Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal

Diensten terugluisteren


DatumOmschrijving
20-01-2021
20-01-2021
17-01-2021
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Een zoon die veraf leeft van het Vaderhuis
Schriftlezing: Lukas 15:11 t/m 32
Tekst: Lukas 15:11 t/m 13
1. Een leven vol gebrek
2. Een leven vol zonde
3. Een leven vol gevaar
17-01-2021
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Geloof en genademiddelen
Schriftlezing: Psalm 132
Tekst: HC Zondag 25
1. De oorsprong van het geloof
2. De versterking van het geloof
3. De grond van de zaligheid
10-01-2021
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De goede werken
Schriftlezing: Handelingen 9:32-43
Tekst: Heidelbergse catechismus zondag 24
1. Een christen doet goede werken
2. Je kunt er de zaligheid niet mee verdienen
3. Ze worden door God uit genade beloond
10-01-2021
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Verzoening
Schriftlezing: Genesis 50:15-26
1. Het belang(rijke) van verzoening
2. De weg van verzoening
03-01-2021
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De eerste discipelen van de Heere Jezus
Schriftlezing: Johannes 1:41-52
Tekst: Johannes 1:41-50
01-01-2021
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: HET ANKER VAN DE HOOP
Schriftlezing: Hebreeën 6:9-20
Tekst: Hebreeën 6:18b-19 Het anker – de hoop – ons levensschip – Gods belofte (Abraham) – Christus in het heiligdom
31-12-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: DE WERELDGESCHIEDENIS LOOPT TEN EINDE:
Schriftlezing: Daniël 7:9-28
Tekst: Daniël 7
1. De vier dieren uit de volkeren-zee (3)
2. Het gericht van de Oude van dagen (9-10)
3. De troon van de Mensenzoon (13-14)
27-12-2020
Voorganger: Ds A.A. Brugge
Thema: De wijzen uit het Oosten
Schriftlezing: Mattheus 2 : 1 – 12
Tekst: Mattheus 2 : 1 – 11
1. Gelokt door het Woord Gods in de natuur
2. Geleid door het Woord Gods in de Schrift
3. Geknield voor het Woord Gods in de kribbe
27-12-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds R. Kattenberg )
Thema: God is het Die rechtvaardig verklaart
Tekst: Heidelbergse Catechismus, zondag 23
1. Ondanks alle aanklacht
2. Alleen in Christus
3. Door het geloof Romeinen 3 : 21-31
25-12-2020
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Het Woord werd mens
Schriftlezing: Johannes 1: 1-18
Tekst: Johannes 1:14
1. Zijn komst
2. Zijn woning
3. Zijn volheid
25-12-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De geboorte van Jezus Christus
Schriftlezing: Mattheus 1:1-6 en 16-25
Tekst: Mattheus 1: 1 en 16 en Lukas 2:7
1. Een bijzondere stamboom
2. Een diepe vernedering
3. Een wonderlijke geboorte
24-12-2020
20-12-2020
Voorganger: Ds W. Silfhout
Thema: Het gebed van Hanna
Schriftlezing: 1 Samuël 1 : 1-20
Tekst: 1 Samuël 1:10-11
1. Haar gesteldheid tijdens het gebed
2. Haar vrijmoedigheid in het gebed
3. Haar oogmerk met het gebed
20-12-2020
Voorganger: Ds W. Silfhout
Thema: De komst van Christus onder het beeld van de zonsopgang
Schriftlezing: Lukas 1 : 67 – 80
Tekst: Lukas 1 : 78 en 79
1. Goddelijk welbehagen
2. Hoog bezoek
3. Zegenrijk licht
4. Zekere leiding
13-12-2020
Voorganger: Ds P. Mulder
Thema: Zacharias' gebed verhoord:
Schriftlezing: Lukas 1:5-25 Tekst Lukas 1:13a
1. het leven van Zacharias
2. de dienst van Zacharias
3. het Woord tot Zacharias
13-12-2020
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Het Licht der wereld:
Schriftlezing: Jesaja 9
Tekst: Jesaja 9 vers 1
1. Beloofd
2. Schijnend
3. Verlossend
06-12-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De troost van de lichamelijke opstanding
Schriftlezing: 1 Korinthe 15:35-58
Tekst: HC zondag 22
1. Wat gebeurt er met ons als we sterven?
2. Wat gebeurt er met ons als we opstaan?
3. Wat is de betekenis van het eeuwige leven?
06-12-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De eerste adventspreek op aarde
Schriftlezing: Gen. 3:8-15 en Lukas 1:26-38
Tekst: Gen. 3:15
1. Het verloren paradijs
2. Gods genadige belofte
3. De heerlijke vervulling
22-11-2020
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: De Kerk
Schriftlezing: Efeze 2:1 t/m 22
Tekst: H. Catechismus Zondag 21
1. vergaderd volk
2. verenigd volk
3. vergeven volk
22-11-2020
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Het nachtgesprek met Nicodemus waarin Jezus spreekt over:
Schriftlezing: Johannes 3:1 t/m 16
Tekst: Johannes 3:3
1. de noodzaak van de wedergeboorte
2. de manier van de wedergeboorte
19-11-2020
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Vlees en geest
Schriftlezing: Romeinen 8:1 t/m 17
Tekst: Romeinen 8:1b
1. Grote tegenstelling
2. Geestelijke strijd
3. Rijke troost
15-11-2020
Voorganger: Ds R. Kattenberg
Thema: Paulus op weg naar Rome
Schriftlezing: Handelingen 28:1-16
Tekst: Handelingen 28: 14c, 15
1. Een verrassend God
2. Meelevende broeders
3. Een dankbare apostel
15-11-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: ANTIOCHIE, DE EERSTE ZENDENDE GEMEENTE:
Schriftlezing: Hand.13:1-12
Tekst: Hand.13:1-3
Thema:
1. Meervoudig leiderschap
2. Missionaire kiemkracht
3. Uitgezonden door de Heilige Geest
08-11-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De rijkdom van Gods verbondsbelofte
Schriftlezing: Genesis 18:1-15
Tekst: Genesis 18:14a
1. De belofte van een zoon
2. De weg van het wonder
3. De inhoud van Gods belofte
08-11-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds R. Kattenberg )
Thema: “De Heilige Geest”
Schriftlezing: Johannes 16 : 1 - 15
Tekst: HC Zondag 20
1. Zijn Goddelijk bestaan
2. Zijn heerlijk werk
3. Zijn troostvol blijven
04-11-2020
Voorganger: Ds J. IJsselstein
Thema: Hoe David dankdag houdt
Schriftlezing: 2 Samuel 7
Tekst: 2 Samuel 9 : 18
1. De plaats waar hij dankt.
2. de woorden waarmee hij dankt.
04-11-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De collecte voor christenen in Jeruzalem
Schriftlezing: 2 Korinthe 9
Tekst: 2 Korinthe 9: 6-7, 10-12, 15
1. Geven met een blijmoedig hart (6-7)
2. Geven tot verheerlijking van God (10-12)
3. Danken voor Gods onuitsprekelijke Gave (15)
02-11-2020
Zendingsavond Annemieke Vader
01-11-2020
Voorganger: Ds B. Labee
Thema: De Goede Herder
Schriftlezing: Johannes 10 : 1 - 21
Tekst: Johannes 10 : 16
1. Zijn bezit ( Ik zijn )
2. Zijn leiding ( deze horen )
3. Zijn doel ( en Herder )
01-11-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds R. Kattenberg )
Thema: De verhoogde Christus
Schriftlezing: Handelingen 7: 54 - 60
Tekst: Zondag HC 19
1. Hij heerst
2. Hij zegent
3. Hij oordeelt
29-10-2020
Gemeenteavond over de toekomst van Israel
25-10-2020
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Gij voert ten hemel op, vol eer.
Schriftlezing: Kolossenzen 3 Jezus:
1. Vanaf de Olijfberg heengegaan
2. Toch ook op de aarde aanwezig
3. En werkzaam vanuit het Vaderhuis
25-10-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Antiochië, een bloeiende gemeente uit Jood en heiden
Schriftlezing: Hand. 11:19-30
Tekst: Hand. 11:24-26
1. De vervolging als middel in Gods hand
2. De gemeente-opbouw als middel tot bloei