AANGEPASTE KERKDIENSTEN

Vanwege het in de samenleving oplopende aantal besmettingen met het COVID-19 virus, ziet de overheid zich op medische gronden genoodzaakt meer maatregelen te nemen. Aan de kerken is gevraagd het aantal personen in de samenkomsten te beperken tot 30.

Het aantal uit te nodigen personen in onze gemeente is daarom vanaf 11 oktober teruggebracht van 150 naar 30 personen van 13 jaar en ouder. Kinderen tot/met 12 jaar zijn óók welkom in de dienst, maar tellen niet mee voor het maximum aantal. Vanwege het beperkte aantal kunnen er helaas geen gasten verwelkomt worden.
Voor zondag 25 oktober wordt voor de ochtenddienst grotendeels een gedeelte van wijk 2 uitgenodigd, voor de middagdienst een gedeelte uit wijk 4. De leden die het betreft ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging per e-mail.
Kerkgangers wordt geadviseerd om tijdens het lopen in de kerk een mondkapje te dragen.

Gezondheid en maatregelen. Wilt u denken aan de welbekende RIVM-maatregelen zoals 1,5 meter afstand. Neemt u ook kennis van de informatie over de organisatie en gezondheidsadviezen rond de kerkdiensten in dit document: Aandachtspunten-Eskol-kerkdiensten-2020-10-16.pdf.
Wij wensen u een gezegende zondag.

Actueel

Meditaties

Bijna bewogen

Gij beweegt mij bijna een Christen te worden. (Handelingen 26 vers 28b) Paulus is gevangengenomen en naar Cesarea gebracht. Na de verantwoording voor Felix, de stadhouder moet hij zich voor diens opvolger Festus verantwoorden om welke reden hij gevangengenomen is. Daarbij wordt Paulus genoodzaakt zich op de keizer te beroepen. Terwijl hij nog in Cesarea […]

Worden als een kind

“En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.” (Matth. 18:3) De Heere Jezus is met Zijn discipelen op weg naar Kapernaüm. Onderweg hebben de discipelen woorden met elkaar. Wij zouden zeggen: Hoe is het toch mogelijk? Kinderen van […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 25 oktober 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 25 oktober 16:00  ds. W. A. Zondag
zondag 1 november 10:00  Leesdienst
zondag 1 november 17:15  ds. B. Labee
woensdag 4 november 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Dankdag
woensdag 4 november 16:00  ds. J. IJsselstein ,Dankdag
zondag 8 november 10:00  Leesdienst
zondag 8 november 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal

Diensten terugluisteren

DatumOmschrijving
18-10-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De toewijding aan God in ons leven
Schriftlezing: Romeinen 12
Tekst: Romeinen 12:1-2
1. Een offer dat aan God behaagt
2. Het schema van deze wereld
3. De vernieuwing van ons gemoed
4. Het ontdekken van de wil van God
18-10-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De les van de dieren
Schriftlezing: Spreuken 30
Tekst: Spreuken 30: 24-28 Word, kinderen, zo wijs als deze vier kleine dieren:
1. Mieren
2. Klipdassen
3. Sprinkhanen
4. Spin of hagedis
Beluister alle diensten

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven