Soms lopen jongeren of ouderen met een zorg of probleem rond, waarover ze met niemand durven te praten. Denk bijvoorbeeld aan: pesterijen, intimidaties, huiselijk geweld of seksueel misbruik. Als kerkenraad willen we zo laagdrempelig mogelijk zijn om dit soort zaken te bespreken en te melden. Als de drempel naar de kerkenraad hiervoor te hoog is, dan kunt u of jij je wenden tot een van de vertrouwenspersonen binnen onze gemeente. Deze leden hebben een geheimhoudingsplicht en kunnen worden benaderd door alle leden en doopleden van de gemeente.

De vertrouwenspersoon luistert, informeert, helpt en begeleidt bij eventuele verdere stappen. Door hun geheimhoudingsplicht hoef je dus niet bang te zijn dat er met je verhaal iets gedaan wordt zonder dat je het weet. Je kunt je verhaal vertellen en advies krijgen. Mogelijk is dat voldoende. De gevolgen van misbruik kunnen groot zijn en veel impact hebben op je leven. Het kan dan belangrijk zijn om hier deskundige hulp bij te vragen.
De vertrouwenspersoon kan je helpen bij het vinden van deskundige hulpverlening. De vertrouwenspersoon kan je ook helpen om je melding of klacht neer te leggen bij de kerkenraad, of bij andere instanties.

De namen, adressen en telefoonnummers van de vertrouwenspersonen in onze gemeente kun je hier vinden:
– in de nieuwe Gemeentegids in de Scipio-app;
– via de deze link: Vertrouwenspersonen-GG-Houten.pdf Let op: je moet ingelogd zijn om dit document te kunnen openen.

Dit document is onderdeel van de notitie “Sociale Veiligheid”, vastgesteld door de kerkenraad d.d. 1 juli 2022