Eskol-kerk

De offerande der heidenen

"Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het evangelie van God bedienende, opdat de offerande der heidenen aangenaam worde, geheiligd door de Heilige Geest."

Rom. 15:16

De apostel Paulus heeft zich altijd erg aangetrokken gevoeld om het evangelie te prediken op die plaatsen waar de naam van Christus nog nooit was genoemd. Daartoe had de Heere hem ook geroepen. Hij noemt in vers 15 zijn apostelschap een 'genade', die hem door God gegeven is. En zo kan hij een dienaar van Jezus Christus zijn onder de heidenen. In dat verband spreekt hij over de 'offerande der heidenen'.

Het bijzondere daarvan is dat het hier niet gaat om een offer van of voor de heidenen, maar dat dit offer bestaat uit de heidenen zelf. In het Grieks staat hier een woordspeling. De woorden die Paulus hier voor 'dienen' en 'dienst' gebruikt, herinneren aan de dienst van een priester. Paulus is dan in dit geval de priester en de offergave, die hij aan God aanbiedt, wordt gevormd door de bekeerde heidenen. Tot God moet als een vrijwillig offer terugkeren wat Hem toebehoort. Zo worden door de priesterlijke dienst van de zending de heidenen tot God gebracht.

 

Lees verder >>

 

Laatste Nieuws

Preken naluisteren
U kunt de zondagse preek naluisteren vanaf een CD of cassettebandje. Deze kunt u bestellen bij de koster. Het is ook mogelijk om de preek van afgelopen zondag te beluisteren via deze website. U wordt er op gewezen dat deze preken alleen voor eigen gebruik zijn.
 

Zending

De bijgewerkte contactgegevens van de uitgezonden zendingwerkers kunt u hier vinden.

 

Live luisteren

Iedere zondag kunt u om 10.00 uur en om 17.00 uur de diensten live mee luisteren via Kerkomroep.

Live meeluisteren