Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

De doop van de Heere Jezus (1)

“Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.” (Mattheüs 3:15) Johannes de Doper is de voorloper van Christus. Hij was een echte boetgezant, een laaiende fakkel in de geest en de kracht van Elia. In het verband van onze tekst […]

De geboorte van Christus

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken (Lukas 2:7a). Het staat er zo eenvoudig: En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken. Dat betekent: Ze kreeg haar eerste kindje, een zoon en ze deed hem Zijn kleertjes aan. Een wonderlijk geheim dat zich door alle eeuwen heen herhaald […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 22 januari 10:00  Leesdienst
zondag 22 januari 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 29 januari 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 29 januari 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 5 februari 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilige Doop
zondag 5 februari 17:00  Leesdienst
zondag 12 februari 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 12 februari 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
15-01-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het kinderlijk gebruik van de Vadernaam
Schriftlezing: Lukas 15:11-24
Tekst: Zondag 46
1. Kinderlijk vertrouwen
2. Kinderlijke eerbied
3. Vaderlijke zorg
15-01-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Simeon in de tempel
Schriftlezing: Luk. 2:21-35
Tekst: Luk. 2:25-27
1. De profeet van God
2. De gewoonte van de wet
3. Het reinigingsoffer voor Maria
Beluister alle diensten