Wat geloven christenen


Heb je hier eigenlijk al wel eens over nagedacht? Anders is dit een goed moment om daarmee te beginnen! In het videofragment gaat het over zonde en genade. Ook kun je horen wat God van ons mensen vraagt. Bekijk deze serie en leer meer over wat christenen geloven.

Meer weten?

Stel een vraag of neem contact op

Vraag een gratis Bijbel aan

Kom eens langs bij onze activiteiten


Meditaties

Hemelvaart en wederkomst

‘(…) Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? (…) Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijk gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren’ (Handelingen 1:11). Evangelieverkondiging is niet alleen werk van mensen. Ook engelen mogen dat doen. Denk maar aan de adventsboodschap voor […]

De opgestane Levensvorst als de grote Trooster

‘En schrijf aan de engel van de gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de Eerste en de Laatste, die dood geweest is, en weder levend is geworden’ (Openbaring 2:8). Smyrna was een plaats in Klein-Azië die gekenmerkt werd door grote rijkdom. Maar er was tegelijk ook grote armoede. Ondanks dat er in Smyrna armoede […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

KinderBijbelTijd

Opname van afgelopen week:

Datum Omschrijving
28 mei 2023
Zondag 13:30
21 mei 2023
Zondag 13:30

Kerktijden

Tijd Dienst
zondag 04 juni 10:00 Leesdienst
zondag 04 juni 17:00 ds. C.G. Vreugdenhil Heilige Doop
zondag 11 juni 10:00 ds. J. van Rijswijk
zondag 11 juni 16:00 ds. J. van Rijswijk
zondag 18 juni 10:00 Voorbereiding Heilig Avondmaal
zondag 18 juni 19:00 ds. G.J. Baan
donderdag 22 juni 19:45 ds. R.A.M. Visser
zondag 25 juni 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Heilig Avondmaal
zondag 25 juni 17:00 ds. C.G. Vreugdenhil Nabetrachting Heilig Avondmaal
Overzicht alle kerktijden

Diensten terugkijken

Datum Omschrijving
29 mei 2023
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: 1 Korinthe 12: 1-20
Tekst: 1 Korinthe 12: 1-3
Thema: De vrucht van Pinksteren
1. De omstandigheden in Korinthe
2. De inhoud van het belijden
3. Onze taak in de gemeente

28 mei 2023
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Handelingen 2: 5-13 en 37-41
Tekst: Handelingen 2:13 en 37
Thema: Twee verschillende reacties op de Pinksterprediking
1. De spot waarin wij zien het werk van satan
2. De verslagenheid waarin wij zien het werk van de Heilige Geest

28 mei 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Handelingen 2: 1-21
Tekst: Handelingen 2:1 en 4
Thema: Het Pinksterfeest in Jeruzalem
1. Het oogstfeest is aangebroken
2. De discipelen worden vervuld met de Geest
3. Door het talenwonder wordt God verheerlijkt

21 mei 2023
Zondag 18:30
Voorganger: ds. A.T. Vergunst

Lezen: Handelingen 1
Tekst: Handelingen 1:5
Thema: Het gebed voor de doop met de Heilige Geest
1. Een beloofde gave voor de predikers
2. Een nodige gave voor Gods kerk
3. Een gezegende gave voor de verloren zielen

21 mei 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Mattheus 5 : 1 – 16
Tekst: Mattheus 5 : 13, 16b
Thema: De uitwerking van het zout
1. Voor jezelf
2. Voor je omgeving.
3. Voor de Heere

20 mei 2023
Zaterdag 19:30
Voorganger: bzgg

Slotconcert dirigentencursus 2023

Tijdens dit concert worden de beide koren gedirigeerd door de cursisten van de dirigentencursus BZGG van het afgelopen jaar. De koren worden begeleidt door orgel en ensemble, en de koorzang wordt afgewisseld door samenzang. Het is de afsluiting van de cursus van het afgelopen jaar.
Aan het einde van het concert krijgen de cursisten hun certificaat uitgereikt door de docent van de dirigentencursus Paul Heijboer.

Voor meer informatie zang@bzgg.nl

De toegang is gratis.
Er wordt een collectie gehouden voor “Deputaatschap Bijzondere
Noden” met als doel ‘hulp Oekraïne’.

Deelnemers:

  • Projectkoor
  • Eskol-koor
  • Christelijk ensemble ”Filomusica’
  • Harm Tillema – orgel
18 mei 2023
Donderdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Psalm 68 : 10-21 en Handelingen 1: 4-11
Thema: De hemelvaart van Christus naar Efeze 4:8
1. Hij is opgevaren in de hoogte
2. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen
3. Hij heeft de mensen gaven gegeven

Overzicht alle diensten

De diensten zijn ook terug te kijken via Kerkdienstgemist en YouTube.