Geloof brengt scheiding en verbindt

“… en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth kleefde haar aan.” – Ruth 1:14b

Dat er twee wegen zijn, komt op de grens van Moab en Israël duidelijk openbaar. De HEERE heeft Zijn volk bezocht, gevende hen brood (vers 6). Naomi keert terug naar Bethlehem. Bij de grens gekomen wil ze haar beide schoondochters, die ook weduwe geworden zijn, naar hun ouderlijk huis terugsturen. Orpa neemt wenend afscheid van haar schoonmoeder. Zij had net als Ruth eerst beloofd om met Naomi mee te gaan (vers 10). Dat had ze echt gemeend. Vanwege de liefde tot Naomi. Maar als ze nu weer aan zichzelf denkt, komen de zaken toch anders te liggen.

Je kunt wel eens onder de invloed van een bepaalde emotie een vluchtig besluit nemen, maar het gaat er uiteindelijk om of je ook doet wat je zegt. Het gaat erom of je ook in de beproevingen volhoudt. Als Orpa hoort over de beproevingen en gevaren, die haar te wachten staan, keert ze toch maar liever terug naar Moab. Naar haar vrienden en haar afgoden. En al heeft die beslissing haar moeite gekost, Moab trekt toch meer dan Bethlehem. Ze neemt afscheid van Naomi en daarmee ten diepste ook van de God van Naomi. Ze is zeker niet onverschillig, maar als het erop aankomt, kiest ze wel voor Moab. Blijkbaar heeft ze nog geen vernieuwd hart.

Geloof brengt scheiding met de wereld en de afgoden. Daarin zal het blijken of we echt bij God horen. Je kunt liefde en sympathie hebben voor de dienst van de Heere en als het puntje bij ’t paaltje komt toch niet bereid om alles voor Hem op te geven.

Ruth is aangeraakt door de liefde van God. Nog meer dan Orpa denkt zij aan haar toekomst. Zij ziet alle dingen in de juiste proporties. Ze kent iets van het ware geloof en dat verbindt haar aan Naomi. Naomi kan de toekomst niet zo donker schilderen of Ruth gaat toch mee. Ruth kleefde haar aan. Hier valt voor haar ook een scheiding, namelijk met Moab en de afgoden. Maar het geloof verbindt haar met Naomi en in haar met de God en het volk van Israël. Ze komt tot een onvoorwaardelijke overgave vanuit de verbondenheid met Naomi en haar God. Ze kan niet meer terug. De brug naar Moab is voor haar voorgoed opgehaald. In haar hart is de liefde gaan branden tot de God van Israël. Dat zal wel gekomen zijn door het spreken van Naomi, want de Heilige Geest gebruikt de middellijke weg. Misschien herkent u dat ook in uw eigen leven. Dat de houding en het spreken van uw ouders of grootouders of iemand anders uit uw omgeving liefde in uw hart wekte voor de dienst van God. Zo is dat bij Ruth gegaan. In hartelijke verbondenheid met Naomi en de God van Naomi kwam het bij haar tot die heerlijke geloofs­overgave aan de HEERE. Ondanks al de tegenslag en rouw heeft Ruth heerlijkheid gezien in de God van Naomi. Ze leerde bidden, ze leerde de inhoud van de Schriften en daarin ging een nieuwe wereld voor haar open. Ook het leven van Naomi heeft boekdelen gesproken. Van ieder mens gaat immers invloed uit, net als de geur van een bloem. Welke geur en invloed gaat er van ons uit?

Ds. C.G. Vreugdenhil