Eskol-kerk

Waardig geacht om smaad te lijden

‘Zij dan gingen heen… verblijd zijnde, dat zij waren waardig geacht geweest, om Zijns Naams wil smaadheid te lijden’

(Hand. 5:41)

Het bloed van de martelaren is een zaad voor de kerk. Hoe meer christenen vervolgd worden om Jezus’ wil, des te sneller breidt de kerk van Christus zich uit. Zo was het vroeger in de tijd van de eerste christenen en zo is het vandaag nog. We lezen in ons tekstgedeelte dat de volgelingen van Jezus gemarteld worden en het zwijgen opgelegd als het gaat om de verkondiging van Jezus. Maar het aantal leerlingen van Jezus in de oude kerk groeit. Net als vandaag. In de wereld van de 21ste eeuw worden 400 miljoen christenen gediscrimineerd om hun geloof, 200 miljoen christenen worden wereldwijd vervolgd en meer dan honderdduizend christenen per jaar sterven de marteldood. Maar nog nooit is er een periode in de geschiedenis geweest dat de kerk zo snel groeide als nu.

In gedachten staan we er even bij, in de raadszaal in Jeruzalem. Het advies van Gamaliël was aanvaard. De apostelen zullen niet geëxecuteerd worden. Maar hen zomaar laten gaan is teveel prestigeverlies voor het sanhedrin. Het compromis dat uit de bus komt is dat ze gegeseld zullen worden. Wat een brandende haat tegen de apostelen en uiteindelijk tegen Jezus. Ruw worden hen de kleren van het lijf gerukt. Daar zwiepen de eerste felle slagen op hun rug, totdat het bloed er aan alle kanten uitstroomt.

 

Lees verder >>

 

Laatste Nieuws

Preken naluisteren
U kunt de zondagse preek naluisteren vanaf een CD of cassettebandje. Deze kunt u bestellen bij de koster. Het is ook mogelijk om de preek van afgelopen zondag te beluisteren via deze website. U wordt er op gewezen dat deze preken alleen voor eigen gebruik zijn.
 

Zending

De bijgewerkte contactgegevens van de uitgezonden zendingwerkers kunt u hier vinden.

 

Live luisteren

Iedere zondag kunt u om 10.00 uur en om 17.00 uur de diensten live mee luisteren via Kerkomroep.

Live meeluisteren