Op de catechisaties gaat het, net als in de preek, om de wezenlijke dingen van het leven. De Bijbel gaat open. De Heere wil ook de catechisaties gebruiken om door de Heilige Geest het geloof te werken en te versterken.

De catechisatie is daarnaast een middel bij uitstek om vertrouwd te raken met de inhoud van de gereformeerde belijdenis en het leef-, denk- en geestelijk klimaat van de (Nadere) Reformatie. Dat is in deze tijd geen luxe, maar absolute noodzaak. Daarom vraagt het volgen van de catechisaties goede voorbereiding.

Catechisanten
Van groot belang is dat de vragen worden gemaakt, de opgegeven lessen worden voorbereid en de toetsen serieus worden geleerd. Een goede catechisatietijd is van groot belang. Daarbij gaat het niet alleen om wat ze meekrijgen, maar ook om de sfeer en de openheid waardoor er van hart tot hart gesproken kan worden. Zoiets ontstaat niet zomaar vanzelf, maar vraagt om een gezamenlijke inspanning en een positieve betrokkenheid. In de loop van het catechisatieseizoen houdt de catechiseermeester met elke catechisant een persoonlijk gesprek waarin ook persoonlijke en vertrouwelijke zaken aan de orde kunnen komen.
Het volgen van de catechisaties vraagt gebed of de Heere de catechisaties wil zegenen met het werk van Zijn Geest. Onze jongeren, maar ook onze catechiseermeesters hebben dat gebed hard nodig.
Het volgen van de catechisaties vraagt om eerbied. Eerbied bij het zingen, Bijbel lezen, bidden en het bespreken van de les. Eerbied ook in gedrag: de Bijbel meenemen, op tijd komen, telefoon uitzetten en snoepwaar thuis laten.
Als catechisanten op één van de catechisatie-avonden niet kunnen komen, dienen zij dat door te geven aan de catechiseermeester! De catechiseermeester zal op de eerste les aangeven wat zijn voorkeur heeft (telefoon of email).

Ouders
Er zijn verschillende manieren om ook wat betreft de catechisaties de doopbelofte inhoud te geven. Probeer regelmatig een persoonlijk gesprek aan te gaan met uw kinderen over de inhoud en het verloop van de lessen. Soms kan het nodig zijn om uw kind te helpen met het maken of overhoren van de les. Hoe mooi kan het ook zijn om met uw oudere kinderen een goed gesprek of een discussie te hebben over de lesstof. Begeleid uw kind bij de catechisaties en zie toe op hun werkzaamheden daarvoor.
Aan het begin van het catechisatieseizoen wordt er een zogenaamde ouderavond gehouden waarop alle ouders van de catechisanten worden verwacht. Op deze avond krijgen de ouders informatie over de opzet en het verloop van de catechisatiegroep van uw kind. Uiteraard is er volop gelegenheid om in alle openheid met elkaar van gedachten te wisselen. En daarnaast is het natuurlijk ook fijn om als ouders onderling contact te leggen of het contact te verdiepen. En dat alles in het belang van uw kind!
Aan het einde van het seizoen wordt er een slotavond gehouden, één voor de groepen 1 t/m 3 en één voor de groepen 4 t/m 9.

Groepsindeling 2018-2019

Groep 1 Maandagavond 19:15 – 20:05 uur Oud. M. Heikoop (030-637 55 06)
Groep 2 Maandagavond 19:15 – 20:05 uur Oud. W. Hasselman (030-636 43 70)
Groep 3 Maandagavond 19:15 – 20:05 uur Oud. J. Zwemer (030-636 57 42)
Groep 4 Maandagavond 19:15 – 20:05 uur Oud. M. Schot (030-639 04 28)
Groep 5 Maandagavond 20:15 – 21:05 uur Oud. M. Heikoop (030-637 55 06)
Groep 6 Maandagavond 20:30 – 21:20 uur Oud. J. Zwemer (030-636 57 42)
Groep 8 Maandagavond 20:30 – 21:20 uur Oud. W. Hasselman (030-636 43 70)
Groep 9 Maandagavond 20:30 – 21:20 uur (1x per 2 of 3 weken) Ds. Vreugdenhil (030-200 01 75) / Oud. M. Bosch (030-635 28 28)
Groep 10 Vrijdagavond 19:45 – 21:00 uur (Belijdeniscatechisatie) Ds. Vreugdenhil (030-200 01 75)

Gesprekscatechese
Alle jongeren die wel de leeftijd hebben om de belijdeniscatechisatie te volgen, maar die de keuze hebben gemaakt om toch nog te wachten, worden van harte uitgenodigd om de gesprekscatechese te volgen. Een keer per drie weken komen die jongeren bij elkaar om met elkaar te praten over (geloofs)onderwerpen die jullie bezig houden. Deze catechese staat onder leiding van ds. Vreugdenhil en ouderling Van der Ent.

Belijdeniscatechisatie
De belijdeniscatechisatie wordt verzorgd door Ds. Vreugdenhil. De catechisanten van 20 jaar en ouder – in principe degenen die alle 8 reguliere groepen hebben doorlopen – worden aan het begin van het seizoen benaderd door de wijkouderling met de vraag of zij komend seizoen de belijdeniscatechisatie willen volgen. Jongeren uit andere groepen die ook overwegen de belijdeniscatechisatie te gaan volgen, kunnen contact opnemen met ouderling Hasselman.
De belijdeniscatechisatie is in principe steeds op vrijdagavond.

Voor verdere informatie en/of vragen kunt u terecht bij ouderling Hasselman (030 – 6364370 / whasselman.eskol@filternet.nl).