Statusupdate geluidsinstallatie 25 dec 2020 08:00 uur

De storing in de geluidsinstallatie is opgelost. De diensten en ook de geluidsuitzending via Kerktelefoon en Kerkomroep en de beelduitzending via het YouTube-kanaal zullen op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

AANGEPASTE KERKDIENSTEN

Vanwege het aantal besmettingen met het COVID-19 virus, heeft de overheid op medische en maatschappelijke gronden de kerken gevraagd het aantal personen in de samenkomsten te beperken.

Aantal uit te nodigen personen
Het aantal kerkgangers was vanwege de afgekondigde lockdown per 20 december 2020 opnieuw afgeschaald tot een maximum 30 personen van 13 jaar en ouder. Vanwege het opheffen van allerlei maatschappelijke beperkingen, o.a. de avondklok, is per zondag 25 april 2021 weer opgeschaald tot 55 personen. Dit is 10% van het aantal zitplaatsen.
Vanwege het opheffen van de lockdown per 5 juni worden er voor de diensten vanaf 13 juni  85 personen van 13 jaar en ouder uitgenodigd, d.i. 15% van het aantal zitplaatsen. Uiteraard zijn kinderen t/m 12 jaar ook welkom. Gasten kunnen zich (met telefoonnummer) melden bij de beheerder: kerktijd@eskol-kerk.nl. Indien mogelijk worden deze aan de presentielijst toegevoegd.

Gezondheid en maatregelen
Kerkgangers worden geadviseerd om tijdens het lopen in de kerk een mondkapje te dragen. Nadrukkelijk wordt gevraagd zich te houden aan de onderlinge afstand van 1,5 meter. Neem ook kennis van de informatie over de organisatie en gezondheidsadviezen rond de kerkdiensten in dit document:  Aandachtspunten-Eskol-kerkdiensten-2021-06-11.pdf. Wij wensen u een gezegende zondag.

Actueel

Op zaterdag 26 juni 2021 wordt de jaarlijkse zendingsdag gehouden. Meer informatie

Meditaties

Het werk van de Geest van Pinksteren

”Want door Hem hebben wij beide de toegang door één Geest tot de Vader.”  (Efeze 2:18) In deze woorden verklaart de apostel het werk van de Geest van Pinksteren, voortvloeiend uit een Drie-enig God. Het is het werk van de Vader, Die gedachten des vredes gehad heeft over Zijn volk. Het behaagde Hem een schuldig […]

Een biddende gemeente

“Deze allen waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken” (Handelingen 1:14a)   Bij de discipelen bemerken we niets van een gedrukte stemming of een pijnlijk gemis na de hemelvaart van Jezus. Ze keren zonder Hem terug naar Jeruzalem. Ze doen dit met grote blijdschap (Lukas 24:52). Ze dragen geen as op hun hoofd en […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Kerktijden

Tijd Dienst
zondag 20 juni 10:00 ds. W. Harinck
zondag 20 juni 18:30 stud. L. van der Kuijl
zondag 27 juni 10:00 Voorbereiding Heilig Avondmaal, Leesdienst
zondag 27 juni 17:00 ds. R. Kattenberg
zondag 04 juli 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Heilig Avondmaal
zondag 04 juli 14:30 ds. W. Harinck Heilig Avondmaal
zondag 04 juli 18:00 ds. C.G. Vreugdenhil Heilig Avondmaal
donderdag 08 juli 18:30 ds. C.G. Vreugdenhil Huwelijksbevestiging
zondag 11 juli 10:00 Leesdienst
Overzicht alle kerktijden

Eerdere diensten

Datum Omschrijving
13 juni 2021
Zondag 16:30
Voorganger: stud. P. J. de Raaf

Schriftlezing: Romeinen 6:15-23
Tekst: Romeinen 6:23 “Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.”
Thema: Het verdiende loon
1. Zondeloon
2. Genadegift

13 juni 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Johannes 8:1-11
Tekst: Johannes 8:3-11
Thema: Jezus schrijft in de aarde
1. De valstrik van de farizeeën
2. De reactie van Jezus
3. Het Evangelie voor ons

12 juni 2021
Zaterdag 15:00
Voorganger: IRS

Online IRS-ontmoetingsmiddag met het thema “Levend water”

Het thema van de middag is “Levend water”. Het programma is gevarieerd met ruimte voor meditatie, muziek en diverse (video)bijdragen uit binnen- en buitenland.

Op het programma staan de volgende onderdelen:

 • Welkom en mededelingen door Jan-Henry Seppenwoolde, directeur IRS
 • Meditatie “Levend water” – ds. P.D. Teeuw, voorzitter IRS
 • Groeten uit het buitenland door
  • Pedro Snoeijer (Görlitz, Polen)
  • Peter Drost (Graz, Oostenrijk)
  • Sergio Gil (Cuenca, Spanje)
  • Guus Van Amstel (Tongeren, België)
 • De IRS in Nederland, actuele ontwikkelingen en comitéwerk – door Jan-Henry Seppenwoolde, directeur IRS, met een bijdrage van “comité Cuenca”
 • Muzikaal intermezzo – door David-Paul van der Wulp
 • Presentatie project “Het Evangelie voor Umbrië” met een live interview met Rob van der Dussen, projectcoördinator Italië, en een videobijdrage uit Italië van ds. Ferrari en fam. Cuneo
 • Prijspuzzel, vragenbeantwoording en mededelingen
 • Sluiting door ds. P.D. Teeuw

Heeft u gedurende de uitzending van de livestream vragen voor ons, dan kunt u die toesturen via info@irs.nu. We zullen proberen deze tijdens of na de uitzending te beantwoorden.
Voor meer informatie: https://www.irs.nu/ontmoetingsmiddag

09 juni 2021
Woensdag 19:30
Voorganger: Karin van Meeuwen

Karin van Meeuwen geeft een presentatie over haar werk in Malawi.

Wilt u meer te weten komen over Karin en haar werk? We komen hier graag over vertellen op bijvoorbeeld verenigingsavonden, zangavonden, verkopingen en dergelijke. Neemt u hiervoor gerust contact met ons op via tfc4karin@gmail.com. Via deze weg kunt u zich ook opgeven om de nieuwsbrief te ontvangen Daarnaast is Karin ook te volgen via Facebook: facebook.com/karininmalawi.

Uw gift is van harte welkom op NL60RABO0306894947 tnv Stichting Stéphanos.

Zie ook https://www.stephanos.nl/werkgroepen/tfc-malawi-karin-van-meeuwen

06 juni 2021
Zondag 18:00
Voorganger: ds. H. Brons

Schriftlezing: Romeinen 8:18-27
Tekst: Romeinen 8:26-27
Thema: Paulus’ belijdenis over de Geest
1. Hij helpt in zwakheid
2. Hij zucht met bidders mee
3. Hij weet wat God wil

06 juni 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Daniel 1
Tekst: Daniel 1 : 8
Thema: Satans aanslag op de jeugd van de gemeente
1. Deze aanslag is met duivelse list gesmeed
2. Deze aanslag wordt door goddelijke genade verhinderd

Overzicht alle diensten

Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal.

Uitzendingen vinden plaats via Kerkdienstgemist. Daarnaast voorlopig ook nog via YouTube.

KinderBijbelTijd

Datum Omschrijving
13 juni 2021
Zondag 13:30