Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

De Christusprediking van Johannes

“Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens; (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en […]

Genezing

‘… en door Zijn striemen is ons genezing geworden’ (Jesaja 53:5).   Een geleerd man vroeg eens een predikant: ‘Hoe is het mogelijk dat iemand rechtvaardig kan worden door de rechtvaardigheid van een ander?’ Hij bedoelde met deze vraag de leer van de toegerekende gerechtigheid verdacht te maken. De predikant antwoordde hem: ‘Hoe komt het […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 27 oktober 10:00  Leesdienst
zondag 27 oktober 19:00  ds. W. Harinck
zondag 3 november 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 3 november 16:00  ds. W. A. Zondag
woensdag 6 november 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Dankdag
woensdag 6 november 16:00  ds. W. Harinck Dankdag
zondag 10 november 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 10 november 19:00  ds. W. A. Zondag
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
20-10-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De rechtvaardiging door het geloof (1)
Schriftlezing: Rom. 5:1-11
Tekst: NGB artikel 22
1. Geloven is Christus omhelzen
2. De Heilige Geest ontsteekt het geloof
3. Het geloof in Christus houdt ons in gemeenschap met Zijn goederen
20-10-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds P. van Ruitenburg )
Thema: Het komen tot de Bruiloft
Schriftlezing: Mattheus 22 : 1 - 22
Tekst: Mattheus 22 : 5 en 6
1. Genodigd tot de bruiloft
2. De nodiging afgeslagen
3. Tot de bruiloft verwacht
4. Van de bruiloft verwijderd
Beluister alle diensten