Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Een genadig onderscheid

‘Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des HEEREN betrouwen.’ (Zefanja 3:12)   De profeet Zefanja, die leefde in de tijd van Jeremia, heeft een ernstige boodschap aan het volk moeten brengen. Hij heeft gesproken over de dag van Gods toorn. Vervolgens […]

Een leidsman tot Christus

“En hij leidde hem tot Jezus” (Joh. 1:43a) Het is een onvergetelijke dag geweest voor Andreas. Samen met zijn zielenvriend Johannes heeft hij de Zaligmaker mogen vinden. Door middel van de prediking van Johannes de Doper was er in het hart van Andreas en Johannes behoefte ontstaan aan de kennis van de Zaligmaker. Hoe verrassend […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 24 februari 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilige Doop
zondag 24 februari 17:00  Leesdienst
zondag 3 maart 10:00  Leesdienst
zondag 3 maart 15:30  ds. S. Maljaars
zondag 10 maart 10:00  Leesdienst
zondag 10 maart 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil Voorbereiding Heilig Avondmaal
woensdag 13 maart 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Biddag
woensdag 13 maart 19:00  ds. W. Harinck Biddag
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
17-02-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De Zoon van God wordt mens
Schriftlezing: Titus 2:11-3:8
Tekst: NGB artikel 18
1. De trouw van de Vader
2. De liefde van de Zoon
3. De kracht van de Geest
17-02-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.J. van Eckeveld )
Thema: De Heere ontfermt Zich over schuldigen
Schriftlezing: Hoséa 5 : 1 - 6 : 3
Tekst: Hoséa 5 : 15b
1. Hun benauwdheid tegenover de Heere
2. Hun zoeken van de Heere
Beluister alle diensten