Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Een schat in de hemel

“Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u …” (1 Petr. 1:4)   Van de apostel Petrus zijn ons twee zendbrieven bewaard gebleven. De eerste brief is waarschijnlijk geschreven in de periode tussen het jaar 62 en het jaar 68 na Chr. Hij schrijft vanuit Babylon (1 […]

Jezus opzoekende zondaarsliefde

….en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vindt? (Lukas 15:4)   Het is een overbekend beeld dat de Heere Jezus gebruikt in Zijn preek. Een oosterse herder telt zijn kudde met honderd schapen. Eén wordt gemist. Het is afgedwaald, weg gezworven van de herder en van de kudde. En dat om eigen schuld. Arm […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 16 december 10:00  ds. W. A. Zondag
zondag 16 december 17:00  Leesdienst
zondag 23 december 10:00  ds. W. Harinck
zondag 23 december 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
dinsdag 25 december 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Eerste Kerstdag
dinsdag 25 december 17:00  Leesdienst
woensdag 26 december 10:00  Tweede Kerstdag
zondag 30 december 10:00  Leesdienst
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
09-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Maria bezingt Gods lof
Schriftlezing: 1 Samuel 2:1-10 en Lukas 1:46-56
Tekst: Lukas 1:46-47
1. Het bijbels gehalte van haar lofprijzing
2. De reden van haar lofprijzing
3. De vorm van haar lofprijzing
09-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een lied vol adventsverwachting
Schriftlezing: Jesaja 25
Tekst: Jesaja 25:6-9
06-12-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De aankondiging van Jezus geboorte
Schriftlezing: Lukas 1 : 5 - 25
Tekst: Lukas 1 : 31
1. De boodschap van Gabriel.
2. De naam van Jezus.
3. Het antwoord van Maria.
Beluister alle diensten