Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Geen blijvende stad

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende.” (Hebr. 13 : 14) Als er nu eens één van Gods knechten bij ons kwam om ons te vragen, hoe het er met ons voorstond met het oog op de eeuwigheid en ons vroeg: “Is het wel met u?”, wat zouden we dan […]

De sterke Verlosser

“Maar hun Verlosser is sterk, HEERE der heirscharen is Zijn Naam.” (Jeremia 50:34a)   In deze advents weken worden we opnieuw bijzonder bepaald bij de komst van Christus op aarde en de dingen die daaraan voorafgegaan zijn. O, hoeveel beloften en voorzeggingen van Zijn komst zijn er in het Oude Testament. Vaak zijn het teksten […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 19 januari 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 19 januari 19:00  ds. H. Brons
zondag 26 januari 10:00  ds. J. J. van Eckeveld
zondag 26 januari 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilige Doop
zondag 2 februari 10:00  Leesdienst
zondag 2 februari 16:00  ds. R. Kattenberg
zondag 9 februari 10:00  Leesdienst
zondag 9 februari 19:00  ds. G. J. Baan
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
12-01-2020
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Drieërlei getuigenis bij de doop van Jezus
Schriftlezing: Mattheüs 3:1-17
Tekst: Mattheüs 3:15
1. van Johannes de Doper
2. van Jezus Zelf
3. van geopende hemel
12-01-2020
Voorganger: Ds B. Labee
Thema: Jezus, van de duivel verzocht
Schriftlezing: Mattheus 4 : 1-17
Tekst: Mattheüs 4 : 5 - 7
1. de plaats van de verzoeking (vers 5)
2. de inhoud van de verzoeking (vers 6)
3. de weerlegging van de verzoeking (vers 7)
Beluister alle diensten