Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Bethlehem Efratha

En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? (Micha 5:1a) Advent betekent: Hij komt, Jezus komt, de Messias komt. Hij is gekomen en Hij komt terug om het heil voor Zijn gemeente te volmaken. Verlangt u naar Zijn komst op de wolken? Dan moet Hij toch eerst gekomen […]

Groeien in het toevluchtnemend geloof

Ruth 2:12-13: “… uw loon zij volkomen van de HEERE… onder Wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer, dewijl gij mij getroost hebt, en dewijl gij naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt…”   Boaz heeft zich niet geschaamd om Ruth vriendelijk aan […]

Actueel

  1. Volkskerstzang 2016

Kerktijden

TijdDienst
zondag 11 december 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilig Avondmaal
zondag 11 december 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil Nabetrachting Heilig Avondmaal
zondag 18 december 10:00  Leesdienst
zondag 18 december 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 25 december 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 25 december 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
maandag 26 december 10:00  Kerstfeest met de kinderen
zaterdag 31 december 19:00  ds. C. G. Vreugdenhil Oudejaarsdienst
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
08-12-2016
04-12-2016
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De aanhef van het volmaakte gebed
Schriftlezing: Romeinen 8:14-28
Tekst: HC zondag 46, vr. en antw. 120
1. De kinderlijke aanspraak
2. Het kinderlijk geloof
3. De kinderlijke plichten
04-12-2016
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De geboorte van Johannes de Doper
Schriftlezing: Lukas 1:5-17 en 57-66
Tekst: Lukas 1: 57-64
1. Gods Woord wordt bevestigd
2. Gods genade wordt beleden
3. Gods lof wordt bezongen
Beluister alle diensten