Eskol-kerk

De Lofzang van Elisabeth

En vanwaar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt? ... En zalig is zij, die geloofd heeft, want de dingen, die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.

Luk. 1:43 en 45

Daar staan ze tegenover elkaar, de twee aanstaande moeders. De ene heel jong en de andere op oudere leeftijd. De ene wordt de moeder van Christus en de andere de moeder van de heraut, die de komst van de Koning aankondigt. Daar staan ze, die twee aanstaande moeders, Maria en Elisabeth, vervuld met de Geest en met de lof van God. Elisabeth zingt haar lofzang. De kern van haar loflied lezen we in vers 43: "En vanwaar overkomt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt?"

Deze geschiedenis is een voorspel op het Kerstfeest. Elisabeth krijgt ten diepste de Zaligmaker Zelf op bezoek. Let eens op dat 'mijn Heere'. Daar valt de nadruk op. Elisabeth belijdt het ongeboren leven in de schoot van Maria als haar Koning en Zaligmaker. Zoals later Thomas zal zeggen: Mijn Heere en mijn God. En zoals Simeon uitroept: Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien. Elisabeth viert hier al het Christusfeest vóór de kerstnacht in Bethlehem. En het is vooral de verwondering, die haar vervult. Hoe kan het ook anders. Wie de Zaligmaker door het geloof mag ontmoeten, komt altijd bij de verwondering uit.

 

Lees verder >>

 

Laatste Nieuws

Preken naluisteren
U kunt de zondagse preek naluisteren vanaf een CD of cassettebandje. Deze kunt u bestellen bij de koster. Het is ook mogelijk om de preek van afgelopen zondag te beluisteren via deze website. U wordt er op gewezen dat deze preken alleen voor eigen gebruik zijn.
 

Zending

De bijgewerkte contactgegevens van de uitgezonden zendingwerkers kunt u hier vinden.

 

Live luisteren

Iedere zondag kunt u om 10.00 uur en om 17.00 uur de diensten live mee luisteren via Kerkomroep.

Live meeluisteren