Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Een les van Agur

In de Bijbel lezen we niet alleen hoe we een kind van God kunnen worden, maar ook hoe we op aarde moeten leven. Want dat is toch de belangrijkste vraag van een echte christen: “hoe kan ik tot eer van God leven?” Zoals de dichter zong:   Leer mij, o God van zaligheden, Mijn leven […]

Op zoek naar één ziel

Er is een Joods gezegde: Wie één enkele Joodse ziel redt, heeft volgens de Schrift een hele wereld gered. Hoeveel rijker is het Evangelie dat in het bijzonder na Pinksteren mocht worden verkondigd. Dat vanwege de offerande van één Mens, de Zoon van God, een heel volk zal worden behouden. Het was in feite een […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 19 augustus 16:00  ds. R. Kattenberg
zondag 26 augustus 10:00  Leesdienst
zondag 26 augustus 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilige Doop
zondag 2 september 10:00  Leesdienst
zondag 2 september 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 9 september 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 9 september 16:00  ds. W. A. Zondag Voorbereiding Heilig Avondmaal
donderdag 13 september 19:45  ds. W. A. Zondag
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
19-08-2018
19-08-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Hoe dienen wij God?
Schriftlezing: Lukas 18: 1 - 14
Tekst: Lukas 18 : 9 t/m 14
1. Dien Mij nooit zoals die Farizeeër deed
2. Dien Mij zoals de tollenaar dat deed
12-08-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het geheim van de uittocht
Schriftlezing: Exodus 3: 1 - 15
Tekst: Hebr. 11: 27
1. Het geloof van Mozes
2. De aanwezigheid van de zichtbare God
12-08-2018
Voorganger: leesdienst ( Ds A. Elshout )
Thema: Het Koninkrijk Gods en kinderen
Schriftlezing: Lukas 18: 9 - 17
Tekst: Lukas 18: 15 - 17
1. Gebrachte kinderen
2. Geweerde kinderen
3. Gezegende kinderen
Beluister alle diensten