Kan niet verbinden met kerkomroep. Probeer te luisteren via de kerkomroep website. Open kerkomroep.nl    In verband met de kosten van uitzending van de kerkdienst en het meeluisteren stelt de kerkenraad een bijdrage hiervoor op prijs.
Deze kunt u overmaken op rekeningnummer NL84 RABO 0329 8665 40 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Houten.

Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Gode zij dank

‘Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.’ (1 Kor. 15:57)   Wel vaker onderbreekt Paulus zijn betoog door een uitroep van lofprijzing en dankzegging. Dat geeft iets levendigs aan zijn spreken en schrijven. Hij is daar zelf met huid en haar bij betrokken. Hij bedenkt opeens waar een […]

Een nieuw begin

“als de zon opging;” (Markus 16:2 (slot)) Het paasfeest dat wij onlangs hebben gevierd, predikt ons dat Jezus leeft. Stelt u eens voor dat u een dode Jezus gepreekt zou worden, dan is er geen hoop en verwachting. Het is dan hopeloos verloren. Maar Pasen preekt ons dat Jezus leeft. De dood moest Hem loslaten, […]

Kerktijden

TijdDienst
donderdag 30 mei 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Hemelvaartsdag
zondag 2 juni 10:00  stud. G. P. van Nieuw Amerongen
zondag 2 juni 17:00  stud. G. P. van Nieuw Amerongen
zondag 9 juni 10:00  Eerste Pinksterdag
zondag 9 juni 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilige Doop,Eerste Pinksterdag
maandag 10 juni 10:00  Tweede Pinksterdag
zondag 16 juni 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 16 juni 17:00  Leesdienst
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
26-05-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Gezien van Jakobus
Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-26
Tekst: 1 Kor. 15: 7a: Daarna is Hij gezien van Jakobus...
1. Zijn afkomst
2. Zijn ongeloof
3. Zijn bekering
26-05-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.S. van der Net )
Thema: Het geluk van de gezaligden in de hemel
Schriftlezing: Openb. 22 : 1 – 21
Tekst: Openb. 22: 3 en 4 Deze gezaligden:
1. Zijn verlost door God;
2. Wonen bij God;
3. Buigen voor God;
4. Verlustigen zich in God.
19-05-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De mens Jezus bleef God
Schriftlezing: Matth. 16:13-25
Tekst: NGB artikel 19
1. Wie is Jezus voor u?
2. Jezus is God en mens
3. De troost van deze leer
19-05-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het gekruisigde leven
Schriftlezing: Galaten 2:11-21
Tekst: Galaten 2:20
1. Er is geen ander Evangelie dan het kruisevangelie
2. De dood van Christus is het einde van Paulus’ oude leven
3. Het leven van Christus is de bron van Paulus’ nieuwe leven
Beluister alle diensten