Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Een nieuw begin

“als de zon opging;” (Markus 16:2 (slot)) Het paasfeest dat wij onlangs hebben gevierd, predikt ons dat Jezus leeft. Stelt u eens voor dat u een dode Jezus gepreekt zou worden, dan is er geen hoop en verwachting. Het is dan hopeloos verloren. Maar Pasen preekt ons dat Jezus leeft. De dood moest Hem loslaten, […]

Een indringende vraag

“Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan?” (Johannes 6:67)   In de synagoge van Kapernaüm heeft de Heiland het Evangelie verkondigd: “Ik ben het Brood des levens” (Joh. 6:48). De schare, de discipelen en de twaalven hebben geluisterd. Tenslotte besluit de Heere Zijn preek. De schare gaat naar huis. De vele […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 26 mei 10:00  Leesdienst
zondag 26 mei 16:00  ds. W. A. Zondag
donderdag 30 mei 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Hemelvaartsdag
zondag 2 juni 10:00  stud. G. P. van Nieuw Amerongen
zondag 2 juni 17:00  stud. G. P. van Nieuw Amerongen
zondag 9 juni 10:00  Eerste Pinksterdag
zondag 9 juni 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilige Doop,Eerste Pinksterdag
maandag 10 juni 10:00  Tweede Pinksterdag
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
19-05-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De mens Jezus bleef God
Schriftlezing: Matth. 16:13-25
Tekst: NGB artikel 19
1. Wie is Jezus voor u?
2. Jezus is God en mens
3. De troost van deze leer
19-05-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het gekruisigde leven
Schriftlezing: Galaten 2:11-21
Tekst: Galaten 2:20
1. Er is geen ander Evangelie dan het kruisevangelie
2. De dood van Christus is het einde van Paulus’ oude leven
3. Het leven van Christus is de bron van Paulus’ nieuwe leven
12-05-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De openbaring van de Heere Jezus aan de zee van Tiberias
Schriftlezing: Johannes 21 : 1-14
1. Rusteloos werken
2. Stil toezien
3. Ontdekkend vragen
4. Gezegend volgen
5. Liefdevol ontvangen
12-05-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een appèl om te leven door de opstandingskracht van Christus
Schriftlezing: Efeze 5:1-21
Tekst: Efeze 5:14
1. Ontwaak gij die slaapt
2. Sta op uit de doden
3. Christus zal over u lichten
Beluister alle diensten