Hieronder een aantal foto’s van familie van der Maas en Korpel uit Ecuador, en van mevrouw Vader uit Guinee.

Zendingscommissie, e-mail: zgghouten@gmail.com

De zendingscommissie heeft de volgende doelstellingen:

  • Het bevorderen van het zendingsbewustzijn in de gemeente
  • Meeleven met door onze gemeente uitgezonden zendingswerkers
  • Inzamelen van giften voor de ZGG

Zendingsbewustzijn

Gedurende het jaar organiseert de zendingscommissie verschillende activiteiten. De bedoeling is om op die manier onze gemeente (jong en oud) bewust te maken van het zendingswerk.

Het streven is om minimaal éénmaal per jaar een zendingsavond te organiseren. Vaak worden deze avonden voorafgegaan door een maaltijd. Zendingswerkers die met verlof zijn worden uitgenodigd om hun ervaringen te delen vanuit het zendingsveld. Tot het thema zending behoort ook het werk van het Deputaatschap voor Israël, het belangrijke werk onder de Messias-belijdende Joden vanuit de Gereformeerde Gemeenten. In bijna elke kerkbode staat een bijdrage namens de eigen zendingswerkers om zo betrokken te blijven bij de werkzaamheden.

Meeleven met eigen zendingswerkers

Onze gemeente is rijk gezegend met momenteel twee uitgezonden zendingsmedewerkers/echtpaar. Op een zendingsavond hebben de zendingswerkers de gelegenheid om iets van de werkzaamheden aan de thuisgemeente te laten zien. Deze avonden worden altijd goed bezocht waaruit de betrokkenheid van de gemeente met de eigen zendingswerkers zichtbaar is.

Regelmatig komen onze zendingswerkers met verlof. Enkele jaren geleden is gestart met het initiatief om bij hun aankomst een door de gemeente met artikelen gevulde “welkomstmand” aan te bieden. In december wordt een postpakket met goede wensen samengesteld dat voor de kerst wordt verzonden. Dit wordt door hen erg gewaardeerd. Verder kan de zendingscommissie als thuisfrontcommissie fungeren voor de zendingswerkers die vanuit onze gemeente zijn uitgezonden.

Giften

Aan het eind van het jaar organiseert de zendingscommissie een verkoopactie met de gemeente waarbij artikelen worden verkocht voor de zending.

De zendingscommissie heeft een eigen bankrekening:
NL12 RABO 0329 8172 99 t.n.v. Zendingscommissie GG-Houten.

Zendingswerkers

Vanuit onze gemeente zijn verschillende zendingswerkers uitgezonden. Het betreft de volgende personen:

– Fam. D.K. Korpel is op 26 augustus 2015 als zendingsechtpaar uitgezonden naar Ecuador in Midden-Amerika. Dhr. Korpel is werkzaam als theologisch toeruster voor alle zendingsgemeenten in Ecuador en specifiek voor de gemeente El Amparo in Guayaquil.

– Mevr. A.M. Vader is op 22 februari 2017 als zendingsmedewerkster uitgezonden naar Guinee in Afrika. Mevr. Vader is werkzaam als vrouwen- en jongerenwerker in de stad Boké.

In het verleden heeft onze gemeente de volgende zendingswerkers mogen uitzenden:

– Fam. A. (Aad) van Kranenburg (Papoea-1990)
– Fam. J. IJsselstein (Nigeria-1992 en als zendingspredikant naar Papua-2010)
– Fam. C.J. van der Maas (Papoea-1992 en Ecuador-2007)
– Mevr. A.M. Vader (Papoea-1994)
– Fam. D.K. Korpel (Nigeria-2015)