Statusupdate geluidsinstallatie 25 dec 2020 08:00 uur

De storing in de geluidsinstallatie is opgelost. De diensten en ook de geluidsuitzending via Kerktelefoon en Kerkomroep en de beelduitzending via het YouTube-kanaal zullen op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

AANGEPASTE KERKDIENSTEN

Vanwege het COVID-19 virus, heeft de kerkenraad besloten het aantal personen in de samenkomsten te beperken.

Aantal uit te nodigen personen
Vanwege het opheffen van de 1,5 meter maatregel per 25 september 2021 wordt voor de diensten op zondag maximaal de helft van het aantal zitplaatsen in gebruik genomen. Alle eigen gemeenteleden kunnen zodoende één keer per zondag naar de kerk. Gasten kunnen zich (met telefoonnummer) melden bij de beheerder: kerktijd@eskol-kerk.nl. Indien mogelijk worden deze aan de presentielijst toegevoegd.

Gezondheid en maatregelen
Nog steeds is 1,5 meter een veilige afstand die zoveel mogelijk gehanteerd wordt bij verplaatsing in het kerkgebouw. Neem ook kennis van de informatie over de organisatie en gezondheidsadviezen rond de kerkdiensten in dit document: Aandachtspunten-Eskol-kerkdiensten-2021-09-26.pdf.
Wij wensen u een gezegende zondag.

Actueel

Op zaterdag 26 juni 2021 wordt de jaarlijkse zendingsdag gehouden. Meer informatie

Meditaties

De poorten der hel

“En de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.” (Mattheüs 16:18b) Op de vraag van de Heere Jezus aan Zijn discipelen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?’, belijdt Petrus: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.’ Hierop antwoordt de Heere: ‘Op deze petra zal Ik Mijn gemeente […]

Schuilen bij God

‘Bij U schuil ik’ (Psalm 143:9)   Tijdens de tweede wereldoorlog moesten veel mensen, vooral in de grote steden, vanwege de bombardementen in schuilkelders een veilig heenkomen zoeken. Als de sirenes begonnen te loeien dan wist jong en oud: „Naar de schuilkelders. Straks vallen de bommen”. David, de dichter van deze psalm, moest ook vele […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Kerktijden

Tijd Dienst
zondag 26 september 10:00 Leesdienst
zondag 26 september 15:30 ds. J. IJsselstein
zondag 03 oktober 10:00 Leesdienst
zondag 03 oktober 17:00 ds. C.G. Vreugdenhil Bevestiging ambtsdragers
zondag 10 oktober 10:00 Leesdienst
zondag 10 oktober 19:00 ds. G.J. Baan
zondag 17 oktober 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil
zondag 17 oktober 17:00 ds. C.G. Vreugdenhil
Overzicht alle kerktijden

Eerdere diensten

Datum Omschrijving
22 september 2021
Woensdag 19:45
Voorganger: -
16 september 2021
Donderdag 15:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil
Overzicht alle diensten

Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal.

Uitzendingen vinden plaats via Kerkdienstgemist. Daarnaast voorlopig ook nog via YouTube.

KinderBijbelTijd

Datum Omschrijving