AANGEPASTE KERKDIENSTEN

In verband met de Covid-19-crisis mogen er vanaf 1 juli 2020 weer kerkdiensten worden georganiseerd met zoveel personen als mogelijk is bij een onderlinge afstand van 1,5 meter. De door het  RIVM voorgeschreven maatregelen zijn hierbij leidend.
Uit ervaring met eerdere diensten blijkt het voor onze gemeente mogelijk te zijn om diensten te houden met 150 personen. De wijken die aan de beurt zijn een dienst bij te wonen worden vermeld op de website en in de nieuwsbrief. Ook wordt aan elk gezinshoofd een uitnodiging per E-mail gezonden.

Deze wijken zijn hierbij uitgenodigd een kerkdienst bij te wonen:
Vanwege de vakantietijd kan naar verwachting iedereen op 2, 9, en 16 augustus één maal per zondag naar de kerk, beurtelings ’s-morgens of ’s-middags/’s-avonds. Bij de verdeling is rekening gehouden met de leesdiensten en de middag/avonddienst, en is als volgt:

  • Zondag   9 augustus om 10:00 uur de wijknrs  4, 5, 6, 7, 8 en om 15:30 uur de wijknrs 9, 10, 1, 2, 3
  • Zondag 16 augustus om 10:00 uur de wijknrs 9, 10, 1, 2, 3 en om 19:00 uur de wijknrs 4, 5, 6, 7, 8

U hoeft zich voor deze diensten niet persoonlijk aan- of af te melden.
Bij binnenkomst in de kerk wordt uw aanwezigheid geregistreerd en wordt u de gezondheidsvraag gesteld.

Extra aandachtspunten

1. Zondag 2 augustus bij de morgendienst moesten enkele gezinnen terug naar huis. Dat willen we graag voorkomen als volgt, en vragen daarbij uw medewerking:
– aan grotere gezinnen wordt gevraagd zeker 15 tot 10 minuten vóór de dienst begint aanwezig te zijn; dan bent u ervan verzekerd dat er plaats is en het gezin bij elkaar kan zitten.

– u wordt verzocht bij het kiezen van een zitplaats vanaf het midden van een bank te beginnen. En de banken te vullen door zo efficiënt mogelijk bij anderen aan te schuiven (rekening houdend met 1,5 meter afstand).
Op deze manier hoeft niemand een ander te passeren. U begrijpt dat u daardoor niet altijd op uw “eigen plek” kunt zitten.

2. Als u deel uitmaakt van één huishouden mag u naast elkaar zitten, anders wordt u gevraagd 1,5 meter (=3 tegels) afstand te houden.

3. Als uw kind 12 jaar of jonger is wordt u gevraagd met uw kind mee te gaan naar het toilet, om deze na gebruik te desinfecteren.

We proberen op verantwoorde wijze en rekening houdend met de RIVM-maatregelen zoals de 1,5 meter afstand, zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven de kerkdiensten te bezoeken. De verwachting is dat iedereen die komt, de dienst ook kan bijwonen. Er zijn echter onzekere factoren waardoor er onverhoopt een keer teveel mensen naar een dienst zouden kunnen komen. Als dat het geval is, zullen de laatsten worden gevraagd naar huis terug te gaan om de dienst via de live-stream te volgen. Als daar aanleiding voor is zal het uitnodigingsbeleid worden aangepast. Hartelijk dank voor uw begrip!

Wie zijn er welkom?

Iedereen! Ook Leden van 70 jaar en ouder, mits zij goed gezond zijn. Wij vragen aan iedereen om een zorgvuldige en persoonlijke afweging te maken, met het oog op zichzelf en anderen.
Als een (doop)lid een vriend of vriendin (in love) wil meebrengen dan is dat akkoord.
Gasten zijn ook welkom! Hen wordt, i.v.m. de registratie, gevraagd zich uiterlijk op vrijdag per E-mail aan te melden met vermelding van naam, adres en aantal personen, via e.heger@eskol-kerk.nl.
Bij vragen kunt u bellen met ouderling E. Heger: 06-43636834.

Wilt u ook kennisnemen van de informatie over de organisatie en gezondheidsadviezen rond de kerkdiensten in dit document Aandachtspunten-Eskol-kerkdiensten-2020-08-08.pdf.
Wij wensen u een gezegende dienst!

Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden

“Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden.” (Psalm 103:2) Noemen we het Hooglied van Salomo ‘het lied der liederen’, dan mogen we deze psalm van David wel ‘de lofzang der lofzangen’ noemen. Er is geen psalm van David waarin de lof des Heeren zo hoog klimt als in dit lied. David […]

Wat zoekt u?

“… en zochten God vroeg.”  (Ps. 78:34b) Waar bent u naar op zoek in uw leven? Hoe velen zullen niet met een zucht op vakantie gaan en denken eindelijk wat rust te vinden. Waar denkt u die rust dan te vinden? Zoekt u het op de aarde of zoekt u het in de tijd dat […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 16 augustus 10:00  Leesdienst,Video-uitzending
zondag 16 augustus 19:00  ds. W. A. Zondag ,Video-uitzending
zondag 23 augustus 10:00  ds. J. IJsselstein ,Video-uitzending
zondag 23 augustus 19:00  ds. W. Visscher ,Video-uitzending
zondag 30 augustus 10:00  Leesdienst,Video-uitzending
zondag 30 augustus 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil ,Video-uitzending
zondag 6 september 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Voorbereiding Heilig Avondmaal
zondag 6 september 17:00  ds. W. Silfhout
Bekijk alle kerktijden

Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal

Diensten terugluisteren

DatumOmschrijving
09-08-2020
02-08-2020
Voorganger: Ds W. Visscher
Thema: Zij verkondigden het Woord Gods
Schriftlezing: Handelingen 13:1-13
Tekst: Handelingen 13:5
1. Wie het Woord Gods verkondigen
2. Wat is de inhoud van de verkondiging
3. Wat is de uitwerking van de verkondiging
02-08-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Antiochië, de eerste gemeente uit de heidenen
Schriftlezing: Handelingen 11:15-26
Tekst: Handelingen 11:20-23
1. Ontstaan door de verkondiging van de Heere Jezus
2. Bezocht door de gemeente van Jeruzalem
3. Bemoedigd door Barnabas
Beluister alle diensten