Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Jezus geeft Zich over aan God

  ‘Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout.’ (1 Petrus 2:23-24a)   Jezus is het grote voorbeeld. Petrus spreekt hier tegen de slaven, die zich van alles moesten […]

Het grote voorbeeld van Christus’ lijden (2)

‘Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen’. (1 Petrus 2:21)   Iedere Christen wordt geroepen om in dit leven Jezus na te volgen. Bent u daartoe bereid? Dat komt door de trekkracht, die van Hem uitgaat, zodat wij zeggen: ‘Heere, […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 30 april 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 30 april 17:00  ds. J. S. van der Net
zondag 7 mei 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 7 mei 17:00  Leesdienst
zondag 14 mei 10:00  Leesdienst
zondag 14 mei 17:00  Leesdienst
zondag 21 mei 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 21 mei 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
23-04-2017
Voorganger: Leesdienst ( Ds R.Kattenberg )
Thema: De zondag na Pasen
Schriftlezing: Johannes 20: 19-31
Tekst: Johannes 20 vers 26
1. Wie er dan samen zijn
2. Wie er binnenkomt
3. Welke boodschap er gebracht wordt
23-04-2017
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Jezus verschijnt aan Zijn discipelen
Schriftlezing: Johannes 21:1-17
Tekst: Johannes 20:19-23
1. Hij komt door gesloten deuren
2. Hij geeft vreugde en vrede
3. Hij zendt hen uit in de wereld
Beluister alle diensten