Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Is het goed met mij?

“Zal het goed zijn, als Hij u zal onderzoeken?” (Job 13:9a)   Het is onder ons een bekende uitdrukking als er gezegd wordt, dat we met God in rekening staan. Maar beseffen we wel wat dat betekent? Inderdaad, we staan met God in rekening. We zijn verantwoording schuldig aan Hem. Eens zullen we voor Zijn […]

Alleen dóór Christus zalig

“En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheüs; en zeide tot hem: ‘Volg Mij’. En hij opstaande, volgde Hem.” (Mattheüs 9:9)   De tekst verplaatst ons naar Kapérnaüm aan de Zee van Galilea. Het lag aan de grote handelsweg van Syrië naar Egypte, en op de grens van het […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 21 oktober 10:00  Leesdienst
zondag 21 oktober 16:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 28 oktober 10:00  Leesdienst
zondag 28 oktober 19:00  ds. B. Labee
zondag 4 november 10:00  ds. P. G. Heijkamp
zondag 4 november 16:00  ds. P. G. Heijkamp
woensdag 7 november 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Dankdag
woensdag 7 november 16:00  ds. C. G. Vreugdenhil Dankdag
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
14-10-2018
Voorganger: Ds A.T. Vergunst
Thema: Verzoening
Schriftlezing: Genesis 50 : 15 - 26
1. Het belang van verzoening.
2. De weg van verzoening.
14-10-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De erfzonde
Schriftlezing: Rom. 5:12-21
Tekst: NGB art. 15
1. De besmetting door de erfzonde
2. De toerekening van de erfzonde
3. De worsteling met de erfzonde
4. Christus bedekt de erfzonde
Beluister alle diensten