Statusupdate geluidsinstallatie 25 dec 2020 08:00 uur

De storing in de geluidsinstallatie is opgelost. De diensten en ook de geluidsuitzending via Kerktelefoon en Kerkomroep en de beelduitzending via het YouTube-kanaal zullen op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

AANGEPASTE KERKDIENSTEN

Vanwege het aantal besmettingen met het COVID-19 virus, heeft de overheid op medische gronden de kerken gevraagd het aantal personen in de samenkomsten te beperken.

Aantal uit te nodigen personen
Het aantal kerkgangers in onze gemeente was vanaf 11 oktober teruggebracht van 150 naar 30 personen van 13 jaar en ouder. Met ingang van zondag 29 november kon dit aantal weer opgehoogd worden tot 55. Vanwege het toenemende aantal besmettingen en de van overheidswege afgekondigde lockdown moest worden besloten met ingang van zondag 20 december opnieuw af te schalen, en wel tot opnieuw maximum 30 personen van 13 jaar en ouder.
Gasten kunnen zich (met telefoonnummer) melden bij de beheerder: kerktijd@eskol-kerk.nl. Indien mogelijk worden deze aan de presentielijst toegevoegd.

Gezondheid en maatregelen
Kerkgangers worden geadviseerd om tijdens het lopen in de kerk een mondkapje te dragen. Nadrukkelijk wordt gevraagd zich te houden aan de onderlinge afstand van 1,5 meter.
Neem ook kennis van de informatie over de organisatie en gezondheidsadviezen rond de kerkdiensten in dit document:  Aandachtspunten-Eskol-kerkdiensten-2021-01-19.pdf.
Wij wensen u een gezegende zondag.

Actueel

Meditaties

Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit …

“Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit…” (Johannes 18:1a)   Wat in de lijdensgeschiedenis van Christus in het Evangelie van Johannes opvalt is, dat Johannes de Christus ook daarin tekent in Zijn glorie. Niet de verrader of de vijanden bepalen wat gebeuren zal, maar Hij Zelf. En Zelf houdt Hij Zich aan het lijdensprogram, zoals dat […]

Gebed om Gods barmhartigheden

“Toen zei David tot Gad: Mij is zeer bange; laat mij toch in de hand des HEEREN vallen; want Zijn barmhartigheden zijn zeer vele, maar laat mij in de hand van de mensen niet vallen.” (1 Kronieken 21:13) Optellen dat doen wij mensen graag. Wat een verwachting kunnen we op biddag hebben van ons werk, […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Kerktijden

TijdDienst
zondag 11 april 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 18 april 10:00  Leesdienst
zondag 18 april 19:00  ds. C. van Ruitenburg
vrijdag 23 april 13:30  ds. C. G. Vreugdenhil Huwelijksbevestiging
zondag 25 april 10:00  Leesdienst
zondag 25 april 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 2 mei 10:00  ds. J. J. van Eckeveld
zondag 2 mei 18:00  ds. G. W. S. Mulder
Overzicht alle kerktijden

Eerdere diensten

Datum Omschrijving
11 april 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Lukas 24 : 36-46
Thema van de preek: De verschijning van de Heere Jezus aan de tien discipelen
1. Hun schrik
2. Zijn antwoord

05 april 2021
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Openbaring 1:1-18
Tekst: Openbaring 1:4-5
Thema: Een paasgroet van Johannes:
1. In naam van de drie-enige God
2. In naam van de Eerstgeborene uit de doden

04 april 2021
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Schriftlezing: Lukas 24:13 – 27
Tekst: Lukas 24:25
Thema: De Emmaüsgangers
1. Verslagen harten
2. Missende harten
3. Brandende harten

04 april 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Lukas 24:1-12
Tekst: Lukas 24:8-11
Thema: Paasfeest in Jeruzalem
1. Jezus is opgestaan
2. De vrouwen vertellen het verder
3. De discipelen geloofden het niet

02 april 2021
Vrijdag 19:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Mattheus 27:33-56
Tekst: Hebreeën 5:7-9
Thema: De gehoorzaamheid van de Hogepriester
1. Het offer van Zijn leven
2. Het doel van Zijn sterven

Overzicht alle diensten

Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal.

Uitzendingen vinden plaats via Kerkdienstgemist. Daarnaast voorlopig ook nog via Kerkomroep/YouTube.

KinderBijbelTijd

Datum Omschrijving
11 april 2021
Zondag 13:30