Meditaties

Overgave

‘(…) gaven wij het op, en dreven heen’ (Handelingen 27:15b). Vindt u, vind jij het ook zo moeilijk in het leven? Om de dingen over te geven? Want was is overgave? Dat is alle houvasten prijsgeven, alle pretenties verliezen. Een streep zetten door alles wat we gepland hebben om ten slotte alleen op Gods ontfermende […]

Verantwoordelijk en verdraagzaam

‘Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil.’ (…) ‘Doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, noch de Gemeenten Gods’ (1 Korinthe 11 : 10-16). De brief van 1 Korinthe is geschreven door Paulus. De gemeente Korinthe is ontstaan door het zendingswerk van Paulus. […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

KinderBijbelTijd

Opname van afgelopen week:

Datum Omschrijving
19 maart 2023
Zondag 13:30
12 maart 2023
Zondag 13:30

Kerktijden

Tijd Dienst
zondag 26 maart 10:00 ds. W. Silfhout
zondag 26 maart 17:00 ds. C.G. Vreugdenhil
zondag 02 april 10:00 Leesdienst
zondag 02 april 19:15 ds. W.A. Zondag
vrijdag 07 april 19:00 ds. C.G. Vreugdenhil Goede Vrijdag
zondag 09 april 10:00 Leesdienst
zondag 09 april 17:00 ds. C.G. Vreugdenhil Eerste Paasdag
maandag 10 april 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Tweede Paasdag
zondag 16 april 10:00 Leesdienst
zondag 16 april 17:00 ds. C.G. Vreugdenhil
Overzicht alle kerktijden

Diensten terugkijken

Datum Omschrijving
22 maart 2023
Woensdag 14:00
Voorganger: ds. J. van Laar
19 maart 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Markus 14 : 17 – 26
Tekst: Mattheüs 26 : 26
Thema: Het eten van het brood (bij bediening HA)
Tekst: Mattheüs 26 : 30
Thema: De lofzang in de nacht (bij Nabetrachting HA)
1. De zangers
2. De zangstof
3. De zangtijd

19 maart 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Mattheüs 26 : 20 – 30
Tekst: Mattheüs 26 : 26
Thema: Het teken van het brood
1. Het breken van het brood
2. Het eten van het brood

18 maart 2023
Zaterdag 19:00
Voorganger: Bijzondere Noden

Zangavond van het Eskol kinderkoor en het kinderkoor van Bodegraven voor Bijzondere Noden.

16 maart 2023
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Jesaja 52: 13 – 53: 12
Tekst: Jesaja 53:5
Thema: De lijdende Knecht des Heeren
1. de reden van dit lijden
2. de diepte van dit lijden
3. de vruchten van dit lijden

12 maart 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 19:1-18
Tekst: Johannes 19:16-18
Thema: Jezus in het midden
1. In het midden van Zijn Lijden
2. In het midden tussen God en mensen
3. In het midden van de zondaren

12 maart 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Lezen: Jesaja 55
Thema: Een verbond met God door de Middelaar
1. De middelen en manieren om een zondaar te overtuigen
2. Bemoediging voor de overtuigde zondaar
3. Hoe de gelovige op een goede manier gebruik kan maken van de Middelaar

Overzicht alle diensten

De diensten zijn ook terug te kijken via Kerkdienstgemist en YouTube.