AANGEPASTE KERKDIENSTEN

In verband met de Covid19-crisis, mogen er vanaf 1 juni 2020 weer kerkdiensten in beperkte omgang worden georganiseerd. De gemeenteleden die aan de beurt zijn ontvangen een uitnodiging hiervoor, waarbij de kerk gebonden is aan het maximum dat daarvoor door de overheid is bepaald. U kunt de diensten meebeleven via deze website.

Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Een opdracht van de Koning

“Gaat dan henen, onderwijst al de volken.” (Mattheüs 28:19ª)   “Ziet, Hij gaat u voor naar Galiléa, daar zult gij Hem zien.” Dat was de boodschap die door de engel gesproken werd bij de opstanding van de Heere Jezus en dit woord gaat nu in vervulling. De elf discipelen zijn heengegaan naar de berg, waar […]

Het gedenken van Gods weldadigheid

Ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid   O God, wij gedenken Uwer weldadigheid, in het midden Uws tempels (Ps. 48 : 10)   Psalm 48 is een danklied. De HEERE heeft Israël verlost van de vijand. Verwonderd over Gods goedheid komt koning Josafat met zijn mannen terug in Jeruzalem. Op hetzelfde tempelplein waar ze kort […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 7 juni 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil ,Video-uitzending
zondag 7 juni 19:00  ds. W. Harinck ,Video-uitzending
zondag 14 juni 10:00  Leesdienst,Video-uitzending
zondag 14 juni 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil ,Video-uitzending
zondag 21 juni 10:00  ds. W. Harinck ,Video-uitzending
zondag 21 juni 17:00  ds. W. Harinck ,Video-uitzending
zondag 28 juni 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil ,Video-uitzending
zondag 28 juni 18:30  ds. M. Joosse ,Video-uitzending
Bekijk alle kerktijden

Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal

Diensten terugluisteren

DatumOmschrijving
01-06-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: DE ZEGEN VAN DE PINKSTERGEEST
Schriftlezing: 1 Korinthe 2
Tekst: 1 Korinthe 2:12
1. De geest van de wereld
2. De Geest van God
3. De dingen van God
31-05-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De Christusprediking van Petrus
Schriftlezing: Handelingen 3
Tekst: Handelingen 3: 19-20
1. Een moordenaar in plaats van de Zaligmaker
2. De Zaligmaker in plaats van moordenaars
31-05-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: PINKSTEREN ALS HET FEEST VAN DE EERSTELINGEN
Schriftlezing: Handelingen 2:22-36
Tekst: Handelingen 2:1, 37, 46
1. Het eerste NTische Pinksterfeest
2. De eerste vrucht op de pinksterprediking
3. De eerste samenkomsten van de pinkstergemeente
Beluister alle diensten