Eskol-kerk

Geloofskeus en geloofstoe-eigening

"... waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan ... uw volk is mijn volk, en uw God mijn God."

Ruth 1:16b

Als Ruth niet zo duidelijk door Naomi voor de keus was gesteld, zou ze misschien nog lang niet hebben durven zeggen, wat ze in het zestiende vers zegt: ik ga met u mee naar Bethlehem. En daarachter steekt de belijdenis: uw God is mijn God. Openlijk zweert Ruth haar afgoden af en even openlijk zweert ze trouw aan de God van Naomi. De keus van het geloof komt hier duidelijk openbaar. Ruth kan niet meer terug naar Moab.

Dat is een wonder van genade, want van nature kiezen wij liever voor de wereld en de afgoden. Het is door genade alleen als we mogen zeggen: "U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren" (Psalm 119:5 berijmd). De HEERE bracht Ruth tot haar geloofskeus.

 

Lees verder >>

 

Laatste Nieuws

Preken naluisteren
U kunt de zondagse preek naluisteren vanaf een CD of cassettebandje. Deze kunt u bestellen bij de koster. Het is ook mogelijk om de preek van afgelopen zondag te beluisteren via deze website. U wordt er op gewezen dat deze preken alleen voor eigen gebruik zijn.
 

Zending

De bijgewerkte contactgegevens van de uitgezonden zendingwerkers kunt u hier vinden.

 

Live luisteren

Iedere zondag kunt u om 10.00 uur en om 17.00 uur de diensten live mee luisteren via Kerkomroep.

Live meeluisteren