Statusupdate geluidsinstallatie 25 dec 2020 08:00 uur

De storing in de geluidsinstallatie is opgelost. De diensten en ook de geluidsuitzending via Kerktelefoon en Kerkomroep en de beelduitzending via het YouTube-kanaal zullen op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.Binnenkort is het weer Hemelvaartsdag en Pinksteren. Wil je meer weten over deze gebeurtenissen? Bekijk deze video en neem gerust contact met ons op. U bent ook van harte welkom tijdens onze kerkdiensten, bijvoorbeeld op Hemelvaartsdag, 1e of 2e Pinksterdag. Zie de kerktijden of andere activiteiten.
Contactpersoon:
Dhr. M.W. (Marnix) ten Voorde
030 – 635 09 79 / 06 – 45 36 47 38
evangelisatie@eskol-kerk.nl


KERKDIENSTEN

Alle gemeenteleden zijn elke dienst welkom. Gasten hoeven zich ook niet aan te melden. Allen hartelijk welkom!

Actueel

Op zaterdag 26 juni 2021 wordt de jaarlijkse zendingsdag gehouden. Meer informatie

Meditaties

Brandende harten

‘En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den weg en als Hij ons de Schriften opende?’ (Lukas 24: 32). Door het onderwijs van de Onbekende die meeliep, maakte de Heilige Geest dat de harten van de Emmaüsgangers gingen branden. Met brandende harten gaan zij […]

De definitieve overwinning

‘Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus’ (1 Korinthe 15:57). Wel vaker onderbreekt Paulus zijn betoog door een uitroep van lofprijzing en dankzegging. Dat geeft iets levendigs aan zijn spreken en schrijven. Hij is daar zelf met huid en haar bij betrokken. Hij bedenkt opeens waar een kind […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Kerktijden

Tijd Dienst
donderdag 26 mei 10:00 Leesdienst, Hemelvaartsdag
zondag 29 mei 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil
zondag 29 mei 19:15 ds. W.A. Zondag
zondag 05 juni 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Eerste Pinksterdag
zondag 05 juni 17:00 ds. R. Kattenberg Eerste Pinksterdag
maandag 06 juni 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Tweede Pinksterdag
zondag 12 juni 10:00 Leesdienst
zondag 12 juni 17:00 ds. C.G. Vreugdenhil Heilige Doop
zondag 19 juni 10:00 Voorbereiding Heilig Avondmaal, Leesdienst
zondag 19 juni 19:00 ds. G. Clements
Overzicht alle kerktijden

Eerdere diensten

Datum Omschrijving
22 mei 2022
Zondag 17:00
Voorganger: student M.G. van Middendorp

Schriftlezing: 1 Samuel 21:11 t/m 1 Samuel 22:5
Thema: De spelonk van Adullam
1. de komst tot de spelonk
2. de bewoners van de spelonk
3. de uitkomst in de spelonk

Let op: Deze dienst is op verzoek alleen te volgen via de audiostream.

22 mei 2022
Zondag 10:00
Voorganger: student M.G. van Middendorp

Schriftlezing: Openbaring 1
Thema: De verheerlijkte Christus en Johannes op Patmos
1. Christus openbaart Zich aan Johannes
2. Christus vertroost Johannes
3. Christus versterkt Johannes

Let op: Deze dienst is op verzoek alleen te volgen via de audiostream.

19 mei 2022
Donderdag 10:30
Voorganger:

Rouwdienst Ds. Hartevelt

15 mei 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Hebreën 10:1-23
Thema: De ceremoniële wet heeft afgedaan
1. De bedoeling van de wet
2. De vervulling van de wet
3. Het onderwijs van de wet

15 mei 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 11 : 1 – 26
Tekst: Johannes 11 : 25 en 26
Thema: Ik ben de Opstanding en het Leven
1. Het moment van Jezus’ zelfopenbaring
2. De troost in Jezus’ zelfopenbaring

Overzicht alle diensten

Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal.

Uitzendingen vinden plaats via Kerkdienstgemist. Daarnaast voorlopig ook nog via YouTube.

KinderBijbelTijd

Datum Omschrijving
22 mei 2022
Zondag 13:30