DatumOmschrijving
19-11-2017
Voorganger: Leesdienst ( Maarten Luther )
Thema: Gods liefde in Christus
Schriftlezing: Johannes 3 : 1 - 21
1. de Gever
2. het Geschenk
3. de ontvanger
4. de bedoeling van het Geschenk
5. de aanneming van het Geschenk
19-11-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds C.G. Vreugdenhil )
Thema: De helm van de zaligheid
Schriftlezing: Efeze 6: 10-20
Tekst: Efeze 6: 17a
1. De bescherming van je hoofd
2. De aanvallen op je gedachteleven
3. De hoop op de zaligheid
12-11-2017
Voorganger: Ds J.S. van der Net
Thema: De belofte van rein water
Schriftlezing: Ezechiel 36 : 16 - 38
Tekst: Ezechiel 36 : 25a
1. De belofte aan een onrein volk
2. Die belofte is een geschenk van God.
3. Die belofte is tot geestelijke vernieuwing
12-11-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds C. Harinck )
Thema: Een grote en onmisbare zegen
Schriftlezing: Johannes 5: 5 t/m 26
Tekst: Johannes 5 : 24
1. De inhoud van die zegen
2. De ontvangers van die zegen
3. Het ontvangen van de beloofde zegen
10-11-2017
Rouwdienst Dhr L. Venema
05-11-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het schild van het geloof
Schriftlezing: Hand. 19:13-23
Tekst: Efeze 6:16
1. Het schild van de Romeinse soldaat
2. De pijlen van de boze
3. De bescherming door het schild
05-11-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Hoop voor ons en onze kinderen
Schriftlezing: Psalm 103
Tekst: Psalm 103:17-18
1. De eeuwige goedertierenheid van God
2. De geloofsopvoeding door de ouders
3. De geloofsgehoorzaamheid van de kinderen
01-11-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De reinigende werking van het offer
Schriftlezing: Mattheüs 5:17-26
Tekst: Mattheüs 5:23-24
1. De berisping van Jezus
2. Een waardeloos offer
3. Een waardevol offer
01-11-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Kaïn en Abel brengen een dankoffer
Schriftlezing: Gen. 4:1-16
Tekst: Gen. 4:3-5a
1. Hun opvoeding
2. Hun offer
3. De uitwerking van hun offer
29-10-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het gezag van de Bijbel
Schriftlezing: 2 Tim. 3:10 – 4:8
Tekst: NGB artikel 5
1. Geloven zonder twijfel
2. Het getuigenis van de Geest
3. Bewijzen dat de Bijbel waar is
29-10-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De schoenen van het Evangelie
Schriftlezing: Jesaja 52
Tekst: Efeze 6:15
1. Stevige schoenen
2. Een boodschap van vrede
3. Bereidwillige voeten
28-10-2017
Reformatieherdenking
22-10-2017
Voorganger: Ds J.J. van Eckeveld
Thema: Jezus en een melaatse
Schriftlezing: Mattheus 8:1-13
Tekst: Mattheus 8:3 m: "Ik wil, word gereinigd!"
1. de nood van de melaatse
2. de gewilligheid van Jezus
22-10-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds C.G. Vreugdenhil )
Thema: Paulus’ verlangen naar de christelijke volkomenheid
Schriftlezing: Filippenzen 3: 1-16
Tekst: Filippenzen 3:10
1. De worsteling om meer kennis van Christus
2. De kracht van de opstanding van Christus
3. De gemeenschap aan het lijden van Christus
15-10-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De canon van de Bijbel
Schriftlezing: Johannes 5:33-47
Tekst: NGB artikel 4
1. De richtlijn voor geloof en leven
2. Het Oude- en Nieuwe Testament
3. De Schriften getuigen van Christus
15-10-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Schijnen als een licht in de wereld
Schriftlezing: Filippenzen 2:1-18
Tekst: Filippenzen 2:14-16
1. De lichtbron
2. Het lichtschijnsel
3. De lichtwerking
08-10-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het borstwapen van de gerechtigheid
Schriftlezing: Zacharia 3
Tekst: Efeze 6:14b
1. Wij moeten het harnas aandoen
2. Het harnas geeft bescherming
3. Het harnas geeft kracht om staande te blijven
08-10-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds S.W. Janse )
Thema: Een liefdevolle vraag
Schriftlezing: Spreuken 23 : 22-35
Tekst: Spreuken 23 : 26
1. De Vraagsteller
2. De aanspraak
3. De inhoud van deze vraag
04-10-2017
Vrouwenevent
01-10-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De herkomst van de Bijbel
Schriftlezing: Petrus 1:3-21
Tekst: NGB artikel 3
1. De openbaring door het Woord
2. De inspiratie van het Woord
3. De zaligmakende kracht van het Woord
01-10-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De wapenrusting van God
Schriftlezing: Jesaja 59:10-21
Tekst: Efeze 6:13 - 14
1. Wij moeten de wapenrusting van God aandoen
2. We moeten de boze tegenstaan
3. We moeten de gordel van de waarheid omdoen
24-09-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds R.A.M. Visser )
Thema: Paulus’ onderwijs over de Heilige Geest
Schriftlezing: Handelingen 19 : 1 – 7
Tekst: Handelingen 19 : 1 – 7
1. De vraag van Paulus (vs. 1 – 2a)
2. De doop van Johannes (vs. 2b – 4)
3. De gave van de Heilige Geest (vs. 5 – 7)
24-09-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De strijd tegen de boze
Schriftlezing: Efeze 6:10-20
Tekst: Efeze 6:10-13
1. We zoeken onze kracht in de Heere
2. We trekken de gehele wapenrusting aan
3. We hebben de strijd tegen demonische machten
17-09-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het kennen van God
Schriftlezing: Psalm 8 en Romeinen 1:18-25
Tekst: Artikel 2 NGB
1. Door middel van de schepping
2. Door middel van de Bijbel
17-09-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Onbekwaam om tot Christus te komen
Schriftlezing: Johannes 6: 35-51
Tekst: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke", Joh. 6:44a
1. De ernst van onze geestelijke toestand
2. De grootheid van Gods barmhartigheid
10-09-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus en Zacheüs
Schriftlezing: Psalm 32
Tekst: Lukas 19:7-10
Thema:
1. Wat de omstanders zeggen (7)
2. Wat Zacheüs zelf zegt (8)
3. Wat Jezus over hem zegt (9-10)
10-09-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De nodiging tot Gods heil
Schriftlezing: Jesaja 55
Tekst: Jesaja 55:2b
07-09-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus met Zacheus aab één tafel
Schriftlezing: Lukas 14 : 12 - 24 Tekst : Lukas 19 : 5,6
1. De nodiging van Jezus.
2. De haast van Zacheus
03-09-2017
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Martha’s zuster:
Schriftlezing: Hooglied 5: 1-8; Johannes 11: 19-35
Tekst: Johannes 11: 28-32
1. Zittend in het sterfhuis
2. Geroepen door Jezus
3. Vallend aan Jezus’ voeten
03-09-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Zacheüs door Jezus gevonden
Schriftlezing: Lukas 19:1-10
Tekst: Lukas 19:1-4
1. Hij is een mens die verloren is
2. Hij is een mens die zoekt
3. De liefde van Jezus straalt door alles heen
27-08-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.J. Tanis )
Thema: Altijd bidden en niet vertragen
Schriftlezing: Lukas 17 : 20 t/m Lukas 18 : 8 Tekst Lukas 18 : 1 - 8
1. Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt!
2. Hoort wat de rechtvaardige Rechter zegt!
3. Hoort wat de Zoon des mensen zegt!
27-08-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De hemelse Dokter
Schriftlezing: Lukas 5 : 27 - 32
1. Ziek zijn
2. Een dokter nodig hebben
20-08-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: We belijden dat God er is
Schriftlezing: Jesaja 40:12-26
Tekst: NGB art. 1b
1. We noemen Hem God
2. God is enig, eenvoudig en geestelijk
3. We belijden dat God groot is
20-08-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De eerste christelijke gemeente in Europa
Schriftlezing: Hand. 16:5-15
Tekst: Hand. 16:13-15
1. De prediking van het Woord
2. Het werk van de Heilige Geest
3. De bediening van de Heilige Doop
13-08-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Hoe de duivel de Heere Jezus en ons probeert te verleiden tot zonde
Schriftlezing: Lukas 4:1-13
Tekst: Lukas 4: 1 ev
1. het gevaar in de omstandigheden
2. de inhoud van de verzoeking
3. het antwoord van de Heere Jezus
13-08-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De opwekking van Dorkas uit de dood
Schriftlezing: Handelingen 9:32-43
Tekst: Handelingen 9:36-42
1. Een dienende discipelin
2. Een geroepen apostel
3. Een heerlijk wonder
06-08-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De inzet van de Nederlandse Geloofsbelijdenis
Schriftlezing: Romeinen 10:1-17
Tekst: NGB artikel 1
1. De actualiteit van deze belijdenis
2. De zwervende dominee
3. Geloven met het hart en belijden met de mond
06-08-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Saulus, Barnabas en de gemeenten
Schriftlezing: Handelingen 22:6-21
Tekst: Handelingen 9:26 - 31
1. Saulus
2. Barnabas
3. De gemeenten
30-07-2017
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Het slotakkoord van het ‘Onze Vader’
Schriftlezing: Efeze 3:8-21
Tekst: HC Zondag 52b
1. De pleitgrond voor het gebed (128)
2. Het zegel van het gebed (129)
30-07-2017
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De vervolger wordt vervolgd
Schriftlezing: Handelingen 9:20-31
Tekst: Handelingen 9:20-25
1. Saulus predikt Christus in Damascus
2. De Joden verwonderen zich
3. Saulus moet vluchten voor zijn leven
23-07-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een gebed om kracht in de geestelijke strijd
Schriftlezing: Matth. 4:1-11
Tekst: HC Zondag 52a
1. We mogen schuilen achter Christus
2. We bidden om kracht tegen de verzoekingen
3. We vragen om bevrijding van de boze
23-07-2017
Voorganger: leesdienst ( Ds A. Elshout )
Thema: De brief aan Sardis
Schriftlezing: Openbaring 3:1-13
Tekst: Openbaring 3:1-6
1. Het dode in de gemeente van Sardis
2. Het stervende in de gemeente van Sardis
3. Het goede in de gemeente van Sardis
16-07-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: vijfde bede van het ‘Onze Vader’
Schriftlezing: Matth. 5:17-28
Tekst: HC Zondag 51bDe
1. Een Bijbelse visie op schuldbesef
2. Een Bijbelse visie op vergevingsgezindheid
16-07-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Saulus van Tarsen in Damascus
Schriftlezing: Galaten 1:6-18
Tekst: Hand. 9:12-19
1. De strijd van Ananias
2. De doop van Saulus
3. Was Saulus een fundamentalist?
09-07-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De belijdenis van Elihu
Schriftlezing: Job 33
Tekst: Job 3: 4
1. God heeft mij gemaakt
2. Door Christus ben ik met God verzoend
09-07-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Hoe het verder ging met Saulas
Schriftlezing: Hand. 9:10-19
Tekst: Hand. 9:10-11
1. Zijn godsdienst zonder Jezus
2. Op de leerschool van het gebed
3. God stuurt een discipel van Jezus