Op de catechisaties gaat het, net als in de preek, om de wezenlijke dingen van het leven. De Bijbel gaat open. De Heere wil ook de catechisaties gebruiken om door de Heilige Geest het geloof te werken en te versterken.

De catechisatie is daarnaast een middel bij uitstek om vertrouwd te raken met de inhoud van de gereformeerde belijdenis en het leef-, denk- en geestelijk klimaat van de (Nadere) Reformatie. Dat is in deze tijd geen luxe, maar absolute noodzaak. Daarom vraagt het volgen van de catechisaties goede voorbereiding.

Seizoen 2022 – 2022
Net als in het onderwijs was het ook met de catechisaties in de afgelopen twee jaar best een struggle. Het viel niet altijd mee. Voor onze jongeren, maar ook voor de catechiseermeesters was het soms best wel lastig. Daarom hebben we temeer veel waardering voor onze jongelui die toch trouw mee bleven doen; ook toen we een tijdje online moesten gaan. We hopen van harte – en dat is ons aller gebed – dat er in dit seizoen er meer rust mag komen en dat de lessen ongehinderd door kunnen gaan.

Catechisanten
Van groot belang is dat de vragen worden gemaakt, de opgegeven lessen worden voorbereid en de toetsen serieus worden geleerd. Een goede catechisatietijd is van groot belang. Daarbij gaat het niet alleen om wat onze jongeren meekrijgen, maar ook om de sfeer en de openheid waardoor er van hart tot hart gesproken kan worden. Zoiets ontstaat niet zomaar vanzelf, maar vraagt om een gezamenlijke inspanning en een positieve betrokkenheid. In de loop van het catechisatieseizoen heeft de catechiseermeester met elke catechisant een persoonlijk gesprekje waarin ook persoonlijke en vertrouwelijke zaken aan de orde kunnen komen.
Het volgen van de catechisaties vraagt gebed of de Heere de catechisaties wil zegenen met het werk van Zijn Geest. Onze jongeren, maar ook onze catechiseermeesters hebben dat gebed hard nodig.
Het volgen van de catechisaties vraagt om eerbied. Eerbied bij het zingen, Bijbel lezen, bidden en het bespreken van de les. Daarnaast gaat het natuurlijk ook om hele praktische zaken, zoals: de Bijbel meenemen, op tijd komen, telefoon uitzetten en snoepwaar thuis laten.
Als catechisanten op één van de catechisatie-avonden niet kunnen komen, dienen zij dat door te geven aan de catechiseermeester! De catechiseermeester zal op de eerste les aangeven wat zijn voorkeur heeft (WhatsApp of email).

Ouders
Er zijn verschillende manieren om ook wat betreft de catechisaties de doopbelofte inhoud te geven. Probeer regelmatig een persoonlijk gesprek aan te gaan met uw kinderen over de inhoud en het verloop van de lessen. Soms kan het nodig zijn om uw kind te helpen met het maken of overhoren van de les. Hoe mooi kan het ook zijn om met uw oudere kinderen een goed gesprek of een discussie te hebben over de lesstof. Begeleid uw kind bij de catechisaties en zie toe op hun werkzaamheden daarvoor.
Eén keer in de twee jaar is er een ouderavond voor alle ouders om hen te informeren en actief te betrekken bij de catechese. Uiteraard is er volop gelegenheid om in alle openheid met elkaar van gedachten te wisselen. En daarnaast is het natuurlijk ook fijn om als ouders onderling contact te leggen of het contact te verdiepen. En dat alles in het belang van uw kind!
Aan het einde van het seizoen wordt er een slotavond voor alle groepen gehouden. Afhankelijk van het onderwerp kan er ook gekozen worden voor twee slotavonden, één voor de groepen 1 t/m 3 en één voor de groepen 4 t/m 9.

Groepsindeling 2022-2023

Groep 1 Maandagavond 19:15 uur Oud. M. Heikoop
Groep 2 Maandagavond 19:15 uur Oud H.W. Wassink
Groep 3 Maandagavond 19:15 uur Oud. M. Schot
Groep 4 Maandagavond 20:15 uur Oud. M. Schot
Groep 5 Maandagavond 20:15 uur Oud. M. Heikoop
Groep 6 Maandagavond 20:15 uur Oud. A.C. Kot
Groep 7 Maandagavond 20:15 uur Oud. A.C. Knulst
Persoonlijke catechese Maandagavond 19:00 (1x per 3 weken). Oud. A. Stehouwer
Gesprekscatechese Maandagavond 20:15 uur (1x per 3 weken) Oud. J. de Bruijn
Belijdeniscatechisatie Maandagavond 19:30 uur Ds. C.G. Vreugdenhil

Persoonlijke catechese
Sinds 2018 zijn we gestart met aangepaste catechisatie voor enkele jongeren in de gemeente. Ouderling Stehouwer geeft hier invulling aan. Op een heel eenvoudige manier wordt de Bijbelse boodschap overgedragen. Het is fijn om te zien dat verschillende jongeren enorm genieten van dit persoonlijke catechisatie-uurtje!

Gesprekscatechese
Alle jongeren die wel de leeftijd hebben om de belijdeniscatechisatie te volgen, maar die de keuze hebben gemaakt om toch nog te wachten, worden van harte uitgenodigd om de gesprekscatechese te volgen. Een keer per twee of drie weken komen die jongeren bij elkaar om met elkaar te praten over actuele onderwerpen die met het geloof te maken hebben. Het zijn vaak situaties waar je in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt. Deze catechese wordt gegeven door ouderling De Bruijn.

Belijdeniscatechisatie
De belijdeniscatechisatie wordt verzorgd door Ds. Vreugdenhil. De catechisanten van 20 jaar en ouder – in principe degenen die alle 8 reguliere groepen hebben doorlopen – worden aan het begin van het seizoen benaderd door de wijkouderling met de vraag of zij komend seizoen de belijdeniscatechisatie willen volgen. Jongeren uit andere groepen die ook overwegen de belijdeniscatechisatie te gaan volgen, kunnen contact opnemen met de eigen wijkouderling of met ds. Vreugdenhil. De belijdeniscatechisatie wordt in seizoen 2022-2023 op de vrijdagavond gegeven.

Voor verdere informatie en/of vragen kunt u terecht bij ouderling Heikoop (030 – 6375506 / m.heikoop@eskol-kerk.nl).