Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

De zorg van God in de wisseling van de seizoenen

“Gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk” (Psalm 104:30b). De lente is gekomen, maar het is nog koud. De bomen worden nog maar net groen. Fruitbomen beginnen te bloeien. In Psalm 104 bezingt de dichter de heerlijkheid van God in de schepping. “o Heere, mijn God! Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met majesteit […]

Smyrna, de gemeente onder het kruis

Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans. Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; […]

Actueel

  1. Koken en eten in de kerk
  2. Koffieochtenden

Kerktijden

TijdDienst
zondag 29 mei 10:00  Leesdienst
zondag 29 mei 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
donderdag 2 juni 19:45  ds. J. IJsselstein Zendingsdienst
zondag 5 juni 10:00  Leesdienst
zondag 5 juni 16:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 12 juni 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Voorbereiding Heilig Avondmaal
zondag 12 juni 17:00  Leesdienst
donderdag 16 juni 19:45  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
22-05-2016
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Het vijfde gebod
Schriftlezing: Efeze 6:1-9
Tekst: Zondag 39
1. Als het gebod van Gods gezag
2. Als het gebod met een belofte
3. Als het gebod dat ons verantwoordelijk stelt
22-05-2016
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: De vrijheid door de Geest
Schriftlezing: 2 Korinthe 3
Tekst: 2 Korinthe 3:17-18
1. Zij rust in het werk van Christus
2. Zij is dáár waar de Geest van Christus werkt
3. Zij bestaat in de gelijkvormigheid aan Christus
21-05-2016

Thema: Gemeenteavond 'Zorg en diaconaat'
Beluister alle diensten