Eskol-kerk

Dorkas, een vrouw vol dienende liefde

"En te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha ... deze was vol van goede werken en aalmoezen, die zij deed… en al de weduwen stonden bij hem (Petrus), wenende, en tonende de rokken en klederen, die Dorkas gemaakt had."

Hand. 9:36 en 39b.

Van Dorkas wordt gezegd dat ze 'vol was van goede werken'. Ze woonde in het havenplaatsje Joppe, waar veel weduwen woonden. Die hadden hun man verloren. Vissers en koopvaarders, die in de grote wateren een zeemansgraf gevonden hadden.

Tabitha komt in de Bijbel naar voren als een alleenstaande vrouw, maar toch niet alleen op de wereld. Wie een discipelin van Jezus is, heeft immers veel geestelijke familie. Dan ben je helemaal opgenomen in het gezin van de gemeente. Zo'n christelijke gemeente was ook in Joppe ontstaan. Daar maakte Dorkas deel van uit.

Van haar worden twee heel belangrijke dingen gezegd: ze is een discipelin van de Heere Jezus en ze is vol van goede werken. Die twee zaken hebben alles met elkaar te maken. Een discipel van Jezus is een volgeling van Hem, een leerling. Dan volg je Hem ook na. Vandaar die goede werken.

Jezus roept nog steeds tot het discipel­schap. Hij verbrijzelt harde harten en doet ze buigen onder de kracht van Zijn Geest. Zo leren zondaren en zondaressen Hem volgen en in Hem geloven; Hem dienen. Deze geschiedenis van Dorkas roept ook ons op tot discipelschap. Voor het eerst of voor de zoveelste keer.

Mag u door genade zeggen dat u ook een discipel of discipelin van Jezus bent? En wat betekent dat discipelschap heel concreet in uw omgang met God en in het dagelijkse leven?

 

Lees verder >>

 

Laatste Nieuws

Preken naluisteren
U kunt de zondagse preek naluisteren vanaf een CD of cassettebandje. Deze kunt u bestellen bij de koster. Het is ook mogelijk om de preek van afgelopen zondag te beluisteren via deze website. U wordt er op gewezen dat deze preken alleen voor eigen gebruik zijn.
 

Zending

De bijgewerkte contactgegevens van de uitgezonden zendingwerkers kunt u hier vinden.

 

Live luisteren

Iedere zondag kunt u om 10.00 uur en om 17.00 uur de diensten live mee luisteren via Kerkomroep.

Live meeluisteren