Voor de doden gedoopt (2)

“Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden?” (1 Korinthe 15:29a)

Dopen voor de doden. Wat betekent dat? Sommigen nemen dit letterlijk. Plaatsvervangend je laten dopen voor iemand die al gestorven is. Anderen denken dat het gaat over mensen die op het randje van de dood verkeerden en op dat moment nog tot bekering kwamen en gedoopt werden. Weer anderen denken aan mensen die zich lieten dopen boven de graven van de doden om hun geloof in de opstanding te belijden. Lees meer

Voor de doden gedoopt

“Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden?” (1 Korinthe 15:29)

Paulus is bezig om de gemeente van Korinthe tot de orde te roepen. Tot de orde van het koninkrijk. De loochening van de opstanding is een levensbedrei-gende dwaalleer. Daarom zet Paulus het mes er diep in. Dat doet pijn, maar het moet. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Die “sommigen” tornen aan de fundamenten van het christelijk geloof: de opstanding van Christus en opstanding der doden. Kom tot bezinning, zegt Paulus, want zo gaat het ook in ’t christelijk leven niet goed. Lees meer