De verhalen van Paulus

Kijk hier voor meer informatie

Wil je meer weten over de Bijbel? Met anderen nadenken over wat de Bijbel ons te zeggen heeft? Dan is onze Bijbelgespreksgroep iets voor jou.

Meer weten?

Stel een vraag of neem contact op

Vraag een gratis Bijbel aan

Kom eens langs bij onze activiteiten


Wat geloven christenen


Heb je hier eigenlijk al wel eens over nagedacht? Anders is dit een goed moment om daarmee te beginnen! In het videofragment gaat het over zonde en genade. Ook kun je horen wat God van ons mensen vraagt. Bekijk deze serie en leer meer over wat christenen geloven.

Meer weten?

Stel een vraag of neem contact op

Vraag een gratis Bijbel aan

Kom eens langs bij onze activiteiten


Meditaties

DE HEILIGHEID DES HEEREN

Te dien dage zal op de bellen van de paarden staan: DE HEILIGHEID DES HEEREN (Zacharia 14:20). Als de hogepriester onder het Oude Testament de tempel binnenging, droeg hij een tulband op zijn hoofd waaraan een gouden plaat bevestigd was waarop geschreven stond: ‘de heiligheid des HEEREN’. In onze tekst ziet Zacharia deze zelfde woorden […]

Het nieuwe kleed

‘Zo zal ook de opstanding van de doden zijn (…)’ (1 Korinthe 15:42); ‘Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden (…)’ (1 Korinthe 15:53); (…) wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden (…)’ (2 Korinthe 5:4). In 1 Korinthe 15 trekt Paulus alle registers open om de lichamelijke opstanding te verdedigen. Hij noemt […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

KinderBijbelTijd

Opname van afgelopen week:

Datum Omschrijving
16 juni 2024
Zondag 13:30
09 juni 2024
Zondag 13:30

Kerktijden

Tijd Dienst
zondag 23 juni 10:00 Leesdienst
zondag 23 juni 19:15 ds. W.A. Zondag
zondag 30 juni 10:00 stud. J. Kroon
zondag 30 juni 16:00 stud. J. Kroon
zondag 07 juli 10:00 Leesdienst
zondag 07 juli 15:30 ds. A.A. Brugge
zondag 14 juli 10:00 Leesdienst
zondag 14 juli 16:00 ds. J.B. Zippro
Overzicht alle kerktijden

Diensten terugkijken

Datum Omschrijving
16 juni 2024
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 6:56-71
Tekst: Johannes 6:66-69
Thema: Twee reacties op het brood uit de hemel
1. Een duidelijk keerpunt
2. Een zware beproeving
3. Een heerlijke belijdenis

16 juni 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 6:41-55
Tekst: Johannes 6:54-55
Thema: Jezus’ gekruiste lichaam en vergoten bloed

13 juni 2024
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 6:22-40
Tekst: Johannes 6:35
Thema: Komen tot Christus als het brood des levens
1. Hoe geduldig Hij de Joden onderwijst
2. Hoe genadig Hij Zichzelf openbaart
3. Hoe wij bij Hem verzadiging mogen ontvangen

12 juni 2024
Woensdag 19:00
Voorganger: ds. W. Nobel

Intrededienst van ds. W. Nobel.
Dit is een dienst de HHG Houten en Breukelen.

12 juni 2024
Woensdag 14:30
Voorganger: ds. W. Nobel

Bevestigingensdienst ds. W. Nobel
Dit is een dienst de HHG Houten en Breukelen.

09 juni 2024
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Jesaja 55 en Mattheüs 11: 25-30
Thema: Grote genade voor grote zondaren
1. U wordt geroepen
2. U wordt geroepen tot grote genade
3. U wordt geroepen om vrije genade onvoorwaardelijk te ontvangen

09 juni 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: 1 Petrus 5
Thema: De opdracht aan de opzieners om de kudde van God te weiden
1. Het karakter van het opzienersambt
2. De taak van het opzienersambt
3. Het loon op het opzienersambt

Overzicht alle diensten

De diensten zijn ook terug te kijken via Kerkdienstgemist en YouTube.