Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Het grote voorbeeld van Christus’ lijden (1)

‘Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft…’ (1 Petrus 2:21) “In de gevangenis word ik gemarteld met de bedoeling dat ik Jezus Christus zal verloochenen. Maar ze kunnen Christus nooit van mij afnemen,” schrijft de Amerikaans-Iraanse pastor Abedini. Hij werd opgepakt vanwege het planten van huiskerken en werd onder druk […]

De doop van de Heere Jezus (2)

“Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.” (Mattheüs 3:15) Johannes de Doper doopte Joden die al besneden waren. Hij doopte met de ‘doop der bekering tot vergeving van zonden’. Dat hij Joden doopte was iets nieuws. Men kende de […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 5 maart 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Voorbereiding Heilig Avondmaal
zondag 5 maart 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
woensdag 8 maart 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Biddag
woensdag 8 maart 16:00  ds. C. G. Vreugdenhil Biddag
zondag 12 maart 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilig Avondmaal
zondag 12 maart 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil Nabetrachting Heilig Avondmaal
vrijdag 17 maart 15:00  ds. C. G. Vreugdenhil Huwelijksbevestiging
zondag 19 maart 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
26-02-2017
Voorganger: Ds J.S. van der Net
Thema: De zegen van Jacob voor Aser
Schriftlezing: Genesis 49 : 1 - 20
Tekst: Genesis 49 : 20
1. Rijk en toch arm
2. Arm en toch rijk
26-02-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De eerste lijdensaankondiging van Christus
Schriftlezing: Matth. 16:13-28
Tekst: Matth. 16: 21-23
1. De discipelen krijgen onderwijs
2. Jezus moet lijden
3. Petrus wordt vermaand
22-02-2017
Beluister alle diensten