Het kroningsfeest van Christus

  “Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond…” (Hebr. 2:9a)

Op Hemelvaartsdag is de Heere Jezus met lichaam en ziel vanaf de Olijfberg opgevaren naar de hemel. Weet u waarom? Om plaats te bereiden voor mensen, die zo veel zonden hebben dat ze niet in de hemel thuis horen. Is er dan zo weinig plaats in de hemel? Nee, daar gaat het niet om, maar de Heere Jezus zegt dat Hij heengaat om te lijden en te sterven aan het kruis en zo een plaats in de hemel te verdienen. Lees meer