Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Alleen dóór Christus zalig

“En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheüs; en zeide tot hem: ‘Volg Mij’. En hij opstaande, volgde Hem.” (Mattheüs 9:9)   De tekst verplaatst ons naar Kapérnaüm aan de Zee van Galilea. Het lag aan de grote handelsweg van Syrië naar Egypte, en op de grens van het […]

‘Een lied Hammaäloth, van David’

‘Een lied Hammaäloth, van David’ (Psalm 122:1a)   In gedachten zien we ze voor ons. Pelgrims die komen uit alle streken van Israël. Voortreizend in de nacht, terwijl hun pad verlicht wordt door de heldere maan. Zingend om de moed erin te houden. Op weg naar de stad van David en het huis van God. […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 23 september 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 23 september 17:00  Leesdienst
zondag 30 september 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 30 september 17:00  ds. J. S. van der Net
zondag 7 oktober 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 7 oktober 16:00  ds. J. J. van Eckeveld
zondag 14 oktober 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 14 oktober 19:00  ds. A. T. Vergunst
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
19-09-2018
16-09-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Drie reacties op de thuiskomst van de jongste zoon:
Schriftlezing: Lukas 15: 22-32 1) Blijdschap bij de vader 2) Vrolijkheid in de woning 3) Toorn bij de broer
16-09-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: De jongste zoon vindt zijn Vader:
Schriftlezing: Lukas 15: 11-24 1) Een bewogen vader 2) Een omhelzende vader 3) Een schenkende vader
13-09-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Christus in het beeld van de appelboom
Schriftlezing: Hooglied 2 Tekst Hooglied 2 vers 3:
1. Zijn plaats
2. Zijn schaduw
3. Zijn vrucht
Beluister alle diensten