Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

De morgen zonder wolken

‘En Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van den glans na den regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen.’ (2 Samuel 23:4)   Door de Geest van de profetie verlicht ziet David in de avond van zijn leven het morgenlicht aanbreken. Het donker van […]

Met elkaar in gesprek

“En Naomi zeide tot haar schoondochter Ruth: het is goed mijn dochter, dat gij met de maagden uitgaat… en zij bleef bij haar schoonmoeder.” (Ruth 2:22-23) “Mijn dochter! Zou ik u geen rust zoeken, dat het u welga?” (Ruth 3:1b)   Wat is het toch een grote zegen als de familieverhoudingen goed zijn. Als de goede […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 17 december 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 24 december 10:00  Leesdienst
zondag 24 december 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilige Doop
maandag 25 december 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Eerste Kerstdag
maandag 25 december 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil Eerste Kerstdag
dinsdag 26 december 10:00  Kerstfeest met de kinderen
zondag 31 december 10:00  ds. W. A. Zondag
zondag 31 december 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil Oudejaarsdienst
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
17-12-2017
17-12-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds C. Harinck )
Thema: Het werk van de Knecht des Heeren
Schriftlezing: Jesaja 42 : 1 - 16
Tekst: Jesaja 42 : 3
1. Het gekrookte riet dat Hij niet verbreekt
2. De rokende vlaswiek die Hij niet uitblust
10-12-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De onuitsprekelijke Gave van God
Schriftlezing: 2 Korinthe 9
Tekst: 2 Korinthe 9: 15
1. De onmisbaarheid van die Gave
2. De rijkdom van die Gave
3. De uitwerking van die Gave
10-12-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De rijkdom van de arm geworden Christus
Schriftlezing: Lukas 1:46-56
Tekst: 2 Korinthe 8:9
Beluister alle diensten