De verhalen van Paulus

Kijk hier voor meer informatie

Wil je meer weten over de Bijbel? Met anderen nadenken over wat de Bijbel ons te zeggen heeft? Dan is onze Bijbelgespreksgroep iets voor jou.

Meer weten?

Stel een vraag of neem contact op

Vraag een gratis Bijbel aan

Kom eens langs bij onze activiteiten


Wat geloven christenen


Heb je hier eigenlijk al wel eens over nagedacht? Anders is dit een goed moment om daarmee te beginnen! In het videofragment gaat het over zonde en genade. Ook kun je horen wat God van ons mensen vraagt. Bekijk deze serie en leer meer over wat christenen geloven.

Meer weten?

Stel een vraag of neem contact op

Vraag een gratis Bijbel aan

Kom eens langs bij onze activiteiten


Meditaties

Eenheid

“Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping, met welke gij geroepen zijt; met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkaar in liefde; u benaarstigende te behouden de eenheid van de Geest door de band van de vrede. Eén lichaam is het, en één Geest, […]

Uitkomsten tegen de dood

‘(…) en bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood’ (Psalm 68:21b). De werkelijkheid van de dood is steeds weer overtuigend aanwezig. Denk aan de oorlogen in Oekraine en Israël en aan de aardbevingen in Marokko en Afghanistan. Maar wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Midden in […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

KinderBijbelTijd

Opname van afgelopen week:

Datum Omschrijving
26 november 2023
Zondag 13:30
19 november 2023
Zondag 13:30

Kerktijden

Tijd Dienst
zondag 03 december 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Heilige Doop
zondag 03 december 17:00 ds. C.G. Vreugdenhil
zondag 10 december 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Voorbereiding Heilig Avondmaal
zondag 10 december 17:00 Leesdienst
donderdag 14 december 19:45 ds. C.G. Vreugdenhil
zondag 17 december 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Heilig Avondmaal
zondag 17 december 17:00 ds. C.G. Vreugdenhil Nabetrachting Heilig Avondmaal
zondag 24 december 10:00 Leesdienst
zondag 24 december 16:30 ds. W. Harinck
maandag 25 december 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Eerste Kerstdag
maandag 25 december 15:00 ds. H. Brons Eerste Kerstdag
dinsdag 26 december 10:00 Kerstfeest met de kinderen
Overzicht alle kerktijden

Diensten terugkijken

Datum Omschrijving
26 november 2023
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Obadja 1

26 november 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Micha 7
Tekst: Micha 7: 7
Thema: De adventsverwachting van Micha
1. Ontwrichting
2. Uitzien
3. Verwachting
4. Verhoring

19 november 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. R. Kattenberg

Lezen: Psalm 67 & Openbaring 7: 9- 17
Tekst: Openbaring 7: 9a
Thema: Johannes ziet de gezaligden in de hemel
1. Hun getal
2. Hun herkomst

19 november 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Filemon 1: 3-21
Thema: Onesimus, een nuttige helper
1. Wat Onesimus eerst niet was;
2. Dat hij nu erg nuttig is;
3. Dat hij ook heel waardevol is

Overzicht alle diensten

De diensten zijn ook terug te kijken via Kerkdienstgemist en YouTube.