Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Saulus van Tarsen

“Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij” (Hand. 9:4b). “Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?” (Hand. 9:6m) Saulus was een jonge man, een farizeeër, uit Joodse ouders geboren in Klein Azië. Streng opgevoed en al jong onderwezen in de school van de rabbijnen. Hij had gestudeerd aan de voeten van Gamaliël en was goed […]

Het laatste der dagen

‘Het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God …’ (Hand. 2:17a) Wij leven in een heel bijzondere tijd, ‘Het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God, Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees’ (Hand. 2:17a). Deze tijdsaanduiding ‘het laatste der dagen’ komen we op veel plaatsen tegen in de […]

Kerktijden

TijdDienst
zondag 5 juli 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 5 juli 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
donderdag 9 juli 15:30  ds. C. G. Vreugdenhil Huwelijksbevestiging
zondag 12 juli 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 12 juli 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
woensdag 15 juli 18:00  ds. C. G. Vreugdenhil Huwelijksbevestiging
zondag 19 juli 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 19 juli 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
28-06-2015
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: De ark van Noach
Schriftlezing: Genesis 6 : 9-22
Tekst: Genesis 7 : 1,5,en 16 slot
1. Wie Noach was
2. Het reddingsplan van God
3. Veilig in de ark
28-06-2015
Voorganger: Leesdienst ( Ds A.T. Vergunst )
Thema: Hoe jonge mensen hun dagen moeten invullen
Schriftlezing: Prediker 11 : 9 - 12 : 14
Tekst: Prediker 12 : 1
1. Gedenk dat Ik je Schepper ben
2. Gedenk vooral aan Mij als je jong bent
Beluister alle diensten