Eskol-kerk

Vaderlijke ontferming

"Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden ... Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen."

Psalm 103:4b en 13

Op dankdag komen we samen om de Heere te erkennen voor de oogst, die mocht worden binnen gehaald. De oogst is de kroon, die God geeft op het werk. Onze tekst spreekt over 'gekroond zijn' met goedertierenheid en barmhartigheid. De kroon is het symbool van heerlijkheid. In de natuur is het een beeld van het volle leven in bloei, ook van de vrucht op het veld. Vorsten en vorstinnen dragen kronen. Ook bomen dragen kronen. Een kroon herinnert aan rijkdom en overvloed, eer en heerlijkheid. Overwinnaars worden gekroond. Wat een weldaad.

Appels en peren zijn de kroon op het werk van onze fruittelers. Laten we hopen en bidden dat voor de overvolle schuren met fruit nog een afzetgebied wordt gevonden. Wat zou het erg zijn als die ‘kroon’ niet tot zijn doel komt.

Wij hebben allen onze kroon verloren door de zondeval. Maar de HEERE is de Kronende. En als u zegt: HEERE, die kroon heb ik niet verdiend, zal Hij zeggen: Ik kroon u omdat Ik die kroon verworven heb, toen Ik de doornenkroon droeg.

 

Lees verder >>

 

Laatste Nieuws

Preken naluisteren
U kunt de zondagse preek naluisteren vanaf een CD of cassettebandje. Deze kunt u bestellen bij de koster. Het is ook mogelijk om de preek van afgelopen zondag te beluisteren via deze website. U wordt er op gewezen dat deze preken alleen voor eigen gebruik zijn.
 

Zending

De bijgewerkte contactgegevens van de uitgezonden zendingwerkers kunt u hier vinden.

 

Live luisteren

Iedere zondag kunt u om 10.00 uur en om 17.00 uur de diensten live mee luisteren via Kerkomroep.

Live meeluisteren