Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Een indringende vraag

“Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan?” (Johannes 6:67)   In de synagoge van Kapernaüm heeft de Heiland het Evangelie verkondigd: “Ik ben het Brood des levens” (Joh. 6:48). De schare, de discipelen en de twaalven hebben geluisterd. Tenslotte besluit de Heere Zijn preek. De schare gaat naar huis. De vele […]

“Onze zielen gespijzigd…..”:

De dankzegging van het Avondmaalsformulier begint met te wijzen op de weldaden van de Heere: “Geliefden in de Heere, dewijl de Heere nu aan Zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen Zijn naam met dankzegging prijzen”. De grond van de dankzegging ligt in de weldaden van God. Het formulier zegt dat […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 28 april 10:00  Leesdienst
zondag 28 april 16:00  ds. G. W. S. Mulder
zondag 5 mei 10:00  ds. J. J. van Eckeveld
zondag 5 mei 17:00  Leesdienst
zondag 12 mei 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 12 mei 17:00  Leesdienst
zondag 19 mei 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 19 mei 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
22-04-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een gezegend Pasen toegebeden
Schriftlezing: Hebr. 13:8-21
Tekst: Hebr. 13:20-21
1. Pasen vóór ons: wat God heeft gedaan (20)
2. Pasen ín ons: wat God nu nog doet (21)
21-04-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De openbaring van de Heere Jezus aan de Emmausgangers
Schriftlezing: Lukas 24:13-35
Tekst: Lukas 24:13-35
1. Hun vragen
2. Zijn antwoord
21-04-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Jezus leeft
Schriftlezing: Mattheus 28:1-10
Tekst: Mattheus 28:5,6
1. aan wie deze boodschap wordt gemeld
2. de kracht die de boodschap heeft
3. het fundament waarop de boodschap rust
19-04-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het opschrift boven het kruis
Schriftlezing: Johannes 19 : 17 - 30
Tekst: Johannes 19 : 19
1. Met betrekking tot Pilatus en de joden.
2. Met betrekking tot de mensheid.
3. Met betrekking tot Jezus zelf.
18-04-2019
Paasviering Johannes Bogermansschool
Beluister alle diensten