Wat geloven wij?

Bij het uitleggen wat wij geloven gaat het om de kernprincipes van het christendom. Deze kernprincipes zijn de meest wezenlijke elementen van het geloof die iedereen (kinderen, tieners en volwassenen) met heel zijn of haar hart moet geloven om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. Het christelijk geloof is samen te vatten aan de hand van vijf kernprincipes:
1. De goede schepping
2. De zondeval
3. De verlossing
4. Wij kunnen God kennen
5. De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Lees alles over wat wij geloven

Meditaties

De God van het Verbond

“Zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht” (Psalm 72:5) David is gekomen aan het eind van zijn leven. Veertig jaar heeft hij geregeerd. Hij heeft een veelbewogen leven gehad. Door alle oorlogen, die hij gevoerd heeft, is zijn rijk uitgebreid. Maar als zijn leven nu ten […]

Saulus bidt

‘Want zie, hij bidt’ (Hand. 9:11 slot) Saulus van Tarsen is door de Heere gearresteerd op weg naar Damascus. ‘Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?’ zo sprak Jezus vanuit de hemel. Als een gebroken man heeft Saulus gevraagd: ‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?’ Hij beeft voor Gods hoge majesteit en de Heere […]

Kerktijden

TijdDienst
donderdag 3 september 18:45  ds. C. G. Vreugdenhil Huwelijksbevestiging
zondag 6 september 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Voorbereiding Heilig Avondmaal
zondag 6 september 17:00  ds. J. S. van der Net
donderdag 10 september 19:45  ds. C. G. Vreugdenhil
vrijdag 11 september 14:30  ds. C. G. Vreugdenhil Huwelijksbevestiging
zondag 13 september 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil Heilig Avondmaal
zondag 13 september 17:00  ds. C. G. Vreugdenhil Nabetrachting Heilig Avondmaal
zondag 20 september 10:00  ds. C. G. Vreugdenhil
Bekijk alle kerktijden

Diensten luisteren

DatumOmschrijving
30-08-2015
Voorganger: Leesdienst ( C.H. Spurgeon )
Thema: Gods soevereine genade en de verantwoordelijkheid van de mens
Schriftlezing: Romeinen 10
1. Gods soevereine genade
2. De verantwoordelijkheid van de mens
30-08-2015
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Het Evangelie in Samaria
Schriftlezing: Jesaja 49:1-6 en Handelingen 8:1-8
Tekst: Handelingen 8:4-8
1. De kruisgang van het Woord
2. De inhoud van de prediking
3. De vrucht op de prediking
26-08-2015
Voorganger: Ds C.G. Vreugdenhil
Thema: Heengaan om vrucht te dragen
Schriftlezing: Johannes 15 : 1-17
1. Uitzenddienst Familie Korpel
Beluister alle diensten