Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Gods beloften in het persoonlijk leven

‘Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons’. (2 Korinthe 1:20)   Christus alleen kan ons zalig maken. Paulus en al de andere dienaren van Christus hebben dit verkondigd. Hoe verschillend Gods dienaren ook zijn, zij verkondigen allen dezelfde Christus. Het […]

Jakobs sterfbed

“Op uw zaligheid wacht ik, HEERE!” (Genesis 49:18)   We staan hier bij het sterfbed van Jakob. Hebt u wel eens bij het sterfbed gestaan van iemand, die u lief was? Wat is dat ingrijpend. Die laatste woorden. Die laatste blik. Die laatste adem. Direct daarna werd het eeuwigheid. Er is maar één ademhaling tussen […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 25 februari 17:00  Leesdienst
zondag 4 maart 10:00  ds. J. S. van der Net
zondag 4 maart 19:00  ds. B. Labee
zondag 11 maart 10:00  Leesdienst
zondag 11 maart 16:00  ds. W. A. Zondag Voorbereiding Heilig Avondmaal
woensdag 14 maart 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Biddag
woensdag 14 maart 16:00  ds. C. G. Vreugdenhil Biddag
zondag 18 maart 10:00  ds. W. A. Zondag Heilig Avondmaal
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
25-02-2018
25-02-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus’ gebedsworsteling in Getsémané
Schriftlezing: Markus 14:32-42
Tekst: Lukas 22:41-44
1. De voorbereiding op Zijn gebed
2. De inhoud van Zijn gebed
3. De verhoring van Zijn gebed
18-02-2018
Voorganger: Leesdienst (John Flavel )
Thema: Christus' laatste woorden
Schriftlezing: Johannes 17 : 1 - 26
1. De genadegaven waar Christus om bidt
2. De argumenten die Christus gebruikt
3. De reden waarom Christus zo bidt
4. De toepassing
18-02-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het heil voor Sion
Schriftlezing: Jesaja 49:1-16
Tekst: Jesaja 49:14-16
1. Sion voelt zich in de steek gelaten
2. God is getrouw aan Zijn verbond
3. God bevestigt Zijn trouw
Beluister alle diensten