Saulus bidt

‘Want zie, hij bidt’ (Hand. 9:11 slot)

Saulus van Tarsen is door de Heere gearresteerd op weg naar Damascus. ‘Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?’ zo sprak Jezus vanuit de hemel. Als een gebroken man heeft Saulus gevraagd: ‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?’ Hij beeft voor Gods hoge majesteit en de Heere moet nu maar voortaan de dienst uitmaken in zijn leven. Hij dacht dat hij de Heere behaagde met het vervolgen van de christenen. Maar Jezus vereenzelvigt Zich met Zijn gemeente. En Jezus leeft! Lees meer