In onze gemeente zijn de volgende verenigingen actief:

Vrouwenvereniging “Hanna”
Vrouwenvereniging “Hanna”

Vrouwengespreksgroep

Jeugdvereniging -10 “De Goede Herder”
Groep 5 en 6 van de basisschool.

Jeugdvereniging -12 “Josia”
Groep 7 en 8 van de basisschool.

Jeugdvereniging +12 “Samuel”
Klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

Jeugdvereniging +14 “Daniël”
Klassen 3 en 4 van het voortgezet onderwijs.

Jeugdvereniging +16 “Timotheus”
Voor jongeren van 16 jaar en ouder.

Vereniging voor jongbelijdende leden
21 tot 30 jaar.

Zangvereniging “Eskolkoor”
Zangvereniging “Eskolkoor”.

Kinderkoor “Hamaӓlôth”
Groepen 3 t/m 8 van de basisschool.

De gezamenlijke activiteiten van deze verenigingen worden gecoördineerd door het Verenigingscontact, de contactcommissie voor de verenigingen. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden vanuit de leiding van de diverse verenigingen en staat onder voorzitterschap van een lid van de kerkenraad. Het Verenigingscontact vergadert twee keer per jaar. Tussentijdse vragen van verenigingsbesturen kunnen te allen tijde aan de voorzitter van het Verenigingscontact worden voorgelegd.

Voorzitter: Oud. M. Schot, T: (030) 639 04 28; E: m.schot@eskol-kerk.nl

Al deze kringen zijn toegankelijk voor leden en doopleden van onze kerkelijke gemeente en van andere Gereformeerde Gemeenten. Na toestemming van de kerkenraad kunnen ook leden van andere kerken of gemeenschappen lid worden.