Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Jezus opzoekende zondaarsliefde

….en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vindt? (Lukas 15:4)   Het is een overbekend beeld dat de Heere Jezus gebruikt in Zijn preek. Een oosterse herder telt zijn kudde met honderd schapen. Eén wordt gemist. Het is afgedwaald, weg gezworven van de herder en van de kudde. En dat om eigen schuld. Arm […]

Ananias en Saffira

“En er kwam grote vreze over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden.” (Handelingen 5:11)   Wanneer wij de geschiedenis van Ananias en Saffira lezen dan is dat altijd weer zeer ingrijpend. Temeer wanneer wij bezien onder welke omstandigheden deze geschiedenis gebeurde. Het was immers in de eerste Christengemeente te Jeruzalem dat dit […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 18 november 10:00  Leesdienst
zondag 18 november 17:00  Leesdienst
zondag 25 november 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 25 november 15:30  ds. W. A. Zondag
zondag 2 december 10:00  Leesdienst
zondag 2 december 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil Voorbereiding Heilig Avondmaal
donderdag 6 december 19:45  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 9 december 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilig Avondmaal
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
11-11-2018
Voorganger: Ds R. Kattenberg
Thema: Gods leiding in het leven van Asaf
Schriftlezing: Psalm 77
Tekst: Psalm 77 : 5 , 20 en 21
1. De nacht van de klacht
2. De dageraad van de aanbidding
11-11-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De geloofsopvoeding van onze kinderen
Schriftlezing: Psalm 78:1-22
Tekst: Psalm 78:4 en 7
1. De noodzaak ervan
2. De inhoud ervan
3. Het doel ervan
Beluister alle diensten