Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Het kroningsfeest van Christus

  “Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond…” (Hebr. 2:9a) Op Hemelvaartsdag is de Heere Jezus met lichaam en ziel vanaf de Olijfberg opgevaren naar de hemel. Weet u waarom? Om plaats te bereiden voor mensen, die zo veel zonden hebben dat ze niet in de hemel thuis horen. Is er dan zo […]

Voor de doden gedoopt (2)

“Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden?” (1 Korinthe 15:29a) Dopen voor de doden. Wat betekent dat? Sommigen nemen dit letterlijk. Plaatsvervangend je laten dopen voor iemand die al gestorven is. Anderen denken dat het gaat over mensen die op het randje van de […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 31 mei 10:00  stud. M. T. Al-Chalabi
zondag 31 mei 16:00  stud. M. T. Al-Chalabi
vrijdag 5 juni 13:30  ds. C. G. Vreugdenhil Huwelijksbevestiging
zondag 7 juni 10:00  Leesdienst
zondag 7 juni 16:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 14 juni 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Voorbereiding Heilig Avondmaal
zondag 14 juni 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
donderdag 18 juni 19:45  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
28-05-2015
25-05-2015
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil ( belijdenisdienst)
Thema: Het signalement van een christen
Schriftlezing: 1 Korinthe 12 : 1-20
Tekst: 1 Korinthe 12 : 3b
1. De omstandigheden in Korinthe
2. De inhoud van de belijdenis
3. De taak van de gemeente
24-05-2015
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Het werk van de drie-enige God
Schriftlezing: Johannes 14:15-26
Tekst: Johannes 14:23
1. Liefde en gehoorzaamheid
2. Liefde en inwoning
24-05-2015
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De Pinksterpreek van Petrus
Schriftlezing: Handelingen 2:22-37
Tekst: Handelingen 2: 14, 36 en 37
1. De vrijmoedigheid in zijn prediking
2. De inhoud van zijn prediking
3. De vrucht op zijn prediking
Beluister alle diensten