Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Eén minuut voor twaalf

Het koningsspel is nog niet uitgespeeld. Ruw worden twee gevangenen uit hun cellen gehaald. Ze moeten dienen als adjudanten. Voor de Koning der Joden. Want een koning heeft recht op adjudanten. “Kom, vandaag is het Koningsdag. En jullie mogen de Koning vergezellen”. De soldaten schaterlachen. Alleen de gedachte al, hoe vermakelijk…! Met gebogen hoofden, hun […]

De lijdende Knecht des Heeren

Jesaja, ook wel de evangelist van het Oude Testament genoemd, mag meer dan zeven honderd jaar voor de geboorte van de Zaligmaker een ‘tekening’ maken van de Knecht des Heeren. Een Knecht… Zo wordt Hij genoemd. Zo getrouw als een knecht zal Hij zijn werk op aarde doen. Hij is het van Wie de Vader […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 25 maart 10:00  Leesdienst
zondag 25 maart 16:30  ds. P. Mulder
vrijdag 30 maart 19:00  ds. C. G. Vreugdenhil Goede Vrijdag
zondag 1 april 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Eerste Paasdag
zondag 1 april 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilige Doop
maandag 2 april 10:00  Tweede Paasdag
zondag 8 april 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 8 april 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
18-03-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Een liefdesoffer in Bethanië (2)
Schriftlezing: Mattheus 25: 31-56
Tekst: Johannes 12: 4-8
1. Door Judas veroordeeld
2. Door broeders beoordeeld
3. Door Jezus verdedigd
18-03-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Een liefdesoffer in Bethanië (1)
Schriftlezing: Matth. 26:1-16
Tekst: Johannes 12: 1-3
1. Door Maria bewaard
2. Aan Jezus geschonken
14-03-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een gebed wat God behaagd
Schriftlezing: Hebreeën 11 : 1 - 10
Tekst: Hebreeën 11 : 6
1. Komen tot God
2. Geloven in God
3. Beloond worden door God
14-03-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De kracht van het gebed
Schriftlezing: Jakobus 5:7-20
Tekst: Jakobus 5 : 16-18
1. Het gebed van de rechtvaardige
2. Het voorbeeld van Elia
3. De opheffing van het oordeel
Beluister alle diensten