AANGEPASTE KERKDIENSTEN

In verband met de Covid19-crisis worden er geen openbare erediensten gehouden. De kerkdiensten gaan in gewijzigde vorm door met een minimale bezetting, waarbij betrokkenen enkel op uitnodiging welkom zijn. U kunt de diensten meebeleven via deze website.

Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Het gedenken van Gods weldadigheid

Ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid   O God, wij gedenken Uwer weldadigheid, in het midden Uws tempels (Ps. 48 : 10)   Psalm 48 is een danklied. De HEERE heeft Israël verlost van de vijand. Verwonderd over Gods goedheid komt koning Josafat met zijn mannen terug in Jeruzalem. Op hetzelfde tempelplein waar ze kort […]

Naar de Schriften

“…en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften” (1 Korinthe 15:4)   Het 15e hoofdstuk van de eerste Korinthebrief is een grote paasprediking. Paulus laat er geen onduidelijkheid over bestaan. De opstanding van Christus is geen twijfelachtige zaak. Het is zeker en vast! Pasen is een feit. Een onwrikbaar heilsfeit. Christus’ opstanding […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 31 mei 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Eerste Pinksterdag,Video-uitzending
zondag 31 mei 17:00  Leesdienst,Eerste Pinksterdag,Video-uitzending
maandag 1 juni 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Tweede Pinksterdag,Video-uitzending
zondag 7 juni 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil ,Video-uitzending
zondag 7 juni 19:00  ds. W. Harinck ,Video-uitzending
zondag 14 juni 10:00  Leesdienst,Video-uitzending
zondag 14 juni 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil Voorbereiding Heilig Avondmaal,Video-uitzending
donderdag 18 juni 19:45  ds. W. Harinck Voorbereiding Heilig Avondmaal
Bekijk alle kerktijden

Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal

Diensten terugluisteren

DatumOmschrijving
24-05-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Mozes bidt om de Pinkstergeest
Schriftlezing: Numeri 11:16-29
Tekst: Numeri 11:29
1. De aanleiding voor dit gebed
2. De goede bedoelingen van Jozua
3. De uiteindelijke vervulling van dit gebed
24-05-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds R.A.M. Visser )
Thema: De aankondiging van het werk van de Heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 16:1-14
Tekst: Joh 16:14 De Heilige Geest en
1. De eer van Christus - Die zal Mij verheerlijken;
2. Het werk van Christus - want Hij zal het uit het Mijne nemen;
3. Het Woord van Christus - en zal het u verkondigen.
Beluister alle diensten