Statusupdate geluidsinstallatie 25 dec 2020 08:00 uur

De storing in de geluidsinstallatie is opgelost. De diensten en ook de geluidsuitzending via Kerktelefoon en Kerkomroep en de beelduitzending via het YouTube-kanaal zullen op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

AANGEPASTE KERKDIENSTEN

Vanwege het COVID-19 virus, heeft de kerkenraad besloten het aantal personen in de samenkomsten te beperken.

Aantal uit te nodigen personen
Vanwege de aangescherpte maatregelen is besloten om met ingang van zondag 19 december af te schalen naar 55 personen per dienst, dit is inclusief kinderen en ‘personeel’.
Gasten kunnen zich (met telefoonnummer) melden bij de beheerder: kerktijd@eskol-kerk.nl. Indien mogelijk worden deze aan de presentielijst toegevoegd.

Gezondheid en maatregelen
Als u een kerkdienst bezoekt, neem dan kennis van de informatie over de organisatie en gezondheidsadviezen in dit document Aandachtspunten-Eskol-kerkdiensten-18-12-2021.pdf.
Wij wensen u een gezegende zondag.

Actueel

Op zaterdag 26 juni 2021 wordt de jaarlijkse zendingsdag gehouden. Meer informatie

Meditaties

Onze tijden zijn in Gods hand

“Mijn tijden zijn in Uw hand.” (Psalm 31:16a)   De tijd heeft iets angstigs. We kunnen ons niet aan de greep en de macht van de tijd ontworstelen. We kunnen de tijd niet vasthouden, ook al zouden we dat soms willen. De tijd doet alles vergankelijk en voorbijgaand zijn. Door de tijd zijn zelfs de […]

Christus’ komst in het vlees

“En gij, Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda?” (Micha 5:1a) De woorden van onze tekst bevatten een kostelijke voorzegging van Christus’ komst in het vlees. Die voorzeggingen in de Schrift worden steeds duidelijker naarmate de volheid des tijds nadert. Eerst wordt gezegd dat Hij uit het menselijk geslacht […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Kerktijden

Tijd Dienst
zondag 23 januari 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil
zondag 23 januari 18:00 ds. W.A. Zondag
zondag 30 januari 09:30 Leesdienst
zondag 30 januari 11:30 Leesdienst
zondag 30 januari 17:00 ds. C.G. Vreugdenhil
zondag 06 februari 10:00 Leesdienst
zondag 06 februari 18:30 ds. A.A. Brugge
zondag 13 februari 10:00 Leesdienst
zondag 13 februari 17:00 ds. C.G. Vreugdenhil
Overzicht alle kerktijden

Eerdere diensten

Datum Omschrijving
16 januari 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. H. van der Heiden

Schriftlezing: Johannes 3:22-36
Tekst: Johannes 3:29-30
Thema: Johannes, de vriend, wijst op Jezus, de Bruidegom
1. de prediking
2. de opdracht
3. de vreugde

16 januari 2022
Zondag 09:30
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 1:19-30 en Openbaring 7:9-17
Tekst: Johannes 1:29
Thema: Het Lam van God
1. De aanwijzing van het Offerlam
2. De verzoening door het Offerlam
3. Het zien op het Offerlam

09 januari 2022
Zondag 15:30
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Schriftlezing: Lukas 11: 1-13
Thema: De Heere aanspreken met ‘Vader’
1. wordt ons bevolen
2. impliceert eerbied
3. geeft stil vertrouwen

09 januari 2022
Zondag 09:30
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Genesis 9: 1 – 18
Thema: De regenboog van Gods verbond
1. Een verdorven wereld
2. Een ontfermend God
3. Een teken van hoop

Overzicht alle diensten

Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal.

Uitzendingen vinden plaats via Kerkdienstgemist. Daarnaast voorlopig ook nog via YouTube.

KinderBijbelTijd

Datum Omschrijving
16 januari 2022
Zondag 13:30