Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Een kamerheer die God zoekt

‘En ziet. Een Moorman, een kamerling, en een machtig heer van Candece, de koningin der Moren, die over al haar schat was, welke was gekomen om te aanbidden te Jeruzalem.’ (Hand. 8:27)   Filippus de Evangelist werkt in Samaria. Hij was uit Jeruzalem komen vluchten in verband met de vervolging van de christenen. In Samaria […]

Een Pinkstergemeente die God prijst

‘En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden’ (Handelingen 2:47).   Wat is de eerste christengemeente in Jeruzalem een gezegende gemeente. In Handelingen 2 vers 42 staat dat de eerste christenen ‘volhardende waren in de gebeden’. En… bidden is ook lofprijzen, dat […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 30 juli 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 30 juli 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 6 augustus 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 6 augustus 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 13 augustus 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 13 augustus 17:00  Leesdienst
zondag 20 augustus 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 20 augustus 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
23-07-2017
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Een gebed om kracht in de geestelijke strijd
Schriftlezing: Matth. 4:1-11
Tekst: HC Zondag 52a
1. We mogen schuilen achter Christus
2. We bidden om kracht tegen de verzoekingen
3. We vragen om bevrijding van de boze
23-07-2017
Voorganger: leesdienst ( Ds A. Elshout )
Thema: De brief aan Sardis
Schriftlezing: Openbaring 3:1-13
Tekst: Openbaring 3:1-6
1. Het dode in de gemeente van Sardis
2. Het stervende in de gemeente van Sardis
3. Het goede in de gemeente van Sardis
Beluister alle diensten