Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Smyrna, de gemeente onder het kruis

Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans. Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; […]

De doden bewaakten het leven

‘En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden’ (Matth. 28:4) Bij het graf van Jezus werden wachters gezet! Denk eens even na over deze woorden. Het graf van een dode moet bewaakt worden en verzegeld. Gewapende soldaten staan bij een graf. Jezus mòcht eens opstaan. De discipelen mòchten […]

Actueel

  1. Koken en eten in de kerk
  2. Koffieochtenden

Kerktijden

TijdDienst
donderdag 5 mei 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Hemelvaartsdag
zondag 8 mei 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 8 mei 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
woensdag 11 mei 14:30  ds. C. G. Vreugdenhil Huwelijksbevestiging
zondag 15 mei 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Eerste Pinksterdag
zondag 15 mei 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
maandag 16 mei 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Belijdenisdienst
zondag 22 mei 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
01-05-2016
Voorganger: Leesdienst ( Ds C. Harinck )
Thema: Thomas en de opgestane Christus
Schriftlezing: Johannes 20: 19-31
Tekst: Johannes 20: 28
1. Het gruwelijk ongeloof van Thomas
2. Het barmhartig onderwijs van Christus
3. De krachtige geloofstaal van Thomas
01-05-2016
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De Geest vernieuwt het gelaat van het aardrijk
Schriftlezing: Psalm 104: 1-5 en 24-35
Tekst: Psalm 104: 30
1. Lente in de schepping
2. Lente in de herschepping
Beluister alle diensten