Statusupdate geluidsinstallatie 25 dec 2020 08:00 uur

De storing in de geluidsinstallatie is opgelost. De diensten en ook de geluidsuitzending via Kerktelefoon en Kerkomroep en de beelduitzending via het YouTube-kanaal zullen op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

AANGEPASTE KERKDIENSTEN

Vanwege het aantal besmettingen met het COVID-19 virus, heeft de overheid op medische gronden de kerken gevraagd het aantal personen in de samenkomsten te beperken.

Aantal uit te nodigen personen
Het aantal kerkgangers in onze gemeente was vanaf 11 oktober teruggebracht van 150 naar 30 personen van 13 jaar en ouder. Met ingang van zondag 29 november kon dit aantal weer opgehoogd worden tot 55. Vanwege het toenemende aantal besmettingen en de van overheidswege afgekondigde lockdown moest worden besloten met ingang van zondag 20 december opnieuw af te schalen, en wel tot opnieuw maximum 30 personen van 13 jaar en ouder.
Gasten kunnen zich (met telefoonnummer) melden bij de beheerder: kerktijd@eskol-kerk.nl. Indien mogelijk worden deze aan de presentielijst toegevoegd.

Gezondheid en maatregelen
Kerkgangers worden geadviseerd om tijdens het lopen in de kerk een mondkapje te dragen. Nadrukkelijk wordt gevraagd zich te houden aan de onderlinge afstand van 1,5 meter.
Neem ook kennis van de informatie over de organisatie en gezondheidsadviezen rond de kerkdiensten in dit document:  Aandachtspunten-Eskol-kerkdiensten-2020-12-18.pdf.
Wij wensen u een gezegende zondag.

Actueel

Meditaties

Alle dingen nieuw

“En Die op de troon zat, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” (Openbaring 21:5) Een nieuw jaar is begonnen. Wij gaan het in, maar wat het ons brengen zal weten we niet. De tijdsomstandigheden zijn niet rooskleurig. De wereld waarin wij leven, kraakt aan alle kanten. Het is een somber toekomstbeeld, dat ons voor […]

Immanuël

“En gij zult Zijn Naam heten Immanuël.” (Mattheüs 1:23)   Immanuël betekent in onze taal: God met ons. lmmanuël zegt ons dus dat wij op de Middelaar zien mogen. Niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren Zoon heeft Hem ons geopenbaard. Wat zien wij daar? God met ons! Het geloof durft het nauwelijks te geloven, […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 24 januari 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilige Doop
zondag 24 januari 19:00  ds. W. Visscher
zondag 31 januari 10:00  Leesdienst
zondag 31 januari 17:00  ds. J. van Rijswijk
zondag 7 februari 10:00  ds. W. A. Zondag
zondag 7 februari 16:00  ds. P. Mulder
zondag 14 februari 10:00  Leesdienst
zondag 14 februari 16:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal

Diensten terugluisteren

DatumOmschrijving
20-01-2021
20-01-2021
17-01-2021
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Een zoon die veraf leeft van het Vaderhuis
Schriftlezing: Lukas 15:11 t/m 32
Tekst: Lukas 15:11 t/m 13
1. Een leven vol gebrek
2. Een leven vol zonde
3. Een leven vol gevaar
17-01-2021
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Geloof en genademiddelen
Schriftlezing: Psalm 132
Tekst: HC Zondag 25
1. De oorsprong van het geloof
2. De versterking van het geloof
3. De grond van de zaligheid
10-01-2021
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De goede werken
Schriftlezing: Handelingen 9:32-43
Tekst: Heidelbergse catechismus zondag 24
1. Een christen doet goede werken
2. Je kunt er de zaligheid niet mee verdienen
3. Ze worden door God uit genade beloond
10-01-2021
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Verzoening
Schriftlezing: Genesis 50:15-26
1. Het belang(rijke) van verzoening
2. De weg van verzoening
Beluister alle diensten

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven