DatumOmschrijving
26-01-2020
Voorganger: Ds J.J. van Eckeveld
Thema: Christus als de Koning van het leven
Schriftlezing: Lukas 7:1-17
Tekst: Lukas 7:13-15 We zien Hem hier als:
1. Barmhartig Hogepriester
2. Almachtig Koning
19-01-2020
Voorganger: Ds H. Brons
Thema: Gods Gave bij de Jakobsbron
Schriftlezing: Johannes 4:1-14
Tekst: Johannes 4:10
1. Die Gave kennen, 10a
2. Die Gave begeren, 10b
3. Die Gave ontvangen, 10c
19-01-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De spiegel van Gods wet
Schriftlezing: Jakobus 1:19-27
Tekst: HC zondag 2
1. De kennis van de wet
2. De eis van de wet
3. Ons onvermogen voor de wet
12-01-2020
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Drieërlei getuigenis bij de doop van Jezus
Schriftlezing: Mattheüs 3:1-17
Tekst: Mattheüs 3:15
1. van Johannes de Doper
2. van Jezus Zelf
3. van geopende hemel
12-01-2020
Voorganger: Ds B. Labee
Thema: Jezus, van de duivel verzocht
Schriftlezing: Mattheus 4 : 1-17
Tekst: Mattheüs 4 : 5 - 7
1. de plaats van de verzoeking (vers 5)
2. de inhoud van de verzoeking (vers 6)
3. de weerlegging van de verzoeking (vers 7)
05-01-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De enige troost in leven en sterven
Schriftlezing: Romeinen 8:28-39
Tekst: HC zondag 1
1. De behoefte aan die troost
2. De kern van die troost
3. Het leven in die troost
05-01-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De zaligmakende genade van God
Schriftlezing: Titus 1:5-9 en 2:11-3:8
Tekst: Titus 3:4-5
1. De verschijning aan alle mensen
2. De vernieuwing door de Heilige Geest
01-01-2020
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De Schuilplaats van de Allerhoogste
Schriftlezing: Psalm 91
Tekst: Psalm 91:1
1. De nodigende priester
2. De veilige schuilplaats
3. De verkwikkende schaduw
31-12-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Opstaan om God te loven
Schriftlezing: Psalm 90
Tekst: Psalm 119:62
1. In de letterlijke nacht
2. In de geestelijke nacht
3. In de overwinning op de nacht
29-12-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Een beschrijving van de genade van Christus
Schriftlezing: 2 Korinthe 8:1 t/m 12
Tekst: 2 Korinthe 8:9
1. Christus was rijk
2. Christus werd arm
3. Christus maakt armen rijk
29-12-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds M. Karens )
Thema: De heilbegerige vraag van de wijzen
Schriftlezing: Mattheüs 2: 1-12
Tekst: Mattheüs 2 : 2a
1. Verwekt door de ster in het Oosten
2. Gesteld aan de koning in Jeruzalem
3. Beantwoord bij het Kind in Bethlehem
26-12-2019
25-12-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De verwerking van het kerstevangelie
Schriftlezing: Lukas 2: 25-38
Tekst: Lukas 2: 17-20
1. Door de mensen
2. Door Maria
3. Door de herders
25-12-2019
Voorganger: Leesdienst (Ds J.S. van der Net)
Thema: De heerlijkheid des Heeren
Schriftlezing: Lukas 2:1-20
Tekst: Lukas 2 : 9 midden: "En de heerlijkheid des Heeren omscheen hen."
1. De heerlijkheid van de Heere om de herders
2. De heerlijkheid van de Heere in de herders
22-12-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Heiligmaking en goede werken
Schriftlezing: Johannes 15:1-17
Tekst: NGB art. 24
1. Rechtvaardiging en heiliging
2. De heiliging als gave en opgave
3. Goede werken worden beloond
22-12-2019
Voorganger: Ds M.H. Schot
Thema: Een hoorn der zaligheid opgericht
Schriftlezing: Lukas 1 : 67 - 80
Tekst: Lukas 1 : 69
1. De betekenis van die hoorn.
2. Het doel van die hoorn.
3. Het oprichten van die hoorn
19-12-2019
Kerstviering Johannes Bogerman school
15-12-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: ‘Een zaaier ging uit’ (4). Het zaad in de goede aarde:
Schriftlezing: Mattheus 13: 1-23
Tekst: Mattheus 13: 8, 9, 23 1) Horen en verstaan 2) Veelvoudige vrucht
15-12-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De goede boodschap van het Evangelie
Schriftlezing: Jesaja 40 : 1 -11
Tekst:Jesaja 40 : 9-11 Die boodschap is:
1. Vol van drang (vs 9)
2. Vol van majesteit (vs 10)
3. Vol van zorg (vs 11)
14-12-2019
Volkskerstzangavond
08-12-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: ‘Een zaaier ging uit’ (3). Het zaad onder de doornen:
Schriftlezing: Mattheus 19: 16-30; Lukas 10: 38-42
Tekst: Mattheus 13: 3, 7, 22 1) Het beeld: verstikkende doornen 2) Eerste toepassing: zorgen 3) Tweede toepassing: verleidingen
08-12-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De messiaanse Heerser in de lijn van David
Schriftlezing: Lezen Micha 4:1 – 5:3
Tekst: Micha 5:1,3a en 4a
1. Hij wordt geboren in Bethlehem
2. Hij is Heerser en Herder
3. Hij brengt vrede
01-12-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Een noodzakelijke loutering
Schriftlezing: 1 Petrus 1:1 t/m 16
Tekst: Maleachi 3:3
1. Wie gelouterd worden
2. Hoe ze gelouterd worden
3. Waarom ze gelouterd worden
01-12-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Een adventsprofetie van Christus
Schriftlezing: Maleachi 3:1-6
Tekst: Maleachi 3:1
1. Wie er komt
2. Waar Hij komt
3. Tot Wie Hij komt
30-11-2019
Rouwdienst mw. G. Heger-van Schothorst
28-11-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Gebed om Godelijke trekking
Schriftlezing: Hooglied 1
Tekst: Hooglied 1 : 4
1. Het waarom van dit gebed.
2. Het waartoe van dit gebed
24-11-2019
Voorganger: Ds J.J. van Eckeveld
Thema: Wie de Heere is voor zondaren
Schriftlezing: Psalm 103
Tekst: Psalm 103:3-5
1. Bij Hem is vergeving (vers 3a)
2. Bij Hem is genezing (vers 3b)
3. Bij Hem is verlossing (vers 4)
4. Bij Hem is verzadiging (vers 5)
24-11-2019
Voorganger: Ds J.J. van Eckeveld
Thema: HET BLOED VAN HET LAM
Schriftlezing: Exodus 12:1-13
Tekst: Exodus 12:13m
1. De onmisbaarheid van het bloed
2. De toepassing van het bloed
22-11-2019
Rouwdienst Dhr T. Ariesen
17-11-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.S. van der Net )
Thema: De zangers aan de glazen zee.
Schriftlezing: Openbaring 15 Openbaring 15 vers 2 en 3a
1. De plaats waar deze zangers staan
2. De zangers zelf
3. Het lied dat zij zingen
17-11-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De palm en de ceder
Schriftlezing: Psalm 92
Tekst: Psalm 92:13-14
1. Geplant in het huis van de Heere
2. Groeien in de voorhoven van onze God
3. Vrucht dragen om God te verheerlijken
10-11-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Een zaaier ging uit’ (II). Het zaad een rotsachtige bodem:
Schriftlezing: Mattheus 5: 1-12; Mattheus 13: 18-23
Tekst: Mattheus 13: 3, 5-6, 20-21 1) Terstond ontvangen (vs 20) 2) Terstond geërgerd (vs 21)
10-11-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Christen zijn op je werk
Schriftlezing: Mattheus 5:1-16
Tekst: Mattheus 5:14-16
1. Wij laten ons licht schijnen voor de mensen
2. Onze goede werken moeten gezien worden
3. Onze Vader in de hemel moet verheerlijkt worden
06-11-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Gods onbevattelijke goedertierenheid
Schriftlezing: Micha 7
Tekst: Micha 7:18,19,20
1. Verootmoediging
2. Verwondering
3. Verwachting
06-11-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De wonderlijke visvangst
Schriftlezing: Lukas 5:1-11
Tekst: Lukas 5:8
1. In eigen kracht is ons werk tevergeefs
2. In gehoorzaamheid aan Christus wordt ons werk gezegend
3. Aan Jezus’ voeten wordt de dankbaarheid beleefd
03-11-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: ‘Een zaaier ging uit’:
Schriftlezing: Mattheus 13: 1-19
Tekst: Mattheus 13: 3-4
1. De zaaier
2. Het zaad
3. De vogels
03-11-2019
03-11-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De rechtvaardiging door het geloof (2)
Schriftlezing: Romeinen 3:19-31
Tekst: NGB artikel 23
31-10-2019
Hervormingsavond
28-10-2019
27-10-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Verbondsvernieuwing op de Ebal en de Gerizim
Schriftlezing: Jozua 8:30-35 en Deuteronomium 11:26-32
Tekst: Jozua 8: 33
1. De plaats
2. Het altaar
3. De zegen en de vloek
27-10-2019
Voorganger: Leesdienst ( Thomas Brooks )
Thema: De beste dag van een gelovige is zijn/haar sterfdag!
Schriftlezing: Prediker 7: 1-8 en Filippenzen 1: 19-26
Tekst: Prediker 7: 1
1. Een uitleg waarom onze tekst van de preek wáár is.
2. Een uitwerking hoe wij van deze tekst gebruik moeten maken.
3. Een aansporing om met onze sterfdag bezig te zijn.
20-10-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De rechtvaardiging door het geloof (1)
Schriftlezing: Rom. 5:1-11
Tekst: NGB artikel 22
1. Geloven is Christus omhelzen
2. De Heilige Geest ontsteekt het geloof
3. Het geloof in Christus houdt ons in gemeenschap met Zijn goederen
20-10-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds P. van Ruitenburg )
Thema: Het komen tot de Bruiloft
Schriftlezing: Mattheus 22 : 1 - 22
Tekst: Mattheus 22 : 5 en 6
1. Genodigd tot de bruiloft
2. De nodiging afgeslagen
3. Tot de bruiloft verwacht
4. Van de bruiloft verwijderd
06-10-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: De verovering van Ai
Schriftlezing: Jozua 8:1 t/m 8 en 18 t/m 23
Tekst: Jozua 8:18
1. Goddelijke belofte
2. Goddelijke opdracht
3. Goddelijk recht
06-10-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds C.G. Vreugdenhil )
Thema: Jona moet naar Ninevé
Schriftlezing: Jona 3
Tekst: Jona 3:4
1. Jona wordt hersteld in zijn ambt als profeet
2. Jona gaat naar de grote stad Ninevé
3. Jona preekt in Ninevé het oordeel van God