De verhalen van Paulus

Kijk hier voor meer informatie

Wil je meer weten over de Bijbel? Met anderen nadenken over wat de Bijbel ons te zeggen heeft? Dan is onze Bijbelgespreksgroep iets voor jou.

Meer weten?

Stel een vraag of neem contact op

Vraag een gratis Bijbel aan

Kom eens langs bij onze activiteiten


Wat geloven christenen


Heb je hier eigenlijk al wel eens over nagedacht? Anders is dit een goed moment om daarmee te beginnen! In het videofragment gaat het over zonde en genade. Ook kun je horen wat God van ons mensen vraagt. Bekijk deze serie en leer meer over wat christenen geloven.

Meer weten?

Stel een vraag of neem contact op

Vraag een gratis Bijbel aan

Kom eens langs bij onze activiteiten


Meditaties

Het nieuwe kleed

‘Zo zal ook de opstanding van de doden zijn (…)’ (1 Korinthe 15:42); ‘Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden (…)’ (1 Korinthe 15:53); (…) wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden (…)’ (2 Korinthe 5:4). In 1 Korinthe 15 trekt Paulus alle registers open om de lichamelijke opstanding te verdedigen. Hij noemt […]

De definitieve overwinning

‘Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus’ (1 Korinthe 15:57). Wel vaker onderbreekt Paulus zijn betoog door een uitroep van lofprijzing en dankzegging. Dat geeft iets levendigs aan zijn spreken en schrijven. Hij is daar zelf met huid en haar bij betrokken. Hij bedenkt opeens waar een kind […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

KinderBijbelTijd

Opname van afgelopen week:

Datum Omschrijving
12 mei 2024
Zondag 13:30

Kerktijden

Tijd Dienst
zondag 19 mei 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Eerste Pinksterdag
zondag 19 mei 18:45 ds. B. Labee Eerste Pinksterdag
maandag 20 mei 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Belijdenisdienst
zondag 26 mei 10:00 Leesdienst
zondag 26 mei 17:00 ds. C.G. Vreugdenhil
donderdag 30 mei 14:30 ds. C.G. Vreugdenhil Huwelijksbevestiging
Lokatie: Koepelkerk Renswoude
zondag 02 juni 10:00 Leesdienst
zondag 02 juni 17:00 ds. A.B. van der Heiden
zondag 09 juni 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Bevestiging ambtsdragers
zondag 09 juni 17:00 Voorbereiding Heilig Avondmaal
donderdag 13 juni 19:45 ds. C.G. Vreugdenhil Weekdienst
Overzicht alle kerktijden

Diensten terugkijken

Datum Omschrijving
12 mei 2024
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: 1 Koningen 10:1-13 en Mattheüs 12:38-42
Tekst: Mattheüs 12:42
Thema: De alwijze Koning
1. herinnert ons aan een koningin
2. is afgewezen door wetsleraren
3. wordt gehoorzaamd door leerlingen

12 mei 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 17
Tekst: Johannes 17: 24
Thema: Christus’ Hogepriesterlijk gebed in de hemel
Hij spreekt:
1. over de Hem gegeven mensen
2. over de Hem gegeven heerlijkheid
3. over de Hem gegeven liefde

09 mei 2024
Donderdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Hemelvaartsdag
Lezen: Handelingen 1:4-11 en Hebreeën: 2:1-10
Tekst: Hebreeën 2:9
Thema: Het kroningsfeest van Christus
1. De vernederde Koning
2. De verhoogde Koning
3. Zijn hogepriesterlijk werk

06 mei 2024
Maandag 10:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil
Overzicht alle diensten

De diensten zijn ook terug te kijken via Kerkdienstgemist en YouTube.