Selecteer een opname.

EERDERE KERKDIENSTEN

Datum Omschrijving
13 mei 2021
Donderdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Handelingen 1:4-14
Tekst: Handelingen 1:10-11
Thema: De hemelvaart van Christus
1. Hij is nagestaard door de discipelen
2. Hij is gepredikt door de engelen
3. Hij zal komen op de wolken

10 mei 2021
Maandag 14:00
Voorganger: ds. W. Harinck
09 mei 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )

Schriftlezing: Romeinen 5
Tekst: Romeinen 5:9
1. Het is een zekerheid voor nu
2. De zekerheid voor straks

02 mei 2021
Zondag 18:00
Voorganger: ds. G. W. S. Mulder

Schriftlezing: Psalm 6
Tekst: Psalm 6: 5,6
1. Een zucht tot God
2. Een zucht om redding
3. Een zucht uit het graf

02 mei 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. J. J. van Eckeveld

Schriftlezing: Jakobus 1:1-18
Tekst: 1 Korinthe 15:7a: “Daarna is Hij gezien van Jakobus.”
1. Wie Jacobus was
2. Hoe Christus hem verscheen

25 april 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Efeze 4:17-32
Tekst: HC zondag 33
Thema: De inhoud van de dagelijkse bekering
1. De oude- en de nieuwe mens
2. Een hartelijke droefheid over de zonde
3. Een hartelijke vreugde in God

25 april 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Romeinen 5: 1-14
Thema: De zekerheid van de zaligheid
Aandachtspunt: Het is een zekerheid voor nu

18 april 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Jakobus 2 : 14 – 26
Tekst: HC Zondag 32
Thema: Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien
1. Moet het echt, goede werken doen?
2. Kan het echt niet, in de zonde blijven leven?

11 april 2021
Zondag 19:00
Voorganger: Ds C. van Ruitenburg

Schriftlezing: Psalm 83
Tekst: Psalm 83:14
1. De naam
2. De les

11 april 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Openbaring 1:9-20
Tekst: Openbaring 1:17-18
Thema: Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos
1. Zijn adembenemende majesteit
2. Zijn onuitsprekelijke vertroosting

11 april 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Lukas 24 : 36-46
Thema van de preek: De verschijning van de Heere Jezus aan de tien discipelen
1. Hun schrik
2. Zijn antwoord

05 april 2021
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Openbaring 1:1-18
Tekst: Openbaring 1:4-5
Thema: Een paasgroet van Johannes:
1. In naam van de drie-enige God
2. In naam van de Eerstgeborene uit de doden

04 april 2021
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Schriftlezing: Lukas 24:13 – 27
Tekst: Lukas 24:25
Thema: De Emmaüsgangers
1. Verslagen harten
2. Missende harten
3. Brandende harten

04 april 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Lukas 24:1-12
Tekst: Lukas 24:8-11
Thema: Paasfeest in Jeruzalem
1. Jezus is opgestaan
2. De vrouwen vertellen het verder
3. De discipelen geloofden het niet

02 april 2021
Vrijdag 19:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Mattheus 27:33-56
Tekst: Hebreeën 5:7-9
Thema: De gehoorzaamheid van de Hogepriester
1. Het offer van Zijn leven
2. Het doel van Zijn sterven

28 maart 2021
Zondag 16:30
Voorganger: ds. G. J. Baan

Schriftlezing: Hebreeën 13
Tekst: HC 31
Thema: Het hemelrijk ontsloten en toegesloten
1. Door het Woord
2. Door de christelijke ban of tucht

28 maart 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. B. Labee

Schriftlezing: Mattheüs 27:33 – 44
Tekst: Mattheüs 27:39-44
Thema: Bespot op Golgotha
1. de bespotters (vs 39, 41, 44)
2. de bespottingen (vs 40, 42, 43)
3. de Bespotte (Hem, Hij)

21 maart 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Hebreeën 8
Tekst: Jeremia 31:33-34
Thema: Het nieuwe verbond
1. De betekenis van dit verbond
2. De beloften van dit verbond

21 maart 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Psalm 22: 1-4 en Mattheüs 27: 33 – 46
Tekst: Mattheüs 27: 45, 46
Thema: Het vierde kruiswoord
1. Waarschuwende woorden
2. Een beminnelijke stilte
3. Opmerkelijke woorden

14 maart 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Johannes 6:41-59
Tekst: HC zondag 29 en 30
Thema: De bedoeling en de viering van het Heilig Avondmaal
1. De verzekering en verzegeling van Gods belofte
2. Het vertrouwen op de vergeving van zonden

14 maart 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Johannes 10:1-16
Tekst: Johannes 10:8-11
Thema: Jezus onschuldig ter dood veroordeeld
1. De belijdenis van Jezus’ onschuld
2. Pilatus’ onrust en Jezus’ rust

10 maart 2021
Woensdag 16:00
Voorganger: Ds W. Harinck

Schriftlezing: Jesaja 26:11-27:1
Tekst: Jesaja 26:20
Thema: Biddag in lockdown
1. Oordeel
2. Behoud
3. Gebed

10 maart 2021
Woensdag 10:01
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Nehemia 2:11-20
Tekst: Nehemia 2:17-20
Thema: De biddende bouwer
1. Hij roept op om te bouwen
2. Er komt tegenstand van de vijand
3. Hij vertrouwt in het geloof op God

10 maart 2021
Woensdag 10:00
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Nehemia 2:11-20
Tekst: Nehemia 2:17-20
1 Hij roept op om te bouwen
2 Er komt tegenstand van de vijand
3 Hij vertrouwt in het geloof op God

07 maart 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. J. J. van Eckeveld

Schriftlezing: Mattheus 26:57-68
Thema: Een zwijgende Borg
1. opdat Hij verzoening zou aanbrengen
2. opdat Hij van genade zou spreken
3. opdat Zijn Kerk Gods lof zou zingen

07 maart 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: 1 Korinthe 11:23-34
Thema: De betekenis van het Heilig Avondmaal (HC28)
1. Het onderwijs over het avondmaal
2. De betekenis van het Heilig Avondmaal
3. De instelling van het Heilig Avondmaal

28 februari 2021
Zondag 18:00
Voorganger: ds. A. A. Brugge

Schriftlezing: Jesaja 52
Thema: De Kruiskoning
1. Zijn optreden
2. Zijn voorkomen
3. Zijn vrucht

28 februari 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Lukas 19:28-44
Thema: Het Evangelie van Jezus’ tranen
1. De aangrijpende oorzaak van Zijn tranen
2. De diepe liefde in Zijn tranen
3. De indringende nodiging in Zijn tranen

21 februari 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Johannes 18:1-16
Tekst: Johannes 18:10-12
Thema: Jezus wordt gevangen genomen
1. Het zwaard van Petrus
2. De drinkbeker van Jezus
3. De les voor ons allen

21 februari 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 13: 21 – 30
Tekst: Johannes 13 : 27 en 30
Thema: De ontmaskering van de verrader
1. De voleinding van het kwaad
2. Overgegeven tot het kwaad
3. Het volbrengen van het kwaad

14 februari 2021
Zondag 16:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Titus 2:11 – 3:7
Thema: Nog meer onderwijs over de Heilige Doop (HC 27):
1. De doop is het bad van de wedergeboorte
2. God geeft ons het teken van Zijn verbond
3. God zegt ons het heil in Christus toe

14 februari 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Markus 10 : 32 – 52
Tekst: Markus 10 : 32 – 34
Thema: De opgang van Christus naar Jeruzalem
1. De weg die Hij gaat
2. De indruk die Hij maakt
3. De lijdensaankondiging die Hij uitspreekt

07 februari 2021
Zondag 16:00
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Hosea 13
Tekst: Hosea 13:13
Thema: Efraïm blijft in de kindergeboorte steken
Aan de orde komen onder andere:
– de letterlijke betekenis
– de geestelijke betekenis
– hindernissen in de wedergeboorte
– aansporing tot geloof
– het aannemen van de Heere Jezus

07 februari 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Markus 14:1-11
Tekst: Markus 14:3-9
Thema: De liefde van Maria tot Christus:
1. Haar liefde in de zalving getoond
2. Haar liefde door de discipelen gehoond
3. Haar liefde door Jezus bekroond

31 januari 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: 1 Johannes 1:1 – 10
Thema: De betekenis van de Heilige Doop (HC Zondag 26)
1. Vermaand en verzekerd
2. Vergeven en vernieuwd
3. Toegezegd en vervuld

24 januari 2021
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Visscher

Schriftlezing: Johannes 4:43-54
Tekst: Johannes 4:53-54
Thema: De heerlijkheid van de Zoon van God
1. De noodzaak van deze heerlijkheid
2. De openbaring van deze heerlijkheid
3. De vrucht van deze heerlijkheid

24 januari 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Galaten 3:19 – 4:7
Tekst: Galaten 4:4-5
Thema: God heeft voor verlossing gezorgd:
1. Wanneer? In de volheid des tijd
2. Hoe? Zijn Zoon gezonden, uit een vrouw, onder de wet
3. Met welk doel? Tot verlossing van de vloek der wet, tot aanneming tot kinderen

17 januari 2021
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Schriftlezing: Lukas 15:11-32
Tekst: Lukas 15:11-13
Thema: Een zoon die veraf leeft van het Vaderhuis
1. Een leven vol gebrek
2. Een leven vol zonde
3. Een leven vol gevaar

17 januari 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Psalm 132
Thema: Geloof en genademiddelen (HC 25)
1. De oorsprong van het geloof
2. De versterking van het geloof
3. De grond van de zaligheid

10 januari 2021
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Handelingen 9:32-43
Thema: De goede werken (HC24)
1. Een christen doet goede werken
2. Je kunt er de zaligheid niet mee verdienen
3. Ze worden door God uit genade beloond

10 januari 2021
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Genesis 50:15-26
Thema: Verzoening
1. Het belang(rijke) van verzoening
2. De weg van verzoening

03 januari 2021
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Johannes 1:41-52
Tekst: Johannes 1:41-50
Thema: De eerste discipelen van de Heere Jezus

01 januari 2021
Vrijdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Hebreeën 6:9-20
Tekst: Hebreeën 6:18b-19
Thema: Het anker van de hoop
Het anker – de hoop – ons levensschip – Gods belofte (Abraham) – Christus in het heiligdom.

31 december 2020
Donderdag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Daniël 7:9-28
Tekst: Daniël 7
Thema: De wereldgeschiedenis loopt ten einde
1. De vier dieren uit de volkeren-zee (3)
2. Het gericht van de Oude van dagen (9-10)
3. De troon van de Mensenzoon (13-14)

27 december 2020
Zondag 18:30
Voorganger: ds. A. A. Brugge

Schriftlezing: Mattheus 2 : 1 – 12
Tekst: Mattheus 2 : 1 – 11
Thema: De wijzen uit het Oosten
1. Gelokt door het Woord Gods in de natuur
2. Geleid door het Woord Gods in de Schrift
3. Geknield voor het Woord Gods in de kribbe

27 december 2020
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Romeinen 3 : 21-31
Thema: God is het Die rechtvaardig verklaart (HC 23)
1. Ondanks alle aanklacht
2. Alleen in Christus
3. Door het geloof

26 december 2020
Zaterdag 09:45
Voorganger: Video-opname

Kerstfeest met de kinderen

25 december 2020
Vrijdag 19:00
Voorganger: ds. W. A. Zondag

Schriftlezing: Johannes 1: 1-18
Tekst: Johannes 1:14
En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.
Thema: Het Woord werd mens
1. Zijn komst
2. Zijn woning
3. Zijn volheid

25 december 2020
Vrijdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Mattheus 1:1-6 en 16-25
Tekst: Mattheus 1: 1 en 16 en Lukas 2:7
Thema: De geboorte van Jezus Christus
1. Een bijzondere stamboom
2. Een diepe vernedering
3. Een wonderlijke geboorte

20 december 2020
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Schriftlezing: 1 Samuël 1 : 1-20
Tekst: 1 Samuël 1:10-11
Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot den HEERE en zij weende zeer. En zij beloofde een gelofte en zeide: HEERE der heirscharen, zo Gij eenmaal de ellende Uwer dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt en Uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan Uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat den HEERE geven al de dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen.

Thema: Het gebed van Hanna
1. Haar gesteldheid tijdens het gebed
2. Haar vrijmoedigheid in het gebed
3. Haar oogmerk met het gebed

20 december 2020
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Schriftlezing: Lukas 1 : 67 – 80
Tekst: Lukas 1 : 78 en 79
Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte; Om te verschijnen dengenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes.

Thema: De komst van Christus onder het beeld van de zonsopgang
1. Goddelijk welbehagen
2. Hoog bezoek
3. Zegenrijk licht
4. Zekere leiding

13 december 2020
Zondag 16:00
Voorganger: ds. P. Mulder

Schriftlezing: Lukas 1:5-25
Tekst: Lukas 1:13a
Thema: Zacharias’ gebed verhoord:
1. het leven van Zacharias
2. de dienst van Zacharias
3. het Woord tot Zacharias

13 december 2020
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. A. Zondag

Schriftlezing: Jesaja 9
Tekst: Jesaja 9 vers 1: Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.
Thema: Het Licht der wereld
1. Beloofd
2. Schijnend
3. Verlossend

15 november 2020
Zondag 16:00
Voorganger: ds. R. Kattenberg

Schriftlezing: Handelingen 28:1-16
Tekst: Handelingen 28: 14c, 15
Thema: Paulus op weg naar Rome
1. Een verrassend God
2. Meelevende broeders
3. Een dankbare apostel

15 november 2020
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Handelingen 13:1-12
Tekst: Handelingen 13:1-3
Thema: Anthiochie, de eerste zendende gemeente
1. Meervoudig leiderschap
2. Missionaire kiemkracht
3. Uitgezonden door de Heilige Geest

08 november 2020
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Genesis 18:1-15
Tekst: Genesis 18:14a
Thema: De rijkdom van Gods verbondsbelofte
1. De belofte van een zoon
2. De weg van het wonder
3. De inhoud van Gods belofte

08 november 2020
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 16 : 1 – 15
Thema: De Heilige Geest (HC Zondag 20)
1. Zijn Goddelijk bestaan
2. Zijn heerlijk werk
3. Zijn troostvol blijven