DatumOmschrijving
14-10-2018
Voorganger: Ds A.T. Vergunst
Thema: Verzoening
Schriftlezing: Genesis 50 : 15 - 26
1. Het belang van verzoening.
2. De weg van verzoening.
14-10-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De erfzonde
Schriftlezing: Rom. 5:12-21
Tekst: NGB art. 15
1. De besmetting door de erfzonde
2. De toerekening van de erfzonde
3. De worsteling met de erfzonde
4. Christus bedekt de erfzonde
07-10-2018
Voorganger: Ds J.J. van Eckeveld
Thema: Gods leiding
Schriftlezing: Psalm 43
Tekst: Psalm 43 : 3a
1. Door Zijn licht
2. Door Zijn waarheid
07-10-2018
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De doortocht door de Rode Zee
Schriftlezing: Exodus 14:1-22
Tekst: Hebr. 11:29
1. Gods weg is de beste weg
2. Gods weg is een gebaande weg
3. De weg tot God is Jezus
04-10-2018
Rouwdienst Henry de Jong ( HHK )
30-09-2018
Voorganger: Ds J.S. van der Net
Thema: Het wonder aan de blinde Bartimeus
Schriftlezing: Marcus 10 : 35 : 52
Tekst: Marcus 10 : 49, 50
1. Hij zit ( aan de weg )
2. Hij roept ( om ontferming )
3. Hij komt ( tot Jezus )
30-09-2018
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Het opgerichte gedenkteken
Schriftlezing: Jozua 4:1-24
Tekst: Jozua 4:9 en 20
1. Sprekende stenen
2. Plaats bepalende stenen
23-09-2018
Voorganger: Ds J.S. van der Net
Thema: De man die tot alles bereid is
Schriftlezing: Handelingen 21: 1-14
Tekst: Handelingen 21: 10-14
1. Een ernstige boodschap van Agabus
2. Bezwaren van de vrienden
3. Hij geeft zichzelf over
4. Hij doet volgens de wil van God
23-09-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De schepping en de zondeval
Schriftlezing: Romeinen 5:12-21
Tekst: Artikel 14 NGB
1. God heeft ons goed geschapen
2. Wij zijn diep gevallen
3. De Heere is onvoorstelbaar genadig
16-09-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Drie reacties op de thuiskomst van de jongste zoon:
Schriftlezing: Lukas 15: 22-32 1) Blijdschap bij de vader 2) Vrolijkheid in de woning 3) Toorn bij de broer
16-09-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: De jongste zoon vindt zijn Vader:
Schriftlezing: Lukas 15: 11-24 1) Een bewogen vader 2) Een omhelzende vader 3) Een schenkende vader
13-09-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Christus in het beeld van de appelboom
Schriftlezing: Hooglied 2 Tekst Hooglied 2 vers 3:
1. Zijn plaats
2. Zijn schaduw
3. Zijn vrucht
09-09-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: De jongste zoon
Schriftlezing: Lukas 15: 1-21
Tekst: Lukas 15: 17-21
1. Weggegaan
2. Ingekeerd
3. Teruggekeerd
09-09-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Veilig achter het bloed
Schriftlezing: Exodus 12:1-14
Tekst: Hebreeën 11:28
1. De instelling van het Pascha
2. Het reddende bloed van Jezus
04-09-2018
Opening bijbelkringen
02-09-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De vaderlijke voorzienigheid van God
Schriftlezing: Genesis 22:1-19
Tekst: artikel 13 NGB
1. Niet het lot, maar God
2. Geen belemmering, maar troost
3. Geen inzicht, maar uitzicht
02-09-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.B. Zippro )
Thema: Israël, het van God gegeven land
Schriftlezing: Ezechiël 37 : 15-28
Tekst: Ezechiël 37 : 25
1. De belofte van dat land
2. De Koning van dat land
3. De inwoners van dat land
26-08-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: God spreekt geen orakeltaal
Schriftlezing: Jesaja 45:8-25
Tekst: Jesaja 45:19
1. Hij is duidelijk in zijn openbaring
2. Hij is welmenend in Zijn nodiging
3. Hij is betrouwbaar in Zijn belofte
26-08-2018
Voorganger: Leesdiest ( J.C. Ryle )
Thema: Lot, een baken
Schriftlezing: Genesis 19: 1-29
Tekst: Genesis 19:16
1. Wie lot was
2. Wat de tekst over hem zegt
3. Waarom hij vertoefde
4. Wat de vrucht was van zijn vertoeven
19-08-2018
Voorganger: Ds R. Kattenberg
Thema: Twee woorden en toch één
Schriftlezing: Psalm 122 en psalm 134
Tekst: Psalm 134:1 en 3
1. Loven
2. Zegenen
19-08-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Hoe dienen wij God?
Schriftlezing: Lukas 18: 1 - 14
Tekst: Lukas 18 : 9 t/m 14
1. Dien Mij nooit zoals die Farizeeër deed
2. Dien Mij zoals de tollenaar dat deed
12-08-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het geheim van de uittocht
Schriftlezing: Exodus 3: 1 - 15
Tekst: Hebr. 11: 27
1. Het geloof van Mozes
2. De aanwezigheid van de zichtbare God
12-08-2018
Voorganger: leesdienst ( Ds A. Elshout )
Thema: Het Koninkrijk Gods en kinderen
Schriftlezing: Lukas 18: 9 - 17
Tekst: Lukas 18: 15 - 17
1. Gebrachte kinderen
2. Geweerde kinderen
3. Gezegende kinderen
05-08-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds S.W. Janse )
Thema: Het Vaderhuis komt vol
Schriftlezing: Lukas 14 : 15-24
1. Nodiging (vs. 15-17)
2. Weigering (vs. 18-21a)
3. Vertroosting (vs. 21b-24)
05-08-2018
Voorganger: Ds W. Visscher
Thema: De kracht van het geloof
Schriftlezing: Markus 9 : 1-29
Tekst: Markus 9 : 23-24
1. De noodzaak van het geloof
2. De beoefening van het geloof
3. De overwinning door het geloof
02-08-2018
Rouwdienst Mw de Bruin - Vermeulen ( GG Utrecht )
29-07-2018
Voorganger: Ds J. IJsselstein
Thema: De zegen en het nut van wegen van tegenspoed en duisternis
Schriftlezing: Psalm 30
Tekst: Ps 30: 6b: des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich.
1. Donker van nacht: des avonds vernacht het geween
2. Licht van morgen: maar des morgens is er gejuich
29-07-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De geloofskeus van Mozes
Schriftlezing: Hebr. 11:23-40
Tekst: Hebr. 11:24-26
1. Wat hij weigerde
2. Wat hij koos
3. Wat hij zag
22-07-2018
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De werkelijkheid van de geestelijke wereld (2)
Schriftlezing: Kolossenzen 2 : 1-15
Tekst: NGB artikel 12b
1. De duivelse machten.
2. De overwinning van Christus op de duivelse machten.
22-07-2018
Voorganger: Ds J.S. van der Net
Thema: Jesus ons lot
Schriftlezing: Markus 5 : 21-43
Tekst: Markus 5 : 36 slot
1. Geloofsgebed.
2. Geloofsbestrijding.
3. Geloofsversterking.
4. Geloofsbekroning.
15-07-2018
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De werkelijkheid van de geestelijke wereld
Schriftlezing: 2 Koningen 6 : 8-23
Tekst: NGB art12b
1. De engelen
2. De duivelen
15-07-2018
Voorganger: Ds J.S. van der Net
Thema: De wondervolle toebereiding van Petrus om soevereine genade in Christus uit te dragen.
Schriftlezing: Handelingen 10 : 1-20
Tekst: Handelingen 10 : 15,16,19 en 20
1. De reden
2. Het onderwijs
3. De opdracht
08-07-2018
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid
Schriftlezing: Mattheüs 5:1 t/m 20
Tekst: Mattheüs 5:6
1. gerechtigheid
2. hongeren en dorsten
3. verzadigd worden
01-07-2018
Voorganger: Leesdienst (Ds J.S. van der Net)
Thema: Zingen, ook al breekt de tak
Schriftlezing: Handelingen 16 : 14 - 34
Tekst: Handelingen 16 : 25
1. De omstandigheden
2. Het geheim
01-07-2018
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Mozes roept Israël tot de beslissende Keus
Schriftlezing: Deuteronomium 30
Tekst: Deuteronomium 30: 19b-20a
1. Het leven met God
2. De liefde tot God
3. De gehoorzaamheid aan God
17-06-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het volgen van Jezus
Schriftlezing: Johannes 15:1-17
Tekst: Mattheüs 11:29-30
1. Met betrekking tot de Joodse leidslieden
2. Met betrekking tot de hemelse Vader
3. Met betrekking tot onze taak in de gemeente
17-06-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Zie hier is uw God
Schriftlezing: Jesaja 40:1-11
Tekst: Jesaja 40:9
14-06-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus nodigt om te komen tot Hem
Schriftlezing: Jesaja 55
Tekst: Mattheüs 11:28
1. Wat moeten de genodigden doen?
2. Wat belooft Jezus?
10-06-2018
Voorganger: Ds H. Brons
Thema: Ananias en Safira
Schriftlezing: Handelingen 5:1-11
Tekst: Handelingen 5:11
1. De zonde van Ananias
2. Het inzicht van Petrus
3. Het oordeel van God
10-06-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus nodigt om te komen tot Hem
Schriftlezing: Mattheüs 11:20-30
Tekst: Mattheüs 11:25 en 28
1. Wie nodigt er?
2. Wie worden er genodigd?
03-06-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De schepping van alle dingen
Schriftlezing: Jesaja 40:12-31
Tekst: NGB artikel 12a
1. God is de Schepper
2. Hij rust de schepping ook toe
3. Wij mogen Hem dienen
03-06-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds R. Kattenberg )
Thema: Drie reacties op de bevrijding van Petrus
Schriftlezing: Handelingen 12:1-16
1. De reactie van Petrus zelf
2. De reactie van Rhode
3. De reactie van de gemeente