen we hen iets te laten zien van de God van de Bijbel. Ouders die graag eens een clubmiddag willen bijwonen, zijn uiteraard ook van harte welkom! De kinderbijbelclub is gratis en wordt gehouden op elke laatste woensdag van de maand van 15.00-16.30u in het schoolgebouw ‘Het Mozaïek’ (locatie Het Gilde) voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar. Tijdens de herfstvakantie wordt op dinsdag t/m donderdag de vakantiebijbelweek gehouden.

Voor meer informatie hierover, zie: www.vakantiebijbelweekhouten.nl