Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Het werk van de Geest van Pinksteren

“Want door Hem hebben wij beide de toegang door één Geest tot de Vader.” (Efeze 2:18) In deze woorden verklaart de apostel het werk van de Geest van Pinksteren, voortvloeiend uit een Drie-enig God. Het is het werk van de Vader, Die gedachten des vredes gehad heeft over Zijn volk. Het behaagde Hem een schuldig […]

Gode zij dank

‘Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.’ (1 Kor. 15:57)   Wel vaker onderbreekt Paulus zijn betoog door een uitroep van lofprijzing en dankzegging. Dat geeft iets levendigs aan zijn spreken en schrijven. Hij is daar zelf met huid en haar bij betrokken. Hij bedenkt opeens waar een […]

Kerktijden

TijdDienst
donderdag 27 juni 19:45  ds. C. G. Vreugdenhil Voorbereiding Heilig Avondmaal
zondag 30 juni 10:00  ds. W. Harinck Heilig Avondmaal
zondag 30 juni 17:00  ds. W. Harinck Nabetrachting Heilig Avondmaal
zondag 7 juli 10:00  ds. J. J. van Eckeveld
zondag 7 juli 17:00  ds. J. J. van Eckeveld
zondag 14 juli 10:00  Leesdienst
zondag 14 juli 19:00  ds. H. Brons
zondag 21 juli 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
23-06-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De verzoening door voldoening
Schriftlezing: Hebr. 10:1-18
Tekst: NBG art. 20 en 21
1. De rechtvaardigheid en barmhartigheid van God (20)
2. De Hogepriester die het offer brengt (21a)
3. De vertroosting die wij in Christus vinden (21b)
23-06-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Vijanden worden vrienden
Schriftlezing: Handelingen 6:1 t/m 7 Tekst Handelingen 6:7b
1. het wonder van de bekering en,
2. de omschrijving van de bekering van een groot aantal priesters
Beluister alle diensten