Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

De lijdende Knecht des Heeren

Jesaja, ook wel de evangelist van het Oude Testament genoemd, mag meer dan zeven honderd jaar voor de geboorte van de Zaligmaker een ‘tekening’ maken van de Knecht des Heeren. Een Knecht… Zo wordt Hij genoemd. Zo getrouw als een knecht zal Hij zijn werk op aarde doen. Hij is het van Wie de Vader […]

Gods beloften in het persoonlijk leven

‘Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons’. (2 Korinthe 1:20)   Christus alleen kan ons zalig maken. Paulus en al de andere dienaren van Christus hebben dit verkondigd. Hoe verschillend Gods dienaren ook zijn, zij verkondigen allen dezelfde Christus. Het […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 18 maart 10:00  ds. W. A. Zondag Heilig Avondmaal
zondag 18 maart 15:30  ds. W. A. Zondag Nabetrachting Heilig Avondmaal
zondag 25 maart 10:00  Leesdienst
zondag 25 maart 16:30  ds. P. Mulder
vrijdag 30 maart 19:00  ds. C. G. Vreugdenhil Goede Vrijdag
zondag 1 april 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Eerste Paasdag
zondag 1 april 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
maandag 2 april 10:00  Tweede Paasdag
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
14-03-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een gebed wat God behaagd
Schriftlezing: Hebreeën 11 : 1 - 10
Tekst: Hebreeën 11 : 6
1. Komen tot God
2. Geloven in God
3. Beloond worden door God
14-03-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De kracht van het gebed
Schriftlezing: Jakobus 5:7-20
Tekst: Jakobus 5 : 16-18
1. Het gebed van de rechtvaardige
2. Het voorbeeld van Elia
3. De opheffing van het oordeel
11-03-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Voorspel van Pasen in Bethanië
Schriftlezing: Johannes 11: 25-57
Tekst: Johannes 11: 38-46
1. De tranen van Jezus (vs 38)
2. De twijfels bij Martha (vs 39)
3. De verhoring door de Vader (vs 41-44)
4. Geloof en ongeloof bij de omstanders (vs 45-46)
11-03-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Ene Simon van Cyrene
Schriftlezing: Lukas 23:13 t/m 31
Tekst: Lukas 23:26
1. Wie is hij?
2. Waar hij toe gedwongen wordt o. wat betekent dat voor Jezus? o. wat betekent dat voor hemzelf?
Beluister alle diensten