Bankrekeningnummers
NL84 RABO 0329 8665 40 tnv Ger.Gem. Houten – algemeen
NL86 RABO 0379 8420 68 tnv Ger.Gem. Houten – collectebonnen
NL11 RABO 0379 8051 03 tnv Ger.Gem. Houten – Diaconie

Collectebonnen
Uw bijdrage aan de collecten door middel van munt- of papiergeld is niet als gift fiscaal aftrekbaar. Het is mogelijk uw bijdrage fiscaal aftrek­baar te maken door het kopen van collecte­bonnen.
Het per bank overgemaakte bedrag voor uw bestelling, is als gift aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Bovendien ontvangt u per bestelling een kwitantie. Het wel of geen gebruik maken van collectebonnen is uiteraard een vrije keuze.

Elke kaart bevat 20 bonnen. De volgende collectebonkaarten kunnen worden besteld:

kaart soort waarde per bon waarde per kaart
A € 0,75 € 15,00
F € 1,25 € 25,00
B € 1,75 € 35,00
C € 3,75 € 75,00
D € 7,50 € 150,00
E € 25,00 € 500,00

Bestellen kan uitslui­tend door een voorafgaande overschrijving op bankrekeningnummer: NL86 RABO 0379 8420 68 t.n.v. Ger.Gem. Houten, inzake Collectebonnen.
Wilt u bij een bestelling de letter van de kaartsoort en het aantal kaarten vermelden?

De bestelde collectebonnen liggen zondagochtend na afloop van de dienst in de hal van de kerk op de balie van de keuken. De uitgifte wordt verzorgd door br. C. Knulst.