Statusupdate geluidsinstallatie 25 dec 2020 08:00 uur

De storing in de geluidsinstallatie is opgelost. De diensten en ook de geluidsuitzending via Kerktelefoon en Kerkomroep en de beelduitzending via het YouTube-kanaal zullen op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

AANGEPASTE KERKDIENSTEN

Vanwege het aantal besmettingen met het COVID-19 virus, heeft de overheid op medische en maatschappelijke gronden de kerken gevraagd het aantal personen in de samenkomsten te beperken.

Aantal uit te nodigen personen
Het aantal kerkgangers in onze gemeente was vanwege de afgekondigde lockdown per 20 december 2020 opnieuw afgeschaald tot een maximum 30 personen van 13 jaar en ouder.
Vanwege het opheffen van allerlei maatschappelijke beperkingen, o.a. de avondklok, heeft de kerkenraad besloten om vanaf zondag 25 april 2021 weer op te schalen tot 55 personen van 13 jaar en ouder. Dit is 10% van het aantal beschikbare zitplaatsen. Uiteraard zijn kinderen t/m 12 jaar ook welkom.
Gasten kunnen zich (met telefoonnummer) melden bij de beheerder: kerktijd@eskol-kerk.nl.
Indien mogelijk worden deze aan de presentielijst toegevoegd.

Gezondheid en maatregelen
Kerkgangers worden geadviseerd om tijdens het lopen in de kerk een mondkapje te dragen. Nadrukkelijk wordt gevraagd zich te houden aan de onderlinge afstand van 1,5 meter.
Neem ook kennis van de informatie over de organisatie en gezondheidsadviezen rond de kerkdiensten in dit document:  Aandachtspunten-Eskol-kerkdiensten-2021-04-28.pdf.
Wij wensen u een gezegende zondag.

Actueel

Meditaties

Een biddende gemeente

“Deze allen waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken” (Handelingen 1:14a)   Bij de discipelen bemerken we niets van een gedrukte stemming of een pijnlijk gemis na de hemelvaart van Jezus. Ze keren zonder Hem terug naar Jeruzalem. Ze doen dit met grote blijdschap (Lukas 24:52). Ze dragen geen as op hun hoofd en […]

Van de opstanding hangt alles af

“En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof (…) Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.” (1 Korinthe 15:13 t/m […]

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Kerktijden

TijdDienst
zondag 23 mei 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Eerste Pinksterdag
zondag 23 mei 16:00  stud. J. Beens Eerste Pinksterdag
maandag 24 mei 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Belijdenisdienst,Tweede Pinksterdag
zondag 30 mei 10:00  Leesdienst
zondag 30 mei 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilige Doop
zondag 6 juni 10:00  Leesdienst
zondag 6 juni 18:00  ds. H. Brons
zondag 13 juni 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Voorbereiding Heilig Avondmaal
Overzicht alle kerktijden

Eerdere diensten

Datum Omschrijving
16 mei 2021
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Schriftlezing: Kolossensen 3:1 – 17
Tekst: Kolossensen 3:3
Thema: Het nieuwe leven met Christus
1. Een stervend leven
2. Een verborgen leven

16 mei 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Galaten 3 : 1 – 18
Thema: De wet des Heeren (HC Zondag 34)
1. De rechte dankbaarheid die de wet leert
2. De rechte aanbidding die de wet eist
3. De gruwel van de afgoderij die de wet verbiedt

13 mei 2021
Donderdag 10:00
Voorganger: _ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Handelingen 1:4-14
Tekst: Handelingen 1:10-11
1. Hij is nagestaard door de discipelen
2. Hij is gepredikt door de engelen
3. Hij zal komen op de wolken

10 mei 2021
Maandag 14:00
Voorganger: ds. W. Harinck
09 mei 2021
Zondag 16:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 1
Tekst: 1 Thessalonicenzen 1:10
1. Een uitziende gemeente
2. Een opgestane Zaligmaker
3. Een Redder van Gods toorn

09 mei 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )

Schriftlezing: Romeinen 5
Tekst: Romeinen 5:9
1. Het is een zekerheid voor nu
2. De zekerheid voor straks

Overzicht alle diensten

Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal.

Uitzendingen vinden plaats via Kerkdienstgemist. Daarnaast voorlopig ook nog via YouTube.

KinderBijbelTijd

Datum Omschrijving
16 mei 2021
Zondag 13:30