Statusupdate geluidsinstallatie 25 dec 2020 08:00 uur

De storing in de geluidsinstallatie is opgelost. De diensten en ook de geluidsuitzending via Kerktelefoon en Kerkomroep en de beelduitzending via het YouTube-kanaal zullen op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

AANGEPASTE KERKDIENSTEN

Vanwege het COVID-19 virus, heeft de kerkenraad besloten het aantal personen in de samenkomsten te beperken.

Aantal uit te nodigen personen
Vanwege de 1,5 meter maatregel per 6 november 2021 wordt op zondag voor de kerkdiensten maximaal 150  zitplaatsen in gebruik genomen. Alle eigen gemeenteleden kunnen zodoende één keer per drie diensten naar de kerk. Gasten kunnen zich (met telefoonnummer) melden bij de beheerder: kerktijd@eskol-kerk.nl. Indien mogelijk worden deze aan de presentielijst toegevoegd.

Gezondheid en maatregelen
Als u een kerkdienst bezoekt, neem dan kennis van de informatie over de organisatie en gezondheidsadviezen in dit document Aandachtspunten-Eskol-kerkdiensten_2021-11-20.pdf.
Wij wensen u een gezegende zondag.

Actueel

Op zaterdag 26 juni 2021 wordt de jaarlijkse zendingsdag gehouden. Meer informatie

Meditaties

De dierbaarheid van Christus

“U dan, die gelooft, is Hij dierbaar;” (1 Petrus 2:7a) Elk mens heeft wel iets wat hem dierbaar is. Natuurlijk: de één meer dan de ander. Maar elk heeft wel iets, wat voor hem of haar van waarde is. Iets wat van waarde is, stel je op hoge prijs. Dat zou je niet willen missen. […]

Het zachtmoedig handelen van de Knecht des HEEREN met het gekrookte riet en de rokende vlaswiek

“Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen” (Jes. 42: 3a)   Jes. 42 begint met een uitroep: “Ziet! Mijn Knecht”. Alsof Gods vinger de Messias aanwijst. Zoals eeuwen later Johannes de Doper: “Zie, het Lam Gods!”. In Hem komt God Zelf tot Zijn volk. Jeruzalem en Juda […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Kerktijden

Tijd Dienst
zondag 12 december 10:00 Leesdienst
zondag 12 december 15:30 ds. C.G. Vreugdenhil
zondag 19 december 10:00 ds. A.A. Brugge
zondag 19 december 18:30 ds. C.G. Vreugdenhil
zaterdag 25 december 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Eerste Kerstdag
zaterdag 25 december 16:00 Kerstfeest met de kinderen, Internetuitzending
zondag 26 december 10:00 Tweede Kerstdag
zondag 26 december 18:30 ds. A.A. Brugge Tweede Kerstdag
vrijdag 31 december 19:00 ds. C.G. Vreugdenhil Oudejaarsdienst
zaterdag 01 januari 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Nieuwjaarsdienst
zondag 02 januari 10:00 ds. H. Brons
zondag 02 januari 17:30 ds. B. Labee
Overzicht alle kerktijden

Eerdere diensten

Datum Omschrijving
05 december 2021
Zondag 17:30
Voorganger: ds. B. Labee

Schriftlezing: Genesis 25 : 19 – 34
Thema: Rebekka, een moeder van Christus.
We horen van haar:
1. afgesneden verwachting
2. afgebeden verwachting
3. bestreden verwachting

05 december 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Jesaja 7 : 1 – 18
Thema: Een ongevraagd adventsteken
1. Te midden van mensen zonder God
2. Aankondigend de mens met GodVragen

28 november 2021
Zondag 15:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: 1 Joh. 3:1-11
Thema: Het tiende gebod (HC 44)
1. Gij zult niet begeren
2. Kunnen we de wet wel houden
3. Waarom wordt de wet nog steeds gepreekt?

28 november 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Jesaja 64
Tekst: Jesaja 64 : 1
Thema: Een gebed om Gods aanwezigheid
1. Waarom dit gebed?
2. Hoe bid je dit gebed?
3. Gods antwoord op dit gebed

Overzicht alle diensten

Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal.

Uitzendingen vinden plaats via Kerkdienstgemist. Daarnaast voorlopig ook nog via YouTube.

KinderBijbelTijd

Datum Omschrijving
05 december 2021
Zondag 13:30