Statusupdate geluidsinstallatie 25 dec 2020 08:00 uur

De storing in de geluidsinstallatie is opgelost. De diensten en ook de geluidsuitzending via Kerktelefoon en Kerkomroep en de beelduitzending via het YouTube-kanaal zullen op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

Actueel

Op zaterdag 26 juni 2021 wordt de jaarlijkse zendingsdag gehouden. Meer informatie

Meditaties

Gods adventsbelofte in de woestijn

‘En morgen, dan zult gij des HEEREN heerlijkheid zien…’ (Exodus 16:7a). Dit beloftewoord van de Heere klinkt in de woestijn. In de doornige vlakte tussen Elim en Sinaï. Het volk mort, omdat het eten dat ze meegenomen hebben uit Egypte begint op te raken. En dan, als de laatste deegklomp gebakken is, gebeurt het. Een […]

Maar één…?

‘En hij viel op zijn aangezicht voor Zijn voeten, Hem dankende en dezelve was een Samaritaan’ (Lukas 17:16). Dankdag houden: wie kan het, wie doet het in oprechtheid van het hart? Het is, als het goed is vanzelfsprekend, dat we met dankdag naar de kerk gaan en dat er gepreekt wordt. Er is alle reden […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

KinderBijbelTijd

Let op: De KBT uitzending van zondag 13 november is helaas niet opgenomen en kan daardoor niet terug gekeken worden.

Datum Omschrijving
27 november 2022
Zondag 13:30
20 november 2022
Zondag 13:30

Kerktijden

Tijd Dienst
zondag 04 december 10:00 Leesdienst
zondag 04 december 17:00 ds. C.G. Vreugdenhil Voorbereiding Heilig Avondmaal
donderdag 08 december 19:45 ds. W.A. Zondag
zondag 11 december 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Heilig Avondmaal
zondag 11 december 17:00 ds. C.G. Vreugdenhil Nabetrachting Heilig Avondmaal
zondag 18 december 10:00 Leesdienst
zondag 18 december 19:00 ds. G.J. Baan
zondag 25 december 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Eerste Kerstdag
zondag 25 december 18:30 ds. W. Harinck Eerste Kerstdag
maandag 26 december 10:00 Tweede Kerstdag, Kerstfeest met de kinderen
Overzicht alle kerktijden

Diensten terugkijken

Datum Omschrijving
27 november 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Doopdienst
Lezen: Jeremia 31: 12 – 19 & Mattheüs 2: 16 – 18
Tekst: Jeremia 31: 15 – 17
Thema: De hoop voor het nageslacht
1. Rachel weent over haar kinderen
2. De rijkdom van het nieuwe verbond
3. Een toekomst vol van hoop

27 november 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Genesis 3 : 1 – 15
Tekst: Genesis 3 : 9
Thema: Gods adventsvraag: Waar zijt Gij?
1. Deze vraag komt tot de schuldige mens
2. Deze vraag komt van de genadige God

20 november 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. J.B. Huisman

Lezen: Romeinen 3: 9 – 31
Thema: De wet als spiegel van de zonde
1. God geeft de spiegel
2. Christus houdt de spiegel voor
3. Wij moeten in de spiegel zien

20 november 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Jozua 2
Thema: Het teken aan het huis van Rachab
1. Haar geloofsdaad
2. Haar geloofsbelijdenis
3. Haar geloofsvertrouwen

Overzicht alle diensten

De diensten zijn ook terug te kijken via Kerkdienstgemist en YouTube.