Selecteer een opname.

EERDERE KERKDIENSTEN

Datum Omschrijving
29 mei 2023
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: 1 Korinthe 12: 1-20
Tekst: 1 Korinthe 12: 1-3
Thema: De vrucht van Pinksteren
1. De omstandigheden in Korinthe
2. De inhoud van het belijden
3. Onze taak in de gemeente

28 mei 2023
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Handelingen 2: 5-13 en 37-41
Tekst: Handelingen 2:13 en 37
Thema: Twee verschillende reacties op de Pinksterprediking
1. De spot waarin wij zien het werk van satan
2. De verslagenheid waarin wij zien het werk van de Heilige Geest

28 mei 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Handelingen 2: 1-21
Tekst: Handelingen 2:1 en 4
Thema: Het Pinksterfeest in Jeruzalem
1. Het oogstfeest is aangebroken
2. De discipelen worden vervuld met de Geest
3. Door het talenwonder wordt God verheerlijkt

21 mei 2023
Zondag 18:30
Voorganger: ds. A.T. Vergunst

Lezen: Handelingen 1
Tekst: Handelingen 1:5
Thema: Het gebed voor de doop met de Heilige Geest
1. Een beloofde gave voor de predikers
2. Een nodige gave voor Gods kerk
3. Een gezegende gave voor de verloren zielen

21 mei 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Mattheus 5 : 1 – 16
Tekst: Mattheus 5 : 13, 16b
Thema: De uitwerking van het zout
1. Voor jezelf
2. Voor je omgeving.
3. Voor de Heere

20 mei 2023
Zaterdag 19:30
Voorganger: bzgg

Slotconcert dirigentencursus 2023

Tijdens dit concert worden de beide koren gedirigeerd door de cursisten van de dirigentencursus BZGG van het afgelopen jaar. De koren worden begeleidt door orgel en ensemble, en de koorzang wordt afgewisseld door samenzang. Het is de afsluiting van de cursus van het afgelopen jaar.
Aan het einde van het concert krijgen de cursisten hun certificaat uitgereikt door de docent van de dirigentencursus Paul Heijboer.

Voor meer informatie zang@bzgg.nl

De toegang is gratis.
Er wordt een collectie gehouden voor “Deputaatschap Bijzondere
Noden” met als doel ‘hulp Oekraïne’.

Deelnemers:

  • Projectkoor
  • Eskol-koor
  • Christelijk ensemble ”Filomusica’
  • Harm Tillema – orgel
18 mei 2023
Donderdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Psalm 68 : 10-21 en Handelingen 1: 4-11
Thema: De hemelvaart van Christus naar Efeze 4:8
1. Hij is opgevaren in de hoogte
2. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen
3. Hij heeft de mensen gaven gegeven

14 mei 2023
Zondag 16:00
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Lezen: Genesis 5: 18-24, Hebreeën 11: 1-6 en Judas: 14 & 15
Tekst: Genesis 5:24
Thema: Leven als Henoch
1. Wat we van hem weten
2. Hoe hij leeft
3. Wat er met hem gebeurt

14 mei 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Mattheüs 4: 12-25
Thema: De toekomst van Petrus
Tekst: Johannes 21: 19b-22
1. Hij volgt onder het kruis
2. Hij volgt Christus na

07 mei 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. R. Kattenberg

Lezen: Psalm 46 en Mattheüs 28 : 16 – 20
Tekst: Mattheüs 28 : 20
Thema: Slotwoord na Pasen
1. Een woord vol majesteit
2. Een woord vol ontroering
3. Een woord vol bemoediging

07 mei 2023
Zondag 12:00
Voorganger: -

Thema: Overgave

07 mei 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 24: 36 – 49
Tekst: Johannes 21: 18 – 19
Thema: Petrus’ volgen van Jezus
1. Stille getuigen tegen Petrus
2. De levenskracht van Petrus
3. Het kruis in het leven van Petrus

30 april 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: 1 Korinthe 3 : 9 – 15
Tekst: NGB artikel 37
Thema: Uitzicht op de toekomst
1. De wederkomst van Christus
2. De opstanding van ons lichaam
3. Trappen in de heerlijkheid

30 april 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 21: 15 – 25
Thema: De vraag: “Hebt u Christus lief”
1. Het bijzondere gevoelen ten aanzien van Christus
2. Merktekenen van de liefde tot Christus
3. De persoonlijke spits

23 april 2023
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Visscher

Lezen: Romeinen 4 : 13 – 25
Tekst: Zondag 7
Thema: Het ware geloof
1. De noodzaak van het ware geloof
2. De aard van het ware geloof
3. De inhoud van het ware geloof

23 april 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 21 : 15 – 25
Tekst: Johannes 21 : 7 – 13
Thema: De derde openbaring van Jezus
Een paar trefwoorden:
Het is de Heere – verse vis – tot de maaltijd genodigd – Jezus volgen – lijden voor Jezus

16 april 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 21 : 1 – 14
Thema: Jezus aan de oever van het meer
1. Tevergeefs gewerkt
2. Een heerlijke belofte

16 april 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Openbaring 6
Thema: De opening van het eerste zegel
1. Een ruiter
2. Tekenen
3. Overwinning

10 april 2023
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: 1 Korinthe 15:42 – 58
Tekst: 1 Korinthe 15 : 53 – 54
Thema: De overwinning op de dood
1. Het nieuwe kleed bij de opstanding
2. De dood verslonden tot overwinning

09 april 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 24 : 13 – 35
Tekst: Lukas 24 : 34
Thema: De Heere is waarlijk opgestaan
1. Het graf is leeg
2. Jezus leeft echt
3. De opstanding wordt helder beleden

09 april 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 24: 1 – 12
Tekst: Lukas 24 :6a
Thema: De opstanding van de Heere Jezus
1. De tekenen
2. De woorden
3. De getuigen

07 april 2023
Vrijdag 19:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 23 : 39 – 56
Tekst: Lukas 23 : 39 – 43 & 46
Thema: Het evangelie van Goede Vrijdag
1. De schuldbelijdenis van de moordenaar
2. Het gebed van de moordenaar
3. Jezus’ antwoord op het gebed van de moordenaar
4. Jezus’ laatste gebed

02 april 2023
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Thema: Het Lam van God
Tekst:HC Zondag 6: vraag en antwoord 16-19
1. In de Goddelijke profielschets
2. Aangewezen als dé Kandidaat

02 april 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Mattheus 26: 47 – 56
Thema: De nachtelijke overval
1. Het verraad.
2. De tegenaanval.
3. De overgave

26 maart 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Romeinen 13
Tekst: NGB artikel 36
Thema: Het ambt van de overheid
1. De goedheid van God
2. De volmacht van de overheid
3. Onze gehoorzaamheid aan de overheid

26 maart 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Lezen: Lukas 23 : 1-25
Tekst: Lukas 23:2
Thema: Christus door de Joden gedegradeerd tot
1. Een verleider van het volk
2. Een hater van de keizer
3. Een gevaar voor de troon van Rome

22 maart 2023
Woensdag 14:00
Voorganger: ds. J. van Laar
19 maart 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Markus 14 : 17 – 26
Tekst: Mattheüs 26 : 26
Thema: Het eten van het brood (bij bediening HA)
Tekst: Mattheüs 26 : 30
Thema: De lofzang in de nacht (bij Nabetrachting HA)
1. De zangers
2. De zangstof
3. De zangtijd

19 maart 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Mattheüs 26 : 20 – 30
Tekst: Mattheüs 26 : 26
Thema: Het teken van het brood
1. Het breken van het brood
2. Het eten van het brood

18 maart 2023
Zaterdag 19:00
Voorganger: Bijzondere Noden

Zangavond van het Eskol kinderkoor en het kinderkoor van Bodegraven voor Bijzondere Noden.

16 maart 2023
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Jesaja 52: 13 – 53: 12
Tekst: Jesaja 53:5
Thema: De lijdende Knecht des Heeren
1. de reden van dit lijden
2. de diepte van dit lijden
3. de vruchten van dit lijden

12 maart 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 19:1-18
Tekst: Johannes 19:16-18
Thema: Jezus in het midden
1. In het midden van Zijn Lijden
2. In het midden tussen God en mensen
3. In het midden van de zondaren

12 maart 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Lezen: Jesaja 55
Thema: Een verbond met God door de Middelaar
1. De middelen en manieren om een zondaar te overtuigen
2. Bemoediging voor de overtuigde zondaar
3. Hoe de gelovige op een goede manier gebruik kan maken van de Middelaar

08 maart 2023
Woensdag 16:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Openbaringen 22:1 – 21 & NGB 13
Tekst: Openbaringen 22:11
Thema: Waar gaat het heen met deze wereld?!
1. de crisis zelf
2. de crisis in aanvang
3. de crisis in uitkomst

08 maart 2023
Woensdag 10:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Lezen: 2 Koningen 6 : 8-23
Tekst: 2 Koningen 6 : 16-17
Thema: Een gebed om te mogen zien
1. God geeft informatie aan Elisa
2. God opent de ogen van de knecht
3. God verblindt de ogen van de vijanden

05 maart 2023
Zondag 16:00
Voorganger: ds. W. Visscher

Schriftlezing: Galaten 3 : 1 – 18
Thema: De verzoening met God
1. De noodzaak van betaling
2. De onmogelijkheid van betaling
3. De weg van betaling

05 maart 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Mattheus 27 : 11 – 26
Tekst: Mattheus 27 : 22a
Thema: De vraag van Pilatus
1. Het probleem
2. De mogelijkheden
3. De keus

26 februari 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 22 : 7-23
Thema: Het Heilig Avondmaal van onze Heere Jezus Christus
uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 35
• De instelling van het Heilig Avondmaal
• De tekenen van het Heilig Avondmaal
• De verzekerende werking van het Heilig Avondmaal
• De gehoorzaamheid aan Jezus’ bevel
• De verzegeling van de belofte van het evangelie
• De gemeenschap der heiligen

26 februari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Mattheüs 26: 26-35
Tekst: Mattheüs 26: 31-35
Thema: Jezus en Zijn discipelen
1. Ontrouwe discipelen
2. Een getrouwe Jezus
3. Overmoedige discipelen
4. Een ootmoedige Jezus

12 februari 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Filippenzen 3: 8 – 21
Tekst: Filippenzen 3: 20
Thema: Wandelen met God
1. Waar ligt ons staatsburgerschap?
2. Wandelen in geloof

12 februari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Micha 6
Tekst: Micha 6 : 9
Thema: De roede des Heeren
1. De stem van God die roept
2. De roede van God die spreekt

05 februari 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. R. Kattenberg

Lezen: Mattheüs 9: 18 – 38
Tekst: Mattheüs 9: 35 – 38
Thema: De Heere Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde
1. Waar Hij komt
2. Wat Hij doet
3. Hoe Hij is
4. Welke gevolgtrekking Hij maakt

05 februari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: 1 Johannes 4
Tekst: 1 Johannes 4: 7-12
Serie: brieven van de apostel Johannes (deel 8)
Thema: De liefde van God
1. Het gehalte van deze liefde
2. Het initiatief in deze liefde
3. Het bewijs van deze liefde
4. Het gevolg van deze liefde

29 januari 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Titus 2: 11 – 3: 8
Thema: De sacramenten
De volgende aandachtspunten komen aan de orde:
Beeldonderwijs, heenwijzing naar Christus, de besnijdenis, de doop in de plaats van de besnijdenis, de betekenis van de doop voor jou, geen toestemming maar instemming, doop en wedergeboorte.

29 januari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 15
Thema: Gods rijke genade
1. Deze rijke genade wordt niet begrepen door de farizeeërs
2. Deze rijke genade wordt uitgebeeld door de Vader in dit hoofdstuk

22 januari 2023
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Lezen: Lukas 19 : 1 – 10
Tekst: Lukas 19 : 1 – 10
Thema: Zoekend komen
1. Naar Jezus
2. Bij Jezus
3. Voor Jezus
4. Door Jezus

22 januari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Markus 3 : 1 – 12
Tekst: Markus 3 : 5
Thema: Jezus en de man met de verdorde hand
1. Jezus en de sabbat
2. Jezus en de farizeeën
3. Jezus en de zondaar

21 januari 2023
Zaterdag 10:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Begrafenisdienst dhr. Reijersen van Buuren.

Meditatie over Johannes 11 : 25 en 26
Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven;
die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;
En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft,
zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?

15 januari 2023
Zondag 16:00
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Lezen: Jesaja 45
Tekst: Jesaja 45:19:
Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde
Ik heb tot het zaad Jakobs niet gezegd: Zoekt Mij tevergeefs.
Ik ben de HEERE, Die gerechtigheid spreekt, Die rechtmatige dingen verkondigt.
Thema: De sprekende God
1. Hij is duidelijk (in wat Hij zegt)
2. Hij meent wat Hij zegt
3. Hij is betrouwbaar

15 januari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Efeze 4 : 1 – 16
Tekst: Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 30 – 32
Thema: Orde in het kerkelijk leven
1. Leiding in de kerk is nodig
2. Gaven en ambten in de kerk
3. Orde en regel in de kerk

08 januari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 2 : 39-52
Thema van de preek: De twaalfjarige Jezus in de tempel
1. Gehoorzaam aan de wet
2. Gehoorzaam aan Zijn Vader
3. Gehoorzaam aan Zijn ouders

01 januari 2023
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: Markus 4: 30-41
Tekst: Markus 4 vers 41b: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?
Thema: ‘Isrels Wachter sluimert niet’. Het antwoord op de vraag ‘wie is toch Deze?’
1. Op een rustige avond
2. In een onstuimige nacht
3. Na verkregen onderwijs

01 januari 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Openbaring 4
Tekst: Openbaring 4 : 1 – 3
Thema: Het hemels troongezicht
1. Een geopende deur naar de troon
2. Een luisterrijke God op de troon
3. De boog van Gods trouw rondom de troon

31 december 2022
Zaterdag 19:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Hebreeën 13
Tekst: Hebreeën 13 : 14
Thema: De pelgrimstocht van het leven van een christen
1. De uittocht uit de oude stad
2. De zoektocht naar de nieuwe stad
3. De intocht in de eeuwige stad

26 december 2022
Maandag 09:45
Voorganger: Kerstfeest met de verenigingen

Maandagmorgen 26 december zal het Kerstfeest met de verenigingen gehouden worden. Het kerstprogramma begint om 09:45 uur met het samen zingen van kerstliederen.

25 december 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Door een storing is de video helaas niet helemaal compleet.

Schriftlezing: Lukas 2 : 8 – 20
Tekst: Lukas 2 : 13 en 14
Thema: Het loflied van de engelen
1. Ere zij God
2. Vrede op aarde
3. In mensen een welbehagen

25 december 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Door een storing is het laatste deel van de video helaas niet helemaal compleet.

Schriftlezing: Lukas 2 : 1 – 14
Tekst: Lukas 2:7
Thema: Het kerstevangelie van Jezus’ geboorte
1. Geboren in Bethlehem
2. In doeken gewonden
3. Als Zaligmaker geschonken

18 december 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Schriftlezing: Johannes 1 : 1 – 18
Tekst: Johannes 1 : 14
Thema: Het vleesgeworden Woord
1. Zijn komst (“En…geworden,”)
2. Zijn woonplaats (“en…gewoond” / “vol…waarheid.”)
3. Zijn heerlijkheid (“(en…Vader),”)

18 december 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Exodus 16 : 1 – 19
Tekst: Exodus 16 : 7a
Thema: Het Brood der heerlijkheid
1. Als een wonder van Gods almacht
2. Als een wonder van Gods liefde

17 december 2022
Zaterdag 19:45
Voorganger: -

Opnieuw organiseren enkele Houtense kerken gezamenlijk een Volkskerstzangavond.
We zingen bekende kerstliederen met elkaar en luisteren naar het Kerstevangelie.

Tijdens de avond is er een muzikale bijdrage m.m.v. kinderkoor, gemengd koor, jongerenorkest en diverse andere instrumentalisten.

Na afloop staat er koffie en warme chocolademelk voor u klaar!

11 december 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Hebreeën 7 : 22 – 28 en 8 : 1 – 6
Tekst: Lukas 1 : 19 – 25
Thema: Een stomme priester en zijn lofzingende vrouw
1. Het ongeloof wordt genadig gestraft
2. Gods belofte wordt heerlijk vervuld
3. De Heere wordt hartgrondig geprezen

11 december 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Exodus 30 : 1 – 10
Tekst: Lukas 1 : 8 – 10
Thema: Zacharias brengt een reukoffer

08 december 2022
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: Psalm 118: 14-29
Teksten: Jesaja 28 : 16 & Psalm 118 : 22 – 23
Thema: Christus als de hoeksteen van Sion
1. beloofd
2. verworpen
3. bewonderd

04 december 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Lukas 1 : 5 – 25
Tekst: Lukas 1: 16 – 17
Thema: Johannes als de wegbereider van Christus
1. Hij treedt op als de heraut van de Koning
2. Hij bewerkt verzoening tussen de generaties
3. Hij zorgt voor een toegerust volk

04 december 2022
Zondag 10:49
Voorganger: Leesdienst

Door een storing is alleen het laatste deel van de video opname van deze dienst beschikbaar. De audio opname is wel helemaal beschikbaar.

Schriftlezing: Mattheüs 1: 18 – 25
Tekst: Mattheüs 1 : 23
Thema: Immanuël
1. De vervulling van Gods belofte
2. De redding van de zondaar
3. De troost van Gods nabijheid

04 december 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Door een storing is alleen de audio-opname van deze dienst beschikbaar.

Schriftlezing: Mattheüs 1: 18 – 25
Tekst: Mattheüs 1 : 23
Thema: Immanuël
1. De vervulling van Gods belofte
2. De redding van de zondaar
3. De troost van Gods nabijheid

27 november 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Doopdienst
Lezen: Jeremia 31: 12 – 19 & Mattheüs 2: 16 – 18
Tekst: Jeremia 31: 15 – 17
Thema: De hoop voor het nageslacht
1. Rachel weent over haar kinderen
2. De rijkdom van het nieuwe verbond
3. Een toekomst vol van hoop

27 november 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Genesis 3 : 1 – 15
Tekst: Genesis 3 : 9
Thema: Gods adventsvraag: Waar zijt Gij?
1. Deze vraag komt tot de schuldige mens
2. Deze vraag komt van de genadige God

20 november 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. J.B. Huisman

Lezen: Romeinen 3: 9 – 31
Thema: De wet als spiegel van de zonde
1. God geeft de spiegel
2. Christus houdt de spiegel voor
3. Wij moeten in de spiegel zien

20 november 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Jozua 2
Thema: Het teken aan het huis van Rachab
1. Haar geloofsdaad
2. Haar geloofsbelijdenis
3. Haar geloofsvertrouwen

13 november 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Visscher

Lezen: 2 Korinthe 5: 11 -21
Thema: De enige troost (Zondag 1)
1. De inhoud van de enige troost
2. Het delen in de enige troost

13 november 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 7:1-10
Thema: De Romeinse hoofdman over honderd
1. Wat iets lijkt, maar wat er niet toe doet
2. Wat niets lijkt, maar wat er zeker wel toe doet

06 november 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Lezen: Johannes 6: 47- 59
Tekst: Johannes 6: 53
Thema: Jezus onderscheid makende prediking
1. Gezaghebbend (“Jezus…ulieden”)
2. Waarschuwend (“Tenzij…uzelven”)
3. Troostend (“dat…drinkt”)

06 november 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Door een storing is alleen de audio-opname van deze dienst beschikbaar.

Lezen: Daniël 6
Tekst: Daniël 6 : 11
Thema: Blijven bidden
1. Als het moeilijk is
2. Gericht op God
3. In vertrouwen dat de Heere helpt

02 november 2022
Woensdag 16:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Openbaringen 14: 1- 20
Tekst: Openbaringen 14: 15
Thema: Tweeërlei oogst
1. De Heere van de oogst
2. De tarweoogst
3. De wijnoogst

02 november 2022
Woensdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Jeremia 8: 4-22
Tekst: Jeremia 8:20
Thema: De aangrijpende klacht van Jeremia
1. De inhoud van deze klacht
2. De redenen voor deze klacht
3. Het misverstand in deze klacht

30 oktober 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Efeze 4: 1-16
Tekst: NGB artikel 27 t/m 29
Thema: De algemene christelijke kerk
1. Wat is de kerk?
2. De kenmerken van de ware kerk
3. Je hebt de kerk nodig

30 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: 2 Koningen 22
Tekst: 2 Koningen 22 : 19
Thema: Restauratie of Reformatie
1. Een vervallen tijd
2. Een verborgen werk
3. Een vergeten wetboek
4. Een vernederd hart

23 oktober 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. A.A. Brugge

Lezen: Deuteronomium 32 : 1 – 14
Tekst: Deuteronomium 32: 10
Thema: Gods liefde tot Israel
1. Die onwaardigen vindt
2. Die Hulpbehoevenden leidt
3. Die onwetenden onderricht
4. Die zwakken bewaart

23 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 17: 1 – 6 en Handelingen 3: 11 – 26
Tekst: Lukas 17:5
Thema voor de preek: Een gebed om vermeerdering van het geloof
1. De aanleiding tot dit gebed
2. De inhoud van dit gebed

16 oktober 2022
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Zefanja 1: 1 – 13
Thema: Zefanja, een man Gods
1. Een uitvoerige stamboom
2. Een gelovige vader
3. Een heilrijk Evangelie

16 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Genesis 1 : 26 – 2 : 15
Tekst: Genesis 1 : 28 en 2 : 15
Thema: De scheppingsopdracht
1. Een opdracht om te regeren in Gods naam;
2. Een opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren;
3. Het falen van de mens

09 oktober 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Schriftlezing: Lukas 15:11-24
Tekst: Lukas 15: 11-24
Thema: De verloren zoon
1. Zijn zonde
2. Zijn ellende
3. Zijn genade

09 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Efeze 1: 13-23
Tekst: Efeze 1:19-23
Thema: Het gebed van Paulus voor de gemeente (2)
1. De grootheid van Gods kracht voor de gelovigen
2. Het koningschap van Christus over heel de wereld
3. Het Hoofd-zijn van Christus over de gemeente als Zijn lichaam

02 oktober 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Lezen: Zacharia 8
Tekst: Zacharia 8:23
Thema: Tien mannen grijpen de slip van een jood
1. Wanneer zij deze slip zullen grijpen
2. Welke mannen deze slip zullen grijpen
3. Waarom zij deze slip zullen grijpen

02 oktober 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Efeze 1: 15-23
Tekst: Efeze 1:15-18
Thema: Het gebed van Paulus voor de gemeente
1. Hij dankt voor de bewezen genade
2. Hij bidt om opwas (groei) in de genade

25 september 2022
Zondag 18:45
Voorganger: ds. B. Labee

Schriftlezing: Johannes 6 : 22 – 40
Tekst voor de preek: Johannes 6 : 35b
Thema: Jezus, het Brood des levens
1. De betekenis (Ik ben het Brood des levens)
2. De bestemming (die tot Mij komt/ die in Mij gelooft)
3. De belofte (zal geenzins hongeren/ zal nimmermeer dorsten)

25 september 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Johannes 7: 10 – 39
Thema voor de preek: De roepstem van Jezus
1. Wat Hij roept
2. Wat Hij beveelt

20 september 2022
Dinsdag 20:12
Voorganger: Drs. J. van Mourik

Op dinsdagavond 20 september wordt een bezinningsavond gehouden. Dit is tevens de startavond voor de Bijbelkringen. Drs. J. van Mourik zal een inleiding houden over het Bijbelboek Galaten. De avond begint om 19.45 uur. Alle gemeenteleden zijn hartelijk welkom!

20 september 2022
Dinsdag 19:40
Voorganger: Drs. J. van Mourik

Op dinsdagavond 20 september wordt een bezinningsavond gehouden. Dit is tevens de startavond voor de Bijbelkringen. Drs. J. van Mourik zal een inleiding houden over het Bijbelboek Galaten. De avond begint om 19.45 uur. Alle gemeenteleden zijn hartelijk welkom!

11 september 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Romeinen 5: 1-11
Tekst: Efeze 1: 11-14
Thema: Lof aan God voor de geestelijke zegeningen
1. De werking van de Heilige Geest
2. Het zegel van de Geest
3. Het onderpand van de Geest

11 september 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Efeze 1:1-14
Tekst: Efeze 1:10
Thema: De komende heerlijkheid
1. De bedeling van de volheid der tijden
2. De toekomstige eenheid in Christus

08 september 2022
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. P.J. de Raaf

Lezen: 1 Korinthe 11: 17-34
Tekst: 1 Korinthe 11: 26-28
Thema: Het gebruik van het Heilig Avondmaal
1. Het doel van het Heilig Avondmaal
2. Het misbruik van het Heilig Avondmaal
3. De weg tot het Heilig Avondmaal

04 september 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Kolossen 1: 9-23
Tekst: Efeze 1: 7b-10
Thema: De stroom van geestelijke zegeningen
1. De overvloed van Gods genade
2. Gods grote geheim
3. De komende heerlijkheid

04 september 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. M.L. Dekker

Lezen: Psalm 143
Tekst: Psalm 143:9b Bij U schuil ik.
Thema: Bidden om een Schuilplaats
1. Een noodzakelijke Schuilplaats
2. Een mogelijke Schuilplaats
3. Een veilige Schuilplaats

28 augustus 2022
Zondag 16:00
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Lezen: Lukas 10: 38 – 42
Thema: Leven als christen, als Maria in een Martha-tijd
Een eenvoudig leven
1. Een druk leven
2. Het beste leven

28 augustus 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Efeze 5: 1 – 21
Tekst: Efeze 6 : 16
Thema: Het schild des geloofs
1. Aangenomen in het geloof
2. Gebruikt in het geloof

21 augustus 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13-25
Tekst: Efeze 1: 5-7a
Thema: Een loflied op Gods genade
1 .Aangenomen tot kinderen
2. Begenadigd in de geliefde
3. Verlost door Jezus’ bloed

21 augustus 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Filippensen 4
Tekst: Filippensen 4 : 11b – 13
Thema: Paulus op Gods leerschool
1. Wat hij leerde
2. Hoe hij leerde
3. Wie hem leerde

14 augustus 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Johannes 14: 1-6 en Johannes 8: 30-47
Tekst: Johannes 14: 6b
Thema: Christus de Waarheid
1. De openbaring van de Waarheid
2. De vijandschap tegen de Waarheid
3. De redding door de Waarheid

14 augustus 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 3: 1-21
Tekst: Johannes 3:16
Thema: De Heere Jezus aan het kruis
1. Een hemels moeten
2. Een hemelse onmetelijkheid
3. Een hemelse belofte

31 juli 2022
Zondag 18:30
Voorganger: ds. J.B. Huisman

Schriftlezing: Handelingen 6 en Handelingen 7: 54-60
Tekst: Handelingen 7: 54-60
1. Stefanus getuigt van Jezus (Hoofdstuk 6+7 voorafgaand aan vers 54)
2. Stefanus ziet op Jezus (54-56)
3. Stefanus is bij Jezus (57-60

31 juli 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Efeze 1: 1-14
Tekst: Efeze 1: 3-4
1. Het wezen van de gemeente
2. De oorsprong van de gemeente
3. Het doel van de gemeente

24 juli 2022
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Spreuken 30 : 24-33
Thema: De les van de dieren, speciaal gericht op kinderen
Tekst: Spreuken 30 : 24-28
1. De mieren
2. De konijnen/bergmarmotten
3. De sprinkhanen
4. De spin/gekko

24 juli 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: 2 koningen 6 : 8 – 23
Thema: Die blinden schenkt het lieflijk licht
Tekst: 2 koningen 6 : 8 – 23
1. Gesloten ogen
2. Geopende ogen

17 juli 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: 1 Johannes 1:5 – 1 Johannes 2:6
Tekst: NGB artikel 26
Thema: Jezus is de voorspraak bij de vader
1. Hij is de enige voorbidder
2. Wij moeten geen andere voorspraak zoeken
3. Door Hem mogen wij vrijmoedig tot God gaan

17 juli 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Genesis 21: 8 – 21
Thema: Ismael, zoon van Abraham, kind van het verbond
1. Weg van de plaats van de belofte
2. Gedronken van het water in de woestijn
3. Toch doorgegaan op de eigen weg

10 juli 2022
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: 1 Johannes 4
Tekst: 1 Johannes 4: 1-6
Thema: De geesten beproeven
1. De opdracht
2. De kenmerken

10 juli 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Hebreeën 13:7-25
Tekst: Hebreeën 13:17-18
Thema: De voorgangers van de gemeente
1. De vraag om gehoorzaamheid
2. De vraag om voorbede

26 juni 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: 1 Korinthe 5: 1 t/m 13
Tekst: 1 Korinthe 5: 7,8
Thema van de preek: Wat op het Pascha volgt
1. Een ernstig vermaan
2. Een gewichtig motief
3. Een heerlijk feest

26 juni 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: 1 Korinthe. 5: 1 t/m 7
Tekst: 1 Korinthe 5: 7b
Thema van de preek: Christus is het geslachte Pascha

25 juni 2022
Zaterdag 19:30
Voorganger: Slotconcert dirigentencursus

Tijdens dit concert dirigeren de cursisten om de beurt het cursistenkoor met gastzangers. De koorzang wordt afgewisseld met een instrumentaal intermezzo en samenzang. Aan het einde van dit slotconcert krijgen de cursisten een certificaat. Voor meer informatie: muziek@bzgg.nl

Deze avond wordt er gecollecteerd voor Karin van Meeuwen. Zij werkt voor de Stichting Stephanos in Malawi Talandira Harvest Centre.

24 juni 2022
Vrijdag 20:00
Voorganger: dhr. J. van Dooleweerd

Toerustingsavond Gezinskampen 2022
Handelingen 1-8: Een duizelingwekkende reis

23 juni 2022
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Johannes 10: 22-42
Tekst: Johannes 10: 27a
Thema: De schapen van de Goede Herder
1. Hoe zij de Herder toebehoren
2. Hoe zij de stem van de Herder kennen

19 juni 2022
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G. Clements

Lezen: Hebreeën 11: 1-13
Tekst: Hebreeën 11:5 -Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.
Thema voor de preek: Henochs levenswandel
1. Begin
2. Midden
3. Einde

19 juni 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 4: 1-14
Tekst: Openbaring 22:17b
Thema voor de preek: Een roepstem uit het Woord tot komen en tot zelfbeproeving
Die roepstem is drieërlei:
1. Horen en zeggen
2. Dorsten en komen
3. Willen en nemen

12 juni 2022
Zondag 17:00
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Handelingen 2: 37-47
Tekst: Handelingen 2: 41
Thema: Doopdienst op Pinksteren
1. Ze nemen het woord met vreugde aan
2. De gemeente groeit met 3000 mensen

12 juni 2022
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Handelingen 2:36-47
Tekst: Handelingen 2:42
Thema: Vier vruchten van de Heilige Geest in de gemeente van Jeruzalem
1. Ze volharden in de leer
2. Ze volharden in de gemeenschap
3. Ze volharden in de breking van het brood
4. Ze volharden in de gebeden

06 juni 2022
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Joël 2:21-31
Tekst: Handelingen 2:21
Thema: Het vredesaanbod van de Geest

05 juni 2022
Zondag 17:00
Voorganger: ds. R. Kattenberg

Schriftlezing: Handelingen 2:12-24
Tekst: Handelingen 2:16 en 17a
Thema: Pinksterprediking

05 juni 2022
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Schriftlezing: Handelingen 2:1-21
Tekst: Handelingen 2:19-21
Thema: Wonderen en tekenen in het laatste der dagen
1. Het tijdperk van de Geest
2. Signalen van de eindtijd
3. Het vredesaanbod van de Geest