Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Het nieuwe kleed

‘Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.’ (1 Kor. 15:53)   De bruid van Christus wordt helemaal in het nieuw gestoken. Jezus heeft daar alles voor gedaan. Hij kwam uit de hemel om één vlees te worden met zijn bruid. Hij leefde in volmaakte gehoorzaamheid aan de wetten van het […]

Het werk van de Geest van Pinksteren

“Want door Hem hebben wij beide de toegang door één Geest tot de Vader.” (Efeze 2:18) In deze woorden verklaart de apostel het werk van de Geest van Pinksteren, voortvloeiend uit een Drie-enig God. Het is het werk van de Vader, Die gedachten des vredes gehad heeft over Zijn volk. Het behaagde Hem een schuldig […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 21 juli 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 21 juli 19:00  ds. W. Harinck
zondag 28 juli 10:00  Leesdienst
zondag 28 juli 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 4 augustus 10:00  Leesdienst
zondag 4 augustus 18:30  ds. M. Joosse
zondag 11 augustus 10:00  Leesdienst
zondag 11 augustus 16:00  ds. J. IJsselstein
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
14-07-2019
Voorganger: Ds H. Brons
Thema: De genezing te Gadara
Schriftlezing: Markus 5:1-20
Tekst: Markus 5:8
1. Sterke tegenstand
2. Volkomen overwinning
3. Hartelijk verlangen
14-07-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds C. Harinck )
Thema: De hemel
Schriftlezing: Psalm 16: 5-11 en Mattheüs 7: 13-29
Tekst: Psalm 16: 11
1. Waar is de hemel?
2. Wat is de hemel?
3. Wat doen ze in de hemel?
4. Hoe kom ik in de hemel?
Beluister alle diensten