Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Op zoek naar één ziel

Er is een Joods gezegde: Wie één enkele Joodse ziel redt, heeft volgens de Schrift een hele wereld gered. Hoeveel rijker is het Evangelie dat in het bijzonder na Pinksteren mocht worden verkondigd. Dat vanwege de offerande van één Mens, de Zoon van God, een heel volk zal worden behouden. Het was in feite een […]

Daar ontvangt de pelgrim nieuwe kracht

Toen kwamen zij te Elim, en daar waren twaalf waterfonteinen en zeventig palmbomen; en zij legerden zich aldaar aan de wateren.   (Exodus 15:27)   Elim was een zeer aangename plaats. Twaalf waterfonteinen en zeventig palmbomen werden er gevonden. Midden in de woestijn gaf de Heere Zijn volk rust. Daar was het koele, verfrissende water, dat […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 22 juli 10:00  ds. J. S. van der Net
zondag 22 juli 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 29 juli 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 29 juli 16:00  ds. J. IJsselstein
zondag 5 augustus 10:00  ds. W. Visscher
zondag 5 augustus 17:00  Leesdienst
zondag 12 augustus 10:00  Leesdienst
zondag 12 augustus 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
15-07-2018
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De werkelijkheid van de geestelijke wereld
Schriftlezing: 2 Koningen 6 : 8-23
Tekst: NGB art12b
1. De engelen
2. De duivelen
15-07-2018
Voorganger: Ds J.S. van der Net
Thema: De wondervolle toebereiding van Petrus om soevereine genade in Christus uit te dragen.
Schriftlezing: Handelingen 10 : 1-20
Tekst: Handelingen 10 : 15,16,19 en 20
1. De reden
2. Het onderwijs
3. De opdracht
Beluister alle diensten