Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

De gekomen Zoon des mensen

“Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.” (Markus 10:45)   De Zoon des mensen is gekomen Er is ongenoegen onder de discipelen. Tien van hen nemen het Jakobus en Johannes zeer kwalijk, dat zij het […]

Maar zo wie Zijn Woord bewaart

“Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.” (1 Johannes 2:5)   Johannes richt zich tot een groep gemeenten in Klein-Azië, die uit het heidendom zijn ontstaan. Daar heerste tot voor kort grote onrust. Dwaalgeesten gaven zich uit voor profeten  […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 1 maart 10:00  Leesdienst
zondag 1 maart 19:00  ds. M. H. Schot
zondag 8 maart 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Voorbereiding Heilig Avondmaal
zondag 8 maart 17:00  Leesdienst
woensdag 11 maart 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Biddag
woensdag 11 maart 15:30  ds. J. IJsselstein ,Biddag
zondag 15 maart 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilig Avondmaal
zondag 15 maart 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil Nabetrachting Heilig Avondmaal
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
23-02-2020
Voorganger: Ds A.A. Brugge
Thema: Het getuigenis aangaande Jezus
Schriftlezing: Mattheus 16 : 1 – 17
Tekst: Mattheus 16 : 13 – 17
1. Jezus vraag
2. Petrus antwoord
23-02-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus en Zijn Vader
Schriftlezing: Johannes 12:20-36
Tekst: Johannes 12:27-28
1. Een hevige strijd
2. Een gelovig gebed
3. Een hemelse stem
Beluister alle diensten