Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

De doop van de Heere Jezus (2)

“Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.” (Mattheüs 3:15) Johannes de Doper doopte Joden die al besneden waren. Hij doopte met de ‘doop der bekering tot vergeving van zonden’. Dat hij Joden doopte was iets nieuws. Men kende de […]

De doop van de Heere Jezus (1)

“Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.” (Mattheüs 3:15) Johannes de Doper is de voorloper van Christus. Hij was een echte boetgezant, een laaiende fakkel in de geest en de kracht van Elia. In het verband van onze tekst […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 26 februari 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 26 februari 17:00  ds. J. S. van der Net
zondag 5 maart 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Voorbereiding Heilig Avondmaal
zondag 5 maart 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
woensdag 8 maart 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Biddag
woensdag 8 maart 16:00  ds. C. G. Vreugdenhil Biddag
zondag 12 maart 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilig Avondmaal
zondag 12 maart 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil Nabetrachting Heilig Avondmaal
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
22-02-2017
19-02-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het gebed om de komst van Gods koninkrijk
Schriftlezing: Johannes 18:28-40
Tekst: vraag en antwoord 123
1. De betekenis van het koninkrijk
2. De geestelijke uitleg van het koninkrijk
3. De kruisgestalte van de Koning
19-02-2017
Voorganger: Ds W.A. Zondag
Thema: Martha’s geloof in één Opstanding
Schriftlezing: Johannes 11: 1-28
Tekst: Johannes 11: 19-27
1. Haar gaan naar Jezus
2. Haar verwachting van Jezus . Haar belijdenis over Jezus
Beluister alle diensten