Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Christus kwam niet om de wereld te veroordelen

“Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou… maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God” (Joh. 3:17a en 18b). Liefde bewijst zich in daden. God zond Zijn Zoon. Dat had Hij beloofd in het […]

God zond Zijn Zoon in de wereld

‘Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou’ (Joh. 3:17). De kerstdagen zijn weer voorbij. Het is inmiddels 2016. Dat klinkt nog wel wat onwennig, zo aan het begin van de nieuwe jaarkring. We voelen ons op zo’n moment soms verlegen en onzeker. We hebben in onze […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 14 februari 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 14 februari 17:00  Leesdienst
zondag 21 februari 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 21 februari 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 28 februari 10:00  Leesdienst
zondag 28 februari 16:00  ds. R. Kattenberg
zondag 6 maart 10:00  Leesdienst
zondag 6 maart 16:00  ds. C. G. Vreugdenhil Voorbereiding Heilig Avondmaal
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
07-02-2016
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De prediking van Johannes de Doper
Schriftlezing: Lukas 3 : 1 - 18 Tekst : Lukas 3:10-14
1. De eis tot bekering
2. De onmogelijkheid van de bekering
3. Het geheim van de bekering
Beluister alle diensten