Kerkdienst - De voetwassing in de paaszaal
Zondag 11 februari 10:00

Your browser doesn't support html5 video

Lezen: Johannes 13: 1 -20
Thema: De voetwassing in de paaszaal
1. Het verzet van Petrus
2. De vermaning van de Heere Jezus
3. Als toepassing: ‘Het voorbeeld voor de discipelen en ons’

In verband met de kosten van uitzending van de kerkdiensten stellen wij een bijdrage hiervoor op prijs. Deze kunt u overmaken op rekeningnummer NL84RABO 0329 8665 40 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Houten. U kunt ook gebruikmaken van de betaallink of QR-code. Bedankt!

Als alternatief en bij problemen kunt u terugkijken via Kerkdienstgemist of YouTube.

EERDERE KERKDIENSTEN

Datum Omschrijving
25 februari 2024
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 18: 28-40
Tekst: Johannes 18: 35-37a
Thema: De hemelse Koning voor de aardse rechter
1. Ben ik een Jood?
2. Wat hebt gij gedaan?
3. Zijt gij dan een koning?

25 februari 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Exodus 12: 1- 20
Tekst: Exodus 12: 13b
Thema: De onmisbaarheid van het bloed van het Lam
1. Zonder het bloed
2. Onder het bloed

18 februari 2024
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: 1 Johannes 2: 1-17
Tekst: HC Zondag 18
Thema: Opgevaren ten hemel. Christus …
1. Vanaf de Olijfberg heengegaan
2. Toch ook op de aarde aanwezig
3. En werkzaam vanuit het Vaderhuis

18 februari 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Mattheüs 20: 17-28
Tekst: Mattheüs 20:28
Thema: Dienen tot in de kruisdood
1. Een dienend leven
2. Een onbevattelijk offer

11 februari 2024
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Psalm 69:1 – 22
Tekst: Psalm 69: 5c
Thema: Het lijdenswerk van Christus
1. Wat Hij niet had geroofd
2. Wat Hij teruggeeft aan God
3. Wat Hij teruggeeft aan mensen

11 februari 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 13: 1 -20
Thema: De voetwassing in de paaszaal
1. Het verzet van Petrus
2. De vermaning van de Heere Jezus
3. Als toepassing: ‘Het voorbeeld voor de discipelen en ons’

04 februari 2024
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 4: 40-54
Thema: Het geloof van de koninklijke hoveling
1. De aanleiding tot dit geloof
2. De beproeving van dit geloof
3. De bevestiging van dit geloof

04 februari 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Psalm 72
Tekst: Psalm 72:17
Thema: De naam van de Vredevorst
1. Een eeuwige naam
2. Een naam die voortgeplant wordt
3. Een naam waarin gezegend wordt

28 januari 2024
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Jeremia 31:1-17
Thema: God waakt over het leven van Zijn Zoon
1. De kindermoord in Bethlehem
2. De verwachting voor ons nageslacht

28 januari 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Genesis 19:1-26 en Lukas 17:28-32
Thema: De vrouw van Lot, een waarschuwend voorbeeld
1. Liefdevol door God gewaarschuwd
2. Uit Sodom gevlucht
3. Tussen Sodom en Zoar omgekomen

21 januari 2024
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Lezen: 1 Korinthe 15: 12-28
Thema: Het nut van de opstanding van Christus
1. Rechtvaardigmaking (“Ten eerste…maken.”)
2. Heiligmaking (“Ten andere…leven.”)
3. Heerlijkmaking (“Ten derde…opstanding.”)

21 januari 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Amos 8:1-14
Tekst: Amos 8 : 11 en 12
Thema: Israëls honger naar het Woord des Heeren
1. Door het Woord bestraft, maar niet gehoord
2. Naar het Woord gezocht, maar niet gevonden
3. Op het Woord gelet en daardoor overwonnen

15 januari 2024
Maandag 13:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil
14 januari 2024
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Mattheüs 2:13-23
Tekst: Mattheüs 2: 12-15
Thema: God waakt over Zijn Zoon
1. De opdracht van God
2. De vlucht naar Egypte
3. De vervulling van de profetie

14 januari 2024
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Jozua 3
Thema: De ark baant een pad

12 januari 2024
Vrijdag 10:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil
07 januari 2024
Zondag 16:00
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Lezen: Johannes 1:19-34
Thema: Het Lam Gods

07 januari 2024
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: Lukas 2: 21-40
Tekst: Lukas 2: 36-38
Thema: Lessen uit het leven van Anna
1. Haar verleden
2. Haar heden
3. Haar toekomst

01 januari 2024
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Romeinen 8:18-39
Tekst: Romeinen 8:31-32
Thema: Gods liefdesgeschenk voor zondaren
1. God is voor ons
2. Hij spaarde Zijn Zoon niet
3. Hij gaf Hem voor ons allen over
4. Hij schenkt ons met Hem alle dingen

31 december 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Mattheüs 25:1-13
Tekst: Mattheüs 25:10b
Thema: De deur wordt gesloten
1. Het is zeker dat de deur wordt gesloten
2. Het is niet bekend wanneer de deur wordt gesloten
3. Er valt een definitieve scheiding als de deur wordt gesloten

31 december 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: 1 Johannes 1:1 en 2:12-29
Tekst: 1 Johannes 2:18a
Thema: De boodschap van Johannes aan de gemeenten
1. Een liefdevolle aanspraak
2. Een ernstige waarschuwing
3. Een rijke troost

26 december 2023
Dinsdag 09:45
Voorganger: Kerstfeest met de verenigingen
25 december 2023
Maandag 15:00
Voorganger: ds. H. Brons

Lezen: 1 Timotheüs 3:8-16
Tekst: 1 Timotheüs 3:16
Thema: Een Kind als Koning
1. Een hemels geheim
2. Een nederig werk
3. Een heerlijk Koninkrijk

25 december 2023
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 2:1-20
Tekst: Lukas 2:9-12
Thema: De kerstboodschap aan de herders verkondigd

24 december 2023
Zondag 16:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Exodus 16: 1-18 en 31-36
Tekst: Exodus 16:7a
Thema: Gods belofte voor de dag van morgen
1. Niet naar verdienste van mensen
2. Uit de hemel voor mensen
3. Tot verwondering van mensen

24 december 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 1:26-38
Tekst: Openbaringen 12:1-6
Thema: De vrouw, de draak en het Kind van Bethlehem
1. De zwangere vrouw
2. De rode draak
3. Het geboren Kind

17 december 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Romeinen 8:31-39
Tekst: Romeinen 5:10
Thema: De vrucht van Gods liefde
1. Verzoend door Jezus’ dood
2. Behouden door Jezus’ leven

17 december 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Heilig Avondmaal
Lezen: Efeze 1:3-14
Tekst: Romeinen 5:8
Thema: De grenzeloze liefde van God

14 december 2023
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 1:5-25
Tekst: Lukas 1: 8-10
Thema: Zacharias brengt het reukoffer
1. Vanuit de schaduwdienst van de priester in Israël
2. Vanuit de vervulling door de Hogepriester Jezus Christus

10 december 2023
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 1 : 26-38
Tekst: Lukas 1: 32
Thema: ‘Hoe groot zijt Gij!’ of ‘Hoe groot bent U!’

10 december 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Romeinen 5: 1-11
Tekst: Romeinen 5: 1-5
Thema: De vrucht van het offer van Christus
1. De toegang tot God
2. Roemen in de verdrukkingen
3. De liefde als vrucht van de Geest

03 december 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 23:44-56
Tekst: Zondag 16
Thema: Christus is gestorven, begraven en neergedaald in de hel
1. Gestorven
2. Begraven
3. Neergedaald in de hel

03 december 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Doopdienst
Lezen: Jesaja 9: 1-6 en Lukas 1: 26-38
Tekst: Jesaja 9:5a
Thema: De aankondiging van Jezus’ geboorte
1. De geboorte van dit Kind
2. Het geloof in dit Kind
3. De heerschappij van dit Kind

26 november 2023
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Obadja 1
Tekst: Obadja 1: 17, 21
Thema: De strijd tussen Jacob en Ezau
1. Het gericht over Edom
2. De verlossing voor Israël

26 november 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Micha 7
Tekst: Micha 7: 7
Thema: De adventsverwachting van Micha
1. Ontwrichting
2. Uitzien
3. Verwachting
4. Verhoring

19 november 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. R. Kattenberg

Lezen: Psalm 67 & Openbaring 7: 9- 17
Tekst: Openbaring 7: 9a
Thema: Johannes ziet de gezaligden in de hemel
1. Hun getal
2. Hun herkomst

19 november 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Filemon 1: 3-21
Thema: Onesimus, een nuttige helper
1. Wat Onesimus eerst niet was;
2. Dat hij nu erg nuttig is;
3. Dat hij ook heel waardevol is

12 november 2023
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: 1 Samuel 1
Tekst: 1 Samuel 1: 10-11
Thema: Hanna’s tranen
1. Miskend door Elkana
2. Veroordeeld door Eli
3. Gedroogd door God

12 november 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 19:1-10
Thema: Zacheüs en Jezus

05 november 2023
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Johannes 10: 1-21
Tekst: HC Zondag 15
Thema: Het lijden en sterven van Christus
1. Als het doel van Zijn komen
2. Uitlopend op Golgotha’s kruis
3. Lessen voor ons

05 november 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Jesaja 45
Tekst: Jesaja 45: 22
Thema: Zie en leef
1. Wat is de betekenis van ‘zich tot God wenden’?
2. Voor welk deel van de behoudenis moeten we ons tot God wenden?
3. Hoe worden we (aangemoedigd) bemoedigd om ons tot God te wenden?
4. Wanneer is het de beste tijd om ons tot God te wenden?

01 november 2023
Woensdag 16:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Lezen: Psalm 104
Thema: Gods trouwe zorg in ons dagelijks levensonderhoud
1. God heeft recht op onze dank
2. God zorgt voor ons als een vader
3. Wij mogen Hem dienen van Zijn goederen

01 november 2023
Woensdag 10:00
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Lezen: Johannes 6: 1-15

29 oktober 2023
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Visscher

Lezen: Galaten 4: 1-19
Tekst: Zondag 14
Thema: De geboorte van de Middelaar
1. De komst van de Middelaar
2. De zegen door de Middelaar

29 oktober 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Psalm 71
Tekst: Psalm 71: 5-6
Thema: God schenkt het nieuwe leven in de moederschoot
1. God staat aan het begin van ons leven
2. God is onze enige steun en toeverlaat
3. God wil dat wij onze kinderen opvoeden voor Hem

28 oktober 2023
Zaterdag 19:30
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Zangavond ivm Reformatie en dankdag
Op zaterdagavond 28 oktober wordt in ons kerkgebouw een zangavond georganiseerd door het Eskolkoor. Deze zangavond is in plaats van de jaarlijkse (en gebruikelijke) interkerkelijke Reformatieherdenking, omdat Hervormingsdag dit jaar precies voor Dankdag valt.
De zangavond heeft als thema: Hervorming en Dankdag.
Het Eskolkoor, het kinderkoor en het jeugdorkest leveren hun muzikale bijdrage aan deze avond.
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! De avond begint om 19.30 uur.

22 oktober 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Openbaring 11
Tekst: Openbaring 11: 19
Thema: De troost in de verdrukking
1. Een geopende tempel
2. Een zichtbare Ark
3. Een hoorbare bevestiging

15 oktober 2023
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: 1 Koningen 10: 1 – 13
Thema: Het bezoek aan koning Salomo door de koningin van het zuiden
1. De aanleiding tot dit bezoek
2. De ervaringen tijdens dit bezoek
3. De vrucht van dit bezoek

15 oktober 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: 2 Kronieken 34: 1 – 7
Tekst: 2 Kronieken 34: 3
Thema: Josia tot God bekeerd
1. Zijn tijd
2. Zijn koningschap
3. Zijn zoeken
4. Zijn reformeren

08 oktober 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. R. Kattenberg

Lezen: Handelingen 20: 32-38 en 21: 1-6
Thema: Paulus in Tyrus
1. Het ankeren van het schip
2. Het vinden van de discipelen
3. Het verblijf van de apostel

08 oktober 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Psalm 32
Thema: Schuld en belijdenis

05 oktober 2023
Donderdag 13:45
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Huwelijksbevestiging
Lezen: Psalm 90
Tekst: Psalm 90: 17 – En de lieflijkheid des HEEREN onzes Gods zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.
Thema: Gebed om de glans van Gods genade over ons leven

01 oktober 2023
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Lezen: Filippenzen 2: 1-18
Thema: Gods eniggeboren Zoon
1. Vaders Zoon
2. Onze Broeder
3. Onze Eigenaar

01 oktober 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 11:1-37
Thema: De tranen van Christus
1. De mogelijke oorzaken van Zijn tranen
2. De aard of het karakter van Zijn gevoelens
3. Een les dat tranen niet ongepast zijn

24 september 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Lukas 8: 40-56
Tekst: Markus 5: 33
Thema: De nabetrachting op het wonder
1. Een onderzoekende vraag
2. Een hartelijke belijdenis
3. Een rijke verzegeling

24 september 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Matheüs 9: 18-26
Tekst: Markus 5: 28
Thema: Wonderlijke genezing
1. Het aanraken van Jezus
2. Het genezen door Jezus

21 september 2023
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Markus 5: 21-43
Tekst: Markus 5:27
Thema: De bloedvloeiende vrouw
1. Haar komen tot vele medicijnmeesters
2. Haar komen tot de enige Medicijnmeester

17 september 2023
Zondag 16:00
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Lezen: 2 Koningen 4: 1-7
Tekst: 2 Koningen 4: 1-7
Thema: Raad in radeloosheid
1. Een hulpeloze roep
2. Een Goddelijk antwoord
3. Een overvloedige zegen

17 september 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 14: 1-24
Tekst: Lukas 14:17
Thema: Een nodiging door de Heere Jezus tot de maaltijd
1. Wie Hij nodigt
2. Hoe Hij nodigt

10 september 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Romeinen 12: 9-21
Thema: Christus zijn in deze wereld
1. Gezalfd met de Geest van Christus
2. Als profeet Zijn naam belijden
3. Als priester jezelf offeren
4. Als koning tegen de zonde en de duivel strijden

10 september 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Richteren 16: 4-31
Thema: Het laatste van Gods kind en knecht Simson
1. Simsons ondergang
2. Gods overwinning

03 september 2023
Zondag 18:45
Voorganger: ds. B. Labee

Lezen: Psalm 3
Thema: Uit Davids morgenlied
1. Een talrijke vijand
2. Een machtige Bondgenoot
3. Een zekere overwinning

03 september 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Genesis 25: 19-34
Tekst: Genesis 25: 21-23
Thema: Gods plan en onze verantwoordelijkheid
1. Een godvrezende biddende vader
2. Een gelovige verontruste moeder
3. De volvoering van Gods raadsplan

20 augustus 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Handelingen 4: 1-22
Thema: De naam Jezus
1. Als eigennaam
2. Als roepnaam
3. Als erenaam

20 augustus 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Lezen: Hebreeën 2
Tekst: Hebreeën 2:3
Thema: Het grote belang van de zaligheid
1. De noodzaak van de zaligheid
2. De rijkdom van de zaligheid
3. De prediking van de zaligheid

13 augustus 2023
Zondag 19:00
Voorganger: ds. P.J. de Raaf

Lezen: 1 Samuël 16: 13-23
Tekst: 1 Samuël 16: 13-23
Thema: David naar het hof
1. Een vreselijke aanleiding
2. Een dienende opstelling
3. Een teleurstellende verbetering

13 augustus 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Richteren 15:11 – 16:3
Thema: Simson in Gaza
1. Gevallen
2. Gevangen
3. Gezegevierd

06 augustus 2023
Zondag 17:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Mattheüs 6: 19-34
Thema: De voorzienigheid van God
1. Wat weten we van Gods voorzienigheid?
2. Wat is het doel van het weten van Gods voorzienigheid?

06 augustus 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Richteren 15: 11-20
Thema: De held wordt een bedelaar

30 juli 2023
Zondag 18:30
Voorganger: ds. J.B. Huisman

Lezen: Jeremia 31: 1-17
Thema: Het Vaderschap van God
1. Hoe het geloof het Vaderschap belijdt
2. Hoe het geloof het Vaderschap vertrouwt

30 juli 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Richteren 15: 1-13
Tekst: Richteren 15: 13 en 14a
Thema: Simson wordt overgeleverd aan de Filistijnen

23 juli 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Handelingen 9:20-31
Thema: De vervolger wordt vervolgd
1. Saulus predikt Christus in Damascus
2. De Joden verwonderen zich
3. Saulus moet vluchten voor zijn leven

23 juli 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Richteren 14
Thema: Simson op bruiloft in Timnath

16 juli 2023
Zondag 15:30
Voorganger: ds. A. Schreuder

Lezen: Romeinen 8 : 18-39
Tekst: Romeinen 8: 22, 23, 26b
Thema: Een drievoudig zuchten
1. Van de schepping
2. Van Gods kinderen
3. Van de Geest

16 juli 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Richteren 13 : 24 – 14 : 6
Thema: Simson wordt groot

09 juli 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Handelingen 9 : 12 – 22
Tekst: Handelingen 9 : 12 – 19
Thema: Saulas van Tarsen in Damascus
1. De strijd van Ananias
2. De doop van Saulus
3. De radicaliteit van Paulus

09 juli 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Handelingen 9 : 1 – 12
Tekst: Handelingen 9 : 10 – 11
Thema: Saulus ontvangt Gods genade
1. Zijn godsdienst zonder Jezus
2. Op de leerschool van het gebed
3. God stuurt een discipel van Jezus

02 juli 2023
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Mattheüs 3 : 1 – 17
Thema: De drie-eenheid van God
1. Een moeilijke vraag
2. Een reddende openbaring
3. Een noodzakelijke kennis

02 juli 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Richteren 13
Thema: Manóach en zijn vrouw
Prekenserie: Simson – preek 1
1. Hun tijd
2. Hun dienen van de Heere
3. Hun ontmoeting met God

25 juni 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Nabetrachting Heilig Avondmaal
Lezen: Ezechiël 34 : 1 – 13
Tekst: Johannes 10 : 27 – 28
Thema: De blijvende zorg van de Herder
1. Zij horen Zijn stem (ochtenddienst)
2. Hij kent ze
3. Zij volgen Hem
4. Hij houdt ze vast

25 juni 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Heilig Avondmaal
Lezen: Johannes 10 : 1 – 16
Tekst: Joh. 10 : 27 – 28
Thema: De blijvende zorg van de Herder
1. Zij horen Zijn stem

De andere 3 punten komen in de middagdienst aan bod:
2. Hij kent ze
3. Zij volgen Hem
4. Hij houdt ze vast

22 juni 2023
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. R.A.M. Visser

Lezen: Romeinen 8 : 1-17
Tekst: Romeinen 8 vers 17
Thema: De rijkdom door de Geest
1. De kinderen
2. De erfgenamen
3. De erfenis

18 juni 2023
Zondag 19:00
Voorganger: ds. G.J. Baan

Lezen: Lukas 15 : 25 – 32
Thema: De oudste zoon
1. Een misgunnende zoon (vers 25-28a)
2. Een rechtzinnige zoon (vers 29-30)
3. Een nochtans genodigde zoon (vers 28b/31-32)

18 juni 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 15 : 11 – 24
Tekst: Lukas 15 : 20
Thema: De verloren zoon
1. Zijn terugkeer
2. Zijn ontvangst

04 juni 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Handelingen 10 : 34 – 48
Thema: Doopdienst in Caesarea aan de hand van Handelingen 10: 44 – 48
1. Een Christuspreek in een heidens huis
2. De Heilige Geest valt op allen die het Woord horen
3. De Heilige Doop in de naam van de Heere Jezus

04 juni 2023
Zondag 11:45
Voorganger: -

Thema: Christen-zijn

04 juni 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Dit is de derde en laatste preek in de serie ‘Christen zijn in de praktijk’.
Lezen: 1 Thessalonicenzen 1
Thema: De missionaire gemeente
1. In bekering (vers 6)
2. In leven (vers 7)
3. In verkondiging (vers 8a)
4. In geloof (vers 8b)

02 juni 2023
Vrijdag 20:00
Voorganger: Ds. H van den Belt

Toerustingsavond Gezinskampen 2023
Onderwerp: Job
Thema: Overgave aan een oppermachtige God

29 mei 2023
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: 1 Korinthe 12: 1-20
Tekst: 1 Korinthe 12: 1-3
Thema: De vrucht van Pinksteren
1. De omstandigheden in Korinthe
2. De inhoud van het belijden
3. Onze taak in de gemeente

28 mei 2023
Zondag 18:30
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Handelingen 2: 5-13 en 37-41
Tekst: Handelingen 2:13 en 37
Thema: Twee verschillende reacties op de Pinksterprediking
1. De spot waarin wij zien het werk van satan
2. De verslagenheid waarin wij zien het werk van de Heilige Geest

28 mei 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Handelingen 2: 1-21
Tekst: Handelingen 2:1 en 4
Thema: Het Pinksterfeest in Jeruzalem
1. Het oogstfeest is aangebroken
2. De discipelen worden vervuld met de Geest
3. Door het talenwonder wordt God verheerlijkt

21 mei 2023
Zondag 18:30
Voorganger: ds. A.T. Vergunst

Lezen: Handelingen 1
Tekst: Handelingen 1:5
Thema: Het gebed voor de doop met de Heilige Geest
1. Een beloofde gave voor de predikers
2. Een nodige gave voor Gods kerk
3. Een gezegende gave voor de verloren zielen

21 mei 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Mattheus 5 : 1 – 16
Tekst: Mattheus 5 : 13, 16b
Thema: De uitwerking van het zout
1. Voor jezelf
2. Voor je omgeving.
3. Voor de Heere

20 mei 2023
Zaterdag 19:30
Voorganger: bzgg

Slotconcert dirigentencursus 2023

Tijdens dit concert worden de beide koren gedirigeerd door de cursisten van de dirigentencursus BZGG van het afgelopen jaar. De koren worden begeleidt door orgel en ensemble, en de koorzang wordt afgewisseld door samenzang. Het is de afsluiting van de cursus van het afgelopen jaar.
Aan het einde van het concert krijgen de cursisten hun certificaat uitgereikt door de docent van de dirigentencursus Paul Heijboer.

Voor meer informatie zang@bzgg.nl

De toegang is gratis.
Er wordt een collectie gehouden voor “Deputaatschap Bijzondere
Noden” met als doel ‘hulp Oekraïne’.

Deelnemers:

  • Projectkoor
  • Eskol-koor
  • Christelijk ensemble ”Filomusica’
  • Harm Tillema – orgel
18 mei 2023
Donderdag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Psalm 68 : 10-21 en Handelingen 1: 4-11
Thema: De hemelvaart van Christus naar Efeze 4:8
1. Hij is opgevaren in de hoogte
2. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen
3. Hij heeft de mensen gaven gegeven

14 mei 2023
Zondag 16:00
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Lezen: Genesis 5: 18-24, Hebreeën 11: 1-6 en Judas: 14 & 15
Tekst: Genesis 5:24
Thema: Leven als Henoch
1. Wat we van hem weten
2. Hoe hij leeft
3. Wat er met hem gebeurt

14 mei 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Mattheüs 4: 12-25
Thema: De toekomst van Petrus
Tekst: Johannes 21: 19b-22
1. Hij volgt onder het kruis
2. Hij volgt Christus na

07 mei 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. R. Kattenberg

Lezen: Psalm 46 en Mattheüs 28 : 16 – 20
Tekst: Mattheüs 28 : 20
Thema: Slotwoord na Pasen
1. Een woord vol majesteit
2. Een woord vol ontroering
3. Een woord vol bemoediging

07 mei 2023
Zondag 12:00
Voorganger: -

Thema: Overgave

07 mei 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 24: 36 – 49
Tekst: Johannes 21: 18 – 19
Thema: Petrus’ volgen van Jezus
1. Stille getuigen tegen Petrus
2. De levenskracht van Petrus
3. Het kruis in het leven van Petrus

30 april 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: 1 Korinthe 3 : 9 – 15
Tekst: NGB artikel 37
Thema: Uitzicht op de toekomst
1. De wederkomst van Christus
2. De opstanding van ons lichaam
3. Trappen in de heerlijkheid

30 april 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Johannes 21: 15 – 25
Thema: De vraag: “Hebt u Christus lief”
1. Het bijzondere gevoelen ten aanzien van Christus
2. Merktekenen van de liefde tot Christus
3. De persoonlijke spits

23 april 2023
Zondag 19:00
Voorganger: ds. W. Visscher

Lezen: Romeinen 4 : 13 – 25
Tekst: Zondag 7
Thema: Het ware geloof
1. De noodzaak van het ware geloof
2. De aard van het ware geloof
3. De inhoud van het ware geloof

23 april 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 21 : 15 – 25
Tekst: Johannes 21 : 7 – 13
Thema: De derde openbaring van Jezus
Een paar trefwoorden:
Het is de Heere – verse vis – tot de maaltijd genodigd – Jezus volgen – lijden voor Jezus

16 april 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 21 : 1 – 14
Thema: Jezus aan de oever van het meer
1. Tevergeefs gewerkt
2. Een heerlijke belofte

16 april 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Openbaring 6
Thema: De opening van het eerste zegel
1. Een ruiter
2. Tekenen
3. Overwinning

10 april 2023
Maandag 10:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: 1 Korinthe 15:42 – 58
Tekst: 1 Korinthe 15 : 53 – 54
Thema: De overwinning op de dood
1. Het nieuwe kleed bij de opstanding
2. De dood verslonden tot overwinning

09 april 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 24 : 13 – 35
Tekst: Lukas 24 : 34
Thema: De Heere is waarlijk opgestaan
1. Het graf is leeg
2. Jezus leeft echt
3. De opstanding wordt helder beleden

09 april 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Lukas 24: 1 – 12
Tekst: Lukas 24 :6a
Thema: De opstanding van de Heere Jezus
1. De tekenen
2. De woorden
3. De getuigen

07 april 2023
Vrijdag 19:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Lukas 23 : 39 – 56
Tekst: Lukas 23 : 39 – 43 & 46
Thema: Het evangelie van Goede Vrijdag
1. De schuldbelijdenis van de moordenaar
2. Het gebed van de moordenaar
3. Jezus’ antwoord op het gebed van de moordenaar
4. Jezus’ laatste gebed

02 april 2023
Zondag 19:15
Voorganger: ds. W.A. Zondag

Thema: Het Lam van God
Tekst:HC Zondag 6: vraag en antwoord 16-19
1. In de Goddelijke profielschets
2. Aangewezen als dé Kandidaat

02 april 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Lezen: Mattheus 26: 47 – 56
Thema: De nachtelijke overval
1. Het verraad.
2. De tegenaanval.
3. De overgave

26 maart 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Romeinen 13
Tekst: NGB artikel 36
Thema: Het ambt van de overheid
1. De goedheid van God
2. De volmacht van de overheid
3. Onze gehoorzaamheid aan de overheid

26 maart 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Silfhout

Lezen: Lukas 23 : 1-25
Tekst: Lukas 23:2
Thema: Christus door de Joden gedegradeerd tot
1. Een verleider van het volk
2. Een hater van de keizer
3. Een gevaar voor de troon van Rome

22 maart 2023
Woensdag 14:00
Voorganger: ds. J. van Laar
19 maart 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Markus 14 : 17 – 26
Tekst: Mattheüs 26 : 26
Thema: Het eten van het brood (bij bediening HA)
Tekst: Mattheüs 26 : 30
Thema: De lofzang in de nacht (bij Nabetrachting HA)
1. De zangers
2. De zangstof
3. De zangtijd

19 maart 2023
Zondag 10:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Mattheüs 26 : 20 – 30
Tekst: Mattheüs 26 : 26
Thema: Het teken van het brood
1. Het breken van het brood
2. Het eten van het brood

18 maart 2023
Zaterdag 19:00
Voorganger: Bijzondere Noden

Zangavond van het Eskol kinderkoor en het kinderkoor van Bodegraven voor Bijzondere Noden.

16 maart 2023
Donderdag 19:45
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Jesaja 52: 13 – 53: 12
Tekst: Jesaja 53:5
Thema: De lijdende Knecht des Heeren
1. de reden van dit lijden
2. de diepte van dit lijden
3. de vruchten van dit lijden

12 maart 2023
Zondag 17:00
Voorganger: ds. C. G. Vreugdenhil

Lezen: Johannes 19:1-18
Tekst: Johannes 19:16-18
Thema: Jezus in het midden
1. In het midden van Zijn Lijden
2. In het midden tussen God en mensen
3. In het midden van de zondaren

12 maart 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Lezen: Jesaja 55
Thema: Een verbond met God door de Middelaar
1. De middelen en manieren om een zondaar te overtuigen
2. Bemoediging voor de overtuigde zondaar
3. Hoe de gelovige op een goede manier gebruik kan maken van de Middelaar

08 maart 2023
Woensdag 16:00
Voorganger: ds. W. Harinck

Lezen: Openbaringen 22:1 – 21 & NGB 13
Tekst: Openbaringen 22:11
Thema: Waar gaat het heen met deze wereld?!
1. de crisis zelf
2. de crisis in aanvang
3. de crisis in uitkomst

08 maart 2023
Woensdag 10:00
Voorganger: ds. C.G. Vreugdenhil

Lezen: 2 Koningen 6 : 8-23
Tekst: 2 Koningen 6 : 16-17
Thema: Een gebed om te mogen zien
1. God geeft informatie aan Elisa
2. God opent de ogen van de knecht
3. God verblindt de ogen van de vijanden

05 maart 2023
Zondag 16:00
Voorganger: ds. W. Visscher

Schriftlezing: Galaten 3 : 1 – 18
Thema: De verzoening met God
1. De noodzaak van betaling
2. De onmogelijkheid van betaling
3. De weg van betaling

05 maart 2023
Zondag 10:00
Voorganger: Leesdienst

Schriftlezing: Mattheus 27 : 11 – 26
Tekst: Mattheus 27 : 22a
Thema: De vraag van Pilatus
1. Het probleem
2. De mogelijkheden
3. De keus