Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Voor de doden gedoopt

“Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden?” (1 Korinthe 15:29) Paulus is bezig om de gemeente van Korinthe tot de orde te roepen. Tot de orde van het koninkrijk. De loochening van de opstanding is een levensbedrei-gende dwaalleer. Daarom zet Paulus het mes er […]

Jezus’ verbazing en angst

En Hij… begon verbaasd en zeer beangst te worden (Mark. 14:33) Als we ergens zien hoe zwaar het lijden voor Christus is geweest, dan is het wel in de hof van Getsémané. Samen met zijn discipelen is Hij deze tuin binnen gegaan. Het eigenlijke lijden komt nu snel dichterbij. Nog enkele uren en Hij wordt […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 3 mei 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 3 mei 16:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 10 mei 10:00  Leesdienst
zondag 10 mei 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
donderdag 14 mei 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Hemelvaartsdag
zondag 17 mei 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 17 mei 17:00  Leesdienst
zondag 24 mei 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Eerste Pinksterdag
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
26-04-2015
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Het duizendjarig vrederijk
Schriftlezing: Jesaja 11:1-9 en 65:17-25
Tekst: Jesaja 11 en 65, maar ook Openbaring 20:1-6
1. De leer van het chiliasme
2. Jesaja en het vrederijk
3. Johannes en het duizendjarig rijk
26-04-2015
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De dood wordt overwonnen
Schriftlezing: 1 Korinthe 15:50-58
Tekst: 1 Korinthe 15:50-51
1. Omringd door de dood
2. Bevrijd van de dood
3. Geschikt voor het leven
23-04-2015
Voorganger: Ds G.W.S. Mulder
Thema: De zekerheid van het paasevangelie
Schriftlezing: Handelingen 1 : 1 - 8
1. in het verschijnen van Jezus
2. in het zien door de discipelen
3. in het spreken over Gods koninkrijk
Beluister alle diensten