De getrouwe en waarachtige Getuige (1)

“Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige…” – Openb. 3:14b

We mogen het weer beleven: het jaar onzes Heeren – anno Domini 2015. Dat klinkt nog wel wat onwennig, zo aan het begin van de nieuwe jaarkring. We voelen ons op zo’n moment vaak verlegen en onzeker. We hebben in onze technische wereld veel in de hand, maar wat er morgen of overmorgen of dit nieuwe jaar zal gebeuren, daar weten we niets van, alle prognoses ten spijt.

Hoe het gaan zal met de economie, met de werkgelegenheid, de WMO of de uitkering waar we van moeten leven, hoe zal het gaan met onze gezondheid en gezinssituatie? Gaat de werkloosheid ook onze deur niet voorbij? Hoe zal het met je studie gaan, met het vinden van een levenspartner? Misschien bent u moedeloos en oververmoeid. Bezorgd over het kerkelijk leven. In ieder geval: God regeert, ook over de volkeren. Ook over uw en mijn leven. We weten niet of we dit jaar, dat we samen mogen beginnen, ook samen mogen beëindigen. God weet het! De vraag is maar of u en ik en onze kinderen geborgen zijn in het bloed van Christus.

Tot wie zouden we anders heengaan aan het begin van dit nieuwe jaar dan tot Hem, Die de Amen is, de trouwe en waarachtige Getuige? Zou u het nieuwe jaar in durven gaan zonder God? Wat hebben we nodig dat de Heere met ons optrekt. Dat Hij ons de weg wijst en dat we ons gedragen weten door Gods belofte in vers 21: Wie overwint Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon.

Een brief uit de hemel! Wie zou die niet willen ontvan­gen? De opgestane en ten hemel gevaren Christus schrijft er zeven. Ze­ven brieven aan Zijn bruid. Deze zeven gemeenten worden in hoofdstuk 1:20 aangeduid als de zeven gouden kandela­ren in het midden waarvan de verheerlijkte Christus Zijn plaats heeft ingenomen. Hij schittert daar in adembene­mende luister met Zijn lange kleed en gouden gordel, Zijn schitterend witte hoofd, Zijn hartdoor­zoekende ogen en Zijn stem als van een waterval. En terwijl Hij daar staat, heeft Hij zeven sterren in Zijn rechterhand. Die sterren betekenen hetzelfde als de ‘engelen’, namelijk de voorgangers van de gemeenten. Als we met elkaar het nieuwe jaar mogen beginnen, rijst in onze tekst hoog voor ons op: de onveranderlijke trouw van God in Christus voor nietige en kleine mensjes zoals wij. In de veranderende golfslag van de tijd waarin we leven, staat Jezus Christus als een rots in de branding en als een Licht in de duisternis.

Hij is de ‘Amen’, Zijn Woord is het kompas op de zee waar het schip van ons leven de golven klieft en waar het levende geloof in Hem als het anker van de hoop koers houdt naar de toekomst van de eeuwige haven.

Christus is de onver-anderlijke en de enig betrouwbare. Zijn Woord verandert niet, Zijn bloed verliest nooit zijn kracht en Zijn liefde is eeuwig. Zo kunnen we verder, een onbekende toekomst tegemoet.

‘Wat ook het leven brengt, Hij is nabij.’ Al is Christus in de hemel, met zijn Godheid, majesteit en Geest wijk Hij nimmermeer. Te midden van alle vergankelijkheid en gebrokenheid blijft Hij Dezelfde. De wereld kraakt in haar voegen, maar Christus regeert – nog wel vanaf het kruis. Mensen laten het afweten, maar Hij nooit. Hij is de trouwe en waarachtige Getuige.

‘Ja’ zegt iemand, ‘maar… ik weet niet hoe ik verder moet. Ik voel me soms van God en mensen verlaten. U moest het eens weten. Ik ben als weduwe, als weduwnaar alleen. Ik zit terneer bij de scherven van mijn gebroken huwelijk, mijn gebroken geluk. Is God wel een God van liefde?’ Luister”: Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, het Begin van de schepping van God. Hij is erbij, ook vandaag! Daarom mag er moed en troost zijn in deze troosteloze wereld. Niet omdat de wereld zoveel te bieden heeft aan ijdel vermaak. Nee, mensen kunnen ons uiteindelijk niet helpen, al kun je wel veel voor elkaar betekenen. Doe dat ook maar in het nieuwe jaar. Het allerbeste is het om tot de Heere de toevlucht te nemen.

Dit zegt de ‘Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige’. Met deze woorden kunnen we 2015 wel in. Als we geloven dat God voor ons zorgt, kunnen we in diepe vrede en vast vertrouwen onze weg gaan. Dan hebt u een gelukkig nieuw jaar. Wie het zelf moet doen wordt onzeker en benauwd. Overgave geeft rust. Al is de weg die we gaan onbekend. Als Vader het maar weet. Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, noch u verlaten.

We moeten niet op God willen vertrouwen, maar dan moet Hij het wel zo regelen, zoals wij het graag willen. Nee, Gods wegen en gedachten zijn hoger dan de onze. Denk maar aan Paulus. Hij had een doorn in zijn vlees, scherpe doorn. Hij heeft God gebeden om daarvan verlost te worden. Hij werd hij niet verhoord zoals hij wilde. En toch heeft God hem verhoord. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Hij kreeg kracht naar kruis, maar zo had hij wel steeds de Heere nodig.

Zo mogen wij ook leven: Allen overgeven in Gods hand. En vertrouwen op Zijn belofte: Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon. Die oren heeft die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

Ds. C.G. Vreugdenhil