Het profetische woord

“En wij hebben het profetische Woord…”  (2 Petr.1:19a)

Wij kennen allemaal wel die drie bekende kleine zinnetjes, die bij iedere Reformatieherdenking uitgesproken worden. Sola gratia (uit genade alleen), sola fide (door het geloof alleen) en sola Scriptura (de Schrift alleen). Lees meer

De hemelkoepel van Gods goedertierenheid

Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen. (Psalm 103:11)

Hoe vaak hoor je niet dat een kennis of familielid plotseling is overleden. Je denkt: dat had ook mij kunnen treffen. En waar was ik dan geweest? Wat is ons leven toch broos.

Psalm 103 zegt: ons leven is zo broos als het gras, als een bloem op het veld (vers 15-16). De schitterende bladertooi van de bomen in de herfst valt af. En dat vallend blad zegt ons: alles gaat voorbij. Onze kracht en bevalligheid, onze wijsheid en kundige prestaties. We zijn als een bloem, die vandaag bloeit en morgen is verdord. Maar één ding blijft en dat is Gods goedertierenheid (vers 17). De vastheid van Gods trouwverbond. Wat een tegenstelling tussen onze vergankelijkheid en Gods eeuwige vastheid. Lees meer