DatumOmschrijving
18-02-2018
Voorganger: John Flavel
Thema: Christus' laatste woorden
Schriftlezing: Johannes 17 : 1 - 26
1. De genadegaven waar Christus om bidt
2. De argumenten die Christus gebruikt
3. De reden waarom Christus zo bidt
4. De toepassing
18-02-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het heil voor Sion
Schriftlezing: Jesaja 49:1-16
Tekst: Jesaja 49:14-16
1. Sion voelt zich in de steek gelaten
2. God is getrouw aan Zijn verbond
3. God bevestigt Zijn trouw
11-02-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het geheim van de drie-enige God
Schriftlezing: 1 Johannes 5:1-13
Tekst: NGB artikel 9
1. In de Bijbel geopenbaard
2. Door het geloof gekend
3. Met de kerk beleden
11-02-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Het bedroeven van de Heilige Geest
Schriftlezing: Efeze 4: 17-32
Tekst: Efeze 4: 30
1. Het is mogelijk om de Heilige Geest te bedroeven
2. Je kunt weten dát je de Heilige Geest bedroefd hebt
3. Hoe wij de Geest bedroeven
04-02-2018
Voorganger: Ds W. Visscher
Thema: De koperen slang
Schriftlezing: Numeri 21:1-9
Tekst: Numeri 21:4-9
1. Het volk
2. De slang
3. Het leven
04-02-2018
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Voorbede voor de verkondiging
Schriftlezing: 2 Thess. 3
Tekst: Efeze 6:19-20
1. Het geheim van de verkondiging
2. De aard van de verkondiging
3. De inhoud van de verkondiging
28-01-2018
Voorganger: Leesdienst ( C.H. Spurgeon )
Thema: De voorbereidende gebeden van Christus
Schriftlezing: Lukas 6:12-16 en Lukas 9:28-33
1. Gebed ter voorbereiding op Zijn doop - Lukas 3:21 en 22
2. Gebed ter voorbereiding op het kiezen van de discipelen - Lukas 6:12 en 13
3. Gebed ter voorbereiding op de verheerlijking - Lukas 9:28 en 29
4. Twee gebeden ter voorbereiding van wond
28-01-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds D.W. Tuinier )
Thema: Het zwakke geloof van de vader van de maanzieke knaap
Schriftlezing: Markus 9 : 14 - 29
Tekst: Markus 9 : 24
1. Zijn geloofsmoed
2. Zijn geloofskracht
3. Zijn geloofsrust
21-01-2018
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Zijn verbond gedenken
Schriftlezing: 1 Kronieken 16 : 7 – 36
Tekst: 1 Kronieken 16 : 15
1. Het denken over het verbond
2. Het denken aan het verbond
21-01-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het gebed is het beste wapen
Schriftlezing: Efeze 6:10-24
Tekst: Efeze 6:18
1. Dát we biddend moeten strijden
2. Hóe we biddend moeten strijden
14-01-2018
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Wie Jezus is in het huisgezin van God:
Schriftlezing: 1 Johannes 1 en 1 Johannes 2: 1-11
Tekst: 1 Johannes 2: 1-2, 6
1. Een Voorspraak
2. Een Verzoening
3. Een Voorbeeld
14-01-2018
Voorganger: Leesdiest ( Ds J. van Haaren )
Thema: Het Kind Jezus aan de Heere voorgesteld
Schriftlezing: Leviticus 12 en Lukas 2:21-24
Tekst: Lukas 2: 22-24
1. Op de veertigste dag
2. Met een offer
3. Tot vervulling van de wet
07-01-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De afscheidsgroet van Paulus
Schriftlezing: Romeinen 15:1-13 en 16:22-27 Afscheidsdienst
Tekst: Romeinen 16:25-27
1. Hij wijst van zichzelf
2. Hij wijst op God Die voor de gemeente zal zorgen
3. Hij geeft God alleen de eer
07-01-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het ambt als gave en opgave
Schriftlezing: 1 Timotheüs 4
Tekst: 1 Timotheüs 4:12-15
1. De voorbeeldfunctie in het ambt
2. De aanstelling tot het ambt
3. De bekwaammaking voor het ambt
01-01-2018
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een rijke troost voor het nieuwe jaar
Schriftlezing: 1 Petrus 5
Tekst: 1 Petrus 5:7
1. Een bezwaard gemoed
2. Een goede raad
3. Een rijke belofte
31-12-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het ophouden van de tijd
Schriftlezing: Openbaring 10
Tekst: Openbaring 10:6
1. Er zal geentijdsduur meer zijn
2. Er zal geen genadetijd meer zijn
3. Er zal geen tijd van verdrukking meer zijn
31-12-2017
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: De Kerstdagen achter ons. Hoe nu verder?
Schriftlezing: Psalm 92 en Lukas 2: 15-20
Tekst: Lukas 2: 15-19 .Vier activiteiten na de Kerstboodschap:
1. Terugkerende engelen
2. Prekende herders
3. Verwonderde mensen
4. Een mediterende Maria
26-12-2017
Kerstviering verenigingen
25-12-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De weg van de wijzen naar Bethlehem
Schriftlezing: Matth.2:1-12
Tekst: Matth.2:11
1. Gelokt door de ster in het oosten
2. Geleid door het woord in Jeruzalem
3. Geknield voor de Koning van Bethlehem
25-12-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De herders gaan naar Bethlehem
Schriftlezing: Lukas 2:8-20
Tekst: Lukas 2:15-16
1. Ze gaan op het woord van de engel
2. Ze komen met haast naar de stal
3. Ze vinden het Kind in de kribbe
24-12-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De geboorte van de Heere Jezus
Schriftlezing: Lukas 2:1-7 en Markus 10:13-16
Tekst: Lukas 2:7
1. Jezus werd kind onder de kinderen en mens onder de mensen
2. Wij moeten worden als een kind
24-12-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Adventsverlangen
Schriftlezing: Spreuken 8
Tekst: Spreuken 8 : 30-31 en 34
1. Het adventsverlangen van de Koning naar de mensen
2. Het adventsverlangen van de mens naar de Koning
21-12-2017
Kerstviering Johannes Bogermanschool
20-12-2017
Rouwdienst mw E. Vlietstra
17-12-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het diepe geheim van Gods drie-eenheid
Schriftlezing: Johannes 14:1-14
Tekst: NGB artikel 8
1. Dat geheim is: God is met Zijn Drieën
2. De eigenschappen van God zijn niet overdraagbaar
3. Dit geheim gaat ons begrip te boven
17-12-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds C. Harinck )
Thema: Het werk van de Knecht des Heeren
Schriftlezing: Jesaja 42 : 1 - 16
Tekst: Jesaja 42 : 3
1. Het gekrookte riet dat Hij niet verbreekt
2. De rokende vlaswiek die Hij niet uitblust
10-12-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De onuitsprekelijke Gave van God
Schriftlezing: 2 Korinthe 9
Tekst: 2 Korinthe 9: 15
1. De onmisbaarheid van die Gave
2. De rijkdom van die Gave
3. De uitwerking van die Gave
10-12-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De rijkdom van de arm geworden Christus
Schriftlezing: Lukas 1:46-56
Tekst: 2 Korinthe 8:9
07-12-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De Zon der gerechtigheid
Schriftlezing: Maleachi 4 Tekst : Maleachi 4 : 2
1. Licht in onze duisternis
2. Genezing van onze kwaal
3. Vrijheid in onze gebondenheid
03-12-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De Bijbel is de basis voor het geloof
Schriftlezing: 1 Tim. 6:3-16
Tekst: NGB art 7
1. De Bijbel is genoeg tot zaligheid
2. De Bijbel en de traditie
3. De waarheid gaat boven alles
03-12-2017
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Johannes is de wegbereider van Christus
Schriftlezing: Lukas 1:5-17
Tekst: Lukas 1:16-17
1. Hij treedt op als heraut voor de Koning
2. Hij bewerkt verzoening tussen de generaties
3. Hij zorgt voor een toegerust volk
26-11-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De apocriefe boeken
Schriftlezing: Judas
Tekst: NGB art 6
1. De inhoud van de apocriefe boeken
2. De geschiedenis van de apocriefe boeken
3. De waarde van de apocriefe boeken
26-11-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het zwaard van de Geest
Schriftlezing: Lukas 4:1-13
Tekst: Efeze 6:17b
1. Het zwaard is het Woord
2. Het Woord is het enige wapen
3. We moeten oefenen om dit wapen te gebruiken
19-11-2017
Voorganger: Leesdienst ( Maarten Luther )
Thema: Gods liefde in Christus
Schriftlezing: Johannes 3 : 1 - 21
1. de Gever
2. het Geschenk
3. de ontvanger
4. de bedoeling van het Geschenk
5. de aanneming van het Geschenk
19-11-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds C.G. Vreugdenhil )
Thema: De helm van de zaligheid
Schriftlezing: Efeze 6: 10-20
Tekst: Efeze 6: 17a
1. De bescherming van je hoofd
2. De aanvallen op je gedachteleven
3. De hoop op de zaligheid
12-11-2017
Voorganger: Ds J.S. van der Net
Thema: De belofte van rein water
Schriftlezing: Ezechiel 36 : 16 - 38
Tekst: Ezechiel 36 : 25a
1. De belofte aan een onrein volk
2. Die belofte is een geschenk van God.
3. Die belofte is tot geestelijke vernieuwing
12-11-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds C. Harinck )
Thema: Een grote en onmisbare zegen
Schriftlezing: Johannes 5: 5 t/m 26
Tekst: Johannes 5 : 24
1. De inhoud van die zegen
2. De ontvangers van die zegen
3. Het ontvangen van de beloofde zegen
10-11-2017
Rouwdienst Dhr L. Venema
05-11-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het schild van het geloof
Schriftlezing: Hand. 19:13-23
Tekst: Efeze 6:16
1. Het schild van de Romeinse soldaat
2. De pijlen van de boze
3. De bescherming door het schild
05-11-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Hoop voor ons en onze kinderen
Schriftlezing: Psalm 103
Tekst: Psalm 103:17-18
1. De eeuwige goedertierenheid van God
2. De geloofsopvoeding door de ouders
3. De geloofsgehoorzaamheid van de kinderen
01-11-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De reinigende werking van het offer
Schriftlezing: Mattheüs 5:17-26
Tekst: Mattheüs 5:23-24
1. De berisping van Jezus
2. Een waardeloos offer
3. Een waardevol offer
01-11-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Kaïn en Abel brengen een dankoffer
Schriftlezing: Gen. 4:1-16
Tekst: Gen. 4:3-5a
1. Hun opvoeding
2. Hun offer
3. De uitwerking van hun offer
29-10-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het gezag van de Bijbel
Schriftlezing: 2 Tim. 3:10 – 4:8
Tekst: NGB artikel 5
1. Geloven zonder twijfel
2. Het getuigenis van de Geest
3. Bewijzen dat de Bijbel waar is
29-10-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De schoenen van het Evangelie
Schriftlezing: Jesaja 52
Tekst: Efeze 6:15
1. Stevige schoenen
2. Een boodschap van vrede
3. Bereidwillige voeten
28-10-2017
Reformatieherdenking
22-10-2017
Voorganger: Ds J.J. van Eckeveld
Thema: Jezus en een melaatse
Schriftlezing: Mattheus 8:1-13
Tekst: Mattheus 8:3 m: "Ik wil, word gereinigd!"
1. de nood van de melaatse
2. de gewilligheid van Jezus
22-10-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds C.G. Vreugdenhil )
Thema: Paulus’ verlangen naar de christelijke volkomenheid
Schriftlezing: Filippenzen 3: 1-16
Tekst: Filippenzen 3:10
1. De worsteling om meer kennis van Christus
2. De kracht van de opstanding van Christus
3. De gemeenschap aan het lijden van Christus
15-10-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De canon van de Bijbel
Schriftlezing: Johannes 5:33-47
Tekst: NGB artikel 4
1. De richtlijn voor geloof en leven
2. Het Oude- en Nieuwe Testament
3. De Schriften getuigen van Christus
15-10-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Schijnen als een licht in de wereld
Schriftlezing: Filippenzen 2:1-18
Tekst: Filippenzen 2:14-16
1. De lichtbron
2. Het lichtschijnsel
3. De lichtwerking
08-10-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het borstwapen van de gerechtigheid
Schriftlezing: Zacharia 3
Tekst: Efeze 6:14b
1. Wij moeten het harnas aandoen
2. Het harnas geeft bescherming
3. Het harnas geeft kracht om staande te blijven
10-09-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De nodiging tot Gods heil
Schriftlezing: Jesaja 55
Tekst: Jesaja 55:2b