Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Genezing

‘… en door Zijn striemen is ons genezing geworden’ (Jesaja 53:5).   Een geleerd man vroeg eens een predikant: ‘Hoe is het mogelijk dat iemand rechtvaardig kan worden door de rechtvaardigheid van een ander?’ Hij bedoelde met deze vraag de leer van de toegerekende gerechtigheid verdacht te maken. De predikant antwoordde hem: ‘Hoe komt het […]

Loof de Heere

Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden.” (Psalm 103:2) Noemen we het Hooglied van Salomo ‘het lied der liederen’, dan mogen we deze psalm van David wel ‘de lofzang der lofzangen’ noemen. Er is geen psalm van David waarin de lof des Heeren zo hoog klimt als in dit lied. David […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 22 september 10:00  ds. B. Labee
zondag 22 september 17:00  Leesdienst
zondag 29 september 10:00  Leesdienst
zondag 29 september 16:00  ds. W. A. Zondag
zondag 6 oktober 10:00  Leesdienst
zondag 6 oktober 19:00  ds. W. Harinck
zondag 13 oktober 10:00  stud. P. C. Vlot
zondag 13 oktober 16:00  stud. P. C. Vlot
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
15-09-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Christus is ons leven
Schriftlezing: Kolossenzen 3:1-17
Tekst: Kolossenzen 3:1-4
1. Met Christus opgewekt
2. Met Christus leven
3. Met Christus gestorven
15-09-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Christus brengt Zijn kinderen bijeen
Schriftlezing: Johannes 11:47-57
Tekst: Johannes 11:47-52
12-09-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Jesaja’s perspectief op het werk van de Geest
Schriftlezing: Jesaja 35
Tekst: Jesaja 35: 6b en 7
1. Een woestijn
2. Komt tot leven
Beluister alle diensten