De verhalen van Paulus

Kijk hier voor meer informatie

Wil je meer weten over de Bijbel? Met anderen nadenken over wat de Bijbel ons te zeggen heeft? Dan is onze Bijbelgespreksgroep iets voor jou.

Meer weten?

Stel een vraag of neem contact op

Vraag een gratis Bijbel aan

Kom eens langs bij onze activiteiten


Wat geloven christenen


Heb je hier eigenlijk al wel eens over nagedacht? Anders is dit een goed moment om daarmee te beginnen! In het videofragment gaat het over zonde en genade. Ook kun je horen wat God van ons mensen vraagt. Bekijk deze serie en leer meer over wat christenen geloven.

Meer weten?

Stel een vraag of neem contact op

Vraag een gratis Bijbel aan

Kom eens langs bij onze activiteiten


Meditaties

Jezus volgen

En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij (Lukas 9:22-23). De Heere Jezus richt zich hier niet alleen tot Zijn discipelen, want Hij zegt (zo staat er) tot allen, tot iedereen: ‘Zo iemand achter Mij wil komen’. Als iemand Mij […]

In Eeuwigheid Dezelfde

‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid’ (Hebreeën 13:8). Zie hier een kenmerk van het ware en zaligmakende geloof. Het is een geloof dat op Jezus ziet als steeds Dezelfde, en ontdekt dat Hij onveranderlijk Dezelfde is, telkens als het opnieuw werkzaam met Hem wordt. Ook al sluit Hij misschien soms […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

KinderBijbelTijd

Opname van afgelopen week:

Datum Omschrijving
25 februari 2024
Zondag 13:30

Kerktijden

Tijd Dienst
zondag 03 maart 10:00 ds. W. Visscher
zondag 03 maart 19:00 ds. G.J. Baan
zondag 10 maart 10:00 ds. W. Silfhout
zondag 10 maart 16:00 ds. W. Silfhout
woensdag 13 maart 10:00 ds. C. Sonnevelt Biddag
woensdag 13 maart 16:00 ds. W. Harinck Biddag
zondag 17 maart 10:00 ds. C.G. Vreugdenhil Voorbereiding Heilig Avondmaal
zondag 17 maart 19:15 ds. W.A. Zondag
donderdag 21 maart 19:45 ds. W. Harinck Weekdienst
zondag 24 maart 10:00 ds. W. Harinck Heilig Avondmaal
zondag 24 maart 17:00 ds. W. Harinck Nabetrachting Heilig Avondmaal
Overzicht alle kerktijden

Diensten terugkijken

Datum Omschrijving
25 februari 2024
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 18: 28-40
Tekst: Johannes 18: 35-37a
Thema: De hemelse Koning voor de aardse rechter
1. Ben ik een Jood?
2. Wat hebt gij gedaan?
3. Zijt gij dan een koning?

25 februari 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Exodus 12: 1- 20
Tekst: Exodus 12: 13b
Thema: De onmisbaarheid van het bloed van het Lam
1. Zonder het bloed
2. Onder het bloed

18 februari 2024
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: 1 Johannes 2: 1-17
Tekst: HC Zondag 18
Thema: Opgevaren ten hemel. Christus …
1. Vanaf de Olijfberg heengegaan
2. Toch ook op de aarde aanwezig
3. En werkzaam vanuit het Vaderhuis

18 februari 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Mattheüs 20: 17-28
Tekst: Mattheüs 20:28
Thema: Dienen tot in de kruisdood
1. Een dienend leven
2. Een onbevattelijk offer

Overzicht alle diensten

De diensten zijn ook terug te kijken via Kerkdienstgemist en YouTube.