Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Training in Godsvrucht

‘… oefen uzelven tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven’ (1 Tim.4:7b-8).

Het profetische woord

“En wij hebben het profetische Woord…”  (2 Petr.1:19a) Wij kennen allemaal wel die drie bekende kleine zinnetjes, die bij iedere Reformatieherdenking uitgesproken worden. Sola gratia (uit genade alleen), sola fide (door het geloof alleen) en sola Scriptura (de Schrift alleen).

Kerktijden

TijdDienst
zondag 29 november 10:00  Leesdienst
zondag 29 november 17:00  Leesdienst
zondag 6 december 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Voorbereiding Heilig Avondmaal
zondag 6 december 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
donderdag 10 december 19:45  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 13 december 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilig Avondmaal
zondag 13 december 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil Nabetrachting Heilig Avondmaal
zondag 20 december 10:00  Leesdienst
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
22-11-2015
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De toevoeging bij het tweede gebod
Schriftlezing: Exodus 34:1-14
Tekst: Exodus 20:5b-7
1. Een ernstige bedreiging
2. Een genadige belofte
3. Een hartelijke liefde
22-11-2015
Voorganger: Ds C,G. Vreugdenhil
Thema: David verslaat Goliath in de naam van de Heere
Schriftlezing: 1 Samuël 17:45-58
Tekst: 1 Samuël 17:48-58(David en Goliath IV)
1. David strijd in de naam van de Heere
2. David gebruikt zijn slinger en zijn steen
3. Het zwaard en het hoofd van Goliath
4. De overwinning
Beluister alle diensten