Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal

Diensten terugluisteren


DatumOmschrijving
09-08-2020
02-08-2020
Voorganger: Ds W. Visscher
Thema: Zij verkondigden het Woord Gods
Schriftlezing: Handelingen 13:1-13
Tekst: Handelingen 13:5
1. Wie het Woord Gods verkondigen
2. Wat is de inhoud van de verkondiging
3. Wat is de uitwerking van de verkondiging
02-08-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Antiochië, de eerste gemeente uit de heidenen
Schriftlezing: Handelingen 11:15-26
Tekst: Handelingen 11:20-23
1. Ontstaan door de verkondiging van de Heere Jezus
2. Bezocht door de gemeente van Jeruzalem
3. Bemoedigd door Barnabas
26-07-2020
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: In Christus Jezus zijn
Schriftlezing: Romeinen 8:1 t/m 17 Tekst Romeinen 8:1a
1. Wat het inhoud
2. Hoe je er toe komt
26-07-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Bidstond in Jeruzalem
Schriftlezing: Handelingen 4:23-31
Tekst: Handelingen 4:31
1. Een krachtig gebed
2. Een bewogen plaats
3. Een heerlijke vervulling
19-07-2020
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Het eeuwige leven
Schriftlezing: 1 Johannes 2
Tekst: 1 Johannes 2: 25
1. Verspeeld
2. Beloofd
3. Ontvangen
19-07-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De zalving tot drie ambten (profeet, priester en koning)
Schriftlezing: Psalm 110
Tekst: HC zondag 12
1. De zalving van de Christus
2. De zalving van de christen
12-07-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De vernieuwing van het verbond
Schriftlezing: Jozua 24:14-31
Tekst: Jozua 24:24
1. De vraag van Jozua (vers 15)
2. De keus van het volk (vers 24)
12-07-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds S.W. Janse )
Thema: De laatste brief
Schriftlezing: Openbaringen 3: 14 – 22
Tekst: Openbaringen 3: 14 – 22
1. Het adres van deze brief
2. De Afzender van deze brief
3. De bestraffing in deze brief
4. De raadgeving in deze brief
5. De bemoediging in deze brief
07-07-2020
05-07-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds R. Kattenberg )
Thema: De Zoon van God Die Jezus heet
Schriftlezing: Lukas 1 : 26 – 38
Tekst: HC Zondag 11
1. Een geschenk van God
2. Een getuigenis van het geloof
3. Een overwinning van de dwaling
05-07-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De voortgang van Gods Koninkrijk
Schriftlezing: Psalm 127 en 128
Tekst: Psalm 127:3
1. Het liefdesleven
2. De kinderzegen
3. Het koninkrijk van God
28-06-2020
Voorganger: Ds M. Joosse
Thema: De landman en zijn akker
Schriftlezing: Johannes 15
Tekst: Johannes 15: 1,2
1. Wijnstok en de ranken
2. Ranken en de vruchten
3. Ranken en de reiniging
28-06-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Petrus en Johannes verantwoorden zich tegenover de Joodse Raad
Schriftlezing: Handelingen 4:1-22
Tekst: Handelingen 4:12 Petrus zegt drie dingen over Jezus.
1. Jezus is de Zaligmaker.
2. Jezus is de énige Zaligmaker.
3. Iedereen heeft deze Zaligmaker nodig.
25-06-2020
25-06-2020
21-06-2020
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: De voorzienigheid Gods
Schriftlezing: Psalm 104:24 t/m 35
Tekst: Zondag 10
1. Wat wij met dit belijden verstaan
2. Waar dit belijden toe dient
21-06-2020
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Stefanus, de eerste martelaar
Schriftlezing: Handelingen 7: 44 t/m 60 Tekst Handelingen 7:59
1. zijn geloof
2. zijn hoop
3. zijn liefde
20-06-2020
Rouwdienst Mw Landman - Paul
14-06-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: DE HEILIGE GEEST VERZEGELT HET EIGENDOM VAN CHRISTUS
Schriftlezing: Efeze 4:17-32
Tekst: Efeze 4:30
1. Het bedroeven van de Geest
2. De verzegeling door de Geest
14-06-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds R.Kattenberg )
Thema: Ik geloof in God de Vader
Schriftlezing: Psalm 33 Tekst : Zondag 9
1. God is Vader
2. God is Schepper
3. God is een almachtig God en getrouw Vader
07-06-2020
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: De gouden kandelaar en de twee olijfbomen
Schriftlezing: Zacharia 4:1t/m14
Tekst: Zacharia 4:6b
1. Het bestaan van Gods Kerk
2. De voortgang van Gods Kerk
07-06-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: HET GELOOF IN DE DRIE-ENIGE GOD
Schriftlezing: Openbenbaring 1:1-8
Tekst: HC zondag 8
1. De belijdenis van de drie-eenheid
2. De beleving van de drie-eenheid
3. De werken van de drie-enige God