Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Het zicht op de Losser

“Voorts zeide Naomi tot haar: Die man is ons nabestaande; hij is één van onze lossers. En Ruth de Moabietische zeide: Ook, omdat hij tot mij gezegd heeft: Gij zult u houden bij de jongens, die ik heb, totdat zij de ganse oogst, die ik heb, zullen hebben vol­eindigd.”   (Ruth 2:20b – Ruth 2:21)   […]

Vol verwondering over Gods trouw en goedheid

“Gezegend zij, die u gekend heeft!” “Toen zeide Naomi tot haar schoondochter: Gezegend zij hij den HEERE, Die Zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden!” (Ruth 2:19m en 20a)   Wat kan het voor een weduwe of weduwnaar vertroostend zijn als mensen laten merken dat zij begrip hebben voor haar […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 29 oktober 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 29 oktober 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
woensdag 1 november 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Dankdag
woensdag 1 november 16:00  ds. C. G. Vreugdenhil Dankdag
zondag 5 november 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilige Doop
zondag 5 november 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 12 november 10:00  Leesdienst
zondag 12 november 17:00  ds. J. S. van der Net Heilige Doop
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
22-10-2017
Voorganger: Ds J.J. van Eckeveld
Thema: Jezus en een melaatse
Schriftlezing: Mattheus 8:1-13
Tekst: Mattheus 8:3 m: "Ik wil, word gereinigd!"
1. de nood van de melaatse
2. de gewilligheid van Jezus
22-10-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds C.G. Vreugdenhil )
Thema: Paulus’ verlangen naar de christelijke volkomenheid
Schriftlezing: Filippenzen 3: 1-16
Tekst: Filippenzen 3:10
1. De worsteling om meer kennis van Christus
2. De kracht van de opstanding van Christus
3. De gemeenschap aan het lijden van Christus
Beluister alle diensten