AANGEPASTE KERKDIENSTEN

In verband met de Covid19-crisis worden er geen openbare erediensten gehouden. De kerkdiensten gaan in gewijzigde vorm door met een minimale bezetting, waarbij betrokkenen enkel op uitnodiging welkom zijn. U kunt de diensten meebeleven via deze website.

Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Werpt al uw bekommernissen op Hem

“Werpt al uw bekommernis op Hem” (1 Petr. 5 : 7a)   Ik weet niet of ik dit een bevel moet noemen of een genadige gunst: “Werpt al uw bekommernis (=angst, bezorgdheid) op Hem”. Het is een bevel, en tegelijk een gunst en bovendien een zeer kostbaar voorrecht. Bekommernissen zijn voortdurend het lot van de […]

Ik heb grotelijks begeerd …

“En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat Ik lijde; want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods.”  (Lukas 22:15, 16)   Wij worden door Lukas in gedachten verplaatst naar de zaal te Jeruzalem […]

Kerktijden

TijdDienst
vrijdag 10 april 19:00  ds. C. G. Vreugdenhil Goede Vrijdag,Video-uitzending
zondag 12 april 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Eerste Paasdag,Video-uitzending
zondag 12 april 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil ,Video-uitzending
maandag 13 april 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Tweede Paasdag,Video-uitzending
zondag 19 april 10:00  ds. G. W. S. Mulder ,Video-uitzending
zondag 19 april 16:00  stud. J. Beens ,Video-uitzending
zondag 26 april 10:00  Leesdienst,Video-uitzending
zondag 26 april 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil ,Video-uitzending
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
05-04-2020
Voorganger: Ds W. Visscher
Thema: De dood van Christus
Schriftlezing: Lukas 23:26-43
Tekst: Lukas 23:33
1. De plaats van Zijn dood, Golgotha
2. De aard van Zijn dood, kruisigden zij Hem aldaar
3. De mensen bij Zijn dood, kwaaddoeners
05-04-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De Koning der Joden aan het kruis
Schriftlezing: Johannes 19:17-27
Tekst: Johannes 19: 23-24
1. Hij gaf Zijn kleed
2. Hij stierf naakt aan het kruis
3. Hij verdiende het bruiloftskleed
29-03-2020
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: De intocht van Koning Jezus
Schriftlezing: Mattheüs 21:1-17
Tekst: Mattheüs 21:5
1. Hij is wel zachtmoedig
2. Hij is niet zwakmoedig
3. Hij is vol van zaligheid
29-03-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Van des mensen verlossing
Schriftlezing: Jesaja 1:21-31 en Joh. 19: 23-30
Tekst: HC Zondag 5
1. Naar Gods recht
2. Zonder iets van ons
3. Door een enige Middelaar
Beluister alle diensten