Zendingsfoto’s van familie van der Maas uit Ecuador

Het is van groot belang dat het Woord van God wordt verkondigd over de hele wereld aan zondaren, zoals wij zelf ook zijn.

De zendingscommissie heeft in opdracht van de kerkenraad de taak om de zending binnen onze gemeente onder de aandacht te brengen en te houden. Deze commissie heeft daarom de volgende doelstellingen:

  • Het bevorderen van het zendingsbewustzijn in de gemeente.
  • Het bevorderen van het meeleven met vanuit de gemeente uitgezonden zendingswerkers.
  • Het inzamelen van giften voor het deputaatschap voor de Zending, de ZGG.

De zendingscommissie bestaat uit zes leden.

Rekeningnummer: NL12 RABO 0329 8172 99 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Gemeente Houten.