In onze gemeente zijn de volgende kringen actief:

Vrouwengespreksgroep
Vrouwengespreksgroep

Bijbelkringen
In onze gemeente zijn zes Bijbelkringen actief. Zij zijn geografisch ingedeeld. Daarbij is uitgegaan van de wijkindeling van de gemeente. Dit heeft tot gevolg dat de leden van een Bijbelkring bij elkaar in de buurt wonen en dat er geen indeling is voor wat betreft de leeftijden. Elke Bijbelkring heeft 10 tot 15 leden.

Bijbelkring Oude Dorp
Bijbelkring Oude Dorp

Bijbelkring Noord-West
Bijbelkring Noord-West

Bijbelkring Noord-Oost
Bijbelkring Noord-Oost

Bijbelkring Zuid-Oost
Bijbelkring Zuid-Oost

Bijbelkring Zuid-West
Bijbelkring Zuid-West

Bijbelkring Zuid-Woensdag
Bijbelkring Zuid-Woensdag

Leeskringen

In de gemeente zijn enkele leeskringen die in principe eens in de maand bij elkaar komen om met elkaar een werk van één van onze oudvaders te bespreken. Bij de indeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wijkindeling van de gemeente.

Leeskring 1
Dinsdag

Leeskring 2
Donderdag

Al deze kringen zijn toegankelijk voor leden en doopleden van onze kerkelijke gemeente en van andere Gereformeerde Gemeenten. Na toestemming van de kerkenraad kunnen ook leden van andere kerken of gemeenschappen lid worden.