Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

De mededeelzaamheid van het geloof

“… en haar schoonmoeder zag, wat zij opgelezen had; ook bracht zij voort, en gaf haar, wat zij van haar verzadiging overgehouden had.” (Ruth 2:18)   Als de dag ten einde is en het tijd wordt om naar huis te gaan, dorst Ruth eerst nog het opgelezen koren. Het is een rijke buit: ongeveer 36 […]

Geloofsovergave

“Als het nu etenstijd was, zeide Boaz tot haar: Kom hierbij en eet van het brood… en hij langde haar geroost koren, en zij at, en werd verzadigd…” (Ruth 2:14)   Zondag 3 september zal weer een voorbereidings-dienst gehouden worden voor de bediening van het Heilig Avondmaal. Als je weet dat de liefdesmaaltijd van Christus […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 24 september 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 24 september 17:00  Leesdienst
zondag 1 oktober 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 1 oktober 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 8 oktober 10:00  Leesdienst
zondag 8 oktober 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 15 oktober 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 15 oktober 16:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
17-09-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het kennen van God
Schriftlezing: Psalm 8 en Romeinen 1:18-25
Tekst: Artikel 2 NGB
1. Door middel van de schepping
2. Door middel van de Bijbel
17-09-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds J. IJsselstein )
Thema: Onbekwaam om tot Christus te komen
Schriftlezing: Johannes 6: 35-51
Tekst: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke", Joh. 6:44a
1. De ernst van onze geestelijke toestand
2. De grootheid van Gods barmhartigheid
Beluister alle diensten