Het is een bekend probleem bij Kerkomroep dat meeluisteren via de Chrome browser niet lukt. Als u problemen hebt met de verbinding adviseren wij om een andere browser te gebruiken, bv. MS Edge of Firefox bij Windows / Firefox bij Android / Safari bij Apple.
U kunt eventueel ook de Kerkomroep app op uw telefoon gebruiken.AANGEPASTE KERKDIENSTEN

In verband met de Covid19-crisis worden er geen openbare erediensten gehouden. De kerkdiensten gaan in gewijzigde vorm door met een minimale bezetting, waarbij betrokkenen enkel op uitnodiging welkom zijn. U kunt de diensten meebeleven via deze website.

Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Werpt al uw bekommernissen op Hem

“Werpt al uw bekommernis op Hem” (1 Petr. 5 : 7a)   Ik weet niet of ik dit een bevel moet noemen of een genadige gunst: “Werpt al uw bekommernis (=angst, bezorgdheid) op Hem”. Het is een bevel, en tegelijk een gunst en bovendien een zeer kostbaar voorrecht. Bekommernissen zijn voortdurend het lot van de […]

Ik heb grotelijks begeerd …

“En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat Ik lijde; want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods.”  (Lukas 22:15, 16)   Wij worden door Lukas in gedachten verplaatst naar de zaal te Jeruzalem […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 29 maart 19:00  ds. W. Harinck ,Video-uitzending
zondag 5 april 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil ,Video-uitzending
zondag 5 april 16:00  ds. W. Visscher ,Video-uitzending
vrijdag 10 april 19:00  ds. C. G. Vreugdenhil Goede Vrijdag,Video-uitzending
zondag 12 april 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Eerste Paasdag,Video-uitzending
zondag 12 april 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil ,Video-uitzending
maandag 13 april 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Tweede Paasdag,Video-uitzending
zondag 19 april 10:00  ds. G. W. S. Mulder ,Video-uitzending
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
29-03-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Van des mensen verlossing
Schriftlezing: Jesaja 1:21-31 en Joh. 19: 23-30
Tekst: HC Zondag 5
1. Naar Gods recht
2. Zonder iets van ons
3. Door een enige Middelaar
22-03-2020
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Een vloeker en een Bidder in de zaal van Kajafas
Schriftlezing: Lukas 22: 54-71
Tekst: Lukas 22: 54-62
1. Petrus woorden (vers 57-60)
2. Jezus ogen (vers 61)
3. Petrus tranen (vers 62)
22-03-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds D.W. Tuinier )
Thema: God handhaaft Zijn recht
Schriftlezing: Lukas 23 : 33 – 43
Tekst: HC Zondag 4
1. God onze Schepper eist (vraag en antwoord 9)
2. God onze Rechter toornt (vraag en antwoord 10)
3. God de allerhoogste Majesteit straft (vraag en antwoord 11)
Beluister alle diensten