Kerkdienst - De roeping van Elisa
Zondag 07 juli 10:00

Your browser doesn't support html5 video

Lezen: 1 Koningen 19:19-21 en 2 Koningen 2:1-18
Thema: De roeping van Elisa
1. De roeping van Elisa (1 Kon.19: 19-21)
2. Zijn opvolging van de profeet Elia (2 Kon.2: 14-18)

In verband met de kosten van uitzending van de kerkdiensten stellen wij een bijdrage hiervoor op prijs. Deze kunt u overmaken op rekeningnummer NL84RABO 0329 8665 40 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Houten. U kunt ook gebruikmaken van de betaallink of QR-code. Bedankt!

Als alternatief en bij problemen kunt u terugkijken via Kerkdienstgemist of YouTube.

EERDERE KERKDIENSTEN

Datum Omschrijving
14 juli 2024
Zondag 15:30
Voorganger: ds. J.B. Zippro

Lezen: Psalm 84
Thema: De pelgrimsreis naar Sion
1. De reizigers
2. De reis
3. Het reisdoel

14 juli 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: 2 Koningen 2
Thema: Elisa en de jeugd van Bethel
1. Een bewuste confrontatie
2. Een laatste waarschuwing
3. Een ernstige straf
4. Een overduidelijke roepstem

07 juli 2024
Zondag 15:30
Voorganger: ds. A.A. Brugge

Lezen: Handelingen 5:1-16
Tekst: Handelingen 5:12-14
Thema: De christelijke gemeente in de wereld

07 juli 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: 1 Koningen 19:19-21 en 2 Koningen 2:1-18
Thema: De roeping van Elisa
1. De roeping van Elisa (1 Kon.19: 19-21)
2. Zijn opvolging van de profeet Elia (2 Kon.2: 14-18)

23 juni 2024
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: Handelingen 8:26-40
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 26
Thema: Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon…
1. Gewassen in dierbaar bloed
2. Geheiligd door water en Geest
3. Gefundeerd op Gods belofte

23 juni 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Psalm 132
Thema: God bouwt Zijn huis hier op aarde
1. De Bouwheer
2. De arbeiders
3. De bouwstenen

22 juni 2024
Zaterdag 10:30
Voorganger: ds. W. Harinck
16 juni 2024
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 6:56-71
Tekst: Johannes 6:66-69
Thema: Twee reacties op het brood uit de hemel
1. Een duidelijk keerpunt
2. Een zware beproeving
3. Een heerlijke belijdenis

16 juni 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 6:41-55
Tekst: Johannes 6:54-55
Thema: Jezus’ gekruiste lichaam en vergoten bloed

13 juni 2024
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 6:22-40
Tekst: Johannes 6:35
Thema: Komen tot Christus als het brood des levens
1. Hoe geduldig Hij de Joden onderwijst
2. Hoe genadig Hij Zichzelf openbaart
3. Hoe wij bij Hem verzadiging mogen ontvangen

12 juni 2024
Woensdag 19:00
Voorganger: ds. W. Nobel

Intrededienst van ds. W. Nobel.
Dit is een dienst de HHG Houten en Breukelen.

12 juni 2024
Woensdag 14:30
Voorganger: ds. W. Nobel

Bevestigingensdienst ds. W. Nobel
Dit is een dienst de HHG Houten en Breukelen.

09 juni 2024
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Jesaja 55 en Mattheüs 11: 25-30
Thema: Grote genade voor grote zondaren
1. U wordt geroepen
2. U wordt geroepen tot grote genade
3. U wordt geroepen om vrije genade onvoorwaardelijk te ontvangen

09 juni 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: 1 Petrus 5
Thema: De opdracht aan de opzieners om de kudde van God te weiden
1. Het karakter van het opzienersambt
2. De taak van het opzienersambt
3. Het loon op het opzienersambt

02 juni 2024
Zondag 17:00
Voorganger: ds. A.B. van der Heiden

Lezen: Ezechiël 47:1-12
Tekst: Ezechiël 47: 8 en 9
Thema: De waterstroom uit het Heiligdom
1. De richting van deze stroom
2. Het effect van deze stroom
3. De vruchtbaarheid van deze stroom

02 juni 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Handelingen 16: 1-15
Thema: Woord en sacrament
1. Hoe God het geloof werkt
2. Hoe God het geloof sterkt

26 mei 2024
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Handelingen 5: 24-42
Tekst: Handelingen 5: 40-42
Thema: De voortgang van het Woord
1. De straf van het sanhedrin
2. De blijdschap van de apostelen
3. De verkondiging van Christus

26 mei 2024
Zondag 11:26
Voorganger: Leesdienst
26 mei 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: 1 Johannes 3
Tekst: 1 Johannes 3: 23
Thema: Het laatste gebod
1. God houdt rekening met karakters
2. Het gebod om in Christus te geloven
3. Waar liefde is, komt het goede

25 mei 2024
Zaterdag 19:30
Voorganger: -

Jubileumconcert 25 jaar Eskolkoor
Op zaterdagavond 25 mei vindt het jubileumconcert van Eskolkoor plaats met leden en oud-leden.
Aan dit concert, dat begint om 19.30 uur in onze Eskol-kerk, zal ook orkest Filomusica meewerken. Voor meer informatie, zie de flyer

20 mei 2024
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Belijdenisdienst
Lezen: Romeinen 1:8-17
Tekst: Romeinen 1:16
Thema: Het Evangelie van Christus
1. Paulus schaamt zich er niet voor
2. Het is een kracht van God tot zaligheid

19 mei 2024
Zondag 18:45
Voorganger: ds. B. Labee

Lezen: Psalm 143
Tekst: Psalm 143 : 10b
Thema: Gebed om de Heilige Geest
1. Nood zonder de Geest (tekstverband)
2. Bede om de Geest (Uw goede Geest)
3. Leiding door de Geest (Geleide mij in een effen land)

19 mei 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Handelingen 2:1-21
Tekst: Handelingen 2: 22-23
Thema: Pinksteren in Jeruzalem
1. De Man van God
2. De dood van de Messias

12 mei 2024
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: 1 Koningen 10:1-13 en Mattheüs 12:38-42
Tekst: Mattheüs 12:42
Thema: De alwijze Koning
1. herinnert ons aan een koningin
2. is afgewezen door wetsleraren
3. wordt gehoorzaamd door leerlingen

12 mei 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 17
Tekst: Johannes 17: 24
Thema: Christus’ Hogepriesterlijk gebed in de hemel
Hij spreekt:
1. over de Hem gegeven mensen
2. over de Hem gegeven heerlijkheid
3. over de Hem gegeven liefde

09 mei 2024
Donderdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Hemelvaartsdag
Lezen: Handelingen 1:4-11 en Hebreeën: 2:1-10
Tekst: Hebreeën 2:9
Thema: Het kroningsfeest van Christus
1. De vernederde Koning
2. De verhoogde Koning
3. Zijn hogepriesterlijk werk

06 mei 2024
Maandag 10:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil
28 april 2024
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Romeinen 3:9-31
Tekst: HC zondag 23
Thema: Alleen door het geloof
1. De baat van het geloof
2. De rechtvaardiging door het geloof
3. De toe-eigening door het geloof

28 april 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Hebreeën 13:7-25
Thema: De offers waar God een behagen in heeft
1. Lofprijzing
2. Gehoorzaamheid

21 april 2024
Zondag 17:00
Voorganger: ds. R. Kattenberg

Lezen: 1 Korinthe 15: 11-28
Tekst: 1 Korinthe 15: 21 en 22
Thema: Twee eerstelingen: Adam en Christus
1. In de eersteling Adam horen we van de dood
2. In de eersteling Christus horen we van de opstanding der doden

21 april 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Handelingen 20:17-38
Tekst: Handelingen 20:25
Thema: Paulus’ loopbaan in de dienst van het Evangelie
1. Hij is bereid om zijn leven te geven
2. Hij is geroepen om zijn levenstaak te volbrengen
3. Hij wordt gedreven om het Evangelie te verkondigen

14 april 2024
Zondag 15:30
Voorganger: ds. H. Brons

Lezen: 1 Johannes 3:1-14
Tekst: HC zondag 22
Thema: Zalig opstaan en eeuwig leven
1. De ziel komt direct bij de Heere Jezus
2. Het lichaam volgt
3. Als bron van vreugde

14 april 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 21:1-14
Thema: Jezus en de vissende discipelen uit Johannes 21:1-7a
1. De Onveranderlijke tegenover de ongestadigen
2. De Onderwijzende ten opzichte van onwetenden
3. De Opgestane ten opzichte van onmachtigen

08 april 2024
Maandag 11:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Rouwdienst

07 april 2024
Zondag 16:00
Voorganger: ds. J.W. Verweij

Lezen: Openbaring 7
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 21 vraag 54, 55, 56
Thema: Christus’ namen voor Zijn Kerk
1. De Herder van Zijn Kerk
2. Hoofd van Zijn Kerk
3. Borg van Zijn Kerk

07 april 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. J.W. Verweij

Lezen: Lukas 24:1-12
Tekst: Lukas 24:6a
Thema: Christus’ opstanding de zaligheid voor Zijn Kerk
1. Hij is hun Leven
2. Hij is hun Gerechtigheid
3. Hij is hun Heiligheid
4. Hij is de Hoop van hun Heerlijkheid

01 april 2024
Maandag 10:00
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: 2 Timotheüs 2: 1-13
Tekst: 2 Timotheüs 2:8
Thema: Vergeet Pasen niet! Troostvol onderwijs voor onze kinderen
1. In moeilijke omstandigheden
2. Over de opstanding van Jezus

31 maart 2024
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Mattheüs 28:1-10
Tekst: Mattheüs 28:9
Thema: Pasen voor de vrouwen in Jeruzalem
1. Ze zoeken Jezus
2. Ze ontmoeten Jezus
3. Ze aanbidden Jezus

31 maart 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Mattheüs 28:1-10
Tekst: Mattheüs 28:6a “Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft”.
Thema: Jezus leeft!
1. Hij leeft te midden van verwarring
2. Hij leeft door een wonder
3. Hij leeft naar Zijn Woord

29 maart 2024
Vrijdag 19:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 19:23-37
Tekst: Johannes 19:30 (midden)
Thema: Het zesde kruiswoord
1. Het adres van dit kruiswoord
2. De plaats en de tijd van dit kruiswoord
3. De overwinning die Hij behaalde met dit kruiswoord

24 maart 2024
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Lukas 18:35-43
Tekst: Markus 10:51
Thema: De genezing van Barthimeüs
1. De vraag van Jezus
2. Het antwoord van Barthimeüs
3. Het volgen van Barthimeüs op de weg achter Jezus

24 maart 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Mattheüs 20:29-34
Tekst: Markus 10:49a
Thema: De stilstaande Jezus
1. De betekenis van dit stilstaan
2. De oorzaak van dit stilstaan

21 maart 2024
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Markus 10: 46-52
Tekst: Markus 10:47
Thema: De blinde Barthimeüs
1. Zijn grote nood
2. Zijn aanhoudend roepen

17 maart 2024
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: Johannes 12: 20-36
Tekst: HC 20 / Johannes 12: 32-33
Thema: Gods Geest trekt naar de Gekruisigde
1. Waarom de Geest trekt
2. Wie de Geest trekt
3. Hoe de Geest trekt

17 maart 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 22: 54-71
Thema: Jezus, Petrus en het Sanhedrin
1. De verloochening van Petrus
2. De blik van Jezus

13 maart 2024
Woensdag 16:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Psalm 23:1-6
Tekst: Psalm 23:1
Thema: De zorgende Herder
1. Wie de Herder is
2. Wie de schapen zijn
3. Hoe de Herder zorgt

13 maart 2024
Woensdag 10:00
Voorganger: ds. C. Sonnevelt

Lezen: Habakuk 3
Tekst: Habakuk 3:2
Thema: Het gebed van Habakuk
1. Waarvoor hij vreesde
2. Waarom hij vroeg
3. Waarop hij vertrouwde

10 maart 2024
Zondag 16:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Lezen: Efeze 1
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 19
Thema: Christus in Zijn verheerlijking
1. Zoals Hij zit aan Gods rechterhand
2. Zoals Hij staat als het Hoofd van de Kerk
3. Zoals Hij komt als Rechter om te oordelen

10 maart 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Lezen: Lukas 23:13-32
Tekst: Lukas 23: 27-31
Thema: De wenende dochters van Jeruzalem
1. Bestraft om hun verkeerd wenen
2. Gewaarschuwd voor het komende oordeel
3. Gewezen op de weg ter verlossing

03 maart 2024
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Lezen: Mattheüs 27:11-32
Tekst: Mattheüs 27: 32
Thema: Simons kruisdragen
1. Een noemenswaardig kruisdragen (“En…Simon;” / “dat…droeg.”)
2. Een noodzakelijk kruisdragen (“deze…zij,”)
3. Een nuttig kruisdragen (zegen voor hemzelf, zijn vrouw en twee zoons)

03 maart 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Visscher

Lezen: Lukas 9:18-36
Tekst: Lukas 9: 20-22
Thema: De Zoon des mensen moet veel lijden. Het onderwijs van de Heere over Zijn lijden
1. Wat er aan dit onderwijs voorafgaat
2. Wat dit onderwijs inhoudt
3. Wat we van dit onderwijs vandaag kunnen leren

25 februari 2024
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 18: 28-40
Tekst: Johannes 18: 35-37a
Thema: De hemelse Koning voor de aardse rechter
1. Ben ik een Jood?
2. Wat hebt gij gedaan?
3. Zijt gij dan een koning?

25 februari 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Exodus 12: 1- 20
Tekst: Exodus 12: 13b
Thema: De onmisbaarheid van het bloed van het Lam
1. Zonder het bloed
2. Onder het bloed

18 februari 2024
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: 1 Johannes 2: 1-17
Tekst: HC Zondag 18
Thema: Opgevaren ten hemel. Christus …
1. Vanaf de Olijfberg heengegaan
2. Toch ook op de aarde aanwezig
3. En werkzaam vanuit het Vaderhuis

18 februari 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Mattheüs 20: 17-28
Tekst: Mattheüs 20:28
Thema: Dienen tot in de kruisdood
1. Een dienend leven
2. Een onbevattelijk offer

11 februari 2024
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Psalm 69:1 – 22
Tekst: Psalm 69: 5c
Thema: Het lijdenswerk van Christus
1. Wat Hij niet had geroofd
2. Wat Hij teruggeeft aan God
3. Wat Hij teruggeeft aan mensen

11 februari 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 13: 1 -20
Thema: De voetwassing in de paaszaal
1. Het verzet van Petrus
2. De vermaning van de Heere Jezus
3. Als toepassing: ‘Het voorbeeld voor de discipelen en ons’

04 februari 2024
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 4: 40-54
Thema: Het geloof van de koninklijke hoveling
1. De aanleiding tot dit geloof
2. De beproeving van dit geloof
3. De bevestiging van dit geloof

04 februari 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Psalm 72
Tekst: Psalm 72:17
Thema: De naam van de Vredevorst
1. Een eeuwige naam
2. Een naam die voortgeplant wordt
3. Een naam waarin gezegend wordt

28 januari 2024
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Jeremia 31:1-17
Thema: God waakt over het leven van Zijn Zoon
1. De kindermoord in Bethlehem
2. De verwachting voor ons nageslacht

28 januari 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Genesis 19:1-26 en Lukas 17:28-32
Thema: De vrouw van Lot, een waarschuwend voorbeeld
1. Liefdevol door God gewaarschuwd
2. Uit Sodom gevlucht
3. Tussen Sodom en Zoar omgekomen

21 januari 2024
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Lezen: 1 Korinthe 15: 12-28
Thema: Het nut van de opstanding van Christus
1. Rechtvaardigmaking (“Ten eerste…maken.”)
2. Heiligmaking (“Ten andere…leven.”)
3. Heerlijkmaking (“Ten derde…opstanding.”)

21 januari 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Amos 8:1-14
Tekst: Amos 8 : 11 en 12
Thema: Israëls honger naar het Woord des Heeren
1. Door het Woord bestraft, maar niet gehoord
2. Naar het Woord gezocht, maar niet gevonden
3. Op het Woord gelet en daardoor overwonnen

15 januari 2024
Maandag 13:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil
14 januari 2024
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Mattheüs 2:13-23
Tekst: Mattheüs 2: 12-15
Thema: God waakt over Zijn Zoon
1. De opdracht van God
2. De vlucht naar Egypte
3. De vervulling van de profetie

14 januari 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Jozua 3
Thema: De ark baant een pad

12 januari 2024
Vrijdag 10:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil
07 januari 2024
Zondag 16:00
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Lezen: Johannes 1:19-34
Thema: Het Lam Gods

07 januari 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: Lukas 2: 21-40
Tekst: Lukas 2: 36-38
Thema: Lessen uit het leven van Anna
1. Haar verleden
2. Haar heden
3. Haar toekomst

01 januari 2024
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Romeinen 8:18-39
Tekst: Romeinen 8:31-32
Thema: Gods liefdesgeschenk voor zondaren
1. God is voor ons
2. Hij spaarde Zijn Zoon niet
3. Hij gaf Hem voor ons allen over
4. Hij schenkt ons met Hem alle dingen

31 december 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Mattheüs 25:1-13
Tekst: Mattheüs 25:10b
Thema: De deur wordt gesloten
1. Het is zeker dat de deur wordt gesloten
2. Het is niet bekend wanneer de deur wordt gesloten
3. Er valt een definitieve scheiding als de deur wordt gesloten

31 december 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: 1 Johannes 1:1 en 2:12-29
Tekst: 1 Johannes 2:18a
Thema: De boodschap van Johannes aan de gemeenten
1. Een liefdevolle aanspraak
2. Een ernstige waarschuwing
3. Een rijke troost

26 december 2023
Dinsdag 09:45
Voorganger: Kerstfeest met de verenigingen
25 december 2023
Maandag 15:00
Voorganger: ds. H. Brons

Lezen: 1 Timotheüs 3:8-16
Tekst: 1 Timotheüs 3:16
Thema: Een Kind als Koning
1. Een hemels geheim
2. Een nederig werk
3. Een heerlijk Koninkrijk

25 december 2023
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 2:1-20
Tekst: Lukas 2:9-12
Thema: De kerstboodschap aan de herders verkondigd

24 december 2023
Zondag 16:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Exodus 16: 1-18 en 31-36
Tekst: Exodus 16:7a
Thema: Gods belofte voor de dag van morgen
1. Niet naar verdienste van mensen
2. Uit de hemel voor mensen
3. Tot verwondering van mensen

24 december 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 1:26-38
Tekst: Openbaringen 12:1-6
Thema: De vrouw, de draak en het Kind van Bethlehem
1. De zwangere vrouw
2. De rode draak
3. Het geboren Kind

17 december 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Romeinen 8:31-39
Tekst: Romeinen 5:10
Thema: De vrucht van Gods liefde
1. Verzoend door Jezus’ dood
2. Behouden door Jezus’ leven

17 december 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Heilig Avondmaal
Lezen: Efeze 1:3-14
Tekst: Romeinen 5:8
Thema: De grenzeloze liefde van God

14 december 2023
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 1:5-25
Tekst: Lukas 1: 8-10
Thema: Zacharias brengt het reukoffer
1. Vanuit de schaduwdienst van de priester in Israël
2. Vanuit de vervulling door de Hogepriester Jezus Christus

10 december 2023
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 1 : 26-38
Tekst: Lukas 1: 32
Thema: ‘Hoe groot zijt Gij!’ of ‘Hoe groot bent U!’

10 december 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Romeinen 5: 1-11
Tekst: Romeinen 5: 1-5
Thema: De vrucht van het offer van Christus
1. De toegang tot God
2. Roemen in de verdrukkingen
3. De liefde als vrucht van de Geest

03 december 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 23:44-56
Tekst: Zondag 16
Thema: Christus is gestorven, begraven en neergedaald in de hel
1. Gestorven
2. Begraven
3. Neergedaald in de hel

03 december 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Doopdienst
Lezen: Jesaja 9: 1-6 en Lukas 1: 26-38
Tekst: Jesaja 9:5a
Thema: De aankondiging van Jezus’ geboorte
1. De geboorte van dit Kind
2. Het geloof in dit Kind
3. De heerschappij van dit Kind

26 november 2023
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Obadja 1
Tekst: Obadja 1: 17, 21
Thema: De strijd tussen Jacob en Ezau
1. Het gericht over Edom
2. De verlossing voor Israël

26 november 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Micha 7
Tekst: Micha 7: 7
Thema: De adventsverwachting van Micha
1. Ontwrichting
2. Uitzien
3. Verwachting
4. Verhoring

19 november 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. R. Kattenberg

Lezen: Psalm 67 & Openbaring 7: 9- 17
Tekst: Openbaring 7: 9a
Thema: Johannes ziet de gezaligden in de hemel
1. Hun getal
2. Hun herkomst

19 november 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Filemon 1: 3-21
Thema: Onesimus, een nuttige helper
1. Wat Onesimus eerst niet was;
2. Dat hij nu erg nuttig is;
3. Dat hij ook heel waardevol is

12 november 2023
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: 1 Samuel 1
Tekst: 1 Samuel 1: 10-11
Thema: Hanna’s tranen
1. Miskend door Elkana
2. Veroordeeld door Eli
3. Gedroogd door God

12 november 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 19:1-10
Thema: Zacheüs en Jezus

05 november 2023
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Johannes 10: 1-21
Tekst: HC Zondag 15
Thema: Het lijden en sterven van Christus
1. Als het doel van Zijn komen
2. Uitlopend op Golgotha’s kruis
3. Lessen voor ons

05 november 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Jesaja 45
Tekst: Jesaja 45: 22
Thema: Zie en leef
1. Wat is de betekenis van ‘zich tot God wenden’?
2. Voor welk deel van de behoudenis moeten we ons tot God wenden?
3. Hoe worden we (aangemoedigd) bemoedigd om ons tot God te wenden?
4. Wanneer is het de beste tijd om ons tot God te wenden?

01 november 2023
Woensdag 16:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Lezen: Psalm 104
Thema: Gods trouwe zorg in ons dagelijks levensonderhoud
1. God heeft recht op onze dank
2. God zorgt voor ons als een vader
3. Wij mogen Hem dienen van Zijn goederen

01 november 2023
Woensdag 10:00
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Lezen: Johannes 6: 1-15

29 oktober 2023
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Visscher

Lezen: Galaten 4: 1-19
Tekst: Zondag 14
Thema: De geboorte van de Middelaar
1. De komst van de Middelaar
2. De zegen door de Middelaar

29 oktober 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Psalm 71
Tekst: Psalm 71: 5-6
Thema: God schenkt het nieuwe leven in de moederschoot
1. God staat aan het begin van ons leven
2. God is onze enige steun en toeverlaat
3. God wil dat wij onze kinderen opvoeden voor Hem

28 oktober 2023
Zaterdag 19:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Zangavond ivm Reformatie en dankdag
Op zaterdagavond 28 oktober wordt in ons kerkgebouw een zangavond georganiseerd door het Eskolkoor. Deze zangavond is in plaats van de jaarlijkse (en gebruikelijke) interkerkelijke Reformatieherdenking, omdat Hervormingsdag dit jaar precies voor Dankdag valt.
De zangavond heeft als thema: Hervorming en Dankdag.
Het Eskolkoor, het kinderkoor en het jeugdorkest leveren hun muzikale bijdrage aan deze avond.
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! De avond begint om 19.30 uur.

22 oktober 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Openbaring 11
Tekst: Openbaring 11: 19
Thema: De troost in de verdrukking
1. Een geopende tempel
2. Een zichtbare Ark
3. Een hoorbare bevestiging

15 oktober 2023
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: 1 Koningen 10: 1 – 13
Thema: Het bezoek aan koning Salomo door de koningin van het zuiden
1. De aanleiding tot dit bezoek
2. De ervaringen tijdens dit bezoek
3. De vrucht van dit bezoek

15 oktober 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: 2 Kronieken 34: 1 – 7
Tekst: 2 Kronieken 34: 3
Thema: Josia tot God bekeerd
1. Zijn tijd
2. Zijn koningschap
3. Zijn zoeken
4. Zijn reformeren

08 oktober 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. R. Kattenberg

Lezen: Handelingen 20: 32-38 en 21: 1-6
Thema: Paulus in Tyrus
1. Het ankeren van het schip
2. Het vinden van de discipelen
3. Het verblijf van de apostel

08 oktober 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Psalm 32
Thema: Schuld en belijdenis

05 oktober 2023
Donderdag 13:45
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Huwelijksbevestiging
Lezen: Psalm 90
Tekst: Psalm 90: 17 – En de lieflijkheid des HEEREN onzes Gods zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.
Thema: Gebed om de glans van Gods genade over ons leven

01 oktober 2023
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: Filippenzen 2: 1-18
Thema: Gods eniggeboren Zoon
1. Vaders Zoon
2. Onze Broeder
3. Onze Eigenaar

01 oktober 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 11:1-37
Thema: De tranen van Christus
1. De mogelijke oorzaken van Zijn tranen
2. De aard of het karakter van Zijn gevoelens
3. Een les dat tranen niet ongepast zijn

24 september 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Lukas 8: 40-56
Tekst: Markus 5: 33
Thema: De nabetrachting op het wonder
1. Een onderzoekende vraag
2. Een hartelijke belijdenis
3. Een rijke verzegeling

24 september 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Matheüs 9: 18-26
Tekst: Markus 5: 28
Thema: Wonderlijke genezing
1. Het aanraken van Jezus
2. Het genezen door Jezus

21 september 2023
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Markus 5: 21-43
Tekst: Markus 5:27
Thema: De bloedvloeiende vrouw
1. Haar komen tot vele medicijnmeesters
2. Haar komen tot de enige Medicijnmeester

17 september 2023
Zondag 16:00
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Lezen: 2 Koningen 4: 1-7
Tekst: 2 Koningen 4: 1-7
Thema: Raad in radeloosheid
1. Een hulpeloze roep
2. Een Goddelijk antwoord
3. Een overvloedige zegen

17 september 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 14: 1-24
Tekst: Lukas 14:17
Thema: Een nodiging door de Heere Jezus tot de maaltijd
1. Wie Hij nodigt
2. Hoe Hij nodigt

10 september 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Romeinen 12: 9-21
Thema: Christus zijn in deze wereld
1. Gezalfd met de Geest van Christus
2. Als profeet Zijn naam belijden
3. Als priester jezelf offeren
4. Als koning tegen de zonde en de duivel strijden

10 september 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Richteren 16: 4-31
Thema: Het laatste van Gods kind en knecht Simson
1. Simsons ondergang
2. Gods overwinning

03 september 2023
Zondag 18:45
Voorganger: ds. B. Labee

Lezen: Psalm 3
Thema: Uit Davids morgenlied
1. Een talrijke vijand
2. Een machtige Bondgenoot
3. Een zekere overwinning

03 september 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Genesis 25: 19-34
Tekst: Genesis 25: 21-23
Thema: Gods plan en onze verantwoordelijkheid
1. Een godvrezende biddende vader
2. Een gelovige verontruste moeder
3. De volvoering van Gods raadsplan

20 augustus 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Handelingen 4: 1-22
Thema: De naam Jezus
1. Als eigennaam
2. Als roepnaam
3. Als erenaam

20 augustus 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Lezen: Hebreeën 2
Tekst: Hebreeën 2:3
Thema: Het grote belang van de zaligheid
1. De noodzaak van de zaligheid
2. De rijkdom van de zaligheid
3. De prediking van de zaligheid

13 augustus 2023
Zondag 19:00
Voorganger: ds. P.J. de Raaf

Lezen: 1 Samuël 16: 13-23
Tekst: 1 Samuël 16: 13-23
Thema: David naar het hof
1. Een vreselijke aanleiding
2. Een dienende opstelling
3. Een teleurstellende verbetering

13 augustus 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Richteren 15:11 – 16:3
Thema: Simson in Gaza
1. Gevallen
2. Gevangen
3. Gezegevierd

06 augustus 2023
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Mattheüs 6: 19-34
Thema: De voorzienigheid van God
1. Wat weten we van Gods voorzienigheid?
2. Wat is het doel van het weten van Gods voorzienigheid?

06 augustus 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Richteren 15: 11-20
Thema: De held wordt een bedelaar

30 juli 2023
Zondag 18:30
Voorganger: ds. J.B. Huisman

Lezen: Jeremia 31: 1-17
Thema: Het Vaderschap van God
1. Hoe het geloof het Vaderschap belijdt
2. Hoe het geloof het Vaderschap vertrouwt

30 juli 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Richteren 15: 1-13
Tekst: Richteren 15: 13 en 14a
Thema: Simson wordt overgeleverd aan de Filistijnen

23 juli 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Handelingen 9:20-31
Thema: De vervolger wordt vervolgd
1. Saulus predikt Christus in Damascus
2. De Joden verwonderen zich
3. Saulus moet vluchten voor zijn leven

23 juli 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Richteren 14
Thema: Simson op bruiloft in Timnath