De verhalen van Paulus

Kijk hier voor meer informatie

Wil je meer weten over de Bijbel? Met anderen nadenken over wat de Bijbel ons te zeggen heeft? Dan is onze Bijbelgespreksgroep iets voor jou.

Meer weten?

Stel een vraag of neem contact op

Vraag een gratis Bijbel aan

Kom eens langs bij onze activiteiten


Wat geloven christenen


Heb je hier eigenlijk al wel eens over nagedacht? Anders is dit een goed moment om daarmee te beginnen! In het videofragment gaat het over zonde en genade. Ook kun je horen wat God van ons mensen vraagt. Bekijk deze serie en leer meer over wat christenen geloven.

Meer weten?

Stel een vraag of neem contact op

Vraag een gratis Bijbel aan

Kom eens langs bij onze activiteiten


Meditaties

De definitieve overwinning

‘Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus’ (1 Korinthe 15:57). Wel vaker onderbreekt Paulus zijn betoog door een uitroep van lofprijzing en dankzegging. Dat geeft iets levendigs aan zijn spreken en schrijven. Hij is daar zelf met huid en haar bij betrokken. Hij bedenkt opeens waar een kind […]

Kracht en heerlijkheid zij het Lam

‘Toen ging Jezus met hen in een plaats, genaamd Gethsémané, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben. En met Zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeüs, begon Hij droevig en zeer beangst te worden’ (Mattheus 26:36,37). Deze geschiedenis wordt ons van jaar tot jaar […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

KinderBijbelTijd

Opname van afgelopen week:

Datum Omschrijving
14 april 2024
Zondag 13:30
07 april 2024
Zondag 13:30

Kerktijden

Tijd Dienst
zondag 21 april 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil
zondag 21 april 19:00 ds. P.J. de Raaf
zondag 28 april 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Bevestiging ambtsdragers
zondag 28 april 18:30 ds. W. Harinck
zondag 05 mei 10:00 stud. J. Janse
zondag 05 mei 15:30 stud. J. Janse
donderdag 09 mei 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Hemelvaartsdag
zondag 12 mei 10:00 Leesdienst
zondag 12 mei 19:15 ds. W.A. Zondag
Overzicht alle kerktijden

Diensten terugkijken

Datum Omschrijving
14 april 2024
Zondag 15:30
Voorganger: ds. H. Brons

Lezen: 1 Johannes 3:1-14
Tekst: HC zondag 22
Thema: Zalig opstaan en eeuwig leven
1. De ziel komt direct bij de Heere Jezus
2. Het lichaam volgt
3. Als bron van vreugde

14 april 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 21:1-14
Thema: Jezus en de vissende discipelen uit Johannes 21:1-7a
1. De Onveranderlijke tegenover de ongestadigen
2. De Onderwijzende ten opzichte van onwetenden
3. De Opgestane ten opzichte van onmachtigen

08 april 2024
Maandag 11:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Rouwdienst

07 april 2024
Zondag 16:00
Voorganger: ds. J.W. Verweij

Lezen: Openbaring 7
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 21 vraag 54, 55, 56
Thema: Christus’ namen voor Zijn Kerk
1. De Herder van Zijn Kerk
2. Hoofd van Zijn Kerk
3. Borg van Zijn Kerk

07 april 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. J.W. Verweij

Lezen: Lukas 24:1-12
Tekst: Lukas 24:6a
Thema: Christus’ opstanding de zaligheid voor Zijn Kerk
1. Hij is hun Leven
2. Hij is hun Gerechtigheid
3. Hij is hun Heiligheid
4. Hij is de Hoop van hun Heerlijkheid

Overzicht alle diensten

De diensten zijn ook terug te kijken via Kerkdienstgemist en YouTube.