AANGEPASTE KERKDIENSTEN

Vanwege het aantal besmettingen met het COVID-19 virus, heeft de overheid op medische gronden de kerken gevraagd het aantal personen in de samenkomsten te beperken tot 30.
Het aantal uit te nodigen personen in onze gemeente is daarom vanaf 11 oktober teruggebracht van 150 naar 30 personen van 13 jaar en ouder. Kinderen tot/met 12 jaar zijn óók welkom in de dienst, maar tellen niet mee voor het maximum aantal.

Gasten kunnen zich (met telefoonnummer) melden bij de beheerder: eheger@eskol-kerk.nl. Indien mogelijk worden deze aan de presentielijst toegevoegd.

Wie worden er uitgenodigd?
Vanaf de diensten op zondag 22 november worden de uitnodigingen aangemaakt en verzonden via Kerktijd.nl. Informatie daarover is verstrekt bij de digitale Nieuwsbrief van 14 november jl.
Houdt u de mailbox in de gaten en reageer zo spoedig mogelijk.

Gezondheid en maatregelen.
Kerkgangers wordt geadviseerd om tijdens het lopen in de kerk een mondkapje te dragen.
Wilt u verder denken aan de welbekende RIVM-maatregelen zoals 1,5 meter afstand. Neemt u ook kennis van de informatie over de organisatie en gezondheidsadviezen rond de kerkdiensten in dit document: Aandachtspunten-Eskol-kerkdiensten-2020-10-16.pdf.
Wij wensen u een gezegende zondag.

Actueel

Meditaties

Een woord uit het hart

“Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wie zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.” (Johannes 6:68) Dit woord wijst op een tere liefdesband. De discipelen zijn van harte aan de Heere verbonden. Dat is met de schare niet zo. Velen vinden in hun godsdienst en strenge onderhouding van de wet, het […]

Vergeet nooit een van Zijn weldadigheden

“Of veracht gij de rijkdom Zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?” (Romeinen 2:4) Als u dit onder ogen krijgt, worden de jaarlijkse dankdagen weer gehouden. Hoewel het in alles openbaar komt dat de Heere een twist heeft met de inwoners der aarde, schenkt Hij ons […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 29 november 10:00  stud. L. van der Kuijl
zondag 29 november 18:30  stud. L. van der Kuijl
zondag 6 december 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 6 december 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 13 december 10:00  ds. W. A. Zondag
zondag 13 december 16:00  ds. P. Mulder
zondag 20 december 10:00  ds. W. Silfhout
zondag 20 december 17:00  ds. W. Silfhout
Bekijk alle kerktijden

Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal

Diensten terugluisteren

DatumOmschrijving
22-11-2020
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: De Kerk
Schriftlezing: Efeze 2:1 t/m 22
Tekst: H. Catechismus Zondag 21
1. vergaderd volk
2. verenigd volk
3. vergeven volk
22-11-2020
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Het nachtgesprek met Nicodemus waarin Jezus spreekt over:
Schriftlezing: Johannes 3:1 t/m 16
Tekst: Johannes 3:3
1. de noodzaak van de wedergeboorte
2. de manier van de wedergeboorte
19-11-2020
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Vlees en geest
Schriftlezing: Romeinen 8:1 t/m 17
Tekst: Romeinen 8:1b
1. Grote tegenstelling
2. Geestelijke strijd
3. Rijke troost
Beluister alle diensten

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven