Actueel

Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Dankdag

“Zouden wij het goede van God ontvangen, en het kwade niet ontvangen” (Job 2:10b) Wij leven weer in de tijd van de dankdagen. Alle reden is er om de Heere nog te erkennen voor het goede, dat Hij gaf. Rijk heeft Hij Zijn hand geopend in het natuurlijke leven. Het brood ontbrak niet in onze […]

De Christusprediking van Johannes

“Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens; (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 17 november 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilige Doop
zondag 17 november 16:00  ds. R. Kattenberg
zondag 24 november 10:00  ds. J. J. van Eckeveld
zondag 24 november 17:00  ds. J. J. van Eckeveld Voorbereiding Heilig Avondmaal
donderdag 28 november 19:45  ds. W. Harinck Voorbereiding Heilig Avondmaal
zondag 1 december 10:00  ds. W. Harinck Heilig Avondmaal
zondag 1 december 17:00  ds. W. Harinck Nabetrachting Heilig Avondmaal
zondag 8 december 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
10-11-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Een zaaier ging uit’ (II). Het zaad een rotsachtige bodem:
Schriftlezing: Mattheus 5: 1-12; Mattheus 13: 18-23
Tekst: Mattheus 13: 3, 5-6, 20-21 1) Terstond ontvangen (vs 20) 2) Terstond geërgerd (vs 21)
10-11-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Christen zijn op je werk
Schriftlezing: Mattheus 5:1-16
Tekst: Mattheus 5:14-16
1. Wij laten ons licht schijnen voor de mensen
2. Onze goede werken moeten gezien worden
3. Onze Vader in de hemel moet verheerlijkt worden
Beluister alle diensten