Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

Een veilige thuiskomst

Ruth 1:22a: “Alzo kwam Naómi weder, en Ruth, de Moabietische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden Moabs wederkwam”. De vakantie loopt ten einde. Velen van ons zijn terug van ‘weggeweest’. Een goede reis gehad, mooie dingen gezien, heerlijk ontspannen genoten en een veilige thuiskomst gehad. De reis van Naomi naar Moab was geen […]

Liefde en inwoning (slot)

“Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn Woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken” (Johannes 14:23.) Op het kerstfeest kwam God naar deze wereld. God werd geopenbaard in het vlees. Op goede vrijdag gaf God Zijn […]

Actueel

  1. Koken en eten in de kerk
  2. Koffieochtenden

Kerktijden

TijdDienst
zondag 28 augustus 10:00  Leesdienst
zondag 28 augustus 16:00  ds. R. Kattenberg
zondag 4 september 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Voorbereiding Heilig Avondmaal
zondag 4 september 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil
donderdag 8 september 19:45  ds. C. G. Vreugdenhil
zondag 11 september 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilig Avondmaal
zondag 11 september 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil Nabetrachting Heilig Avondmaal
zondag 18 september 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
21-08-2016
Voorganger: Leesdienst ( Ds W. Visscher )
Thema: De gemeente van Smyrna bemoedigd
Schriftlezing: Openbaring 2 : 1- 17
1. Een grote verdrukking
2. Een wonderlijke rijkdom
3. Een bewogen aansporing
4. Een heerlijke overwinning
21-08-2016
Voorganger: DS C.G. Vreugdenhil
Thema: Jacob worstelt om de zegen van God
Schriftlezing: Genesis 32:1-16
Tekst: Genesis 32:24-26
1. Jacob blijft alleen achter
2. Jacob worstelt met God
3. Jacob smeekt om de zegen
Beluister alle diensten