Diensten terugkijken

Bekijk de diensten terug op ons YouTube-kanaal

Diensten terugluisteren


DatumOmschrijving
18-10-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De toewijding aan God in ons leven
Schriftlezing: Romeinen 12
Tekst: Romeinen 12:1-2
1. Een offer dat aan God behaagt
2. Het schema van deze wereld
3. De vernieuwing van ons gemoed
4. Het ontdekken van de wil van God
18-10-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De les van de dieren
Schriftlezing: Spreuken 30
Tekst: Spreuken 30: 24-28 Word, kinderen, zo wijs als deze vier kleine dieren:
1. Mieren
2. Klipdassen
3. Sprinkhanen
4. Spin of hagedis
11-10-2020
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: De kerk als het lichaam van Christus
Schriftlezing: 1 Korinthe 12
Tekst: 1 Korinthe 12:12
1. Eenheid
2. Verscheidenheid
11-10-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds R. Kattenberg )
Thema: Pasen
Schriftlezing: 1 Korinthe 15:1-20
Tekst: HC zondag 17
10-10-2020
Voorganger: Ds W. Harinck Rouwdienst Mw J.E. Wisse - Ariese
09-10-2020
Voorganger: Ds M. Joosse Rouwdienst Dhr L. Fortuijn
08-10-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil Huwelijksbevesteging Anthonie Verwoert en Anne-Lize Voois
04-10-2020
Voorganger: Ds P. Mulder
Thema: Naar de Heere vragen
Schriftlezing: 2 Kronieken18
Tekst: 2 Kronieken 18:4
1. door Josafat begeerd
2. door Achab gevreesd
3. door Josafat gedaan
04-10-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Israël wordt geroepen tot bekering
Schriftlezing: Jeremia 3:6-15
Tekst: Jeremia 3:14
1. Een dringende oproep
2. Een duidelijke reden
3. Een rijke belofte
04-10-2020
04-10-2020
27-09-2020
27-09-2020
Voorganger: Ds J.J. van Eckeveld
Thema: Nu is het de dag der zaligheid
Schriftlezing: 2 Korinthe 6:1-10 Tekst 2 Korinthe 6:2
1. De betekenis van die dag
2. De lengte van die dag
3. Het acht geven op die dag
24-09-2020
23-09-2020
20-09-2020
Voorganger: Ds. C. van Ruitenburg
Thema: Kruid en bomen
Schriftlezing: Psalm 92
Tekst: Psalm 92 vers 8, 13 en 14
1. Het kruid
2. De bomen
3. De plaats
20-09-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Het laatste van de vernedering van de Heere Jezus Christus
Schriftlezing: Lukas 23: 44 - 56
Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 16
1. Het moest
2. Het was echt
3. Het heeft nut 4 Het geeft troost
13-09-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Het geheim van de liefde
Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-21
Tekst: 1 Johannes 4:19
1. De belijdenis van onze liefde
2. De werkelijkheid van Gods liefde
13-09-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De goede boodschap van Gods aanwezigheid
Schriftlezing: Jesaja 25:6-12
Tekst: Jesaja 40:9
09-09-2020
Voorganger: Ds S. Maljaars
Thema: Het leven van Gods pelgrims
Schriftlezing: Psalm 84
Tekst: Psalm 84:2-5
1. verlangen naar Gods huis (2-3)
2. wonen in Gods huis (4-5)
06-09-2020
Voorganger: Ds W. Silfhout
Thema: De zaligheid is uit God, door God en tot God
Schriftlezing: Psalm 65
Tekst: Psalm 65 : 5
1. De zaligheid is uit God (Welgelukzalig is hij, dien Gij verkiest)
2. De zaligheid is door God (en doet naderen, dat hij wone in Uw voorhoven)
3. De zaligheid is tot God (wij zullen verzadigd worden met het goede van Uw huis, met het
06-09-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De Heere troost Zijn volk Israël
Schriftlezing: Jesaja 40:1-11
Tekst: Jesaja 40:1-2
1. De opdracht tot deze troost (vs 1)
2. De inhoud van deze troost (vs 2)
30-08-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Het grote lijden van de Heere Jezus Christus
Schriftlezing: 2 Korinthe 5:11-21
Tekst: HC zondag 15
1. Gods toorn en Zijn lijden
2. De zonde van het menselijk geslacht
3. De zegen van Zijn lijden
30-08-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Een pleidooi tot het volgen van Jezus
Schriftlezing: Mattheus 7
Tekst: Mattheus 7 : 13-14
1. Tegen wie spreekt Hij?
2. Wat spreekt Hij?
3. Waarom spreekt de Heere God dit woord uit?
25-08-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil Huwelijksdienst van Marvin Uyleman en Elize van Bezooijen
23-08-2020
Voorganger: Ds W. Visscher
Thema: Een belofte van heil
Schriftlezing: Joel 3
Tekst: Joel 3:16b
1. De noodzaak van deze belofte
2. De inhoud van deze belofte
3. De troost in deze belofte
23-08-2020
Voorganger: Ds J. IJsselstein
Thema: Het gebed van Elia
Schriftlezing: 1 Koningen 18: 1-2 en 20-46
Tekst: 1 Koningen 18 : 42b - 44
1. Een verborgen gebed
2. Een nederig gebed
3. Een volhardend gebed
16-08-2020
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Het vleesgeworden Woord
Schriftlezing: Johannes 1: 1-18
Tekst: HC Zondag 14
1. van eeuwigheid: Gods Zoon
2. in de tijd: Davids Zoon
3. voor: een verloren zoon
16-08-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds A. Elshout )
Thema: Een vrouw die gevoed wordt.
Schriftlezing: Openbaring 12: 1 – 17
Tekst: Openbaring 12: 14
1. Wie die vrouw is
2. Wat die vrouw heeft
3. Wat die vrouw ondervindt
09-08-2020
Voorganger: ds. J.M.D. de Heer
Thema: Paulus eindigd in God
Schriftlezing: Efeze 3
Tekst: Efeze 3 : 20,21
1. De macht van God
2. De eer van God
09-08-2020
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De belijdenis van Gods eniggeboren Zoon, onze Heere
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13 - 25
Tekst: HC 13
1. Het Zoon-zijn van Christus
2. Het kind-zijn van de gelovigen
3. Het knecht-zijn van de kinderen
02-08-2020
Voorganger: Ds W. Visscher
Thema: Zij verkondigden het Woord Gods
Schriftlezing: Handelingen 13:1-13
Tekst: Handelingen 13:5
1. Wie het Woord Gods verkondigen
2. Wat is de inhoud van de verkondiging
3. Wat is de uitwerking van de verkondiging
02-08-2020
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Antiochië, de eerste gemeente uit de heidenen
Schriftlezing: Handelingen 11:15-26
Tekst: Handelingen 11:20-23
1. Ontstaan door de verkondiging van de Heere Jezus
2. Bezocht door de gemeente van Jeruzalem
3. Bemoedigd door Barnabas