Statusupdate geluidsinstallatie 25 dec 2020 08:00 uur

De storing in de geluidsinstallatie is opgelost. De diensten en ook de geluidsuitzending via Kerktelefoon en Kerkomroep en de beelduitzending via het YouTube-kanaal zullen op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

KERKDIENSTEN

Alle gemeenteleden zijn elke dienst welkom. Gasten hoeven zich ook niet aan te melden. Allen hartelijk welkom!

Actueel

Op zaterdag 26 juni 2021 wordt de jaarlijkse zendingsdag gehouden. Meer informatie

Meditaties

Wie zal de uitverkorenen aanklagen? (Deel 1)

‘Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods?’ (Rom. 8: 33a) Als Paulus plechtig heeft verklaard dat God vóór hem (en al Zijn kinderen is), kan hij zich niet meer inhouden. Met heilige moed (in de kracht Gods staande) daagt hij al zijn tegenstanders uit: ‘Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is […]

Hemelvaart en wederkomst

‘(…) Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijk gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren’ (Handelingen 1:11). Evangelieverkondiging is niet alleen werk van mensen. Ook engelen mogen dat doen. Denk maar aan de adventsboodschap voor Maria, […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Kerktijden

Tijd Dienst
zondag 10 juli 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Bevestiging ambtsdragers
zondag 10 juli 19:15 ds. W.A. Zondag
zondag 17 juli 10:00 Leesdienst
zondag 17 juli 17:00 ds. C.G. Vreugdenhil
zondag 24 juli 10:00 Leesdienst
zondag 24 juli 19:00 ds. J. IJsselstein
zondag 31 juli 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil
zondag 31 juli 18:30 ds. J.B. Huisman
Overzicht alle kerktijden

Eerdere diensten

Datum Omschrijving
03 juli 2022
Zondag 16:00
Voorganger: student A.E. Brijder

Lezen: Openbaringen 1: 9-20
Tekst: Openbaringen 1: 17-18
Thema: Aan de voeten van de verhoogde Middelaar
1. Verootmoedigd
2. Vertroost
3. Onderwezen

26 juni 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: 1 Korinthe 5: 1 t/m 13
Tekst: 1 Korinthe 5: 7,8
Thema van de preek: Wat op het Pascha volgt
1. Een ernstig vermaan
2. Een gewichtig motief
3. Een heerlijk feest

26 juni 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: 1 Korinthe. 5: 1 t/m 7
Tekst: 1 Korinthe 5: 7b
Thema van de preek: Christus is het geslachte Pascha

25 juni 2022
Zaterdag 19:30
Voorganger: Slotconcert dirigentencursus

Tijdens dit concert dirigeren de cursisten om de beurt het cursistenkoor met gastzangers. De koorzang wordt afgewisseld met een instrumentaal intermezzo en samenzang. Aan het einde van dit slotconcert krijgen de cursisten een certificaat. Voor meer informatie: muziek@bzgg.nl

Deze avond wordt er gecollecteerd voor Karin van Meeuwen. Zij werkt voor de Stichting Stephanos in Malawi Talandira Harvest Centre.

24 juni 2022
Vrijdag 20:00
Voorganger: dhr. J. van Dooleweerd

Toerustingsavond Gezinskampen 2022
Handelingen 1-8: Een duizelingwekkende reis

23 juni 2022
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Johannes 10: 22-42
Tekst: Johannes 10: 27a
Thema: De schapen van de Goede Herder
1. Hoe zij de Herder toebehoren
2. Hoe zij de stem van de Herder kennen

Overzicht alle diensten

Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal.

Uitzendingen vinden plaats via Kerkdienstgemist. Daarnaast voorlopig ook nog via YouTube.

KinderBijbelTijd

Datum Omschrijving
03 juli 2022
Zondag 13:30