Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Liefde en inwoning (slot)

“Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn Woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken” (Johannes 14:23.) Op het kerstfeest kwam God naar deze wereld. God werd geopenbaard in het vlees. Op goede vrijdag gaf God Zijn […]

Liefde en inwoning (2)

“Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn Woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken” (Johannes 14:23.) In de Kerstnacht kwam God in de kribbe in de Persoon van de Zoon. Op de Pinksterdag kwam God in […]

Actueel

  1. Koken en eten in de kerk
  2. Koffieochtenden

Kerktijden

TijdDienst
zondag 31 juli 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 31 juli 17:00  Leesdienst
zondag 7 augustus 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 7 augustus 17:00  Leesdienst
zondag 14 augustus 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 14 augustus 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 21 augustus 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 21 augustus 17:00  Leesdienst
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
24-07-2016
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Het rentmeesterschap over onze aardse goederen
Schriftlezing: 1 Tim. 6:6-21
Tekst: HC Zondag 43
1. De verwerving ervan
2. Het beheer ervan
3. De dienstbaarheid ervan
24-07-2016
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De liefdevolle vader
Schriftlezing: Johannes 13:3-17
Tekst: Lukas 15:20, 28, 31-32
1. Zijn plaatsbekledende rol
2. Zijn ontwapenende liefde
3. Zijn ‘welkom thuis’ voor ons
Beluister alle diensten