Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Daar ontvangt de pelgrim nieuwe kracht

Toen kwamen zij te Elim, en daar waren twaalf waterfonteinen en zeventig palmbomen; en zij legerden zich aldaar aan de wateren.   (Exodus 15:27)   Elim was een zeer aangename plaats. Twaalf waterfonteinen en zeventig palmbomen werden er gevonden. Midden in de woestijn gaf de Heere Zijn volk rust. Daar was het koele, verfrissende water, dat […]

Genoeg

“Mijn genade is u genoeg.” (2 Korinthe 12:9a) Paulus’ leven was een leven door het geloof. Dat is altijd een leven waarin verloochening van eigen waardigheid, kracht en wijsheid wordt beoefend. Deze verloochening van wat van onszelf is, heeft allereerst betrekking op de zaligheid, op het ingaan in het hemelse Kanaän. Maar ook op allerlei […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 24 juni 10:00  kand. M. Blok
zondag 24 juni 16:00  kand. M. Blok
zondag 1 juli 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 1 juli 16:00  ds. J. S. van der Net
zondag 8 juli 10:00  ds. W. Harinck
zondag 8 juli 18:30  stud. G. P. van Nieuw Amerongen
zondag 15 juli 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 15 juli 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
17-06-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het volgen van Jezus
Schriftlezing: Johannes 15:1-17
Tekst: Mattheüs 11:29-30
1. Met betrekking tot de Joodse leidslieden
2. Met betrekking tot de hemelse Vader
3. Met betrekking tot onze taak in de gemeente
17-06-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Zie hier is uw God
Schriftlezing: Jesaja 40:1-11
Tekst: Jesaja 40:9
Beluister alle diensten