Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Leven in de Dode Zee

‘en zij zullen gezond worden, en het zal leven, alles, waar henen deze beek zal komen’. (Ezechiël 47:9b)   Door middel van een visioen wil de Heere Zijn knecht Ezechiël duidelijk maken dat Hij het is, Die Zijn Kerk bouwt en in stand houdt. De profeet ziet een tempel die aan het heiligdom in Jeruzalem […]

Een rijke bemoediging

‘Ik ben de Opstanding en het Leven’ (Johannes 11:25)   Jezus’ zelfgetuigenis behoort tot de bijzonderheden van het Johannesevangelie. In zeven ‘Ik-ben’-uitspraken, onderstreept Christus Zijn Zoonschap en Messiasschap. In het Grieks hebben deze uitspraken nog meer zeggingskracht omdat het woordje ‘ik’ wordt herhaald. ‘Ik, Ik ben de Opstanding en het Leven’. De Joden in de […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 27 mei 10:00  stud. H. J. Agteresch
zondag 27 mei 16:00  stud. H. J. Agteresch
zondag 3 juni 10:00  Leesdienst
zondag 3 juni 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 10 juni 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Voorbereiding Heilig Avondmaal
zondag 10 juni 19:00  ds. H. Brons
donderdag 14 juni 19:45  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 17 juni 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilig Avondmaal
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
21-05-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De volharding van de Pinkstergemeente
Schriftlezing: Hand. 2:22-28 en 40-47
Tekst: Hand. 2: 42
1. De leer van de apostelen
2. De onderlinge gemeenschap
3. De breking van het brood
4. De gebeden
21-05-2018
20-05-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Een prik in je hart
Schriftlezing: Handelingen 2: 29 - 41
Tekst: Handelingen 2 : 37a
1. Een prik in je hart - wat is dat?
2. Een prik in je hart - hoe gaat dat?
3. Een prik in je hart - wie doet dat?
20-05-2018
20-05-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het antwoord van Petrus aan de verslagen Pinksterlingen
Schriftlezing: Hand. 2:1-21
Tekst: Hand. 2:38-39
1. Hij roept hen op tot bekering en doop
2. Hij wijst hen op Gods belofte
20-05-2018
Beluister alle diensten