Statusupdate geluidsinstallatie 25 dec 2020 08:00 uur

De storing in de geluidsinstallatie is opgelost. De diensten en ook de geluidsuitzending via Kerktelefoon en Kerkomroep en de beelduitzending via het YouTube-kanaal zullen op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

AANGEPASTE KERKDIENSTEN

Vanwege het aantal besmettingen met het COVID-19 virus, heeft de overheid op medische en maatschappelijke gronden de kerken gevraagd het aantal personen in de samenkomsten te beperken.

Aantal uit te nodigen personen
Vanwege het opheffen van de lockdown per 5 juni 2021 worden er voor de diensten vanaf 13 juni  85 personen van 13 jaar en ouder uitgenodigd, d.i. 15% van het aantal zitplaatsen. Vanwege de verdere versoepelingen van de maatregelen is het aantal personen per zondag 20 juni opgeschaald van 85 naar 110. Het streven is dat er per dienst maximaal 150 personen aanwezig zijn, dit is inclusief kinderen t/m 12 jaar en personeel. Rekening houdend met een onderlinge afstand van 1,5 m tot andere personen, is deze 150 het maximum aantal kerkgangers dat op een veilige manier een plaats kan krijgen in onze kerkzaal. Gasten kunnen zich (met telefoonnummer) melden bij de beheerder: kerktijd@eskol-kerk.nl. Indien mogelijk worden deze aan de presentielijst toegevoegd.

Gezondheid en maatregelen
Kerkgangers worden geadviseerd om tijdens het lopen in de kerk een mondkapje te dragen. Nadrukkelijk wordt gevraagd zich te houden aan de onderlinge afstand van 1,5 meter. Neem ook kennis van de informatie over de organisatie en gezondheidsadviezen rond de kerkdiensten in dit document:  Aandachtspunten-Eskol-kerkdiensten-2021-06-11.pdf. Wij wensen u een gezegende zondag.

Actueel

Op zaterdag 26 juni 2021 wordt de jaarlijkse zendingsdag gehouden. Meer informatie

Meditaties

Geef de Heere de hand

‘Geef de HEERE de hand, en kom tot Zijn heiligdom’ (2 Kronieken 30:8m)   Een handdruk is niet zomaar een formaliteit, het betekent echt iets. Een bruid en bruidegom geven elkaar de rechterhand als ze hun ‘ja-woord’ geven. Waarom eigenlijk? Ze kunnen toch ook gewoon ‘ja’ tegen elkaar zeggen? Inderdaad, maar die handdruk is ten […]

Gebed der gemeente

“Petrus dan werd in de gevangenis bewaard; maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan.” Handelingen 12:5 Waar de Heere Zijn Kerk bouwt, plaatst de satan zijn kapel. Altijd zal de vorst der duisternis trachten Gods werk teniet te doen. De Heere werkte krachtig door na de uitstorting van de […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Kerktijden

Tijd Dienst
zondag 08 augustus 10:00 Leesdienst
zondag 08 augustus 19:15 ds. W.A. Zondag
zondag 15 augustus 10:00 Leesdienst
zondag 15 augustus 19:00 ds. W. Harinck
zondag 22 augustus 10:00 ds. W.A. Zondag
zondag 22 augustus 17:00 Leesdienst
zondag 29 augustus 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Heilige Doop
zondag 29 augustus 17:00 ds. C.G. Vreugdenhil
Overzicht alle kerktijden

Eerdere diensten

Datum Omschrijving
01 augustus 2021
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Schriftlezing: Lukas 15:1-7
Tekst: Lukas 15:3-7

01 augustus 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. J.J. van Eckeveld

Schriftlezing: Genesis 7:1-16
Tekst: Genesis 7:16b: En de HEERE deed achter hem toe.
Thema: De Heere sluit de ark
1. De weg naar de ark
2. De veiligheid in de ark
3. Het oordeel buiten de ark
4. De God boven de ark

25 juli 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Mattheus 26:57-68
Tekst: HC zondag 37
Thema: Het gebruik van de naam van God bij het afleggen van de eed
1. Door Jezus in praktijk gebracht
2. Door de overheid gevraagd
3. In de kerk niet nodig

25 juli 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 6 : 24-40
Tekst: Johannes 6 : 26 en 66
Thema: Jezus en het tijdgeloof van de schare
1. De schare zoekt Jezus
2. De schare zoekt Jezus om de broden
3. De schare verlaat Jezus

Overzicht alle diensten

Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal.

Uitzendingen vinden plaats via Kerkdienstgemist. Daarnaast voorlopig ook nog via YouTube.

KinderBijbelTijd

Datum Omschrijving