Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Geloofstrouw en geloofsverwondering

Ruth 2:9-10: “Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen … als u dorst, zo ga tot de vaten … Toen viel zij op haar aangezicht, en boog zich ter aarde, en zeide tot hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben?” […]

Geloofshonger en geloofsijver

Ruth 2:2-3: “Laat mij toch in het veld gaan, en van de aren oplezen … Zo ging zij heen, en kwam en las op in het veld, achter de maaiers …” De twee weduwen komen in Bethlehem aan. Die oudere en door het leven getekende en die jongere: Naomi en haar schoondochter. Samen gaan ze […]

Actueel

  1. Koken en eten in de kerk
  2. Koffieochtenden

Kerktijden

TijdDienst
zondag 23 oktober 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 23 oktober 16:00  ds. R. Kattenberg
zondag 30 oktober 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 30 oktober 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
woensdag 2 november 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Dankdag
woensdag 2 november 16:00  ds. C. G. Vreugdenhil Dankdag
zondag 6 november 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 6 november 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
16-10-2016
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een gebed dat voor God aangenaam is
Schriftlezing: Daniël 9:4-9 en 15-23
Tekst: HC vraag en antwoord 117
1. Tot Wie we moeten bidden
2. Hoe we moeten bidden
16-10-2016
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De dienst van God in, voor en door de gemeente
Schriftlezing: Hebr.13
Tekst: Hebr. 13:16-18
Thema:
1. Dienstbetoon (16)
2. Gehoorzaamheid (17)
3. Voorbede (18)
Beluister alle diensten