Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Het verlangen van David om voor de Heere een huis te bouwen

“Ga heen, doe al wat in uw hart is, want de HEERE is met u.” (2 Samuël 7:3) We luisteren hier naar het antwoord dat de profeet Nathan aan David heeft gegeven. David bezit nu zelf een paleis. Ook heeft hij rust gekregen van de vijanden rondom. Als de koning zo in zijn paleis zit, […]

Het nieuwe kleed

‘Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.’ (1 Kor. 15:53)   De bruid van Christus wordt helemaal in het nieuw gestoken. Jezus heeft daar alles voor gedaan. Hij kwam uit de hemel om één vlees te worden met zijn bruid. Hij leefde in volmaakte gehoorzaamheid aan de wetten van het […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 18 augustus 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 18 augustus 19:00  ds. W. Harinck
zondag 25 augustus 10:00  Leesdienst
zondag 25 augustus 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 1 september 10:00  ds. J. J. van Eckeveld
zondag 1 september 16:00  ds. R. Kattenberg
zondag 8 september 10:00  ds. W. A. Zondag Voorbereiding Heilig Avondmaal
zondag 8 september 19:15  ds. C. van Ruitenburg
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
11-08-2019
Voorganger: Ds J. IJsselstein
Thema: De drieledige boodschap van Paulus
Schriftlezing: Handelingen 17 : 22-34
Tekst: Handelingen 17: 30-31
1. Gods geduld in het verleden.
2. Gods bevel in het heden.
3. Gods oordeel in de toekomst.
11-08-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De heerlijkheid van Christus onthuld op de bruiloft in Kana
Schriftlezing: Johannes 2 : 1-11
1. Als gast
2. Als Zoon van Zijn hemelse Vader
3. Als Reiniger van zondaars
4. Als Bruidegom van Zijn Kerk
Beluister alle diensten