Op dit moment wordt er live uitgezonden vanuit de Eskol-kerk

Luister direct mee    

Kijk direct mee    

In verband met de kosten van uitzending van de kerkdiensten stellen wij een bijdrage hiervoor op prijs. Deze kunt u overmaken op rekeningnummer NL84RABO 0329 8665 40 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Houten. U kunt ook gebruikmaken van de betaallink of QR-code. Bedankt!

Als alternatief en bij problemen kunt u meekijken via Kerkdienstgemist of YouTube.


Statusupdate geluidsinstallatie 25 dec 2020 08:00 uur

De storing in de geluidsinstallatie is opgelost. De diensten en ook de geluidsuitzending via Kerktelefoon en Kerkomroep en de beelduitzending via het YouTube-kanaal zullen op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

AANGEPASTE KERKDIENSTEN

Vanwege het aantal besmettingen met het COVID-19 virus, heeft de overheid op medische gronden de kerken gevraagd het aantal personen in de samenkomsten te beperken.

Aantal uit te nodigen personen
Het aantal kerkgangers in onze gemeente was vanaf 11 oktober teruggebracht van 150 naar 30 personen van 13 jaar en ouder. Met ingang van zondag 29 november kon dit aantal weer opgehoogd worden tot 55. Vanwege het toenemende aantal besmettingen en de van overheidswege afgekondigde lockdown moest worden besloten met ingang van zondag 20 december opnieuw af te schalen, en wel tot opnieuw maximum 30 personen van 13 jaar en ouder.
Gasten kunnen zich (met telefoonnummer) melden bij de beheerder: kerktijd@eskol-kerk.nl. Indien mogelijk worden deze aan de presentielijst toegevoegd.

Gezondheid en maatregelen
Kerkgangers worden geadviseerd om tijdens het lopen in de kerk een mondkapje te dragen. Nadrukkelijk wordt gevraagd zich te houden aan de onderlinge afstand van 1,5 meter.
Neem ook kennis van de informatie over de organisatie en gezondheidsadviezen rond de kerkdiensten in dit document:  Aandachtspunten-Eskol-kerkdiensten-2021-01-19.pdf.
Wij wensen u een gezegende zondag.

Actueel

Meditaties

Christus voorzegt Zijn kruisdood

“Gij weet, dat na twee dagen het Pascha is, en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden, om gekruisigd te worden.” (Mattheus 26:2)   In deze woorden spreekt de Middelaar tot Zijn discipelen van Zijn levenseinde. Reeds eerder had Hij daarover tot hen gesproken. Nu zegt Hij: “Gij weet dat na twee dagen het Pascha […]

Nieuwjaar

 “Welgelukzalig is hij, die de God Jakobs tot Zijn hulp heeft, wiens verwachting op de HEERE, zijn God is.” (Psalm 146:5)   Nu we weer een nieuw jaar ingaan zal in menig hart de vraag leven: ‘Wat zal het jaar 2016 ons brengen?’ Eigenlijk zouden we wel vooruit willen zien, om te weten wat er […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Kerktijden

TijdDienst
zondag 28 februari 10:00  Leesdienst
zondag 28 februari 18:00  ds. A. A. Brugge
zondag 7 maart 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 7 maart 17:00  ds. J. J. van Eckeveld
woensdag 10 maart 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Biddag
woensdag 10 maart 16:00  ds. W. Harinck Biddag
zondag 14 maart 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 14 maart 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Overzicht alle kerktijden

Eerdere diensten

Datum Omschrijving
21 februari 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Johannes 18:1-16
Tekst: Johannes 18:10-12
Thema: Jezus wordt gevangen genomen
1. Het zwaard van Petrus
2. De drinkbeker van Jezus
3. De les voor ons allen

21 februari 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 13: 21 – 30
Tekst: Johannes 13 : 27 en 30
Thema: De ontmaskering van de verrader
1. De voleinding van het kwaad
2. Overgegeven tot het kwaad
3. Het volbrengen van het kwaad

Overzicht alle diensten

Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal.

Uitzendingen vinden plaats via Kerkdienstgemist. Daarnaast voorlopig ook nog via Kerkomroep/YouTube.