Statusupdate geluidsinstallatie 25 dec 2020 08:00 uur

De storing in de geluidsinstallatie is opgelost. De diensten en ook de geluidsuitzending via Kerktelefoon en Kerkomroep en de beelduitzending via het YouTube-kanaal zullen op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

AANGEPASTE KERKDIENSTEN

Vanwege het aantal besmettingen met het COVID-19 virus, heeft de overheid op medische gronden de kerken gevraagd het aantal personen in de samenkomsten te beperken.

Aantal uit te nodigen personen
Het aantal kerkgangers in onze gemeente was vanaf 11 oktober teruggebracht van 150 naar 30 personen van 13 jaar en ouder. Met ingang van zondag 29 november kon dit aantal weer opgehoogd worden tot 55. Vanwege het toenemende aantal besmettingen en de van overheidswege afgekondigde lockdown moest worden besloten met ingang van zondag 20 december opnieuw af te schalen, en wel tot opnieuw maximum 30 personen van 13 jaar en ouder.
Gasten kunnen zich (met telefoonnummer) melden bij de beheerder: kerktijd@eskol-kerk.nl. Indien mogelijk worden deze aan de presentielijst toegevoegd.

Gezondheid en maatregelen
Kerkgangers worden geadviseerd om tijdens het lopen in de kerk een mondkapje te dragen. Nadrukkelijk wordt gevraagd zich te houden aan de onderlinge afstand van 1,5 meter.
Neem ook kennis van de informatie over de organisatie en gezondheidsadviezen rond de kerkdiensten in dit document:  Aandachtspunten-Eskol-kerkdiensten-2021-01-19.pdf.
Wij wensen u een gezegende zondag.

Actueel

Meditaties

Van de opstanding hangt alles af

“En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof (…) Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.” (1 Korinthe 15:13 t/m […]

Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit …

“Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit…” (Johannes 18:1a)   Wat in de lijdensgeschiedenis van Christus in het Evangelie van Johannes opvalt is, dat Johannes de Christus ook daarin tekent in Zijn glorie. Niet de verrader of de vijanden bepalen wat gebeuren zal, maar Hij Zelf. En Zelf houdt Hij Zich aan het lijdensprogram, zoals dat […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Kerktijden

TijdDienst
vrijdag 23 april 13:30  ds. C. G. Vreugdenhil Huwelijksbevestiging
zondag 25 april 10:00  Leesdienst
zondag 25 april 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 2 mei 10:00  ds. J. J. van Eckeveld
zondag 2 mei 18:00  ds. G. W. S. Mulder
zondag 9 mei 10:00  Leesdienst
zondag 9 mei 16:00  ds. W. Silfhout
maandag 10 mei 14:00  ds. W. Harinck Huwelijksbevestiging
Overzicht alle kerktijden

Eerdere diensten

Datum Omschrijving
18 april 2021
Zondag 19:00
Voorganger: ds. C. van Ruitenburg

Schriftlezing: Psalm 83
Tekst: Psalm 83:14
Thema: De opstandingsplant
1. De naam
2. De les

18 april 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Jakobus 2 : 14 – 26
Tekst: HC Zondag 32
Thema: Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien
1. Moet het echt, goede werken doen?
2. Kan het echt niet, in de zonde blijven leven?

11 april 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Openbaring 1:9-20
Tekst: Openbaring 1:17-18
Thema: Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos
1. Zijn adembenemende majesteit
2. Zijn onuitsprekelijke vertroosting

11 april 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Lukas 24 : 36-46
Thema van de preek: De verschijning van de Heere Jezus aan de tien discipelen
1. Hun schrik
2. Zijn antwoord

Overzicht alle diensten

Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal.

Uitzendingen vinden plaats via Kerkdienstgemist. Daarnaast voorlopig ook nog via Kerkomroep/YouTube.

KinderBijbelTijd

Datum Omschrijving
18 april 2021
Zondag 13:30