DatumOmschrijving
19-09-2019
15-09-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Christus is ons leven
Schriftlezing: Kolossenzen 3:1-17
Tekst: Kolossenzen 3:1-4
1. Met Christus opgewekt
2. Met Christus leven
3. Met Christus gestorven
15-09-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Christus brengt Zijn kinderen bijeen
Schriftlezing: Johannes 11:47-57
Tekst: Johannes 11:47-52
12-09-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Jesaja’s perspectief op het werk van de Geest
Schriftlezing: Jesaja 35
Tekst: Jesaja 35: 6b en 7
1. Een woestijn
2. Komt tot leven
08-09-2019
Voorganger: Ds C. van Ruitenburg
Thema: de Hogepriester
Schriftlezing: Exodus 28: 1-30
Tekst: Exodus 28: 29
1. Zijn uiterlijk
2. Zijn borstlap
3. Zijn edelstenen
4. Zijn werk
08-09-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Gods onveranderlijke trouw
Schriftlezing: Jesaja 49: 1-17
Tekst: Jesaja 49: 14-16
1. Deze trouw wordt betwijfeld
2. Deze trouw wordt bevestigd
01-09-2019
Voorganger: Ds R. Kattenberg
Thema: Baruch de zoon van Nerija
Schriftlezing: Jeremia 45
Tekst: Jeremia 45 : 5
1. Baruch door de HEERE bij name genoemd.
2. Baruch door de HEERE nadrukkelijk terecht gewezen.
3. Baruch door de HEERE troostvol bemoedigd.
01-09-2019
Voorganger: Ds J.J. van Eckeveld
Thema: Het geheim van de verkiezing
Schriftlezing: Handelingen 13:26-52
1. daardoor wordt vijandschap opgeroepen
2. daarin ligt de mogelijkheid van zaligworden
3. daarin ligt de vastheid van de kerk
25-08-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het gesprek tussen Jezus en de vader van een zieke jongen
Schriftlezing: Markus 9:14-29
Tekst: Markus 9:17-25
1. Vader: Meester, mijn zoon heeft een stomme geest (17)
2. Jezus: Breng hem tot Mij (19)
3. Vader: Zo Gij iets kunt, ontferm U... (22)
4. Jezus: Zo gij kunt geloven... (23)
5. Vader: Ik geloof Heere, kom mijn ongeloof te hulp
25-08-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Het aannemen van Jezus, de Zoon van God
Schriftlezing: Johannes 1: 1-18
1. Waarom en waardoor namen zij de Heere Jezus aan?
2. Wat is dat precies, Jezus aannemen?
3. Wat verandert er als we Jezus mogen aannemen?
18-08-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: De zorgende Herder
Schriftlezing: Psalm 23 en Johannes 10:11-21
Tekst: Psalm 23:5b
1. Genezende zalf.
2. Overlopende beker.
18-08-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De schat in de akker
Schriftlezing: Mattheus 13:44-58
Tekst: Mattheus 13:44
1. De verborgen schat
2. De eerlijke vinder
3. De gelukkige koper
11-08-2019
Voorganger: Ds J. IJsselstein
Thema: De drieledige boodschap van Paulus
Schriftlezing: Handelingen 17 : 22-34
Tekst: Handelingen 17: 30-31
1. Gods geduld in het verleden.
2. Gods bevel in het heden.
3. Gods oordeel in de toekomst.
11-08-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De heerlijkheid van Christus onthuld op de bruiloft in Kana
Schriftlezing: Johannes 2 : 1-11
1. Als gast
2. Als Zoon van Zijn hemelse Vader
3. Als Reiniger van zondaars
4. Als Bruidegom van Zijn Kerk
04-08-2019
Voorganger: Ds. M. Joosse
Thema: De prediking van Christus
Schriftlezing: 2 Korinthe 2
Tekst: 2 Korinthe 2: 14 – 16
1. In de triomfgang van Christus (vs. 14a)
2. In de triomfgeur van Christus (vs. 14b – 16a)
3. In de triomf Geest van Christus (vs. 16b en hoofdstuk 3: 5-6)
04-08-2019
Voorganger: Lesdienst ( R.M. M'Cheyne )
Thema: Christus is een onveranderlijke Zaligmaker
Schriftlezing: Hebreeën 13: 1 - 21
Tekst: Hebreeën 13: 8
28-07-2019
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Het antwoord van Petrus n.a.v. de genezing van de kreupele man
Schriftlezing: Handelingen 3 : 12 - 26
Tekst: Handelingen 3 : 17-19
1. Genezing - Volmaakte gezondheid gegeven.
2. Onwetendheid - door onwetendheid hebt u dit gedaan.
3. Bekering - betert u en bekeert u.
4. Vergeving - opdat uw zonden uitgewist worden.
5. Verkwikking - als de tijden van d
28-07-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De profeet Elia aan de beek Krith
Schriftlezing: 1 Koningen 17 : 1 - 15
Tekst: 1 Koningen 17 : 2-7
1. Een moeilijke opdracht.
2. Een bijzondere belofte.
3. Stille gehoorzaamheid.
4. Hemels onderwijs.
21-07-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Gods spreken tot Israël
Schriftlezing: Exodus 25:10 t/m 22
Tekst: Ex 25:22a
1. de plaats van waar Hij spreekt
2. het verzoendeksel van waarop Hij spreekt
3. het hart waarin Hij spreekt
21-07-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het antwoord van Petrus na de genezing van de kreupele man
Schriftlezing: Handelingen 3:1-16
Tekst: Handelingen 3:12-16
1. De verloochening van de Messias (13)
2. De dood van de Vorst des Levens (15)
3. Het geloof in de naam van Jezus(16)
14-07-2019
Voorganger: Ds H. Brons
Thema: De genezing te Gadara
Schriftlezing: Markus 5:1-20
Tekst: Markus 5:8
1. Sterke tegenstand
2. Volkomen overwinning
3. Hartelijk verlangen
14-07-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds C. Harinck )
Thema: De hemel
Schriftlezing: Psalm 16: 5-11 en Mattheüs 7: 13-29
Tekst: Psalm 16: 11
1. Waar is de hemel?
2. Wat is de hemel?
3. Wat doen ze in de hemel?
4. Hoe kom ik in de hemel?
07-07-2019
Voorganger: Ds J.J. van Eckeveld
Thema: Het reislied van de pelgrim naar Sion
Schriftlezing: Psalm 84
Tekst: Psalm 84:12
1. Wat de pelgrim aan zijn God heeft
2. Wat de pelgrim van zijn God ontvangt
07-07-2019
Voorganger: Ds J.J. van Eckeveld
Thema: Ananias en Saffira
Schriftlezing: Handelingen 4:32-5:11
Tekst: Handelingen 5:3-5
1. Duivelse huichelarij
2. Goddelijke tuchtoefening
02-07-2019
Voorganger: Ds W. Harinck Uitzenddienst Familie Baan Gergem Utrecht
30-06-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Opnieuw de schapen en de Goede Herder
Schriftlezing: Johannes 10:22-42
Tekst: Johannes 10:28
1. Levende schapen
2. Bewaarde schapen
30-06-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: De schapen en de Goede Herder
Schriftlezing: Johannes 10:14-27
Tekst: Johannes 10:27b
1. Gekende schapen
2. Volgende schapen
27-06-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een zekere belofte
Schriftlezing: Johannes 6 : 27 - 40
Tekst: Johannes 6 : 37
1. Voor de Heere Jezus.
2. Voor ons
23-06-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De verzoening door voldoening
Schriftlezing: Hebr. 10:1-18
Tekst: NBG art. 20 en 21
1. De rechtvaardigheid en barmhartigheid van God (20)
2. De Hogepriester die het offer brengt (21a)
3. De vertroosting die wij in Christus vinden (21b)
23-06-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Vijanden worden vrienden
Schriftlezing: Handelingen 6:1 t/m 7 Tekst Handelingen 6:7b
1. het wonder van de bekering en,
2. de omschrijving van de bekering van een groot aantal priesters
16-06-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De grote evangelieopdracht
Schriftlezing: Lukas 24:36-53
Tekst: Lukas 24:47-49
1. Wat?
2. Waar?
3. Van waaruit?
4. Wie?
5. Hoe?
16-06-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De genezing van een verlamde man
Schriftlezing: Handelingen 3:1-16
Tekst: Handelingen 3:6
1. Een zeker man
2. Het bevel van Petrus
3. De genade van God
10-06-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Het werk van de Heilige Geest is het meebidden met Gods kinderen
Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30
Tekst: Romeinen 8: 26-27
1. Wij zijn zwak
2. Hij (de Heilige Geest) komt er bij
09-06-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het ontstaan van de Pinkstergemeente
Schriftlezing: Handelingen 2:36-47
Tekst: Handelingen 2:38-41
1. De oproep tot bekering en doop
2. De geldigheid van Gods belofte
3. De bediening van de Heilige Doop
09-06-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.S. van der Net )
Thema: Het vuur, het teken van Pinksteren
Schriftlezing: 1 Koningen 8 : 5 – 11 en Handelingen 2 : 1 - 13
Tekst: Handelingen 2 : 3
1. Dit teken is bijzonder
2. Dit teken is persoonlijk
3. Dit teken bevat een roeping
30-05-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De Heere Jezus is opgenomen in heerlijkheid
Schriftlezing: Handelingen 1 : 1-14
Tekst: Handelingen 1 : 9
1. Hij heeft eerst nog iets gezegd.
2. Hij is opgenomen door de Vader.
3. Zijn discipelen hebben het gezien.
26-05-2019
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Gezien van Jakobus
Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-26
Tekst: 1 Kor. 15: 7a: Daarna is Hij gezien van Jakobus...
1. Zijn afkomst
2. Zijn ongeloof
3. Zijn bekering
26-05-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J.S. van der Net )
Thema: Het geluk van de gezaligden in de hemel
Schriftlezing: Openb. 22 : 1 – 21
Tekst: Openb. 22: 3 en 4 Deze gezaligden:
1. Zijn verlost door God;
2. Wonen bij God;
3. Buigen voor God;
4. Verlustigen zich in God.
19-05-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De mens Jezus bleef God
Schriftlezing: Matth. 16:13-25
Tekst: NGB artikel 19
1. Wie is Jezus voor u?
2. Jezus is God en mens
3. De troost van deze leer
19-05-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het gekruisigde leven
Schriftlezing: Galaten 2:11-21
Tekst: Galaten 2:20
1. Er is geen ander Evangelie dan het kruisevangelie
2. De dood van Christus is het einde van Paulus’ oude leven
3. Het leven van Christus is de bron van Paulus’ nieuwe leven
12-05-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: De openbaring van de Heere Jezus aan de zee van Tiberias
Schriftlezing: Johannes 21 : 1-14
1. Rusteloos werken
2. Stil toezien
3. Ontdekkend vragen
4. Gezegend volgen
5. Liefdevol ontvangen
12-05-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een appèl om te leven door de opstandingskracht van Christus
Schriftlezing: Efeze 5:1-21
Tekst: Efeze 5:14
1. Ontwaak gij die slaapt
2. Sta op uit de doden
3. Christus zal over u lichten
05-05-2019
Voorganger: Ds W. Visscher
Thema: Onderwijs van de Levende Christus
Schriftlezing: Lukas 24:13-35
Tekst: Lukas 24:31
1. Gesloten ogen, vers 16
2. Geopende ogen, vers 31
05-05-2019
Voorganger: Ds J.J. van Eckeveld
Thema: Paulus ziet paaslicht in het aangezicht van de dood
Schriftlezing: 2 Timotheüs 4 Tekst 2: Timotheüs 4:6-8 In dat licht
1. kijkt hij naar het heden
2. kijkt hij terug
3. kijkt hij vooruit
28-04-2019
Voorganger: Ds G.W.S. Mulder
Thema: Gesteld voor God
Schriftlezing: Romeinen 6:1-14
Tekst: Romeinen 6:13b Maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.
1. Uzelf als levenden
2. Uw leden als wapens
28-04-2019
Voorganger: Leesdienst ( Ds H. Paul )
Thema: De uitnemende waarde van Christus voor Zijn gemeente.
Schriftlezing: Kolossenzen 1: 1-23
Tekst: Kolossenzen 1: 18 En dat is Hij, omdat Hij is:
1. Haar Hoofd
2. Haar Levensbron
3. Haar hoogste Goed
22-04-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een gezegend Pasen toegebeden
Schriftlezing: Hebr. 13:8-21
Tekst: Hebr. 13:20-21
1. Pasen vóór ons: wat God heeft gedaan (20)
2. Pasen ín ons: wat God nu nog doet (21)
21-04-2019
Voorganger: Ds J. IJsselstein
Thema: De openbaring van de Heere Jezus aan de Emmausgangers
21-04-2019
Voorganger: Ds W. Harinck
Thema: Jezus leeft
Schriftlezing: Mattheus 28:1-10
Tekst: Mattheus 28:5,6
1. aan wie deze boodschap wordt gemeld
2. de kracht die de boodschap heeft
3. het fundament waarop de boodschap rust
19-04-2019
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het opschrift boven het kruis
Schriftlezing: Johannes 19 : 17 - 30
Tekst: Johannes 19 : 19
1. Met betrekking tot Pilatus en de joden.
2. Met betrekking tot de mensheid.
3. Met betrekking tot Jezus zelf.