Statusupdate geluidsinstallatie 25 dec 2020 08:00 uur

De storing in de geluidsinstallatie is opgelost. De diensten en ook de geluidsuitzending via Kerktelefoon en Kerkomroep en de beelduitzending via het YouTube-kanaal zullen op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

Actueel

Op zaterdag 26 juni 2021 wordt de jaarlijkse zendingsdag gehouden. Meer informatie

Meditaties

Verantwoordelijk en verdraagzaam

‘Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil.’ (…) ‘Doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, noch de Gemeenten Gods’ (1 Korinthe 11 : 10-16). De brief van 1 Korinthe is geschreven door Paulus. De gemeente Korinthe is ontstaan door het zendingswerk van Paulus. […]

Een indringende vraag

‘Hij dan zeide: Zou Mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen? Toen zeide hij tot Hem: Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons vanhier niet optrekken’ (Exodus 33: 14 en 15). De HEERE wil niet verder trekken met Israël. Het volk heeft het verbond van God verbroken en gedanst om het gouden […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

KinderBijbelTijd

Opname van afgelopen week:

Datum Omschrijving
29 januari 2023
Zondag 13:30
22 januari 2023
Zondag 13:30

Kerktijden

Tijd Dienst
zondag 05 februari 10:00 ds. W.A. Zondag
zondag 05 februari 17:00 ds. R. Kattenberg
zondag 12 februari 10:00 Leesdienst
zondag 12 februari 17:00 ds. C.G. Vreugdenhil
zondag 19 februari 10:00 stud. R.T. Michielse
zondag 19 februari 18:30 stud. R.T. Michielse
zondag 26 februari 10:00 Leesdienst
zondag 26 februari 17:00 ds. C.G. Vreugdenhil
Overzicht alle kerktijden

Diensten terugkijken

Datum Omschrijving
29 januari 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Titus 2: 11 – 3: 8
Thema: De sacramenten
De volgende aandachtspunten komen aan de orde:
Beeldonderwijs, heenwijzing naar Christus, de besnijdenis, de doop in de plaats van de besnijdenis, de betekenis van de doop voor jou, geen toestemming maar instemming, doop en wedergeboorte.

29 januari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 15
Thema: Gods rijke genade
1. Deze rijke genade wordt niet begrepen door de farizeeërs
2. Deze rijke genade wordt uitgebeeld door de Vader in dit hoofdstuk

22 januari 2023
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Lezen: Lukas 19 : 1 – 10
Tekst: Lukas 19 : 1 – 10
Thema: Zoekend komen
1. Naar Jezus
2. Bij Jezus
3. Voor Jezus
4. Door Jezus

22 januari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Markus 3 : 1 – 12
Tekst: Markus 3 : 5
Thema: Jezus en de man met de verdorde hand
1. Jezus en de sabbat
2. Jezus en de farizeeën
3. Jezus en de zondaar

21 januari 2023
Zaterdag 10:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Begrafenisdienst dhr. Reijersen van Buuren.

Meditatie over Johannes 11 : 25 en 26
Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven;
die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;
En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft,
zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?

Overzicht alle diensten

De diensten zijn ook terug te kijken via Kerkdienstgemist en YouTube.