AANGEPASTE KERKDIENSTEN

In verband met de Covid-19-crisis mogen er vanaf 1 juli 2020 kerkdiensten worden georganiseerd met zoveel personen als mogelijk is bij een onderlinge afstand van 1,5 meter. De door het RIVM voorgeschreven maatregelen zijn hierbij leidend. Uit ervaring met eerdere diensten blijkt het voor onze gemeente mogelijk te zijn om diensten te houden met 150 personen. Op de website en in de nieuwsbrief wordt vermeld welke wijken een dienst mogen bijwonen. Ook wordt aan elk gezinshoofd een uitnodiging per E-mail gezonden.

Deze wijken zijn hierbij uitgenodigd D.V. een kerkdienst bij te wonen in de Eskol-kerk:

Datum Tijdstip – Wijknrs Tijdstip – Wijknrs
20 sep 10:00 uur – 1 + 3 + 5 + 7(A t/m H) 19:00 uur – 7(va K) + 9 + 2 + 4 + 6
27 sep 10:00 uur – 8 + 10 + 1 + 3(A t/m K) 19:00 uur – 3(va O) + 5 + 7 + 9 + 2(A t/m Verb)

U hoeft zich voor deze diensten niet persoonlijk aan- of af te melden.
Bij binnenkomst in de kerk wordt uw aanwezigheid geregistreerd en wordt u de gezondheidsvraag gesteld.

Wie zijn er welkom?
Iedereen! Ook leden van 70 jaar en ouder, mits zij goed gezond zijn. Wij vragen aan iedereen om een zorgvuldige en persoonlijke afweging te maken, met het oog op zichzelf en anderen.
Als een (doop)lid een vriend of vriendin (in love) wil meebrengen dan is dat akkoord.
Gasten zijn ook welkom! Hen wordt, i.v.m. de registratie, gevraagd zich uiterlijk op vrijdag per E-mail aan te melden met vermelding van naam, telefoonnummer, adres en aantal personen, via e.heger@eskol-kerk.nl.
Wilt u ook kennisnemen van de informatie over de organisatie en gezondheidsadviezen rond de kerkdiensten in dit document:  Aandachtspunten-Eskol-kerkdiensten-2020-09-17.pdf.
Wij wensen u een gezegende dienst!

Actueel

Meditaties

Worden als een kind

“En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.” (Matth. 18:3) De Heere Jezus is met Zijn discipelen op weg naar Kapernaüm. Onderweg hebben de discipelen woorden met elkaar. Wij zouden zeggen: Hoe is het toch mogelijk? Kinderen van […]

Weer naar school

‘En Mozes werd onderwezen…’ (Handelingen 7 vers 22a) Het is nu de tijd dat de scholen weer beginnen. Dat kan voor een kind een heel ingrijpende gebeurtenis zijn, vooral als het voor het eerst naar school moet. De veilige geborgenheid bij moeder wordt verlaten en het kind moet de grote, vreemde wereld in. Zo was het […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 27 september 10:00  ds. J. J. van Eckeveld
zondag 27 september 19:00  ds. G. J. Baan
zondag 4 oktober 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 4 oktober 16:00  ds. P. Mulder
zondag 11 oktober 10:00  Leesdienst
zondag 11 oktober 19:00  ds. W. Harinck
zondag 18 oktober 10:00  Leesdienst
zondag 18 oktober 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal

Diensten terugluisteren

DatumOmschrijving
24-09-2020
23-09-2020
20-09-2020
Voorganger: Ds. C. van Ruitenburg
Thema: Kruid en bomen
Schriftlezing: Psalm 92
Tekst: Psalm 92 vers 8, 13 en 14
1. Het kruid
2. De bomen
3. De plaats
20-09-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Het laatste van de vernedering van de Heere Jezus Christus
Schriftlezing: Lukas 23: 44 - 56
Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 16
1. Het moest
2. Het was echt
3. Het heeft nut 4 Het geeft troost
Beluister alle diensten

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven