Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

“Onze zielen gespijzigd…..”:

De dankzegging van het Avondmaalsformulier begint met te wijzen op de weldaden van de Heere: “Geliefden in de Heere, dewijl de Heere nu aan Zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen Zijn naam met dankzegging prijzen”. De grond van de dankzegging ligt in de weldaden van God. Het formulier zegt dat […]

Jezus’ opgaan naar Jeruzalem

“Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal de overpriesters en Schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen. En zij zullen Hem de heidenen overleveren, om Hem te bespotten en te geselen, en te kruisigen; en ten derde dage zal Hij weder opstaan.” (Mattheüs 20:18,19) Opgaan naar Jeruzalem […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 31 maart 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 31 maart 16:00  ds. W. A. Zondag
zondag 7 april 10:00  ds. W. Harinck
zondag 7 april 16:00  ds. W. A. Zondag
zondag 14 april 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 14 april 17:00  Leesdienst
vrijdag 19 april 19:00  ds. C. G. Vreugdenhil Goede Vrijdag
zondag 21 april 10:00  ds. W. Harinck Eerste Paasdag
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
24-03-2019
Voorganger: Ds P. Mulder
Thema: Het zondoffer
Schriftlezing: Leviticus 4:22-35
Tekst: Leviticus 4:27-31
1. De instelling
2. De aanleiding
3. Het offer
4. De toepassing
24-03-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De liefde van de Meester
Schriftlezing: Johannes 13 : 1 – 17
Tekst: Johannes 13 : 1 – 17
1. Blijft
2. Wordt geweigerd
3. Buigt
4. Wordt niet begrepen
5. Vraagt om navolging
23-03-2019
Zendingsavond fam. Korpel en fam. Seppenwolde
Beluister alle diensten